۱۳۹۷/۰۵/۳۱
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مهدي
نام خانوادگي : ميري
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1392
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي مخابرات و الكترونيك
دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : miri@shirazu.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (32)
1- Jafari Z, Zarifkar A, Miri M, Zhang L (2018) All-Optical Modulation in a Graphene-Covered Slotted Silicon Nano-Beam Cavity Journal of Lightwave Technology 36:4051-4059
2- Rezaei M, Zarifkar A, Miri M (2018) Ultra-compact electro-optical graphene-based plasmonic multi-logic gate with high extinction ratio Optical Materials 84:572-578
3- زيوريان , Zarifkar A, Miri M (2018) Electro-optical full-adder/full-subtractor based on graphene–silicon switches Journal of Nanophotonics 12:1-12
4- Javid M, Miri M, Zarifkar A (2018) Design of a compact high-speed optical modulator based on a hybrid plasmonic nanobeam cavity Optics Communications 410:652-659
5- Farmani A, Miri M, Sheikhi M (2018) Design of a High Extinction Ratio Tunable Graphene on White Graphene Polarizer IEEE Photonics Technology Letters 30:153-156
6- Farmani A, Yavarian M, Alighanbari A, Miri M, Sheikhi M (2017) Tunable graphene plasmonic Y-branch switch in the terahertz region using hexagonal boron nitride with electric and magnetic biasing Applied Optics 56:8931-8940
7- Jamalpoor K, Zarifkar A, Miri M (2017) Application of graphene second-order nonlinearity in THz plasmons excitation Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications 26:80-84
8- Jafari Z, Zarifkar A, Miri M (2017) Compact fabrication-tolerant subwavelength-grating-based two-mode division (de)multiplexer Applied Optics 56:7311-7319
9- Janjan B, Miri M, Zarifkar A, Heydari M (2017) Design and Simulation of Compact Optical Modulators and Switches Based on Si–VO2 –Si Horizontal Slot Waveguides Journal of Lightwave Technology 35:3020-3028
10- Azarang A, Miri M, Kamaee S, Asemani M (2017) Nonfragile Fuzzy Output Feedback Synchronization of a New Chaotic System: Design and Implementation Journal of Computational and Nonlinear Dynamics 13:11008-
11- Farmani A, Miri M, Sheikhi M (2017) Analytical modeling of highly tunable giant lateral shift in total reflection of light beams from a graphene containing structure Optics Communications 391:68-76
12- Farmani A, Miri M, Sheikhi M (2017) Tunable resonant Goos–H?nchen and Imbert–Fedorov shifts in total reflection of terahertz beams from graphene plasmonic metasurfaces Journal of the Optical Society of America B 34:1097-1106
13- Janjan B, Fathi D, Miri M, Ghaffari-Maib M (2017) Ultra-wideband high-speed Mach–Zehnder switch based on hybrid plasmonic waveguides Applied Optics 56:1717-1723
14- Farmani A, Zarifkar A, Sheikhi M, Miri M (2017) Design of a tunable graphene plasmonic-on-white graphene switch at infrared range Superlattices and Microstructures 1:1-11
15- Azarang A, Kamaei bahmaei S, Miri M, Asemani M (2016) A new fractional-order chaotic system and its synchronization via Lyapunov and improved Laplacian-based method Optik - International Journal for Light and Electron Optics 127:11717-11731
16- Janjan B, Zarifkar A, Miri M (2016) Ultra-Compact High Speed Electro-Optical Modulator with Extremely Low Energy Consumption based on Polymer Filled Hybrid Plasmonic Waveguide Plasmonics 11:509-514
