۱۴۰۱/۰۴/۰۵
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : سيده زهره
نام خانوادگي : عظيمي فر
سال تولد : 1350
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1384
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : مهندسي و علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات
دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : azimifar@cse.shirazu.ac.ir
علاقه مندي ها :

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي
رشته مهندسي و علوم كامپيوتر
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1368 تا 1373 طراحي ميكروپروسسور
دکتري
رشته مهندسي طراحي سيستم ها
واترلو (كانادا)
سال 1378 تا 1384 مدلسازي آماري وابستگي ضرايب تيديل موجك تصاوير
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي طراحي سيستم ها
دانشگاه گوئلف كانادا (كانادا)
سال 1376 تا 1378 استفاده از پردازش موازي در حل اجزا محدود سازه سيلو

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (56)
۱- سلطاني سروستاني م، عظيمي فر س، حبيب اگهي ق، صفوي س (2020) توسعه تکنيک مرکزيت بردارهاي ويژه براي گراف هاي چند لايه و کاربرد آن در مديريت ترافيک و زيرساختهاي شهري مهندسي حمل و نقل :-
۲- سلطاني سروستاني م، عظيمي فر س، صفوي س، حبيب اگهي ق (2020) ارائه يک روش نوين بر اساس مرکزيت بُردار ويژه، بهمنظور حل مسئله زمانبندي چراغ راهنمايي، با قابليت پيش بيني ترافيک و کنترل سراسري شبکه ترافيک مهندسي حمل و نقل :-
۳- سلطاني سروستاني م، عظيمي فر س، صفوي س، حبيب اگهي ق (1399) ارائه يک روش نوين بر اساس مرکزيت بردار ويژه، به منظور حل مسئله زمانبندي چراغ راهنمايي، با قابليت پيش-بيني ترافيک و کنترل سراسري شبکه ترافيک مهندسي حمل و نقل :-
4- Ertay D, Kamyab S, Vlasea M, Azimifar Z, Ma T, Rogalsky A, Fieguth P (2021) Toward Sub-Surface Pore Prediction Capabilities for Laser Powder Bed Fusion Using Data Science Journal of Manufacturing Science and Engineering 143:0-0
5- Hu X, Naiel M, Azimifar Z, Ben DAYA I, Lamm M, Fieguth P (2021) Non-stationary content-adaptive projector resolution enhancement Signal Processing Image Communication 97:116348-0
6- MOOSAVI-NASAB , Khoshnoudinia S, Azimifar Z, Kamyab S (2021) Evaluation of the total volatile basic nitrogen (TVB-N) content in fish fillets using hyperspectral imaging coupled with deep learning neural network and meta-analysis Scientific Reports 11:0-0
7- Hamed M, Azimifar Z, Wong A, Safavi A (2020) An Innovative Eigenvector-Based Method for Traffic Light Scheduling Journal of Advanced Transportation 2020:1-14
8- Nazemi A, Azimifar Z, Shafiee M, Wong A (2019) Real-time Vehicle Make and Model Recognition Using Unsupervised Feature Learning IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 0:1-11
9- Tavakolian N, Nazemi A, Azimifar Z, Murray I (2018) Face recognition under occlusion for user authentication and invigilation in remotely distributed online assessments International Journal of Intelligent Defence Support Systems 5:277-0
10- Nazemi A, Kamyab S, Azimifar Z, Fieguth P (2018) Human Perception-based Image Enhancement Using a Deep Generative Model Journal of Computational Vision and Imaging Systems 4:-
11- Hryniowski A, Azimifar Z, Lamm M, Fieguth P (2018) Multi-Projector Content Preservation with Linear Filters Journal of Computational Vision and Imaging Systems 4:-
12- Hu , Naeil M, Azimifar Z, Bin Daya I, Fieguth P (2018) Text Enhancement in Projected Imagery Journal of Computational Vision and Imaging Systems 4:-
13- Post M, Fieguth P, Naiel M, Azimifar Z (2018) Fast Radiometric Compensation for Nonlinear Projectors Journal of Computational Vision and Imaging Systems 4:-
14- نعمت الهي , جاجرودي , اغرابي , آذرهمايون , Azimifar Z (2018) The benefits of decision tree to predict survival in patients with glioblastoma multiforme with the use of clinical and imaging features Asian Journal of Neurosurgery 3:697-702
15- Famouri S, Azimifar Z, Wong A (2018) A Novel Motion Plane-Based Approach to Vehicle Speed Estimation IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 0:1-10
16- Khoshnoudinia S, MOOSAVI-NASAB , Nassiri S, Azimifar Z (2018) Determination of Total Viable Count in Rainbow-Trout Fish Fillets Based on Hyperspectral Imaging System and Different Variable Selection and Extraction of Reference Data Methods Food Analytical Methods 0:0-0
17- Hamed M, Azimifar Z, Hamzeh A (2018) Human Strategy (HS) Optimization Algorithm Soft Computing 22:715-735
18- Famouri S, Bartoli A, Azimifar Z (2017) Fast shape-from-template using local features Machine Vision and Applications 0:0-0
19- Sabeti M, Katebi S, Rastegar K, Azimifar Z (2016) A multi-resolution approach to localize neural sources of P300 event-related brain potential Computer Methods and Programs in Biomedicine 133:155-168
20- Yazdian Dehkordi M, Azimifar Z (2016) Novel N-scan GM-PHD-based approach for multi-target tracking IET Signal Processing 10:493-503
21- Ahmadi E, Azimifar Z (2016) Margin Losses for Training Conditional Random Fields Journal of mathematical imaging and vision 56:499-510
22- Moayedi F, Azimifar Z, Boostani R (2016) Human Action Recognition: Learning Sparse Basis Units from Trajectory Subspace Applied Artificial Intelligence 30:297-317
23- Yazdian Dehkordi M, Azimifar Z (2016) Adaptive visual target detection and tracking using weakly supervised incremental appearance learning and RGM-PHD tracker Journal of Visual Communication and Image Representation 37:14-24
24- Famouri S, Taheri M, Azimifar Z (2015) Fast Linear SVM validation based on early-stopping in iterative learning International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence 29:1551013-0
25- Famouri S, Taheri M, Azimifar Z (2015) Fast Linear SVM validation based on early stopping in iterative learning International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence :-
26- Ahmadi E, Azimifar Z, Shams M, Famouri S, Shafiee M (2015) Document image binarization using a discriminative structural classifier Pattern Recognition Letters 63:36-42
27- Shafiee M, Azimifar Z, Wong A (2015) A Deep-Structured Conditional Random Field Model for Object Silhouette Tracking Public Library of Science ONE 10:1-17
28- Yazdian Dehkordi M, Azimifar Z (2015) Refined GM-PHD tracker for tracking targets in possible subsequent missed detections Elsevier Signal Processing 116:112-126
