۱۳۹۹/۰۸/۰۸
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مهدي
نام خانوادگي : اله بخشي
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1391
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : مهندسي قدرت و كنترل
دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : allahbakhshi@shirazu.ac.ir
علاقه مندي ها : عايقها و فشارقوي، سيستمهاي تشخيص عيب در تجهيزات سيستمهاي قدرت، مباحث مرتبط با تخليه جزئي، توان پالسي

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته برق قدرت
صنعتي خواجه نصير (ايران)
سال 1383 تا 1396 ارزيابي وضعيت عايقي ترانسفورمرهاي قدرت با استفاده از روشهاي ترکيب داده هوشمند
کارشناسي ارشد
رشته برق قدرت
صنعتي شريف (ايران)
سال 1378 تا 1380 ارائه يک روش جديد طراحي الکترومغناطيسي ترانسفورمرهاي قدرت
کارشناسي
رشته برق قدرت
صنعتي خواجه نصير (ايران)
سال 1374 تا 1378 بررسي پديده اشباع در ترانسفورمرهاي ولتاژ و جريان

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (33)
۱- هاشمي ف، محمدي م، اله بخشي م (1398) طراحي و تنظيم کنترل کننده بهنگام توسط الگوريتم تکامل تفاضلي براي واحدهاي توليد پراکنده مبتني بر اينورتر در ريزشبکه جزيره اي هوش محاسباتي در مهندسي برق :-
2- Behdani B, Allahbakhshi M, Tajdinian M (2021) On the impact of geomagnetically induced currents in driving series capacitor compensated power systems to ferroresonance International Journal of Electrical Power & Energy Systems 125:106424-0
3- Goodarzi A, Allahbakhshi M, Tajdinian M, Popov M (2020) A Multi-Criteria Protection Scheme for Online Element Failure Detection in Shunt Capacitor Banks IET Generation, Transmission & Distribution 0:0-0
4- Sharifinia S, Allahbakhshi M, Arefi M, Tajdinian M, Shafie-Khah M, Niknam T, Catalao J (2020) Extended Kalman Filter-Based Approach for Nodal Pricing in Active Distribution Networks IEEE Systems Journal 0:1-10
5- Tajdinian M, Allahbakhshi M, Seifi A, Chamorro H, Zareian Jahromi M, Sood V (2020) An enhanced approach for probabilistic evaluation of transient stability International Journal of Electrical Power & Energy Systems 120:106055-0
6- Tajdinian M, Allahbakhshi M, Bagheri A, Samet H, Dehghanian P, Malik O (2020) An enhanced sub-cycle statistical algorithm for inrush and fault currents classification in differential protection schemes International Journal of Electrical Power & Energy Systems 119:105939-0
7- Ghassemi S, Allahbakhshi M, Behdani B, Tajdinian M, Popov M (2020) Probabilistic analysis of switching transients due to vacuum circuit breaker operation on wind turbine step-up transformers Electric Power Systems Research 182:106204-0
8- Tajdinian M, Allahbakhshi M, محمدپورفرد , محمدي , Weng , Dong (2020) Probabilistic Framework for Transient Stability Contingency Ranking of Power Grids with Active Distribution Networks: Application in Post Disturbance Security Assessment IET Generation, Transmission & Distribution 14:719-727
9- Tajdinian M, Allahbakhshi M, Behdani B, Behi D, Goodarzi A (2019) Probabilistic Framework for Vulnerability Analysis of Coupling Capacitor Voltage Transformer to Ferroresonance Phenomenon IET Science, Measurement & Technology 0:0-0
10- Zareian Jahromi M, Tajdinian M, Zhao , دهقانيان , Allahbakhshi M, Seifi A (2019) An Enhanced Sensitivity-Based Decentralized Framework for Real-Time Transient Stability Assessment in Bulk Power Grids with Renewable Energy Resources IET Generation, Transmission & Distribution 0:0-0
