۱۳۹۷/۱۱/۲۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : محمد مهدي
نام خانوادگي : عارفي
سال تولد : 1360
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1392
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : مهندسي قدرت و كنترل
دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : arefi.shirazu@gmail.com, arefi@shirazu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي
رشته مهندسي برق-کنترل
شيراز (ايران)
سال 1379 تا 1383 طراحي و تعويض تاکومتر کمپرسور واحد گاز مجتمع پتروشيمي شيراز
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي برق-کنترل
علم و صنعت ايران (ايران)
سال 1383 تا 1385 Hysys پياده‌سازي کنترل پيش‌بين غيرخطي هوشمند بر روي يک فرايند شبيه‌سازي شده در محيط
دکتري
رشته مهندسي برق-کنترل
علم و صنعت ايران (ايران)
سال 1386 تا 1390 كنترل مقاوم تطبيقي کلاس خاصي از سيستم هاي پيچيده در حضور عدم قطعيت هاي متغير با زمان

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (53)
۱- ابويي ع، احمدزاده ح، حائري م، عارفي م (1398) طراحي گشتاورهاي غيرخطي زمان-محدود مقاوم براي ربات n-درجه آزادي درحضور نامعيني‌ها و غيرخطي‌سازهاي ورودي شعاعي و ناحيه مرده کنترل :-
۲- ابويي ع، حسيني س، ميرجليلي س، حسين زاده س، عارفي م (1397) ارائه يک سيستم فوقآشوب جديد و تحقق فيزيکي آن از طريق طراحي و ساخت يک مدار الکترونيکي آنالوگ رايانش نرم و فناوري اطلاعات 7:72-86
۳- عبدالملكي ب، سيفي ع، عارفي م (1397) کنترل رديابي رهبر-پيرو رخداد-تحريک سيستم هاي چندعاملي با ديناميک تک انتگرال گير چندمتغيره مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز 48:777-784
۴- شجاعي ف، عارفي م، خياطيان ع (1397) طراحي کنترل کننده فازي-تطبيقي سطح ديناميکي مبتني بر رويتگر براي دسته اي از سيستمهاي غيرخطي فيدبک صريح تاخيردار با ضريب کنترلي نامعلوم مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز 48:71-88
۵- عارفي م (1396) طراحي يک رويت گر مقاوم تطبيقي براي دسته وسيعي از سيستم هاي غيرخطي در حضور ديناميک‌هاي مدل نشده مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز 47:621-627
۶- دهقاني م، علوي س، آسماني م، عارفي م، ستوده پ، صفوي س (1395) تحليلي بر لزوم ارائه دروس مکمل از علوم اجتماعي و انساني براي دانشجويان و دانش-آموختگان رشته مهندسي برق فصلنامه آموزش مهندسي ايران 71:41-64
۷- ابويي ع، جاهد مطلق م، عارفي م، رحماني چراتي ز (1389) کنترل لغزشي تطبيقي سيستم فوق آشوب لورنز با در نظر گرفتن عدم قطعيت، اغتشاش، ورودي هاي کنترلي غيرخطي و ناشناخته بودن پارامترهاي سيستم مجله کنترل 4:62-73
۸- حسينعلي پور س، درخشاني س، عارفي م (1389) استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي براي شناسايي خواص ترموديناميکي محلول ليتيوم برمايد آب مجله علمي-پژوهشي اميرکبير 42:37-45
9- Zouari F, Ibeas A, Boulkroune A, Cao J, Arefi M (2019) Neuro-adaptive tracking control of non-integer order systems with Input Nonlinearities and time-varying Output Constraints Information Sciences 485:170-199
10- Kamali S, Tabatabaei S, Arefi M, Jahed-Motlagh M (2019) Prescribed performance adaptive neural output control for a class of switched nonstrict-feedback nonlinear time-delay systems: State-dependent switching law approach International Journal of Robust and Nonlinear Control 0:0-0
11- Zahedi Z, Arefi M, Khayatian A (2019) Fast convergence to Nash equilibria without steady-state oscillation Systems & Control Letters 123:124-133
12- Abooee A, Arefi M (2019) Robust Finite-Time Stabilizers for Five-Degree-of-Freedom Active Magnetic Bearing System Journal of the Franklin Institute 356:80-102
13- Hafezi kafshgari Z, Arefi M (2018) Recursive generalized extended least squares and RML algorithms for identification of bilinear systems with ARMA noise ISA Transactions 0:0-0
14- Kazemi M, Arefi M, Alipouri Y (2018) Wiener model based GMVC design considering sensor noise and delay ISA Transactions 0:0-0