29- Alibeigi nabi M, Mozafari N, Azimifar Z, Mahmoodian M (2015) A Robust Statistical Color Edge Detection for Noisy Images Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 3:85-94
30- Azimifar Z, Mohaddesi M (2015) Active surface model improvement by energy function optimization for 3D segmentation Elsevier Journal of Computers in Biology and Medicine 59:87-97
31- Moayedi F, Azimifar Z, Boostani R (2014) Structured Sparse Representation for Human Action Recognition Elsevier Journal of Neurocomputing 161:38-46
32- Ahmadi E, Azimifar Z, Fieguth P, Ayatollahi S (2014) DISCRIMINATIVE GRAPHICAL MODEL FOR POROUS MEDIA IMAGE SYNTHESIS Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering 38:177-189
33- Azouji N, Azimifar Z (2014) Highlighting Important Video Segments for Human Action Recognition Canadian Journal of Computer Communication & Collaboration 2:1-23
34- Shafiee M, Azimifar Z, Fieguth P (2013) How Conditional Random Fields Learn Dynamics:An Example-Based Study Canadian Journal of Computer Communication & Collaboration-ISSN-onTheWay 1:72-87
35- کشاني , Azimifar Z, Tajeripour F, Boostani R (2013) Lung nodule segmentation and recognition using SVM classifier and active contour modeling: A complete intelligent system Elsevier Journal of Computers in Biology and Medicine 45:287-300
36- ترابي عصر , Fazly A, Azimifar Z (2013) From Cues to Categories: A Computational Study of Children’s Early Word Categorization* Springer book on Cognitive Aspects of Computational Language Acquisition 0:81-103
37- Yazdian Dehkordi M, Azimifar Z, Masnadi-Shirazi M (2012) Penalized Gaussian mixture probability hypothesis density filter for multiple target tracking. Elsevier Signal Processing 92:1230-1242
38- Yazdian Dehkordi M, Azimifar Z, Masnadi-Shirazi M (2012) Competitive Gaussian mixture probability hypothesis density filter for multiple target tracking in the presence of ambiguity and occlusion*. IET Journal of Radar & Sonar and Navigation 6:251-262
39- بهروان م, Tajeripour F, Azimifar Z, Boostani R (2012) Texton-Based Fabric Defect Detection and Recognition Iranian journal of electrical and computer engineering 10:1-13
40- Wong A, Shafiee M, Azimifar Z (2012) Statistical Conditional Sampling for Variable-Resolution Video Compression Public Library of Science ONE 7:1-7
41- Mirsharif S, Badami M, Salehi B, Azimifar Z (2012) Recognition of Farsi Handwritten Digits using a small Feature Set* International Journal of  Computer and Electrical Engineering 4:588-591
42- Yazdian Dehkordi M, Azimifar Z, Masnadi-Shirazi M (2012) Competitive Gaussian mixture probability hypothesis density filter for multiple target tracking in the presence of ambiguity and occlusion IET Journal of Radar & Sonar and Navigation 6:251-262
43- Yazdian Dehkordi M, Azimifar Z, Masnadi-Shirazi M (2012) Penalized Gaussian mixture probability hypothesis density filter for multiple target tracking* Elsevier Signal Processing 92:1230-1242
44- جاويدان , Masnadi-Shirazi M, Azimifar Z (2011) Contourlet-Based Seabed Image Texture Segmentation and Classification. International Journal of Communications Antenna and Propagation. 1:311-320
45- بهروان م, Tajeripour F, Azimifar Z, Boostani R (2011) Texton-Based Fabric Defect Detection and Recognition* Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering 10:1-13
46- تنوري , Azimifar Z, Katebi S, شکيبافر (2011) Brain volumetry: An active contour model-based segmentation followed by SVM-based classification* Elsevier Journal of Computers in Biology and Medicine 41:619-632
47- استقامتيان , Azimifar Z, رادو , رايت (2011) Real time cardiac image registration during respiration: a time series prediction approach* Springer Journal of Real Time Image Processing 0:0-0
48- Yoosefi M, Famouri M, Nasihatkon S, Azimifar Z, Fieguth P (2011) A robust probabilistic Braille recognition system* Springer Journal of Document Analysis and Recogntion 0:1-14
49- Barshan Tashnizi E, Ali G, Azimifar Z, Zolghadri Jahromi M (2011) Supervised principal component analysis: Visualization, classification and regression on subspaces and submanifolds* Elsevier Journal of Pattern Recognition 44:1357-1371
50- Karimi G, Jamehkhorshid A, Azimifar Z, Li X (2011) Along-channel flooding prediction of polymer electrolyte membrane fuel cells International Journal of Energy Research 35:883-896
51- Azimifar Z, Amiri M, Fieguth P, Jernigan E (2011) Empirical Study of Wavelet Domain Image Joint Statistics and Proposition of an Efficient Correlation Map* Springer Journal of Mathematical Imaging and Vision 43:24-38
52- Roopaei M, Boostani R, Rohani Sarvestani R, تقوي , Azimifar Z (2010) Chaotic-based reconstructed phase space features for detecting ventricular fibrillation* Elsevier Journal of Biomedical signal processing and control 5:318-327
53- Moayedi F, Azimifar Z, Boostani R, Katebi S (2010) Contourlet-Based Mammography Mass Classification Using the SVM Famil* Elsevier Journal of Computers in Biology and Medicine 40:373-383
54- Moayedi F, Azimifar Z, Boostani R, Katebi S (2010) Contourlet-based mammography mass classification using the SVM family Computers in Biology and Medicine 40:373-383
55- صمدي , ترابي عصر , Shaeffer , Azimifar Z (2009) Extending the Applicability of Pattern and Endgame Databases* IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games 1:28-38
56- Roopaei M, Boostani R, Rohani Sarvestani R, Taghavi A, Azimifar Z (1389) Chaotic based reconstructed phase space features for detecting ventricular fibrillation* Biomedical signal processing and control 5:318-327

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-عظيمي فر س، بوستاني ر، کاتبي س "تشخيص تومورهاي سرطان سينه بر اساس تبديل کانتورلت " 16th Iranian Conference on Electrical Engineering (2008)
۲-نوروززاده راوري ي، عظيمي فر س "حذف نويز در حوزه curvelet با استفاده از شبکه عصبي*-ZA " Proceedings of the 12th International CSI Computer Conference (2007)
۳-هاشمي س، حسيني مطلق س، عظيمي فر س "ارائه الگوريتم جديد نهان نگاري بر پايه تبديل ZA-- *ridgelet " 4th Iranian Conference on Machine Vision (2007)
