ورود به سیستم
شناسه کاربري و کلمه عبور و کد امنیتی(در صورتی که بار اول اشتباه وارد کنید) را وارد کنيد و دکمه ورود يا کليدEnterرا فشار دهيد.
شناسه كاربري
كلمه عبور


پیام روز
کاربر گرامي، لطفاً در زمان هايي که نيازي به استفاده از اينترنت نداريد، اتصال خود را قطع نماييد. به اين ترتيب ميتوانيد احتمال سوء استفاده از اطلاعات خود را تا حد زيادي کاهش دهيد.