15- Vafamand N, Arefi M, Khooban M, Dragicevic T, Blaabjerg F (2018) Nonlinear Model Predictive Speed Control of Electric Vehicles Represented by Linear Parameter Varying Models with Bias terms IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics 0:1-1
16- Taheri Andani M, Ramezani Z, Moazami S, Cao J, Arefi M, Zargarzadeh H (2018) Observer-Based Sliding Mode Control for Path Tracking of a Spherical Robot Complexity 2018:1-15
17- Ebrahimi Z, Gharesi N, Arefi M, Safavi A, Hosseini Zadeh M (2018) Prediction therapy outcomes of HCV patients treated with interferon/ribavirin Biomedical Signal Processing and Control 45:128-135
18- Davanipour M, Khayatian A, Dehghani M, Arefi M (2018) A solution for enhancement of transient performance in nonlinear adaptive control: Optimal adaptive reset based on barrier Lyapunov function ISA Transactions 80:169-175
19- Mosalanejad M, Arefi M (2018) UKF-based soft sensor design for joint estimation of chemical processes with multi-sensor information fusion and infrequent measurements IET Science, Measurement & Technology 12:755-763
20- Pourmand M, Taghvaei S, Vatankhah R, Arefi M (2018) An Underactuated Bio-Inspired Helical Swimming Microrobot Using Fuzzy-PI Controller with Novel Error Detection Method for 5-DOF Micromanipulation Designs 2:18-0
21- Abooee A, Arefi M (2018) Robust Finite-Time Stabilizers for a Connected Chain of Nonlinear Double-Integrator Systems IEEE Systems Journal 0:1-9
22- Shojaei F, Arefi M, Khayatian A, Karimi H (2018) Observer-Based Fuzzy Adaptive Dynamic Surface Control of Uncertain Nonstrict Feedback Systems With Unknown Control Direction and Unknown Dead-Zone Systems 0:1-12
23- Zouari F, Ibeas A, Boulkroune A, Cao J, Arefi M (2018) Adaptive neural output-feedback control for nonstrict-feedback time-delay fractional-order systems with output constraints and actuator nonlinearities Neural Networks 105:256-276
24- Peydayesh A, Arefi M, Modares H (2018) Distributed neuro-adaptive control protocols for non-strict feedback non-linear MASs with input saturation IET Control Theory & Applications 12:1611-1620
25- Vafamand N, Arefi M, Khayatian A (2018) Nonlinear system identification based on Takagi-Sugeno fuzzy modeling and unscented Kalman filter ISA Transactions 74:134-143
26- Abooee A, Arefi M, Sedghi F, Abootalebi V (2018) Robust Nonlinear Control Schemes for Finite-Time Tracking Objective of a 5-DOF Robotic Exoskeleton International Journal of Control 0:1-16
27- Tavakoli shooshtari A, Seifi A, Arefi M (2018) Designing a self-constructing fuzzy neural network controller for damping power system oscillations Fuzzy Sets and Systems 356:63-76
28- Tavakoli shooshtari A, Seifi A, Arefi M (2018) Fuzzy-PSS and fuzzy neural network non-linear PI controller-based SSSC for damping inter-area oscillations Transactions of the Institute of Measurement and Control 40:733-745
29- Kazemi M, Arefi M (2018) Nonlinear generalized minimum variance control and control performance assessment of nonlinear systems based on a Wiener model Transactions of the Institute of Measurement and Control 40:1538-1553
30- Naseri F, Kazemi Z, Arefi M, Farjah E (2018) Fast Discrimination of Transformer Magnetizing Current from Internal Faults: an Extended Kalman Filter-Based Approach IEEE Transactions on Power Delivery 33:110-118
31- Zouari F, Boulkroune A, Ibeas A, Arefi M (2017) Observer-based adaptive neural network control for a class of MIMO uncertain nonlinear time-delay non-integer-order systems with asymmetric actuator saturation Neural Computing and Applications 28:993-1010