۴-برزگر م، عظيمي فر س "خلاصه کردن ويدئو با استفاده از روش کدينگ خطي با محدوديت محلي " The 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2016) (1395)
۵-شريفي راد ا، تاجري پور ف، عظيمي فر س "روشي نوين براي بهبود عملکرد توصيفگر نقاط کليدي شبکيه سريع با بهره گيري از کلاسه بند بيزين شبه ساده " نخستين کنفرانس ملي محاسبات نرم (1394)
۶-ناظمي ا، عظيمي فر س "کدگذاري خطي با قيد جدول درهم سازي محلي براي دسته بندي سريع تصاوير-ZA " بيستمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايران (1393)
۷-فاموري س، عظيمي فر س "ارائه روشي نوين جهت ارتقاي الگوريتمهاي استخراج نقاط متناظر از تصاوير-ZA " بيستمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايران (1393)
۸-اولياسميع ن، عظيمي فر س "سيستم نظارتي هوشمند تشخيص ناهنجاري هاي متداول ترافيکي-ZA " چهاردهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک (1393)
۹-خليفه ف، عظيمي فر س "بهبود روش انتزاع کردن بخش هاي اشيا با استفاده از شکل هاي هندسي-ZA " هجدهمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايران (1391)
۱۰-رجحاني ا، يزديان دهکردي م، عظيمي فر س "ZA- رديابي اهداف چندگانه تصويري در شرايط تصادم بوسيله فليتر GM-PHD* " هفتمين کنفرانس ماشين‌بينايي و پردازش‌تصوير ايران (1390)
۱۱-حسني رخ پ، عظيمي فر س "ZA- راهکاري چند مرحله اي جهت بالا بردن تفکيک پذيري تصوير* " ششمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران (1389)
۱۲-فاموري س، عظيمي فر س، طاهري م، ايران مهر آ "تصديق سريع SVM بر اساس توقف زود هنگام در الگوريتم بهينه‌سازي تکرار شونده*-ZA " Iranian Computer Society Conference (1389)
۱۳-کشاني م، عظيمي فر س "يک الگوريتم با دوام باينري کردن تصاوير نويزي و کاربرد آن در تشخيص لبه*-ZA " هجدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1389)
۱۴-علي بيگي نبي م، مظفري ن، عظيمي فر س، جمشيديان طهراني ف "لبه يابي وفقي در تصاوير رنگي نويزي*-ZA " کنفرانس برق ايران (1389)
۱۵-مويدي ف، عظيمي فر س، کاتبي س، بوستاني ر، دشتي س "تشخيص تومورهاي سرطان سينه بر اساس تبديل کانتورلت-ZA " 16th Iranian conference of electrical engineering (1387)
۱۶-حاجي زاده خانقاه م، کسرايي م، عظيمي فر س "درجه بندي مغز گردو بر اساس رنگ با استفاده از ماشين بينايي-ZA " هيجدهمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران (1387)
۱۷-کسرايي م، عظيمي فر س "درجه بندي مغز گردو بر اساس رنگ با استفاده از ماشين بينايي " هيجدهمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران (1387)
۱۸-صمدي م، ترابي عصر ف، عظيمي فر س، ذوالقدري جهرمي م "جداسازي مولفه هاي جواب بهينه در شطرنج*-ZA " 13th International CSI Computer Science (1386)
۱۹-حسني رخ پ، عظيمي فر س "بالا بردن تفکيک پذيري تصوير با استفاده از تبديل موجک*-ZA " 13th International CSI Computer Science, Iran (1386)
۲۰-شفيعي م، رحمت خواه ه، عظيمي فر س "تشخيص پلاکهاي ايراني در شرايط پيچيده توسط شبکه هاي عصبي مصنوعي*-ZA " کنفرانس دانشجويي انجمن برق ايران، اصفهان (1386)
21-Hu X, Naiel M, Azimifar Z, Fieguth P, Lamm M "P?59: Robust Visual Enhancement of Moving Contents in Projected Imagery " SID Symposium Digest of Technical Papers (2019)
22-Kamyab S, Sabzi R, Azimifar Z "Deep Generative Models: Deterministic Prediction with an Application in Inverse Rendering " 4th IEEE-International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis (IPRIA) (2019)
23-Bagheri Orumi M, Sepanj M, Famouri S, Azimifar Z, Wong A "Unsupervised Deep Shape from Template " International Conference on Image Analysis and Recognition (2019)
24-Hu X, Naiel M, Azimifar Z, Fieguth P "Robust Visual Enhancement of Moving Contents in Projected Imagery " International Symposium on Information Display (SID-2019) (2019)
25-Post M, Fieguth P, Naiel M, Azimifar Z "FRESCO: Fast Radiometric Egocentric Screen Compensation " IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (2019)
26-Eshghan Malek M, Azimifar Z, Boostani R "Age-Based Human Face Image Retrieval Using Zernike Moments " AISP2017 (2017)
27-توکليان , ناظمي , Azimifar Z "Authentication based on face recognition under uncontrolled conditions " AISP2017 (2017)
28-Shahali F, ناظمي , Azimifar Z "Single sample face identification utilizing sparse discriminative multi manifold embedding " AISP2017 (2017)
29-Yousefi H, Azimifar Z, Nazemi A "Locally anomaly detection in crowded scenes using Locality constrained Linear Coding " AISP2017 (2017)
30-Sepanj M, Azimifar Z "N-scan ?-generalized labeled multi-bernoulli-based approach for multi-target tracking " AISP2017 (2017)
31-Izadi M, Azimifar Z, جوکار "Abnormal event detection in indoor video using feature coding " AISP2017 (2017)
32-Eshghan Malek M, Azimifar Z, Boostani R "Facial Age Estimation using Zernike Moments and Multi-Layer Perceptron " IEEE-DSP2017 (2017)
33-Soltani A, Askari S, Azimifar Z "Spatiotemporal analysis of intra-urban traffic accidents " Locate15 (2015)
34-Soltani A, Askari S, Azimifar Z "Spatiotemporal analysis of intra-urban traffic accidents; The case study of Shiraz " LOCATE15 (2015)
35-Moayedi F, دشتي , Boostani R, Azimifar Z "Learning Sparse Shape Bases for Human Action Recognition-ZA " 23rd Iranian Conference on Electrical Engineering (2015)
36-Yazdian Dehkordi M, Azimifar Z "An Improvement on GM-PHD Filter for Target Tracking in Presence of Subsequent Miss-Detection-ZA " 23rd Iranian Conference on Electrical Engineering (2015)
37-Hamed M, Azimifar Z "Batch Color Classification using Bag of Colors and discriminative sparse coding-ZA " The second international conference on Pattern Recognition and Image Analysis (IPRIA2015) (2015)
38-Garmsirian F, Mohaddesi M, Azimifar Z "Decoupled Active Contour (DAC) Optimization Using Wavelet Edge Detection and Curvature Based Resampling-ZA " 8th Iranian conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP2013) (2013)
39-Nadimi shahraki N, Azimifar Z, Ahmadi E "Skin Detection Using a Statistical Color Spaces Fusion Model-ZA " 8th Iranian conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP2013) (2013)
40-Azouji N, Azimifar Z "A new Approach to Speed up in Action Recognition Based on Key-frame Extraction-ZA " 8th Iranian conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP2013) (2013)
41-Isaloo M, Azimifar Z "Anomaly Detection on Traffic Videos Based on Trajectory Simplification-ZA " 8th Iranian conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP2013) (2013)