17- Sodagar M, Miri M, Eftekhar A, Adibi A (2015) Optical bistability in a one-dimensional photonic crystal resonator using a reverse-biased pn-junction Optics Express 23:2676-2685
18- Janjan B, Zarifkar A, Miri M (2014) High-Speed Low Power Plasmonic Mach-Zehnder Modulator with Small Foot-Print Modares Journal of Electrical Engineering (Special Issue on Optoelectronic and Photonic Devices) 14:35-39
19- Miri M, Sodagar M, Mehrany K, Eftekhar A, Adibi A, Rashidian B (2014) Design and Fabrication of Photonic Crystal Nano-Beam Resonator: Transmission Line Model Journal of Lightwave Technology 32:91-98
20- Hodaie H, Rezaie M, Miri M, Bahadori M, Eshaghain A, Mehrany K (2013) Easy-to-design nano-coupler between metal–insulator–metal plasmonic and dielectric slab waveguides Plasmonics 8:1123-128
21- Miri M, Khavasi A, Alishahi F, Mehrany K, Rashidian B (2012) Approximate expressions for resonant shifts in the reflection of Gaussian wave packets from two-dimensional photonic crystal waveguides Journal of the Optical Society of America B 29:683-690
22- Khavasi A, Rezaie M, Miri M, Mehrany K (2012) Circuit model for efficient analysis and design of photonic crystal devices Journal of Optics 14:1-7
23- Khavasi A, Miri M, Rezaie M, Mehrany K, Rashidian B (2012) Transmission line model for extraction of transmission characteristics in photonic crystal waveguides with stubs: optical filter design Optics Letters 37:1322-1324
24- Habibi N, Khavasi A, Miri M, Mehrany K (2012) Circuit model for mode extraction in lossy/lossless photonic crystal waveguides Journal of the Optical Society of America B 29:170-177
25- Rezaie M, Miri M, Khavasi A, Mehrany K, Rashidian B (2012) An efficient circuit model for the analysis and design of rectangular plasmonic resonators Plasmonics 7:245-252
26- Rezaie M, Jalali S, Miri M, Pouyafard A, Khavasi A, Mehrany K, Rashidian B (2012) A Distributed Circuit Model for Side-Coupled Nanoplasmonic Structures With Metal–Insulator–Metal Arrangement IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 18:1692-1699
27- Khavasi A, Miri M, Mehrany K (2011) Enhanced Reflection in One-Dimensional Mostly-Hollow Metallic Gratings at Terahertz Frequencies IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 1:435-440
28- Miri M, Khorasani S (2010) Displacement and Squeeze Operators of a Three-Dimensional Harmonic Oscillator and Their Associated Quantum States International Journal of Optics and Photonics (IJOP) 3:9-22
29- Naqavi A, Miri M, Mehrany K, Khorasani S (2010) Extension of Unified Formulation for the FDTD Simulation of Nonlinear Dispersive Media IEEE Photonics Technology Letters 22:1214-1216
30- Miri M, Khavasi A, Miri M, Mehrany K (2010) A Transmission Line Resonator Model for Fast Extraction of Electromagnetic Properties of Cavities in Two-Dimensional Photonic Crystals IEEE Photonics Journal 2:677-685
31- Miri M, Khavasi A, Mehrany K, Rashidian B (2010) Transmission-line model to design matching stage for light coupling into two-dimensional photonic crystals Optics letters 35:115-117
32- Miri M, Naqavi A, Khavasi A, Mehrany K, Khorasani S, Rashidian B (2008) Geometrical approach in physical understanding of the Goos-Haenchen shift in one-and two-dimensional periodic structures Optics letters 33:2940-2942

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-برومندي ر، ظريفكار ع، ميري م "طراحي و شبيه سازي گيت هاي منطقي گرافن پلازمونيکي مادون قرمز با زيرلايه نيتريد بور شش گوشه " بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيک ايران (1396)