32- Ghasemzadeh V, Arefi M (2017) Design, modeling, and simulation of an INS system using an asymmetric structure of six accelerometers and its error analysis in the ECEF frame 231:2345-2361
33- Kazemi M, Arefi M (2017) A fast iterative recursive least squares algorithm for Wiener model identification of highly nonlinear systems ISA Transactions 67:382-388
34- Hassani H, Zarei J, Arefi M, Razavi-Far R (2017) zSlices-Based General Type-2 Fuzzy Fusion of Support Vector Machines With Application to Bearing Fault Detection IEEE Transactions on Industrial Electronics 64:7210-7217
35- Ramezani Z, Arefi M, Zargarzadeh H, Jahed-Motlagh M (2016) Neuro-adaptive backstepping control of SISO non-affine systems with unknown gain sign ISA Transactions 65:199-209
36- Ramezani Z, Arefi M, Zargarzadeh H, Jahed-Motlagh M (2016) Neuro observer-based control of pure feedback MIMO systems with unknown control direction IET Control Theory & Applications 11:213-224
37- Arefi M (2016) Adaptive Robust Stabilization of Rossler System with Time-varying Mismatched Parameters via Scalar Input Journal of Computational and Nonlinear Dynamics 11:0410241-0410246
38- Khayatian M, Arefi M (2016) Adaptive Dynamic Surface Control of a Two Axis Gimbal System IET Science, Measurement & Technology 10:607-613
39- Mohammadi M, Mousavi M, Shayegani A, Arefi M (2016) Confidence-Interval Based MultiObjective Constrained Probabilistic Optimal Capacitor Placement in Distribution Systems Modares Journal of Electrical Engineering 12:33-42
40- Soofastaei A, Aminossadati S, Arefi M, Kizil M (2016) Development of a Multi-layer Perceptron Artificial Neural Network Model to Determine Haul Trucks Energy Consumption International Journal of Mining Science and Technology 26:285-293
41- Tabatabaei S, Arefi M (2016) Adaptive neural control for a class of uncertain non-affine nonlinear switched systems Nonlinear Dynamics 83:1773-1781
42- Shojaei K, Arefi M (2015) On the neuro-adaptive feedback linearising control of underactuated autonomous underwater vehicles in three-dimensional space IET Control Theory and Applications 9:1264-1273
43- Arefi M, Asemani M (2015) Discussion: “Robust Stability and Stabilization of Fractional Order Systems Based on Uncertain Takagi–Sugeno Fuzzy Model With the Fractional Order 1 v 2” (Junmin, L., and Yuting, L., 2013), ASME J. Comput. Nonlinear D Journal of Computational and Nonlinear Dynamics 10:025501 -025501
44- Arefi M, Jahed-Motlagh M, Karimi H (2015) Adaptive Neural Stabilizing Controller for a Class of Mismatched Uncertain Nonlinear Systems by State and Output Feedback IEEE Transactions on Cybernetics 45:1587-1596
45- Arefi M, Ramezani Z, Jahed-Motlagh M (2014) Observer-based adaptive robust control of nonlinear nonaffine systems with unknown gain sign Nonlinear Dynamics 78:2185-2194
46- Arefi M, Zarei J, Karimi H (2014) Adaptive output feedback neural network control of uncertain nonaffine systems with unknown control direction Journal of the Franklin Institute 351:4302-4316
47- Arefi M, Zarei J, Karimi H (2014) Observer-based Adaptive Stabilization of a Class of Uncertain Nonlinear Systems Systems Science and Control Engineering 2:362-367
48- Arefi M, Jahed-Motlagh M (2013) Observer based adaptive neural control of uncertain MIMO nonlinear systems with unknown control direction International Journal of Adaptive Control and Signal Processing 27:741-754
49- Arefi M, Jahed-Motlagh M (2012) Adaptive robust stabilization of a class of uncertain non-linear systems with mismatched time-varying parameters Journal of Systems and Control Engineering 226:204-214