42-Nazemi A, Shafiee M, Azimifar Z "On Road Vehicle Make and Model Recognition via Sparse Feature Coding-ZA " 8th Iranian conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP2013) (2013)
43-Hadibarhaghtalab N, Azimifar Z "3D Pooling on Local Space-time Features for Human Action Recognition-ZA " 8th Iranian conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP2013) (2013)
44-Bakhshandeh R, Azimifar Z "Personalized Search based on Micro-blogging Social Networks*-ZA " 16th CSI International Symposiums on Artificial Intelligence & Signal Processing (AISP) (2012)
45-Nickfarjam A, Azimifar Z "Image Steganography based on Pixel Ranking and Particle Swarm Optimization*-ZA " 16th CSI International Symposiums on Artificial Intelligence & Signal Processing (AISP) (2012)
46-Ahmadi E, Garmsirian F, Azimifar Z "A Discriminative Fusion Framework for Skin Detection*-ZA " 16th CSI International Symposiums on Artificial Intelligence & Signal Processing (AISP) (2012)
47-Adeli A, Yazdian Dehkordi M, Azimifar Z, Rojhani O "Occluded Targets Tracking Using Improved GM-PHD Tracker*-ZA " IEEE 11th International Conference on Signal Processing (2012)
48-Yazdian Dehkordi M, Rojhani O, Azimifar Z "Visual Target Tracking In Occlusion Condition: A Gm-Phd-Based Approach*-ZA " 16th CSI International Symposiums on Artificial Intelligence & Signal Processing (AISP) (2012)
49-Yazdian Dehkordi M, Azimifar Z, Masnadi-Shirazi M "An Improvement on GM-PHD Filter for Occluded Target Tracking-ZA " 26th IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP) (2011)
50-Shafiee M, Azimifar Z, Wong A, Fieguth P "A Novel Hierarchical Model-Based Frame Rate Up-Conversion via Spatio-temporal Conditional Random Fields*-ZA " IEEE International Symposium on Multimedia (2011)
51-ترابي عصر , Fazly A, Azimifar Z "Simulation of a psycholinguistic experiment in a computational framework*-ZA " 4th International Conference on Cognitive Science (2011)
52-Moayedi F, Azimifar Z, Fieguth P, Kazemi A "Adaptive Multi-Resolution CRF-based Contour Tracking*-ZA " 18th IEEE International Conference on Image Processin-ICIP (2011)
53-Bakhshandeh R, صمدي , Azimifar Z, شيفر "Degrees of Separation in Social Networks*-ZA " International Symposium on Combinatorial Search (2011)
54-Yazdian Dehkordi M, Azimifar Z, Masnadi-Shirazi M "An Improvement On GM-PHD Filter For Occluded Target Tracking. " 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP 2011 (2011)
55-Kiani S, Azimifar Z, Kamgar S "Wavelet-based crop detection and classification -ZA " 18th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) (2010)
56-Jafari A, Kiani S, Azimifar Z "USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR DISCRIMINATION THE CORN PLANTS FROM THE WEEDS*-ZA " XVIIth World Congress of the International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR) (2010)
57-Shafiee M, Azimifar Z, Fieguth P "Temporal Conditional Random Fields: A Conditional State Space Predictor for Visual Tracking*-ZA " IEEE, Iranian Machine Vision and Image Processing Conference (2010)
58-Keshani M, Azimifar Z, Boostani R, شکيبافر "Lung Nodule Segmentation Using Active Contour Modeling*-ZA " Iranian Machine Vision and Image Processing Conference (2010)
59-ترابي عصر , Fazly A, Azimifar Z "The Effect of Word-internal Properties on Syntactic Categorization A Computational Modeling Approach*-ZA " International Conference on Cognitive Science (2010)
60-Ahmadi E, Azimifar Z, Fieguth P, Ayatollahi S "Image Synthesis Using Conditional Random Fields*-ZA " IEEE, International Conference on Image Processing (2010)
61-Shafiee M, Azimifar Z, Fieguth P "Model-Based Tracking: Temporal Conditional Random Fields*-ZA " 17th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP) (2010)
62-Jafari A, Kiani S, Azimifar Z "Using Artificial Neural Networks for Discrimination the Corn Plants from the Weeds " XVIIth World Congress of the International Commission of Agricultural Engineering (CIGR) (2010)
63-ترابي عصر , Azimifar Z, Fazly A "A Statistical Modeling Approach for Child Syntax Acquisition*-ZA " 3rd International conference of cognitive science (2009)
64-بهروان م, Boostani R, Tajeripour F, Azimifar Z "A Hybrid Scheme for Online Detection andClassification ofTextural Fabric Defects " IEEE, 3rd conference on ICMV 2009 (2009)
65-بهروان م, Boostani R, Tajeripour F, Azimifar Z "A Hybrid Scheme for Online Detection andClassification of Textural Fabric Defects*-ZA " 2009 Second International Conference on Machine Vision (2009)
66-Barshan Tashnizi E, بهروان م, Azimifar Z "Learning an Efficient Texture Models and Supervised Nonlinear Dimensionality Reduction Methods*-ZA " 14th Springer Conference on Pattern Recognition (2009)
67-Yoosefi M, نصيحت کن , Azimifar Z, Fieguth P "Probabilistic Estimation oF Braille Document Parameters*-ZA " 16th IEEE international conference on Image processing (ICIP) (2009)
68-جاويدان , Masnadi-Shirazi M, Azimifar Z "Seabed Image Texture Segmentation and Classification Based on Nonsubsampled Contourlet Transform*-ZA " 13th CSI International Computer Conference (2008)
69-جاويدان , Masnadi-Shirazi M, Azimifar Z " Contourlet-Based Acoustic Seabed Ground Discrimination System*-ZA " 3rd International Conference on Information and Communication Technologies (2008)
70-جاويدان , Masnadi-Shirazi M, Azimifar Z, Sadreddini M "A Comparative Study between Wavelet and Contourlet Transform Features for Textural Image Classification*-ZA " 3rd International Conference on Information and Communication Technologies (2008)
71-Azimifar Z, نجاتي , Zamani M "Using fast fourier transform for weed detection in corn fields*-ZA " IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (2008)
72-استقامتيان , Azimifar Z, رادو , رايت "Real-Time 2D-3D MR Cardiac Image Registration During Respiration Using Extended Kalman Filter Predictors*-ZA " 9th International Conference on Signal Processing (ICSP) (2008)
73-استقامتيان , Kazemi A, Azimifar Z, رادو , رايت "Real-Time MR Cardiac Image Registration During Respiration A Neural Network Approach*-ZA " 9th International Conference on Signal Processing (ICSP) (2008)