11- Tajdinian M, Allahbakhshi M, Biswal , Malik O, Behi D (2019) Study of the Impact of Switching Transient Over-voltages on Ferro-Resonance of CCVT in Series & Shunt Compensated Power Systems IEEE Transactions on Industrial Informatics 0:1-1
12- Sharifinia S, Rastegar M, Allahbakhshi M, Fotuhi-Firuzabad M (2019) Inverse Reliability Evaluation in Power Distribution Systems IEEE Transactions on Power Systems 0:1-1
13- Jarrahi M, Roshandel E, Allahbakhshi M, Ahmadi M (2019) Cost-optimal as a tool for helping in designing distribution transformer using particle swarm optimization COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering 38:862-877
14- Tajdinian M, Allahbakhshi M, Seifi A, Zareian Jahromi M, Behi D (2019) Auxiliary Prony-based algorithm for performance Improvement of DFT phasor estimator against transient of CCVT IET Science, Measurement & Technology 13:708-714
15- Allahbakhshi M, Tajdinian M, Seifi A, Zareian Jahromi M, Bagheri A (2019) A hybrid approach for Immunization of DFT-based phasor estimation method against decaying DC components IET Science, Measurement & Technology 13:238-246
16- Taherian M, Allahbakhshi M, Farjah E, Givi H (2019) A Modular Topology of Marx Generator Using Buck-Boost Converter IEEE Transactions on Plasma Science 47:549-558
17- Tajdinian M, Allahbakhshi M, Seifi A, Bagheri A (2019) Minimizing the undesirable effect of coupling capacitor voltage transformer on DFT-based phasor estimation method International Transactions on Electrical Energy Systems 29:0-0
18- Zareian Jahromi M, مهربان , Tajdinian M, Allahbakhshi M (2018) A Novel method to estimate Economic Replacing Time of Transformer Using Monte Carlo Algorithm and ANN IIUM Engineering Journal 19:54-67
19- Tajdinian M, Seifi A, Allahbakhshi M (2018) Calculating probability density function of critical clearing time: Novel Formulation, implementation and application in probabilistic transient stability assessment International Journal of Electrical Power & Energy Systems 103:622-633
20- Tajdinian M, Bagheri A, Allahbakhshi M, Seifi A (2018) Framework for current transformer saturation detection and waveform reconstruction IET Generation, Transmission & Distribution 12:3167-3176
21- Tajdinian M, Seifi A, Allahbakhshi M (2018) Transient Stability of Power Grids Comprising Wind Turbines: New Formulation, Implementation, and Application in Real-Time Assessment IEEE Systems Journal 0:1-12
22- Tajdinian M, Seifi A, Allahbakhshi M (2018) A Sensitivity Based Approach for Real-Time Evaluation of Transient Stability of Wind Turbines Interconnected to Power Grids IET Renewable Power Generation 12:668-679
23- Taherian M, Allahbakhshi M, Farjah E, Givi H (2018) An Efficient Structure of Marx Generator Using Buck–Boost Converter IEEE Transactions on Plasma Science 46:117-126
24- Naseri F, Farjah E, Allahbakhshi M, Kazemi Z (2017) Online condition monitoring and fault detection of large supercapacitor banks in electric vehicle applications IET Electrical Systems in Transportation 0:0-0
25- Tajdinian M, Seifi A, Allahbakhshi M (2017) Half-cycle method for exponentially DC components elimination applicable in phasor estimation IET Science, Measurement & Technology 11:1032-1042
26- Tajdinian M, Allahbakhshi M, Seifi A, Bagheri A (2017) Analytical discrete Fourier transformer-based phasor estimation method for reducing transient impact of capacitor voltage transformer IET Generation, Transmission & Distribution 11:2324-2332