50- Arefi M, Jahed-Motlagh M (2012) Robust synchronization of Rossler systems with mismatched time-varying parameters Nonlinear Dynamics 67:1233-1245
51- Arefi M, Jahed-Motlagh M (2010) Adaptive robust synchronization of Rossler systems in the presence of unknown matched time-varying parameters Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 15:4149-4157
52- Arefi M, Montazeri A, Poshtan J, Jahed-Motlagh M (2008) Wiener-neural identification and predictive control of a more realistic plug-flow tubular reactor Chemical Engineering Journal 138:274-282
53- Shafiee Q, Arefi M, Jahed-Motlagh M, Jalali A (2008) Nonlinear predictive control of a polymerization reactor based on piecewise linear Wiener model Chemical Engineering Journal 143:282-292

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-جراحي م، عارفي م "سيستم مديريت انرژي ريز شبکه هاي DC در حضور منابع فوتوولتاييک با در نظر گرفتن باتري و ابرخازن " بيست و سومين کنفرانس ملي شبکه هاي توزيع نيروي برق (1397)
۲-تقي پور م، عارفي م "طراحي کنترل کننده مبتني بر رؤيتگر حالت براي سيستم ميزلغزان همراه با اصطکاک لوگره " بيست و ششمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1397)
۳-پيدايش ا، عارفي م "کنترل تطبيقي-عصبي گسترده چند رهبره سيستمهاي چندعاملي غيرخطي با بازخورد غير اکيد با بهرهگيري از فيلتر فرمان و در حضور اشباع سيگنال کنترلي " بيست و ششمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1397)
۴-رستگاري ع، عارفي م، آسماني م "طراحي رويتگر مد لغزشي براي سيستمهاي غيرخطي ليپشيتز يکطرفه " بيست و ششمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1397)
۵-ابويي ع، حائري مهريزي م، سلطاني شريف آبادي ع، عارفي م "طراحي رويت گر زمان-محدود فراگير مرتبه کامل براي يک کلاس از سيستم هاي غير خطي نامعين " پنجمين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون (1396)
۶-طيوري س، عارفي م "طراحي و ساخت کنترل کننده دستگاه دينامومتر " پنجمين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون (1396)
۷-غائيبي س، جاهد مطلق م، طباطبايي س، عارفي م "طراحي سيگنال کليد زني براي سيستم غيرخطي به فرم فيدبک غيراکيد " بيست و پنجمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1396)
۸-مختارنامه ر، عارفي م، صفوي س "تاثير برگزاري آزمايشگاه ها و کارگاه هاي آموزشي همزمان با آموزش مباحث تئوري در ارتقاء سطح کيفي دانشجويان رشته هاي فني مهندسي " چهارمين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي آموزش مهندسي (1394)
۹-ده بزرگي ا، حسن پور م، عارفي م، صفوي س "سيستم هوشمند بام سبز و تاثيرات آن در صرفه جويي انرژي ساختمان و ارتقا شرايط آسايش ساکنين " ششمين همايش مقررات ملي ساختمان (1393)
۱۰-عارفي م، جاهدمطلق م "پايدارسازي مقاوم تطبيقي سيستم هاي خطي پذير فيدبک در حضور پارامترهاي متغير با زمان ناسازگار بدون نياز به شرط مثلثي بودن " هجدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1389)
۱۱-عارفي م، جاهدمطلق م "کنترل تطبيقي مقاوم سيست مهاي خطي پذير فيدبک در حضور اغتشاشات و عدم قطعيت هاي نامعلوم و کراندار سازگار " هفدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1388)
۱۲-پورآسيابي ح، عارفي م، ثقفيان ح "كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در تخمين سختي ويكرز جئن هاي نشكن Mn Ni Cu-Mo آستمپر شده (ADI) " چهارمين همايش ملي عمليات حرارتي (1387)
۱۳-درخشاني س، حسينعلي پور س، عارفي م "استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي جهت شناسايي خواص ترموديناميکي محلول ليتيوم برمايد آب " پانزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي مکانيک (1386)
۱۴-درخشاني س، حسينعلي پور س، عارفي م "شناسايي تابع عملکرد چيلر جذبي دواثره جريان موازي به کمک شبکه هاي عصبي مصنوعي " پانزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي مکانيک (1386)