74-Amiri M, Azimifar Z, Fieguth P "Correlated non-linear wavelet shrinkage*-ZA " 15th IEEE International Conference on Image Processing (2008)
75-صمدي , Shaeffer , ترابي عصر , Samar M, Azimifar Z "Using Abstraction in Two-Player Games*-ZA " The 18th European Conference on Artificial Intelligence (2008)
76-Masnadi-Shirazi M, Azimifar Z, Sadreddini M "A comparative study between wavelet transform and contourlet transform features for textural image classification " (2008)
77-Masnadi-Shirazi M, Azimifar Z "Contourlet-Based Acoustic Seabed Ground Discrimination System " (2008)
78-استقامتيان , Azimifar Z, رادو "A Framework Toward 2D-3D MR Cardiac Image Registration During Respiration for MRI-guided Procedures*-ZA " 16th Iranian Conference on Electrical Engineering (2008)
79-Moayedi F, Boostani R, Azimifar Z, Katebi S "A SUPPORT VECTOR BASED FUZZY NEURAL NETWORK APPROACH FORMASS CLASSIFICATION IN MAMMOGRAPHY*-ZA " 15th International Conference on Digital Signal Processing (2007)
80-Moayedi F, Azimifar Z, Boostani R, Katebi S "Contourlet-Based Mammography Mass Classification*-ZA " 4th International Conference, ICIAR (2007)
81-صمدي , Azimifar Z, Zolghadri Jahromi M "Learning: An Effective Approach in Endgame Chess Board Evaluation*-ZA " The 6th International Conference on Machine Learning and Application, USA (2007)
82-Azimifar Z, Boostani R, Katebi S "Contourlet-Based Mammography MassClassification " Springer, International Conference on Image Analysis and Recognition, Canada (2007)
83-Boostani R, Azimifar Z, Katebi S "A Support Vector based Fuzzy Neural Network approach for Mass Classification in Mammography " IEEE Conf. on Digital Signal processing (2007)
84-صمدي , Azimifar Z "SAWA*: An Annealing-Based Heuristic Search*-ZA " Proceedings of the 12th International CSI Computer Conference (2007)
85-Azimifar Z, Boostani R, Katebi S "Contourlet-Based Mammography Mass Classification " the 4th ICIAR (2007)
86-Azimifar Z, Fieguth P, Jernigan E "Correlated Wavelet Shrinkage: Models of Local Random FieldsAcross Multiple Resolutions*-ZA " Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Image Processing, (2005)
87-Azimifar Z, Fieguth P, Jernigan E "Textures and Wavelet-Domain Joint Statistics*-ZA " Springer Conference on Image Analysis and Recognition (2004)
88-Azimifar Z, Fieguth P, Jernigan E "Hierarchical Markov Models for Wavelet-Domain Statistics*-ZA " Proceedings of the IEEE Workshop on Statistical Signal Processing (2003)
89-Azimifar Z, Fieguth P, Jernigan E "Hierarchical Multiscale Modeling of Wavelet Coefficients Correlations*-ZA " Springer Conference on Structural and Statistical Pattern Recognition (2002)
90-Azimifar Z, Fieguth P, Jernigan E "Towards Random Field Modeling of Wavelet Statistics*-ZA " Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Image Processing (2002)
91-Azimifar Z, Fieguth P, Jernigan E "Multiscale-based Document Image Segmentation Using Statistical Featuresof Wavelet Coefficients*-ZA " University ofWaterloo Graduate Student Research Conference (2001)
92-Azimifar Z, Fieguth P, Jernigan E "Modeling the Correlation Structure of Images in Wavelet Domain*-ZA " Proceedings of the Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (2001)
93-Azimifar Z, Fieguth P, Jernigan E "Wavelet Shrinkage with Correlated Wavelet Coefficients*-ZA " Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Image Processing (2001)
94-Nazemi M, Hakimnejad H, Azimifar Z "PCG Denoising using AR-based Kalman Filter " 29th International Conference on Electrical Engineering (1400)
95-Famouri S, Azimifar Z "A STATISTICAL APPROACH TO RANK THE MATCHED IMAGE POINTS " 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) (1395)
96-Moridi A, Azimifar Z "Localization-based Visual Tracking with Convolutional Neural Networks " 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) (1395)
97-Almasi S, Azimifar Z, Ahmadi E "Human Role Assignment in Social Events " 1st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering (ICNRAECE) (1395)
98-Moayedi F, Kazemi A, Azimifar Z "Hidden Markov Model-Unscented Kalman Filter Contour Tracking: A Multi-cue and Multi-resolution Approach*-ZA " IEEE, Iranian Machine Vision and Image Processing Conference (1389)
99-جمشيديان طهراني ف, Azimifar Z "Graphical Models and Contourlet Image Denoising*-ZA " IEEE, Iranian Machine Vision and Image Processing Conference (1389)
100-Yazdian Dehkordi M, نيکزاد , وحيد رضا , Azimifar Z "A Novel Approach for Fast and Robust Multiple License Plate Detection*-ZA " IEEE, Iranian Machine Vision and Image Processing Conference (1389)
101-Kiani S, Azimifar Z, Kamgar S "wavelet-based crop detection and classification " کنفرانس مهندسي برق ايران (1389)
102-Masnadi-Shirazi M, Azimifar Z "Seabed Image Texture Segmentation and Classification Based on Nonsubsampled Contourlet Transform " 13th International CSI Computer Science, Iran (1386)

چاپ كتاب
۱-عظيمي فر س، احمدي پايين لموکي ا "شناسايي الگو: مقدمه اي بر يادگيري نظارتي " چاپ اول (1392) انتشارات نويد شيراز شيراز- ايران
۲-عظيمي فر س، احمدي پايين لموکي ا "شناسايي الگو: يادگيري بدون نظارت " چاپ اول (1393) نويد شيراز شيراز- ايران
۳-احمدي پايين لموکي ا، عظيمي فر س "شناسايي آماري الگو- يادگيري نظارتي تکميلي " چاپ اول (1396) انتشارات نويد شيراز شيراز

اختراعات و اكتشافات
1-Hu X, Naiel M, Azimifar Z, Lamm M, Fieguth P, Ben DAYA I "DEVICE , SYSTEM AND METHOD FOR ENHANCING ONE OR MORE OF HIGH CONTRAST REGIONS AND TEXT REGIONS IN PROJECTED IMAGES "

طرح هاي کاربردي (7)
عنوان
طراحي، خريد و پياده سازي نرم افزار ثبت تخلفات سامانه هوشمند احجام ترافيکي، وقوع حوادث و تشخيص و ثبت زمان چند پلاک خودرو
حمايت از پروژه هاي كارشناسي ارشد
حمايت از پروژه هاي كارشناسي ارشد
خريد سامانه هوشمند تصويري ناظر تقاطع (IVIA)شهرداري شيراز
همکاري مشاوره اي
خريد ۱۰ دستگاه سامانه سرعت سنج با قابليت پردازش تصوير
پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري از سامانه هوشمند مديريت و اطلاع رساني وضعيت ترافيکي کنارگذرهاي رودخانه خشک

عناوین تدریس شده
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