27- Akbari M, Allahbakhshi M, Mahmoodian R (2017) Heat analysis of the power transformer bushings in the transient and steady states considering the load variations Applied Thermal Engineering 121:999-1010
28- Allahbakhshi M, Akbari M (2016) Heat Analysis of the Power Transformer Bushings using the Finite Element Method APPLIED THERMAL ENGINEERING 100:714-720
29- Allahbakhshi M, Akbari A (2015) An improved computational approach for thermal modeling of power transformers International Transactions on Electrical Energy Systems 25:1319-1332
30- Allahbakhshi M, Akbari A (2011) Novel fusion approaches for the dissolved gas analysis of insulating oil Iranian Journal of Science and Technology(IJST), Transactions of Electrical Engineering 35:13-24
31- Akbari A, Allahbakhshi M, Golpari R (2011) Application of interactive multiple models in thermal modeling of power transformers European Transactions on Electrical Power(ETEP) 21:2053-2061
32- Allahbakhshi M, Akbari A (2011) A method for discriminating original pulses in online partial discharge measurement Measurement 44:148-158
33- Mazhab Jafari A, Akbari A, Mirzaei H, Kharezi M, Allahbakhshi M (2008) Investigating practical experiments of partial discharge localization in transformers using winding modeling IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 15:1174-1182

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-طاهري ازاد م، اله بخشي م، رئوفت م "ارزيابي قابليت اطمينان ريزشبکه شامل منابع توليد پراکنده تجديد پذير و منابع ذخيره انرژي با به کار گيري تکنيک ب?ارزدايي " پنجمين کنفرانس منطقه اي سيرد (2017)
۲-اله بخشي م، اکبري ا "بررسي عوامل موثربردقت اندازه گيريOn Line ضريب تلفات عايقي بوشينگ ترانسفورمرهاي قدرت " بيست و چهارمين كنفرانس بين المللي برق (PSC 2009) (2009)
۳-جشاني م، اله بخشي م "مکانيابي تخليه جزئي در کابلهاي انتفال توان با استفاده از ANFIS " 28 امين کنفرانس مهندسي برق ايران (1399)
۴-موذني ا، فرجاه ا، اله بخشي م "تخمين دماي عملکرد پنلهاي فتوولتائيک به کمک الگوريتم ژنتيک " دومين کنفرانس بين المللي مهندسي برق (1396)
۵-اله بخشي م، قاسمي س "بررسي اضافه ولتاژهاي ناشي از کليد زني بريکر هاي خلا و SF6 در مزرعه هاي بادي " کنفرانس بين المللي تحقيقات بنيادين در مهندسي برق (1396)
۶-طاهريان م، اله بخشي م، فرجاه ا "يک ساخنار جديد از مولد مارکس با استفاده از مبدل باک-بوست " 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) 2016 (1395)
۷-اله بخشي م، کرمي م، کشاورزي د "مکانيابي تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از انرژي سيگنال " 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) 2016 (1395)
۸-غضنفرنژاد ا، محمدي م، اله بخشي م "برنامه ريزي و مديريت انرژي يکپارچه در خانه هاي هوشمند " بيست و يکمين کنفرانس توزيع برق (1395)
۹-اسدي ا، رئوفت م، اله بخشي م "کنترل توربين بادي مجهز به DFIG متصل به شبکه ي نامتقارن با استفاده از مدل غيرخطي و رويکرد حذف مولفه هاي نامتقارن جريان روتور " اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و کامپيوتر (1395)
۱۰-اله بخشي م، اکبري م "آناليز حرارتي بوشينگ ترانسفورمرهاي قدرت با روش المان محدود " The International Conference in new Research of Electrical Engineering ... (1394)
۱۱-اله بخشي م، اکبري ا "ترکيب نتايج روشهاي ارزيابي با هدف ارزيابي وضعيت ترانسفورمرهاي قدرت " پانزدهمين کنفرانس سيستمهاي فازي (1394)
۱۲-اله بخشي م "ارائه روشي نوين در تفکيک پالسهاي تخليه جزئي در ترانسفورمرهاي قدرت " 29th International power system conference (PSC2014) (1393)