۲-راستي م، ظريفكار ع، ميري م "طراحي و شبيه سازي فيلتر نوري ماخ زندري مبتني بر گريتينگ زير طول موج " بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيک ايران (1396)
۳-فرهادي ش، ميري م، شيخي م "طراحي تداخل¬سنج MMI غيريکنواختِ فشرده و پهن¬باند با استفاده از تعميم روش تحليل تقريبي " بيست و پنجمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1396)
۴-فرماني ع، ميري م، شيخي م " تنظيم پذيري بالاي جابجايي گوس-هانچن براي ساختار مبتني بر گرافن و کاربرد آن در سوئيچينگ نوري " بيست و سومين کنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران و نهمين کنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيک ايران (1395)
۵-عباس زاده م، ميري م، غيور ر "سيرکولاتور نوري سه درگاهه کريستال فوتوني با قابليت تغيير جهت چرخش بوسيله تغيير شدت ميدان مغناطيسي براي کاربردهاي مخابراتي " کنفرانس بين المللي مهندسي برق (1395)
۶-عباس زاده م، ميري م، غيور ر "سيرکولاتور نوري سه درگاهه کريستال فوتوني با قابليت انتخاب جهت چرخش بوسيله طول موج براي کاربرد در باند C " اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و کامپيوتر (1395)
7-Sodagar M, Miri M, Eftekhar A, Adibi A "Photocurrent-induced Peak-dragging in a Nanobeam Photonic Crystal Cavity " CLEO Science and Innovations 2015 (2015)
8-Miri M, Sodagar M, Eftekhar A, Mehrany K, Rashidian B, Adibi A " Wideband tunable photonic crystal cavity with electrostatic actuation " IEEE Photonics Conference (IPC), 2012 (2012)
9-Khavasi A, Mehrany K, Miri M, Kazemi Jahromi A, Khorasani S "Study of beam propagation in finite photonic crystals " SPIE 2010 (2010)
10-Ahmadi E, Chalabi H, Miri M, Bayat M, Khorasani S "An analytical approach for evaluating the optical spectrum emitted from a strongly coupled single quantum-dot photonic-crystal cavity system " SPIE 2010 (2010)
11-Miri M, Asemani M "Design and Circuit Implementation of Synchronizing Nonlinear Controller for Unified Chaotic System: A T-S Fuzzy Model Approach " بيست و چهارمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1395)
12-Janjan B, Zarifkar A, Miri M "Ultra-compact High Speed Plasmonic Mach-Zehnder Modulator Utilizing Three-Waveguide Directional Couplers " بيست و چهارمين كنفرانس مهندسي برق ايران (1395)
13-Asemani M, Miri M "A Linear Controller for Synchronization of the Unified Chaotic System Using T-S Model: Design and Analog Circuit Implementation " هفتمين کنفرانس مهندسي برق و الکترونيک ايران (1394)
14-Bayat M, Miri M, Khorasani S "Analysis of add drop filter based on photonic crystal coupled cavities " شانزدهمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران (1388)
15-Miri M, Naqavi A, Mehrany K, Rashidian B "Analysis and Simulation of Superprism Effect in Metallic Photonic Crystals " پانزدهمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران (1387)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
آز فيزيک ۲
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
اپتيک مجتمع
ادوات نيمه هادي۱
کوانتوم الکترونيک
كارشناسي ناپيوسته
آز مدارهاي الكترونيكي
الكترونيك پيشرفته(مدارهاي مجتمع)
آز الكترونيك پيشرفته(مدارهاي مجتمع)
كـارشناسي
الكترونيك ۲
آز الكترونيك ۲
آز الكترونيك ۱
كارشناسي ناپيوسته
طراحي سيستمهاي VLSI
كـارشناسي
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي۱
طراحي سيستمهاي VLSI
آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي
فيزيك الكترونيك
تكنيك پالس
الكترونيك ۱
ازمايشگاه الكترونيك ۱
الكترونيك ۲
ازالكترونيك ۲