شناسايي آماري الگو
بينايي ماشين
پردازش تصاوير ديجيتالي
شناسايي آماري الگو
پردازش تصاويرديجيتالي
دکتري تخصصي (Ph.D)
پردازش تصوير
شناسايي آماري الگو
بينايي ماشين
كارشناسي ناپيوسته
طراحي الگوريتمها
آزمايشگاه معماري كامپيوتر
كـارشناسي
هوش مصنوعي
آزمايشگاه كامپيوتر
ساختمان گسسته
مدارهاي الكتريكي
آزمدارهاي الكتريكي
مدارهاي منطقي
آزمدارهاي منطقي
معماري كامپيوتر
آزمعماري كامپيوتر
طراحي و تحليل الگوريتمها
سيگنالهاوسيستمها
هوش مصنوعي
نظريه محاسبات
آز طراحي رابط کاربري
گرافيك كامپيوتري ۱
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
بينايي ماشين
پردازش تصاويرديجيتالي
شناسايي آماري الگو
هوش مصنوعي پيشرفته
رياضيات پيشرفته درمهندسي كامپيوتر
دکتري تخصصي (Ph.D)
بينايي ماشين
مباحث ويژه در پردازش تصاوير ديجيتالي
بينايي ماشين پيشرفته
بينايي ماشين

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (71)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
شيما کامياب ارائه روشي نوين براي بازسازي معکوس سه بعدي چهره ي انسان با استفاده از يادگيري عميق ۱۴۰۱
محمدامين سلطاني سروستاني ارائه الگوريتمي موثر در راستاي بهينه سازي شبکه هاي ترافيکي در حمل و نقل شهري ۱۳۹۹
سيدمحمود فاموري بازسازي سه بعدي مبتني‌ بر شکل بر مبناي قالب با استفاده از ويژگي‌هاي محلي و حذف هندسي نقاط پرت ۱۳۹۶
احسان احمدي پايين لموکي ارائه روشي جديد در طبقه‌بندي ساختاري جداساز ۱۳۹۶
مهدي يزديان دهکردي ارائه يک روش وفقي و پايدار براي تشخيص و رديابي اهداف چندگانه تصويري ۱۳۹۴
فاطمه مويدي ارائه مدلي كارا بر اساس زيرتركيب هاي استخراج شده از وي‍ژگي جهت تشخيص فعاليتهاي فيزيکي انساني ۱۳۹۳
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
حسام حکيم نژاد بازسازي تصوير در فتوآکوستيک توموگرافي از روي داده هاي تنک با استفاده از يادگيري ماشين ۱۴۰۰
حسين رضائيان زاده ارائه روشي براي تشخيص نمونه هاي خصمانه در شبکه هاي عميق ۱۴۰۰
راضيه شفيعي سروستاني بررسي و تحليل فاکتورهاي ناثيرگذار در موفقيت و رشد کسب و کارهاي نوپا با استفاده از فناوري اطلاعات و داده کاوي(مطالعه موردي ابران)(startups) ۱۴۰۰
الهه سادات صالحي ارائه ي روشي براي تخمين حرکت در چندين فريم با در نظر گرفتن هم‍پوشاني ۱۴۰۰
رسول سبزي مدل کردن رديابي چندهدفه مبتني بر بيزين به وسيله شبکه‌هاي عصبي عميق ۱۳۹۹
اريا خوش سيرت مدل کردن عدم قطعيت در شبکه هاي عصبي عميق براي داده هاي تصويري ۱۳۹۸
فاطمه نيک مهر يادگيري عميق بيزين براي قطعه بندي معنايي تصوير ۱۳۹۸
محمدعلي باقري ارومي تخمين عمق شي با استفاده از يادگيري عميق ۱۳۹۸
نازنين ترابي آشکارسازي چهره جهت حل مسائل مربوط به انسداد در احراز هويت ۱۳۹۷
محمدهادي سپنج روشي براي رديابي هدف هاي چندگانه بصري بر اساس فيلترهاي برنولي ۱۳۹۷
فاطمه شاه علي دسته‌بندي چهره با استفاده از نمونه داده‌هاي کم تعداد ۱۳۹۷
نيلوفر توکليان تشخيص چهره ي انسداد يافته با بهره گيري از يادگيري عميق ۱۳۹۷
شيما خانه زر ارايه روشي نوين در تعيين خودکار صحت گزاره ها و اعتبار منابع اطلاعاتي وب ۱۳۹۷
محسن عشقان ملک بازسازي چهره در گذر عمر با بکارگيري اطلاعات خويشاوندي ۱۳۹۵
سيدمهرداد الماسي تجزيه و تحليل رويدادهاي انساني با استفاده از ميدان تصادفي شرطي ۱۳۹۵
ابوالفضل مريدي رديابي بصري با استفاده از يادگيري عميق آنلاين ۱۳۹۵
محمدمهدي برزگر خلاصه کردن ويدئو با استفاده از روش هاي کد کردن ويژگي ۱۳۹۴
منا ايزدي تشخيص رفتار نامتعارف در تصاوير درون ساختمان با کدگذاري ويژگي ها ۱۳۹۴
مريم شمس بازسازي تصاوير سه بعدي با استفاده از مدل ميدان تصادفي شرطي ۱۳۹۴
مسعود فلاحي جداسازي عروق در تصاوير سي تي اسکن و باز سازي سه بعدي آن ها ۱۳۹۴
نيکتا اولياسميع ارائه يک سيستم نظارتي خودکار براي تشخيص ناهنجاريهاي ترافيکي ۱۳۹۴
محمود رمضاني تشخيص زود هنگام آتش و دود در تونل با استفاده از تکنيکهاي پردازش تصوير و ويدئو ۱۳۹۴
امير ناظمي شناسايي شيء به وسيله کدگذاري خلوت ۱۳۹۳
مهدي عيسي لوي اصل تشخيص حجم ترافيک، آناليز تصادفات و تشخيص آنومالي در سيستم هاي کنترل ترافيک ۱۳۹۲
محمد علي غيور رديابي اهداف با استفاده از فيلتر پارتيکل با بهبود تابع اهميت چگالي ۱۳۹۲
مهسا محدثي بهبود مدل سطوح فعال با استفاده از بهينه سازي توابع انرژي براي جزء بندي تصاوير سه بعدي ۱۳۹۲
الهه طيبي ارائه استانداردي در جهت طراحي و توليد برنامه کاربردي تشخيص و شناسايي نژاد افراد ۱۳۹۲
ندا ازوجي بررسي تأثير تکنيک هاي به روز آماده سازي ويدئو بر عملکرد يادگيري ويژگي در شناسايي فعاليت ۱۳۹۲
نجمه هادي برحق طلب يادگيري ويژگي هاي مکاني و زماني براي تشخيص فعاليت انسان ۱۳۹۲
ناهيد نديمي شهرکي ارائه يک قالب تلفيقي آماري از ميدان هاي تصادفي شرطي براي تشخيص پوست ۱۳۹۲
زهرا قادري تعيين هويت افراد در بانکداري الکترونيک از طريق تصوير کف دست ۱۳۹۲
فهيمه گرمسيريان ششده ارائه يک روش نوين ترکيبي براي قطعه بندي در تصاوير پزشکي ۱۳۹۱
فاطمه خليفه طبقه بندي اشيا براساس بينايي شناختي ۱۳۹۱
جواد جعفري مطالعه اصول طراحي سيستم‌هاي مراقبت تصويري هوشمند و ارايه يک مدل جهت مکان يابي نصب دوربين‌هاي مراقبت تصويري در جاده هاي بين شهري ۱۳۹۱
علي محمد نيک فرجام کاربرد شبکه هاي باور عميق در يادگيري ويديو ۱۳۹۱
علي عادلي بررسي و بهبود الگوريتم GM-PHD در رديابي اهداف تصويري در حال تصادم و تعيين خط سير آنها ۱۳۹۱
مرتضي اميني مقدم ارائه روشي در تشخيص چهره مبتني بر شبکه¬هاي عصبي (مطالعه موردي: روش¬هاي جاري تشخيص چهره ) ۱۳۹۱
فرخ حسن زاده جداسازي سه بعدي ريشه گياه ۱۳۹۱
امين امامزاده اسمعيلي نژاد کاربرد شبکه هاي عصبي عميق در مدل سازي سه بعدي مبتني بر تصوير ۱۳۹۱
رضا بخشنده پياده سازي الگوريتم هاي جستجو در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۱
اکرم بافنده کار شناسايي حالت چهره با استفاده از الگوي پوياي باينري محلي ۱۳۹۰
سيدمحمود فاموري تصديق سريع SVM براساس توقف زود هنگام در الگوريتم تکرار شونده ۱۳۹۰
محسن کشاني آشکارسازي و تشخيص به موقع توده هاي ريوي در تصاوير CT ۱۳۹۰
محمدجواد شفيعي رديابي اهداف با استفاده از روشي نوين در چارچوب فيلدهاي تصادفي شرطي ۱۳۹۰
اميدرضا رجحاني بهبود فيلتر پي اچ دي به منظور رديابي اهداف چندگانه در تصوير ۱۳۹۰
احسان احمدي پايين لموکي تصوير سازي اماري محيط هاي متخلخل ۱۳۸۹
فهيمه جمشيديان طهراني کاربرد مدل هاي گرافيکي و تبديل هاي چند بعدي در پردازش تصاوير ۱۳۸۹
الناز برشان تشنيزي طراحي روشي نوين براي کاهش بعد نظارت‌شده ۱۳۸۹
فاطمه ترابي عصر يک مدل محاسباتي از يادگيري دسته بنديهاي زباني توسط کودک ۱۳۸۹
محمدمهدي اميري بهبود الگوريتم هاي تبديل هاي چند مقياسي با مطالعه الگوهاي وابستگي ضرايب ۱۳۸۸
مهدي يزديان دهکردي رديابي اهداف چندگانه در شرايط ابهام و تصادم با بهبود فيلتر GM-PHD ۱۳۸۸
پيروز حسني رخ بالا بردن تفکيک پذيري تصوير مبتني بر روش هاي چند مرحله اي ۱۳۸۷
مهدي استقامتيان انطباق همزمان تصاوير MR قلب در حين تنفس ۱۳۸۷
عليرضا خبره ساخت يک ربات بر پايه بينايي براي از بين بردن علفهاي هرز ۱۳۸۷
حامد تقدسي بهينه سازي الگوريتم هاي بينايي ماشين مبتني بر يادگيري عميق برروي سيستمهاي نهفته بر مبناي شبکه عصبي ۰