۱۳-اله بخشي م، اکبري ا، خارزي م، فيروزي ح "کاربرد اندازه گيري ارتعاشات ترانسفورمرهاي قدرت در تشخيص عيب " هفتمين كنفرانس تخصصي پايش وضعيت و عيب‌يابي ماشين‌آلات (1391)
۱۴-اله بخشي م، اکبري ا "روشي جديد در اندازه گيري پيوسته تخليه جزئي در ژنراتور و کاربرد آن در تشخيص وضعيت عايق " بيست و سومين كنفرانس بين المللي برق (PSC 2008) (1387)
۱۵-اله بخشي م، وکيليان م "محاسبه نيروهاي اتصال كوتاه در ترانسفورمرهاي قدرت " اولين سمينار تخصصي ترانسفورمرهاي قدرت (1380)
16-Tajdinian M, Samet H, Hamedi A, Hadaeghi A, Bagheri A, Allahbakhshi M, Seifi A "Enhancing Immunity of Full-Cycle Discrete Fourier Transform Against Decaying DC Components: a Comparative Analysis " 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe) (2019)
17-Bagheri A, Allahbakhshi M, Samet H, Tajdinian M, Seifi A "Distinguishing between Fault and Inrush Current in Presence of the CT Saturation: a New Method Based on Gravity Center in Time " 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe) (2019)
18-Allahbakhshi M, Akbari A "An experimental review on application of wavelet transform on partial discharge evaluation of power transformers " IEEE International Conference on Solid Dielectrics (2010)
19-Allahbakhshi M "Partial Discharge Identification Using Pulse Sequence Analysis and Neural Networks " ISH (international symposium on high voltage) (2009)
20-Allahbakhshi M "An Efficient Noise Rejection Method for Online PD Measuring in Generators " ISH (international syposium on high voltage) (2009)
21-Allahbakhshi M "New attempts in automated partial discharge identification using pulse sequence analysis " IEEE 9th International Conference on the Properties and Applications of Dielectric Materials (2009)
22-Allahbakhshi M " a new approach for separating internal and external PD pulses in the ultra-wide-band measuring system " IEEE 9th International Conference on the Properties and Applications of Dielectric Materials (2009)
23-Allahbakhshi M "An algorithm for partial discharge localization in transformers using winding design data " 2008 International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis (2008)
24-Allahbakhshi M "The characteristics of hardware and software modules for PD localization in power transformers using winding modeling " IEEE International Symposium on Electrical Insulation (2008)
25-Allahbakhshi M "Multiple Model Data Fusion for DGA Techniques " International symposium on high-voltage (2007)
26-Allahbakhshi M "Discrimination between Insulation Degradation and Faulty Conditions in Condenser Bushing Using On-line Power Factor Monitoring " 14th International Symposium on High Voltage Engineering (ISH 2005) (2005)
27-Allahbakhshi M "Effect of asymmetrical dimensions in Short circuit forces of power transformers " 8th International Conference on Electrical Machines nd Systems (2005)
28-Allahbakhshi M "A Method for Measurement, and Monitoring of Earth Return Current Flow in Medium Voltage " 28 امين کنفرانس مهندسي برق ايران (1399)
29-Roshan golak S, Taherian M, Allahbakhshi M, Farjah E "Improvement of Pulse Power Generators based on buck boost converter " 26th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2018) (1397)
30-Ehsanifar A, Dehghani M, Allahbakhshi M "Calculating the leakage inductance for Transformer inter-turn fault detection using finite element method " 25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) (1396)