۱۵-عارفي م، منتظري ا، جاهدمطلق م، پشتان ج "مطالعه مقايسه اي روشهاي گرادياني و تکاملي جهت شناسايي مدلهاي وينر مبتني بر شبکه عصبي " پانزدهمين کنفرانس مهندسي برق ابران (1386)
۱۶-شفيعي ق، عارفي م، جلالي ع، جاهدمطلق م "کنترل پيش بين غيرخطي پروسه خنثي سازي pH بر اساس مدل وينر تکه اي خطي " يازدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران (1385)
17-Gharesi N, Arefi M, Ebrahimi Z, Razavi-Far R, Seif M, Zarei J "Analyzing the Vibration Signals for Bearing Defects Diagnosis Using the Combination of SGWT Feature Extraction and SVM " 10th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes (2018)
18-Tooranjipour P, Vatankhah R, Arefi M, Montazeri A "Adaptive Neural Prescribed Performance DSC for Nonaffine SISO Nonlinear Systems with External Disturbances " The 18th IFAC Symposium on System Identification (2018)
19-Zahedi Z, Arefi M, Khayatian A, Modares H "Fast Seeking of Nash Equilibria without Steady-State Oscillation in Games with Non-Quadratic Payoff " American Control Conference (2018)
20-Abdolmaleki B, Seifi A, Arefi M, Shafiee Q "Event-Triggered Voltage Control of Inverter- Based Microgrids " 9th Annual Conference on Power Electronics, Drives Systems and Technologies (2018)
21-Abooee A, Ahmadzadeh H, Sedghi F, Arefi M "Design of Robust Finite-Time Nonlinear Controllers for a n-DOF Robot Manipulator Subjected to Dead- Zone Input Nonlinearities " 5th RSI International Conference on Robotics and Mechatronics (2017)
22-Gharesi N, Ebrahimi Z, Forouzandeh A, Arefi M "Extended state observer-based backstepping control for depth tracking of the underactuated AUV " The 5th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (2017)
23-Hassanpoor V, Rajabi S, Shayan Z, Hafezi Z, Arefi M "Low-cost home automation using Arduino and Modbus protocol‏ " The 5th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (2017)
24-Mohammadi M, Asemani M, Arefi M "Dynamic Observer-based Controller Design for Polytopic LPV Systems " 2017 5th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA) (2017)
25-Abooee A, Arefi M, Soltani Sharif Abadi A "Two Novel Robust Nonlinear Finite Time Control Schemes for Unmanned Ship Course System " 25th Iranian Conference on Electrical Engineering (2017)
26-Ramezani Z, Arefi M, Zargarzadeh H, Jahed-Motlagh M "Adaptive Backstepping Control for a Class of Uncertain MIMO Systems with Unknown Control Gain Sign " American Control Conference (2017)
27-Zahedi Z, Arefi M, Khayatian A "Convergence without Oscillation to Nash Equilibria in Non-Cooperative Games with Quadratic Payoffs " 25th Iranian Conference on Electrical Engineering (2017)
28-Mokhatname R, Safavi A, Hassanpour M, Arefi M "Design and Implementation of an Industrial Generalized Predictive Controller on Multivariable Processes via Programmable Logic Controllers " 10th Asian Control Conference (2015)
29-Mokhatname R, Hassanpour M, Safavi A, Arefi M "Real Time Design and Implementation of Industrial Generelized Predictive Control on Two Semi-Industrial Processes " پانزدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران (2015)
30-Zarei J, Arefi M, Hassani H "Bearing fault detection based on interval type-2 fuzzy logic systems for support vector machines " 6th International Conference on Modeling, Simulation, and Applied Optimization (ICMSAO) (2015)
31-Arefi M, Jahed-Motlagh M, Karimi H "Adaptive Neural State-Feedback Stabilizing Controller for Nonlinear Systems with Mismatched Uncertainty " Proceeding of the 11th World Congress on Intelligent Control and Automation (2015)