رامين تکميل تشخيص شکستگى استخوان در تصاوير پزشکى با استفاده از شبکه هاى عصبى عميق و يادگيرى مبتنى بر علّيت ۰
حسين حجتي يادگيري يک طرح توصيفي دوبعدي براي بازسازي سه بعدي با مدلسازي استنتاج تنوع ۰
حميد تولي تشخيص سه بعدي شي ۰
فاطمه عظيمي بازسازي سه بعدي خانه با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي بينايي ماشين ۰
صادق تيموري اصل رديابي بازيکنان فوتبال توسط شبکه‌اي از دوربين‌ها با استفاده از فيلتر PHD ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مهرنوش مشايخي زاده تحليل داده هاي ماهواره اي با استفاده از شبکه هاي عصبي عميق در پيش بيني وضعيت آب و هوا ۱۳۹۸
فريدون ناصري طيف نگاري کارکردي اشعه فروسرخ براي ارتباط مغز-کامپيوتر ۱۳۹۸
سينا يزدان پناه لاري محاسبه حجم بخش گيجگاهي مغز با استفاده از تصاوير تشديد مغناطيسي ۱۳۹۸
مسعود پورتوسلي استفاده از داده‌هاي حجيم و بهبود برنامه‌ريزي ترافيک شهري با هدف کاهش حجم ترافيک ۱۳۹۷
سيدمجيد غلامي ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (117)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ناهيد ابولپور مدلسازي لايه هاي کورتکس بينايي با در نظر گرفتن برهم کنش نورون ها ۱۴۰۰
حامد عرفان خواه بازيابي محتوايي تصاوير هيستوپاتولوژي در پايگاه هاي داده بزرگ مبتني بر استخراج ويژگي هاي مناسب ۱۳۹۹
فهيمه جمشيديان طهراني استخراج برخط غير تهاجمي سيگنال قلبي جنين ۱۳۹۸
محمود ستوده ده سروي ارائه توصيفگرهاي الگوي دودويي محلي مبتني بر رنگ براي تجزيه و تحليل بافت تصوير ۱۳۹۸
سارا خشنودي نيا تعيين غير تخريبي شاخصهاي فساد فيله ماهي قزل‌آلا با استفاده از مدل‌سازي تصاوير ابرطيفي ۱۳۹۷
مجيد رستمي شهربابکي تخمين حالت در شبکه هاي ترافيک شهري ۱۳۹۷
شروان فکري ارشاد دسته بندي تصاوير بافتي رنگي با استفاده از الگوي دودويي محلي در حضور نويز ضربه اي ۱۳۹۵
رضا روحاني سروستاني رويکردي نوين در مدل هاي مکاني-زماني متغيرهاي نهان در تلفيق داده ۱۳۹۵
محمدحسين شکور ارائه روشي جديد جهت استخراج ويژگي از تصاوير بافتي ۱۳۹۵
عليرضا کاظمي جداسازي خاستگاه ها و ترکيب دادگان صوتي تصويري براي پردازش پايدار گفتار ۱۳۹۳
مليحه ثابتي ديدگاه هوش مصنوعي در بررسي سيگنالهاي تحريکي و مغزي اختلال اسکيزوفرني ۱۳۸۹
رضا جاويدان پردازش تصاوير اکوستيکي زير آب ۱۳۸۶
حسن درخشان تجزيه زماني بارندگي روزانه با بهره گيري از اطلاعات بارندگي در زمان و مکان ۰
فرنوش معنوي ارائه يک مدل تشخيص زود هنگام در شناسايي باج افزارها ۰
علي مبين روش هاي نوين جهت آموزش سامانه هاي واسط مغز رايانه اي مبتني بر پتانسيل هاي وابسطه به رخداد در شرايط تعداد کم داده ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فاطمه قايدي بهبود تخمين الگوي پتانسيل عمل واحدهاي حرکتي با استفاده از روش جمع متوسط گيري شکل موج ۱۴۰۰
پريسا شيرواني ارائه يک مدل شبکه عصبي اسپايکي جهت مدلسازي سيستم بينايي ۱۴۰۰
نگار شاه اميري بخش بندي نيمه اتوماتيک بطن چپ و راست در تصاوير اسپکت پرفيوژن عضله قلب ۱۴۰۰
مليحه السادات علوي بيشينه سازي تاثير در شبکه هاي اجتماعي رقابتي بر پايه فاکتور وفاداري با استفاده از جستجوي حريصانه در الگوريتم مونته کارلو ۱۴۰۰
آمنه محمدنظر شناسايي تشکل ها با استفاده از تغيير فضاي شبکه هاي اجتماعي توسط شبکه ي عصبي عميق ۱۴۰۰
صمد ذبيحي ارائه راهکار جديد براي آشکارسازي برجستگي بصري تصاوير ۱۳۹۹
سيده روناک جباري زاده هاشمي ارائه يک روش کارا جهت ادغام ويژگي‌هاي سيگنال‌هاي EEG,ECG,SPO۲ براي تشخيص دقيق‌تر ايست تنفسي در خواب ۱۳۹۹
محمدمهدي زمرديان پيش بيني داده هاي سري هاي زماني با استفاده از شبکه هاي عصبي عميق ۱۳۹۸
محسن گلشني قريه علي دسته بندي اسناد با استفاده از شبکه هاي عصبي عميق ۱۳۹۷
بدرالسادات ناطق الاسلام شيرازي تعيين موقعيت خطوط جاده در سيستم کمک به راننده مبتني بر پردازش تصوير ۱۳۹۷
سحر عسکري مدلسازي ابعاد زخم¬هاي جراحي در روند بهبود: مورد مطالعه موش¬هاي آزمايشگاهي ۱۳۹۷
مجتبي والي پور خودروهاي خودران با استفاده از روش هاي بازتاب رفتار ۱۳۹۷
هاجر يوسفي تشخيص ناهنجاري محلي در صحنه هاي شلوغ در دنباله هاي ويدئويي ۱۳۹۶
زهرا فاضل نجف ابادي رويکرد شناسايي انسان با استفاده از بهبود توصيفگر هاي محلي ۱۳۹۶
سميرا يوسفي تشخيص علائم جاده‌اي براي سيستم‌هاي کمک به رانندگي ۱۳۹۶
نسترن شهپري يان ارائه يک روش جديد در تشخيص بيماري آلزايمر با استفاده از تصاوير تصويربرداري تشديد مغناطيسي عملکردي ۱۳۹۵
فريناز فلاحپور انتخاب ويژگي‌ براي خوشه‌بندي داده‌هاي بيان ژن ۱۳۹۵
درنا زنگنه اينالو ناحيه بندي اتوماتيک تصاوير MR با پلاک MS با استفاده از الگوريتم هاي ابتکاري ۱۳۹۴
بهاره اشناگر تشکيل تيم در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۴
ميثم عرب استفاده از روابط پنهان بين کلمات در رفع ابهام معنايي کلمات ۱۳۹۴
حميدرضا ارزاقي تعيين مسير و نحوه حرکت بازوهاي افزونه روباتيک در محيط شبيه ساز ۱۳۹۴
مژده حاجياني ارائه راه کاري کارا براي طبقه بندي تصاوير ۱۳۹۴
اميررضا لشکري ارايه يک شاخص مقاوم و دقيق براي تخمين کمي عمق بيهوشي ۱۳۹۴
امير زارعي شناسايي نظرات جعلي و توليدکنندگان آنها ۱۳۹۳
شراره جهانشاه بررسي تغييرات رابط کاربري بر نحوه تعلمل کاربر با شبکه هاي اجتماعي و ارائه مدل ۱۳۹۳
ابراهيم اشراقي ساماني ارائه يک رويکرد جديد به منظور احراز هويت افراد از طريق تجزيه و تحليل تصاوير سياهرگهاي انگشتان ۱۳۹۳
طاهره ضياءالديني دشتخاکي بررسي بيماريهاي وابسته به شبکيه چشم با تحليل عروق خوني شبکيه ۱۳۹۳
حسين رجب زاده کاهش ابعاد بر مبناي تبديل بردار ويژگي براي الگوريتم نزديک‌ترين همسايه ۱۳۹۳
حسين عليزاده مقدم شناسايي بدافزارهاي دگرگون با استفاده از مدل مخفي مارکوف ۱۳۹۳
هادي نريماني کاربرد فيلترهاي خانواده کالمن و H بينهايت در حذف نويزهاي سيگنال الکتروگارديوگرام ۱۳۹۳
حسام الدين صالحي كلاسه بندي رادارهاي کشف شده توسط سيستم هاي جنگ الکترونيک ۱۳۹۳
علي ملکي ارائه يك مدل تطبيق پذير جهت توليد فايل نشست كاربر ۱۳۹۲
شيرين ولوي طراحي‌‌ خانه هوشمند براي افراد معلول يا سالمند با استفاده از شبکه حسگر بيسيم ۱۳۹۲
توحيد لطفي ارائه روش ترکيبي جديد در ثبت تصاوير دو بعدي - سه بعدي براي بررسي موقعيت بيمار در راديو تراپي و پياده سازي آن با استفاده از واحد پردازنده گرافيک ۱۳۹۲
ليلا عزيزيان ارايه يک روش ساختاري براي قطعه بندي تصاوير بافتي ۱۳۹۲
مليحه صحتي ارائه يک روش براي بخش بندي بطن راست و چپ از تصاوير MRI قلبي ۱۳۹۲
مريم آقائي نژاد مقابله با حملات سيل آسا با استفاده از الگوريتم PSO ۱۳۹۲
احسان بيگوند ارائه يک مدل ارزيابي علائم ترافيکي مبتني بر تشخيص اتوماتيک اين علائم و مکان قرارگيري آنها ۱۳۹۲
طاهره کمالي ارائه يک روش کارا جهت تجزيه و تحليل سيگنال هاي EMG به منظور بهبود طبقه بندي اختلالات عصبي عضلاني ۱۳۹۲
پريسا حميدي زاده تدوين چارچوب بهره گيري از محيط هاي واقعيت مجازي به همراه پياده سازي يک نمونه واقعي ۱۳۹۲
الهام رحماني ارائه روشي نوين مبتني بر انتخاب ويژگي براي دسته بندي داده هاي ريزآرايه ۱۳۹۲
غلامرضا عمادي استفاده از روشهاي هيوريستيک براي حل مسأله انتشار نسخه بعدي ۱۳۹۲