31-Behi D, Allahbakhshi M, Bagheri A, Tajdinian M "A New Statistical-Based Algorithm for CT Saturation Detection Utilizing Residual-Based Similarity Index " 25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) (1396)
32-Bagheri A, Allahbakhshi M, Behi D, Tajdinian M "Utilizing Rogowski Coil for Saturation Detection and Compensation in Iron Core Current Transformer " 25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) (1396)
33-Hajiloo O, Allahbakhshi M, Seifi A "Optimization of surge arresters location in transmission line due to lightning surges " The 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2016) (1395)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
ذخيره سازي انرژي
ذخيره سازي انرژي
توزيع انرژِي الکتريکي
فناوري عايق ها و فشار قوي
دکتري تخصصي (Ph.D)
توزيع توان الکتريکي
فناوري عايق ها و فشار قوي
كارشناسي ناپيوسته
ماشين هاي الكتريكي
آزماشينهاي الكتريكي
ماشين هاي الکتريکي ۲
ماشين هاي الکتريکي ۳
عايق ها و فشار قوي
طراحي خطوط انتقال انرژي و پروژه
تاسيسات الکتريکي و پروژه
طراحي پست هاي فشار قوي و پروژه
بررسي سيستم هاي قدرت ۱
كـارشناسي
كارگاه برق
تاسيسات الكتريكي
ازمايشگاه فشارقوي
عايقهاوفشارقوي
تاسيسات الكتريكي
كارگاه برق
ماشينهاي الكتريكي ۱
ماشين هاي الكتريكي ۲
ازمايشگاه ماشينهاي الكتريكي ۱
بررسي سيستمهاي قدرت ۱
ازمايشگاه مباني برق ۱
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
ذخيره سازي انرژي
مباحث ويژه در قدرت (آزمون هاي فشار قوي پيشرفته)
طراحي ماشين هاي الکتريکي
توزيع انرژي الكتريكي
فناوري عايق ها و فشار قوي
كـارشناسي
تاسيسات الکتريکي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (25)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محسن تاج دينيان ارايه يک روش موثر براي ارزيابي پايداري گذرا در سيستم هاي قدرت ۱۳۹۸
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمدجواد پيش اهنگ جايابي منابع توليد پراکنده با رويکرد کاهش تلفات و بهبود کيفيت توان در شرکت برق منطقه اي فارس ۱۳۹۹
مجيد جشاني ارزيابي و مکان يابي تخليه جزئي درکابل هاي فشار قوي ۱۳۹۹
بهزاد بهداني مطالعه و بررسي تأثيرات پديده جريان هاي القايي ژئومغناطيسي بر سيستم هاي قدرت ۱۳۹۹
نيلوفر محمدي بررسي عوامل موثر بر بروز پديده فرورزونانس در ترانسفورماتورهاي ولتاژ القايي ۱۳۹۸
دنيا بهي بررسي رفتار گذراي ترانسفورماتور ولتاژ خازني و پارامتر هاي موثر بر آن ۱۳۹۷
محمد صادقپورمبارکه جدا سازي باکتريوسين‌هاي سودوموناس آئروژينوزا با استفاده از روش تفکيک واندوگراف و بررسي اثر ضد‌ميکروبي آن ۱۳۹۷
صابر روشن گولک ارائه يک ساختار مناسب مولد پالس قدرت براي کاربرد درصنايع غذايي ۱۳۹۷
عليرضا باقري ارائه يک چارچوب مناسب براي شناسايي و بازيابي شکل موج اشباع شده ي ترانسفورمر جريان ۱۳۹۷
ذبيح الله داورپناه آناليز حرارتي بوشينگ ترانسفورمر هاي قدرت با استفاده از روش المان محدود ۱۳۹۷
سجاد قاسمي بررسي و بهبود اضافه ولتاژهاي ناشي از کليد زني در توربين هاي بادي ۱۳۹۶
اميد موذني تشخيص شرايط غير عادي در پنل هاي فتو ولتائيک با استفاده از تخمين پارامتر ۱۳۹۶
حميدرضا قنبري مکان‌يابي صوتي تخليه جزيي در ترانسفورماتورهاي قدرت ۱۳۹۶
علي احساني فر ارائه يک روش جديد براي تشخيص خطاي حلقه در ترانسفورماتور قدرت ۱۳۹۶
مهدي باقري شيري بهينه سازي و مديريت بر خط توليد انرژي در سيستم هاي هيبريدي خورشيدي به همراه مديريت سنکرون شده و لحظه اي بارهاي خاص ۱۳۹۶
محمدرضا طاهري ازاد افزايش قابليت اطمينان ريزشبکه ها بوسيله بارزدايي در حضور توربين هاي بادي و پنل هاي خورشيدي ۱۳۹۵
مسعود کرمي ارائه روشي جديد در مکان يابي تخليه جزئي در ترانسفورماتور هاي قدرت ۱۳۹۵