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
كوانتم الكترونيك ۱
ادوات نيمه هادي ۱
دکتري تخصصي (Ph.D)
كوانتم الكترونيك
فيزيک حالت جامد
اپتيک مجتمع
كـارشناسي
كارگاه برق
تكتيك پالس
کاربرد کامپيوتر در کنترل

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (8)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سهراب محمدي پويان طراحي و شبيه سازي مدولاتورهاي نوري مبتني بر اکسيدهاي فلزي سازگار با تکنولوژي CMOS ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمدرضا جاويد طراحي مدولاتور الکترو-اپتيک مبتني بر کاواک کريستال فوتوني يک بعدي هايبريد پلاسمونيک ۱۳۹۶
شهريار فرهادي تعميم روش ماتريسي براي تحليل ساختارهاي تداخلگر چندمد غيريکنواخت و طراحي سوئيچ نوري و مقسم توان نوري با استفاده از اين روش ۱۳۹۶
محسن عباس زاده طراحي و شبيه سازي سيرکولاتورهاي نامتقارن کريستال فوتوني جهت کاربرد در سيستم¬هاي مخابرات نوري ۱۳۹۵
عاليه عباسي طراحي ادوات مسيردهي پرتوهاي نوري با استفاده از جابجايي جانبي در بازتاب پرتو از مرز بلورهاي فوتوني ۰
عاطفه شادماني طراحي و شبيه سازي مدولاتور نوري مبتني بر ماده ي با قابليت تغيير فاز Ge۲Sb۲Te۵ ۰
قاسم جديد کاهش توان آستانه پديده ي دوپايداري نوري با استفاده از گرافن در ساختار رزوناتور ميکرو ديسک ۰
مهران گلشادي طراحي و شبيه سازي سوئيچ تمام نوري مبتني بر روزناتورهاي ميکروحلقه ي بلور فوتوني ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (21)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
زينب جعفري کاربردهاي فوتونيکي پيشرفته بر مبناي موجبرهاي مهندسي شده‌ي مجتمع ۱۳۹۷
كمال جمالپور طراحي و مدل سازي ادوات نوري مبتني بر موجبرهاي پلاسمونيک گرافني ۱۳۹۷
سعيد فرازي پلاسمونيک غيرخطي و کاربرد آن در پياده سازي ادوات نوري فوق سريع ۱۳۹۷
علي فرماني طراحي ادوات سوئچينگ نوري بر پايه گرافن در نانو ساختارهاي پلاسمونيکي ۱۳۹۶
ميرحميد رضايي طراحي توابع منطقي و مدارهاي محاسباتي مبتني بر نانوساختارهاي گرافن - پلاسمونيک ۰
سميرا نيك منش شبيه سازي اثر جذب متان روي خصوصيات ساختاري، الکتروني و انتقال بار فسفرن، گرافاين و استانن به منظور کاربرد در نانوحسگر گاز متان ۰
ازاده كريمي قلعه تل طراحي و شبيه سازي ادوات پلازمونيکي جهت پردازش فوق سريع و تمام نوري سيگنال در حوزه زمان ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سميرا جوانمردي ساخت حسگر گاز مونوکسيد کربن با استفاده از نانو کامپوزيت اکسيد مس/ اکسيد قلع آلاييده با نانو ذرات پالاديم ۱۳۹۷
محدثه راستي طراحي و شبيه سازي فيلتر نوري ماخ زندري سري شده مبتني بر گريتينگ زير طول موج ۱۳۹۷
رحيم برومندي طراحي و شبيه‌سازي گيت منطقي گرافن پلازمونيکي چندحالته باقابليت تنظيم‌پذيري بالا و توان پايين ۱۳۹۶
حسين زيوريان ادوات منطقي الکترو - اپتيکي مبتني بر موجبر سيليکن - گرافن ۱۳۹۶
حسين روشن بررسي تاثير افزودن نانوذرات طلا و نقره بر رفتار حسگر گاز متان مبتني بر نقاط کوانتومي کلوئيدي سولفيد سرب ۱۳۹۶
داريوش رزمجوئي مدل سازي مداري تقويت كننده هاي نوري نيمه هادي نقطه كوانتمي با كاواك عمودي ۱۳۹۵
الهام زارعي شبيه سازي و بهبود عملکرد سلول خورشيدي لايه نازک CZTSSe ۱۳۹۵
گيتا مهرپويا مدلسازي مداري ليزرهاي نقطه كوانتمي گسيل از سطح با كاواك عمودي ۱۳۹۵
عليرضا كاظمي بررسي و شبيه سازي جذب سطحي اتان در نانو نوار گرافن تزئين شده ۱۳۹۴
مرضيه مروج تحليل و شبيه سازي ليزرهاي نقطه کوانتمي گسيل از سطح با کاواك عمودي با در نظر گرفتن اثر تزريق نوري ۱۳۹۴
مهسا بابايي طراحي و شبيه سازي سوييچ نوري ۲×۲ فشرده با پهناي باند زياد مبتني بر موجبرهاي پلاسمونيکي و کوپلرهاي خميده ۰
پورمهر پديدار بررسي تاثير نانوذرات پالاديوم بر آشکارسازي نانوحسگر متان مبتني بر سولفيدسرب ۰
گوهر جوانمردي طراحي و شبيه سازي مبدل مود گرافن پلاسمونيکي تنظيم پذير ۰
محمدامين محمدي طراحي و شبيه سازي مدولاتور الکترو-اپتيکي فاز مبتني بر موجبر گرافن-سيليکن ۰