ورود به سیستم
شناسه کاربري و کلمه عبور و کد امنیتی(در صورتی که بار اول اشتباه وارد کنید) را وارد کنيد و دکمه ورود يا کليدEnterرا فشار دهيد.
شناسه كاربري
كلمه عبور


پیام روز
خواهشمند است براي وارد کردن اطلاعات مهم و حساس خود از کامپيوتر هاي مستقر در مکان هاي عمومي استفاده نکنيد. چراکه در اين صورت امکان سرقت اطلاعات شما به وسيله ابزارهايي به نام Keylogger وجود دارد.