مهدي طاهريان طراحي يک مولد پالس قدرت جديد ۱۳۹۵
امين غضنفرنژاد برنامه ريزي و مديريت انرژي يکپارچه در خانه هاي هوشمند ۱۳۹۴
اميرعباس اسدي بهبود پايداري يک DFIG، با استفاده از مدل غير خطي ۱۳۹۴
اميد حاجي لو مکان يابي بهينه برقگيرها ۱۳۹۴
نسيم نجفي ارائه يک روش جديد مدلسازي حرارتي ترانسفورمر هاي قدرت ۰
مجتبي اطهرزاده طراحي بهينه ابعاد يک سيستم مستقل فتوولتائيک / باد ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
صابر اکبري اثرات خودروي برقي روي شبکه هاي توزيع الکتريکي ۱۳۹۶
علي فتحي بررسي و مقايسه انواع روشهاي هوشمند در تشخيص خطاهاي اوليه ترا نسفورماتور قدرت با استفاده از آناليز گازهاي محلول در روغن ترا نسفورماتور(DGA) ۱۳۹۵
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (30)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
داريوش کيهان اصل پخش بهينه انرژي در سيستم هاي به هم پيوسته توزيع انرژي ۱۳۹۹
مهدي احراري نوري مديريت انرژي در ساختار چندحاملي انرژي مبتني بر منابع تجديدپذير با استفاده از روش يادگيري تقويتي ۱۳۹۹
محمد احمدي تشخيص خطاي قوس سري در سيستم فتوولتائيک ۱۳۹۸
علي اصغر باقري مدل سازي تغييرات بسيار کوتاه مدت توان خروجي مزرعه بادي براي بهبود عملکرد جبرانسازهاي ايستا در رفع فليکر ۱۳۹۶
هادي گيوي تشخيص عيب و پايش پيري اجزاء مبدل هاي DC-DC غيرايزوله ۱۳۹۶
رضا صادقي گوغري چالش هاي پياده سازي حفاظت ديفرانسيل در ترانسفورمرهاي کوره قوس الکتريکي با استفاده از کويل رگوفسکي و ارائه برخي راهکارها ۰
محمد امين جراحي تشخيص و دسته بندي خطاهاي اتصال کوتاه در ريزشبکه هاي AC ۰
رامين قائدي پايش پيري اجزاء مبدل هاي الکترونيک قدرت مورد استفاده در خودروهاي الکتريکي ۰
محمد صادق پيام الگوريتم هاي حفاظت جهتي در شبکه هاي توزيع ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سپهر کريمي تاثير تداخل هاي الکترومغناطيسي هدايتي بر عملکرد خودروهاي الکتريکي-مدل سازي و تحليل ۱۳۹۸
سعيد انصاري مکان يابي خطا در مزارع خورشيدي ۱۳۹۷
مجتبي صميمي مکانيابي بهينه برقگير در شبکه هاي هوايي توزيع ۱۳۹۷
ميثم محمدي لندي تعين ظرفيت و مکان بهينه پارکينگ‌ خودروهاي الکتريکي به منظور کاهش تلفات و بهبود قابليت اطمينان شبکه هاي توزيع ۱۳۹۶
سعيد خالقيان بررسي انواع روش هاي تشخيص خطاي اوليه در کابل هاي زير زميني و ارئه يک روش جديد ۱۳۹۶
اميرمهدي فرشاد بهينه سازي و مديريت مصرف انرژي در ساختمانهاي مرکز داده ۱۳۹۵
محمد نيکخو کاربرد روش چند عاملي در سيستمهاي ترمزي بازيافت انرژي ۱۳۹۵
سيدحميدرضا شمس دين بهينه سازي و مديريت هوشمند شارژ خودرو هاي الکتريکي در يک پارکينگ عمومي ۱۳۹۵
مهدي قاسمي استفاده از انرژي ذخيره شده در فلايويل در يک موتور-ژنراتور در شبکه هاي فرکانس بالا ۱۳۹۵
محمدامين جراحي بررسي چالش هاي موجود در روش هاي دسته بندي خطا در خطوط انتقال تک مداره و دو مداره و ارائه روشي جديد ۱۳۹۵
محمد دهقاني برنامه ريزي حامل هاي اوليه انرژي بر اساس مصرف انرژي نهايي ۱۳۹۵
ندا بهپور ارزيابي کمي و کيفي توليد و توزيع گرما در پدهاي حرارتي الياف کربني با استفاده از پردازش تصاوير ۱۳۹۵
سارا گشتاسبي محاسبه توان راکتيو با استفاده از فيلتر کالمن ۱۳۹۴
آيدا اسدي مجد بررسي روشهاي تشخيص و شناسايي خطا در خطوط انتقال و ارائه روشي جديد ۱۳۹۴
نيما تشکر طراحي شارژر هوشمند خودرو برقي ۱۳۹۴
محمدحسين ذاکرنژاد ارزيابي احتمالي ولتاژهاي بازيابي گذرا بر روي کليدهاي قدرت ۱۳۹۳
محمد نادريان بهبود شرايط گذرا در بخش جريان مستقيم خودرو برقي به منظور حفظ اجزا و تداوم سرويس ۰
سيدعباس سيف السادات تخصيص بهينه ريزشبکه‌هاي چندحاملي انرژي‌ در شبکه‌هاي توزيع ۰
علي اميري يک روش جديد براي تشخيص خطاي قوس سري در سيستم هاي فتوولتائيک ۰
مهرداد کشاورز طراحي يک کانورتر با پاسخ ديناميکي سريع به منظور واسط منابع ذخيره انرژي ۰
محمدرضا باقري باورياني تشخيص شرايط عملکرد غير عادي در درايو خودروهاي الکتريکي ۰