طيبه شيخ ويسي بررسي عوامل مؤثر بر افزايش وفاداري مشتريان به ارائه كنندكان خدمات اينترنتي و ارائه مدلي مبتني بر آنها ۱۳۹۲
فاطمه قائم مقامي استفاده از شبکه هاي عصبي خودسازمانده جهت خوشه بندي موثر داده هاي شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۲
راضيه طاهري ارائه يک مدل نوين جهت آموزش مهارتهاي پولي به افراد ناتوان ذهني ۱۳۹۱
انسيه شريف نيا ارائه يک روش نوين جهت شرکت دادن هزينه ي نمونه ها در الگوريتم يادگيري تقويتي ۱۳۹۱
فاطمه نام نيک داده کاوي اقليمي جهت ارائه مدل پيش بيني اقليم در استان اصفهان ۱۳۹۱
سارا سلطاني نژاد جداسازي و سه بعدي سازي تومورهاي ريوي از تصاوير سي تي اسکن ۱۳۹۱
عادله دهقاني ناژواني ارائه روشي نوين براي جداسازي مبتلايان به اختلال دوقطبي و بيش فعالي از روي سيگنال پتانسيلهاي برانگيخته ۱۳۹۱
زهرا کرمي مهر امکان سنجي پياده سازي سيستم هوشمند امتحانات آنلاين مبتني بر تشخيص و رديابي بيومتريک فرد امتحان دهنده در سامانه آموزش الکترونيکي دانشگاه شيراز ۱۳۹۱
محمد جواد محزون مدلسازي نمونه محور تصميم گيري انسان بوسيله ساختار شناختي ACT-R ۱۳۹۱
محمدصادق پي تام به کارگيري محاسبات زيستي در يافتن کوتاه ترين مسير بين دو راس از يک گراف جهت دار ۱۳۹۱
لاله صاحبي بزاز ارائه نحوه بکارگيري تجهيزات ‏ITS‏ براي بهينه سازي منابع و امکانات در مديريت بار و حمل ونقل جاده اي مطاله موردي (‏‎ ‎بهبود مدل سامانه درگاه ملي بار با بکارگيري سيستم هاي اطلاعات مکاني ‏GPS ۱۳۹۱
رضا اوجي ارائه يك روش جديد براي تشخيص شكل در تصاوير بافتي با استفاده از تكنيكهاي آناليز بافت تصوير ۱۳۹۱
مهران نيکروان ارائه يك سيستم CAD براي تشخيص بيماري هاي ستون فقرات با استفاده از پردازش تصاوير پزشكي ۱۳۹۱
مريم رنجبرناييني پياده سازي مرحله ي پيش مطالعه بر اساس روش يادگيري PQRST در سيستم معلم مجازي هوشمند ۱۳۹۱
فرزاد نوروزي پور پيش بيني سكته قلبي حاد در بيماران مراجعه كننده با درد قفسه سينه به وسيله نوار قلب با استفاده از شبکه هاي عصبي ۱۳۹۱
عليرضا حاجي باقري انتشار اطلاعات در شبکه هاي اجتماعي و ارائه مدلي براي آن ۱۳۹۱
هادي کشاورز ارائه روش ترکيبي جديد در ثبت تصاوير دو‌بعدي- سه‌بعدي براي بررسي موقعيت بيمار در راديوتراپي با استفاده از ابزارهاي تصويربرداري پورتال ۱۳۹۱
کيميا بازرگان لاري ارائه راهکاري نوين براي بهبود الگوريتم¬هاي تکاملي چندهدفه مبتني بر تجزيه ۱۳۹۱
سيده غزاله ميرشريف طبقه بندي عروق خوني به شريان و وريد در تصاوير شبکيه ۱۳۹۱
مرضيه پاکدل ارايه يك شکل جديد از الگوهاي باينري محلي به منظور طبقه بندي بافت تصوير ۱۳۹۱
مينا سراجيان ارائه مدلي جامع جهت طراحي شبکه هاي اجتماعيِ علمي ۱۳۹۱
فيروزه امامي ارزيابي ، بهينه سازي و مکان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني با بهره گيري از سيستم اطلاعات جغرافيايي(مورد مطالعاتي شهرستان شيراز) ۱۳۹۱
معصومه نيکويي ارائه روشي ترکيبي براي تطبيق ويژگي ها براي استفاده در موزائيك سازي تصاوير ويدئويي براي تشخيص متن مبتني بر دوربين ۱۳۹۱
حميد اقبال زاده بهبود بازشناسي كلمات مجزا در سامانه هاي تلفن گوياي گفتاري در زبان فارسي ۱۳۹۱
شروان فکري ارشاد ارائه يک روش جديد براي تخمين ميزان تخلخل در سنگ هاي ساختماني با استفاده از تکنيک هاي آناليز بافت تصوير ۱۳۹۱
مسعود جباري بررسي مشخصه هاي تاثير گذار بر روي از دست رفتن سيگنال MR در حالت تقاطع فيبرهاي عصبي در تصوير برداري تانسور انتشار ۱۳۹۱
سيد محمدرضا فخري مدل تجاري سرويسهاي وبلاگ نويسي، مطالعه موردي : پارسي بلاگ ۱۳۹۱
مهدي فرخزاد بررسي استفاده از صنعت بازي هاي برخط در تجارت الکترونيک:ارائه سناريوي جديد بازي آنلاين مربي گري فوتبال ۱۳۹۰
سجاد نيکنام تکنيک هاي چند کانالة پردازش سيگنالهاي قلبي و الگوريتم هاي انتخاب سنسور ۱۳۹۰
امين نظارات ارائه مدلي جهت اندازه گيري مبادلات بين بنگاهي(B۲B) با استفاده از سيستمهاي چند عاملي هوشمند ۱۳۹۰
آريا ايران مهر SVM نيمه نظارتي مقياس پذير ۱۳۹۰
زينب صديقي ارائه يك روش نوين جهت تبديل يک مسئله خوشِه بندى به خوشِه بندى نيمه سرپرست و بهبود كارايى آن ۱۳۹۰
پيمان رحماني پنهان نگاري در تصاوير فشرده ۱۳۹۰
سارا خذاعي ارائه روشي جهت واترمارک کردن اسناد بر مبناي رمزنگاري تصويري به منظور حفظ مالکيت معنوي اسناد تجاري ۱۳۹۰
رضا مختاري طراحي و پياده سازي چارچوب انطباقي MapReduce بر روي CPU و GPU ۱۳۹۰
سيدعلي حسيني موزاييک سازي تصاوير ويديويي جهت تشخيص متن مبتني بر دوربين ۱۳۸۹
نازنين ذاکر حبيب آبادي تغيير و بهينه سازي روش¬هاي مبتني بر پنهان نگاري و پنهان شکني اطلاعات در حوزه فضايي تصوير ۱۳۸۸
تکتم ذوقي ارائه يک شاخص مقاوم براي تعيين عمق بيهوشي ۱۳۸۸
سجاد کياني طراحي ، ساخت و ارزيابي سامانه¬اي هوشمند براي هدايت اتوماتيک خودروهاي کشاورزي در عمليات خاکورزي به وسيله ماشين بينايي ۱۳۸۸
مرتضي کشت کاران جستجوي مکاشفه‌اي با حافظه‌ي محدود ۱۳۸۸
محمود صفي خاني الگوريتم هاي موازي نا همگون براي حل مسايل بهينه سازي فضاي پيوسته ۱۳۸۸
کوسار نصيري هانيس مشخصه سازي تشديد مغناطيسي (MR) بافت هاي مغزي با استفاده از تکنيک افزايش کنتراست ديناميک DCE ۱۳۸۸
رضا روحاني سروستاني ادغام ويژگي هاي صوتي و مدل تصويري به منظور بهبود کارايي سيستمهاي تشخيص گفتار ۱۳۸۸
رضا سپه وند ارائه روشي كارا براي تكرار داده?ها در گريدهاي داده با تکيه بر زمانبندي کارها ۱۳۸۸
محمد حاجي زاده خانقاه درجه بندي ميوه گردو با استفاده از ماشين بينايي ۱۳۸۷
محمد طاهري روشي نوين در طراحي يک طبقه¬بندي خطي هوشمند و کاهش پيچيدگي آن بر مبناي بهينه سازي هزينه در تعيين مراکز مديريتي ۱۳۸۷
مقداد اسدي لاري بررسي و بهبود عملکرد الگوريتمهاي تشخيص و تصحيح عوارض ناشي از وجود اعضاء پيوندي يا بافت هاي مصنوعي فلزي، در روش عکسبرداري سي تي اسکن ۱۳۸۷
سيامک هژبري حقيقي بدست آوردن حجم ضايعه ي مغزي ۱۳۸۷
حميدرضا معدلي طراحي و پياده¬سازي يک نمونه از مکانيزم رزرو کردن منابع در محيط گريد ۱۳۸۷
سيدبهروز نصيحتکن طراحي يک طبقه بندي کننده به منظور جداسازي تصور حرکات براي بيماران ALS ۱۳۸۷
عليرضا کاظمي طراحي يک ساختار ترکيبي بر پايه شبکه عصبي و مدل مخفي مارکف براي باز شناخت پايدار گفتار پيوسته. ۱۳۸۷
سميه عليزاده زوج تشخيص گفتار صوتي تصويري ۱۳۸۷
امين زارع طبقه‌بندي و خوشه‌بندي به کمک روش‌هاي الهام گرفته شده از سيستم ايمني بدن ۱۳۸۶
فاطمه مويدي تشخيص تومورهاي سرطان سينه در تصاوير ماموگرافي و دسته بندي آنها ۱۳۸۶
فرزاد بشيري غازاني بررسي جديد ترين الگوريتم ها و استانداردهاي امضاي ديجيتالي براي کاربرد بانکداري الکترونيکي مطالعه موردي : بانکداري الکترونيکي بانک سامان ۰
سروش مهرپو شناسايي پروتئين هاي ضروري با استفاده از ويژگيهاي ساختاري و زيستي شبکه هاي ميانکنش پروتئيني ۰
فرشاد عسکري طراحي احيايي منظر شهري محله دراک شيراز با رويکرد مطالعات علوم اعصاب شهري ۰
ياسمن عباسي خوشه‌بندي با ساختار طبقه بندي مبتني بر ماشين بردار‌هاي پشتيبان ۰
کريم کشاورزي ارائه يک روش نوين براي شناسائي افراد از روي طرح عنبيه ۰
ارش دهقان شيباني ارائه مدل هاي محاسباتي براي آناليز جراحي هاي به کمک روبات ۰