32-Ramezani Z, Jahed-Motlagh M, Arefi M "Observer-based Direct Adaptive Neural Control for a Class of Nonlinear Non-affine Systems with Unknown Control Direction " The 3rd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (2013)
33-Arefi M "Adaptive Output Feedback Neural Control of Nonlinear Systems with Unknown Control Direction " 9th International Conference On Eelectronics, Computer and Computation (2012)
34-Arefi M, Jahed-Motlagh M "Observer-Based Adaptive Neural Control for a Class of Nonlinear Non-affine Systems with Unknown Gain Sign " 18th IFAC World Congress (2011)
35-Arefi M, Jahed-Motlagh M "Adaptive Observer-based Output Feedback Stabilization of a Class of Uncertain Nonlinear Systems " 1st International Symposium on Computing in Science and Engineering (2010)
36-Arefi M, Jahed-Motlagh M "Adaptive Robust Synchronization of Time-varying Rossler Systems in the Absence of Triangularity Condition " 1st International Symposium on Computing in Science and Engineering (2010)
37-Arefi M, Jahed-Motlagh M "Adaptive robust control of hyperchaotic Rossler system in the presence of matching disturbance " Second IFAC Meeting Related to Analysis and Control of Chaotic Systems (2009)
38-Zargarzadeh H, Jahed-Motlagh M, Arefi M "Multivariable robust optimal PID controller design for a non-minimum phase boiler system using loop transfer recovery technique " 16th Mediterranean Conference on Control and Automation (2008)
39-Arefi M, Montazeri A, Jahed-Motlagh M, Poshtan J "Application of Evolutionary Learning in Wiener Neural Identification and Predictive Control of a Plug-Flow Tubular Reactor " 33rd Annual Conference of The IEEE Industrial Electronics Society (2007)
40-Arefi M, Montazeri A, Jahed-Motlagh M, Poshtan J "Wiener Neural Identification and Predictive Control of a more Realistic Plug-Flow Tubular Reactor " The 11th Iranian Chemical Engineering Congress (2006)
41-Shafiee Q, Arefi M, Jahed-Motlagh M, Jalali A "Model Predictive control of a highly nonlinear process based on piecewise linear Wiener models " 1ST IEEE International Conference on E-Learning in Industrial Electronics (2006)
42-Arefi M, Montazeri A, Poshtan J, Jahed-Motlagh M "Nonlinear model predictive control of chemical processes with a Wiener identification approach " IEEE International Conference on Industrial Technology (2006)
43-Mosalanejad M, Arefi M "Advanced soft sensor for online parameter estimation using gradient method with Multirate Information fusion " The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (1394)
44-Kazemi M, Arefi M "Introducing a New Benchmark for Nonlinear CPA based on Nonlinear Generalised minimum Variance Control Concept " 9th international Chemical Engineering Congress & Exhibition (1394)
45-Rowhani M, Mohammadi M, Arefi M "Automated Monitoring and Performance Assessment of a Grid Connected Synchronous Generator Considering Power System Stabilizer " سومين کنگره بين امللي اتوماسيون صنعت برق (1393)
46-Mohammadi M, Rashidi M, Arefi M "Cost- Based Risk Approach for Spinning Reserve Assessment " 6th International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization (1391)


عناوین تدریس شده
كارشناسي ناپيوسته
آزسيستمهاي خطي و كنترل۱
كنترل صنعتي
كنترل نوين
كنترل پيشرفته
آز سيستم هاي کنترل خطي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
كنترل غير خطي
كنترل بهينه
شناسايي سيستم ها
ابزار دقيق پيشرفته در صنايع نفت
كـارشناسي
كنترل صنعتي
مدارهاي الكتريكي ۱
ازمايشگاه اندازه گيري ومدار۱
سيستمهاي كنترل خطي
ازمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي
ازمايشگاه مباني برق ۱
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
كنترل غيرخطي
سيستمهاي كنترل تطبيقي
شناسايي سيستم
كـارشناسي
تحليل عددي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (47)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مليحه تقي پور طراحي يک کنترل کننده غيرخطي براي يک سيستم ديناميکي نامعين در حضور اصطکاک ۱۳۹۷
محمد حسين انصاري زاده پايش آماري فرايندهاي صنعتي به کمک الگوريتم هاي توسعه يافته تحليل اجزاء اصلي ۱۳۹۷
نيلوفر غارسي کنترل ضربان قلب بر مبناي مدل نوسان سازهاي کوپل شده غير متجانس در حضور عدم قطعيت ۱۳۹۷
عباس رستگاري طراحي رؤيتگر مد لغزشي براي سيستم هاي غيرخطي ليپشيتز يکطرفه ۱۳۹۶
اميرحسين پيدايش کنترل همکارانه تطبيقي عصبي دسته اي از سيستم هاي چندعاملي غيرخطي ۱۳۹۶
زهرا زاهدي جستجوي نقطه ي تعادل نش بدون نوسان در حالت دائم ۱۳۹۶
اميد شادي طراحي سنسور نرم افزاري جهت اندازه گيري RVP ميعانات واحد تثبيت مايعات گازي پالايشگاه گاز پارسيان ۱۳۹۶
مهدي محمدي طراحي کنترلگر مبتني بر رويتگر پويا براي سيستم‌هاي LPV زمان پيوسته ۱۳۹۶
محمد مصلي نژاد تخمين حالت و پارامتر يک فرآيند با استفاده از ايده سنسور نرم ۱۳۹۶
فاطمه شجاعي کنترل سطح پوياي سيستم هاي غير خطي نامعين با علامت بهره نامعلوم ۱۳۹۵
مهدي كاظمي ارزيابي و نظارت بر عملکرد حلقه هاي کنترلي در صنايع فرآيندي بر اساس کنترل کننده حداقل واريانس غيرخطي تعميم يافته ۱۳۹۵
محمد هادي ولي زاده تخمين حالت شارژ باتري هاي خودروهاي الکتريکي با استفاده از تکنيک CVM ۱۳۹۴
زهرا حسين پوراصطهباناتي تشخيص عيب شکستگي ميله روتور موتور القايي ۰
ياسمن سلمانپور کنترل‌ اجماع مبتني بر رويداد دسته‌اي از سيستم‌هاي چندعاملي غيرخطي ۰
حسين احمديان پوررنجبر کنترل تطبيقي مبتني بر تئوري L۱ براي يک سيستم ديناميکي نامعين در حضور تاخير زماني ۰
علي اميري پناه ارزيابي عملکرد سيستم هاي کنترل فرايند در تعقيب نقطه تنظيم و حذف اثر اغتشاش براساس معيار انتگرال قدرمطلق خطا ۰
سعيده حزباوي تشخيص عيب استاتور موتورهاي القايي ۰
فاطمه فصيحياني فرد تقسيم بندي خودکار کبد و تومورهاي آن در تصاوير توموگرافي کامپيوتري براي تشخيص اوليه بيماري هاي کبدي ۰
بهروز همايون کنترل تطبيقي دسته¬اي از سيستم¬هاي غيرخطي تصادفي ۰
نيلوفر كريمي ارزيابي عملکرد کنترل مقيد بر مبناي معيار LQG ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مهدي وطنخواه : معماري و مشخصات سيستم کنترل گسترده شرکت يوکوگاوا با عنوان Centum VP ۱۳۹۷
علي قايدشرف بررسي کارخانه تزريق آب ۱۳۹۷
حامد نايب پور بررسي سيستم هاي متنوع ترمز ضد قفل بدون سنسور هوشمند براي خودروهاي الکتريکي با موتور بدون جاروبك. ۱۳۹۶
سعيد جمشيدي جم بررسي انواع فناوريهاي جديد آناليز رطوبت در گاز طبيعي و مقايسه آنها ازمنظرهاي دقت، پايداري،قيمت و بازه اندازه گيري ۱۳۹۶
سيد مهدي اشرفيان بررسي روش هاي کنترل موتورهاي القايي مبتني بر رويکرد مد لغزشي ۱۳۹۶
علي علي دوستان بررسي روشهاي مدرن سازي سيستم هاي سوناري با استفاده از تکنيکهاي پردازش سيگنال ديجيتال ۱۳۹۵
حسين شكوهي بررسي معماري داخلي سيستم کنترل مواقع اضطراري سکوي نفتي نصر و تاثير آن در ازدياد نفت ۱۳۹۵
علي رضا فلاحي بررسي شبکه اترنت صنعتي و کاربرد آن در صنايع نفت و گاز ۱۳۹۵
حسين نگهداري بررسي روشهاي تنظيم همزمان پايدار ساز و ادوات facts در سيستم هاي قدرت ۱۳۹۴
فرشاد فروغي بهبهاني بررسي ميزان خطا و عيب فني در سيستمهاي کنترل فرآيند با بهره گيري از ابزارسنسور نرم ۱۳۹۴
سارا کشاورزي بررسي زمان انتقال و عملكرد زمان واقعي درپروتكل پروفي باس ۱۳۹۴
الهام وحيديان بررسي بيماري ايدز و روش¬هاي کنترل آن ۱۳۹۴
نيلوفر جمشيدي بررسي روشهاي نوين اندازه گيري دبي سيالات چند فازي در صنايع فرآيندي ۱۳۹۴
بهزاد عظيمي بررسي ساختارتوربواکسپندرها و اصلاحات پکيج توليد نيتروژن پالايشگاه چهارم پارس جنوبي ۱۳۹۴
محمد لركي بررسي حلقه هاي کنترلي توربين هاي سولار واحد تقويت فشار مارون۲ ۱۳۹۴
علي اژدرشاه بررسي احتراق و کاهش آلاينده هاي حاصل از احتراق در توربين هاي گازي و مروري بر کنترل آلاينده ها درتمام رنج سرعت توربين هاي گازي زيمنس سري SGT۸۰۰ ۱۳۹۴
مراد رضائي بررسي سيستم هاي کنترل نوين سوخت در توربين هاي گازي ۱۳۹۴
محمد احمدي بررسي روشهاي مختلف کنترل موتورهاي سوييچ رلوکتانسي. ۱۳۹۳
محمد مهدي ستاري فر معرفي تکنيک جديد “Two Sing-Around Path” در اندازي گيري دبي سيالات به روش التراسونيک ۱۳۹۳
محمدرحيم انصاري بررسي روش هاي کنترل سيستم درام بويلر در نيروگاههاي حرارتي ۱۳۹۳
هادي دلير بررسي روش هاي شناسايي سيستم هاي غير خطي بلوک گرا و کاربردهاي آن در صنايع فرآيندي ۱۳۹۳
فهيمه قنبري ارزيابي وپايش عملکرد حلقه هاي کنترلي در نيروگاهها ۱۳۹۲
سامان تيموري بررسي سيستم هاي کنترل پلنت هاي نمک زدايي MSF ۰
عباس سلطاني کنترل سطح مخازن نفت خام با استفاده از سطح سنج التراسونيک و بررسي عوامل ايجاد خطا ۰
محمد دوستي ذوالنوري بررسي سيستم هاي آنالايزري و سيستم انتقال نمونه مربوط به آن در صنايع نفت وگاز وپتروشيمي ۰
محمد افضل بررسي روش هاي کنترل حرارت دستگاه آنيلر در خط توليد لوله هاي فولادي ۰
محمدهاشم مودت ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (27)
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ارش امين زاده آناليز رويتگرهاي بازنشاني شونده براي سيستم هاي خطي متغير با زمان - کاربرد به پرنده اثر سطح در حضور موج و باد ۱۳۹۷
سمانه گلستاني بهبود مدلسازي کوره قوس الکتريکي با در نظر گرفتن همزمان توان حقيقي و هارمونيک ها ۱۳۹۶
مهرنوش دواني پور سيستم هاي کنترل تطبيقي بازنشان : رفتار گذرا و آناليز پايداري ۱۳۹۶
مجتبي کردستاني آناليز کارايي سيستم هاي با ابعاد بزرگ ۱۳۹۵
علي رضا توکلي ميراسازي نوسانات بين ناحيه اي در سيستم هاي قدرت ترکيبي چند ماشينه ۱۳۹۵
زهرا كاظمي خسروابادي تخمين حالت ايمن سيستم هاي فيزيکي سايبري در حضور حملات سنسوري (يک رويکرد مبتني بر داده) ۰
سعيد قرباني کنترل پيش بين مدل مبتني بر رويداد براي سيستم هاي کنترل تحت شبکه ۰
احد سلطاني سروستاني توسعه راهکارهايي جهت تحليل داده و مانيتورينگ مصرف در شبکه گاز ۰
ايمان حسيني استفاده از رويتگر بازنشان شونده براي تشخيص عيب ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
نرگس حميلي نژاددزفولي طراحي يک کنترل مدلغزشي جديد مرتبه بالا براي کنترل سطح گلوکز خون بيماري ديابت نوع اول ۱۳۹۷
سيدمجتبي فتاح زاده تشخيص پديده هاي Cavitation & Flashing در شيرهاي کنترل و طراحي کنترلر با استفاده از مدل ديناميکي جهت کاهش اثرات نا مطلوب آنها ۱۳۹۷
علي بهرادكيا طراحي کنترل کننده غيرشکننده براي سيستمهاي چندجمله اي با استفاده از روش مجموع مربعات ۱۳۹۷
انيس فروزنده کنترل مدل پيش بين چندعاملي براي کنترل شبکه هاي ترافيک شهري مقياس بزرگ ۱۳۹۷
بنيامين پرنگ کاهش مرتبه ي مدل در ريزشبکه ها جهت انجام مطالعات ديناميکي ۱۳۹۶
مطهره عباس قرباني طراحي کنترلگر مبتني بر رويتگر براي سيستم‌هاي LPV زمان پيوسته با پارامترهاي جدول‌بندي بهره غيردقيق ۱۳۹۵
بابك عبدالملكي کنترل توزيعي تعاملي ثانويه ولتاژ و فرکانس ريزشبکه هاي جزيره اي مبتني بر اينورتر با مخابرات کاهش يافته ۱۳۹۵
مسعود سليمي مدلسازي شارژ خودروهاي هيبريد برقي در محاسبات پخش بار احتمالي ۱۳۹۵
محمد حسين فرخي ارزيابي عملكرد حلقه‏هاي كنترلي چند متغيره در واحد بازيافت گلايکول با استفاده از روش هاي داده گرا ۱۳۹۵
افروز سهرابي تخمين خوردگي و پايش بر خط خوردگي جهت بهبود سطح ايمني و بهره برداري در صنايع نفت وگاز ۱۳۹۴
هانيه اسدي پويا ساده سازي و پياده سازي روش هاي کنترل مدل پيش بين کارآمد در سيستم هاي کنترل گسترده (مطالعه موردي DCS-PCS۷) ۱۳۹۴
حميدرضا جوانمردي طراحي کنترلرمدل پيش بين سيستم غيرخطي زمان گسسته بوسيله ي روش نامعادلات ماتريسي خطي ۱۳۹۴
زهرا كاظمي خسروابادي ساده سازي روش هاي مانيتورينگ پيشرفته در راستاي به کارگيري در سيستم هاي کنترل گسترده (مطالعه موردي DCS-PCS۷) ۱۳۹۴
امين هدايت نژاد شناسايي سيستم هاي مرتبه کسري با استفاده از الگوريتم بهينه سازي مبتني بر يادگيري-تدريس ۱۳۹۳
مريم مودت طراحي كنترلر پيش بين همراه با جبرانسازي فازي در سيستم كنترل تحت شبكه بي سيم ۱۳۹۳
ميلاد والي اصفهاني طراحي سيستم پيشنهاد دهنده در تجارت الکترونيک بر اساس الگوريتم هاي يادگيري تقويتي ۰
ليان معتمدي شبکه هاي Q ژرف داراي توجه ۰
مجيد لطفي زاده طراحي و پياده سازي يک روش کارا در کنترل موقعيت موتورهاي متناوب مغناطيس دائم با ولتاژ ضد محرکه غيرسينوسي ۰