۱۳۹۹/۰۸/۰۸
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : اقبال
نام خانوادگي : منصوري
سال تولد : 1349
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1386
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : كامپيوتر
دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : mansoori@shirazu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته مهندسي کامپيوتر - هوش مصنوعي
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1382 تا 1386 دسته بندي پروتئين ها بر اساس توالي اسيدهاي آمينه
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي کامپيوتر - هوش ماشين و رباتيک
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1372 تا 1375 تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الکتروکارديوگرام
کارشناسي
رشته مهندسي کامپيوتر - سخت افزار
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1367 تا 1371 پردازش تصاوير ديجيتال

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (39)
۱- همايوني ه، منصوري ا (1394) A Nvel Density-based Ensemble Learning Algorithm with Application to Protein Structural Classificationتکراري Intelligent Data Analysis 1:1-1
۲- منصوري ا، کاتبي س (1388) کاربردهاي منطق فازي در بيوانفورماتيک سيستم‌هاي فازي و محاسبات نرم 1:107-135
3- Shahparast H, Mansoori E (2019) Developing an online general type-2 fuzzy classifier using evolving type-1 rules International Journal of Approximate Reasoning 113:336-353
4- Shahparast H, Mansoori E, Zolghadri Jahromi M (2019) AFCGD: an adaptive fuzzy classifier based on gradient descent Soft Computing 23:4557-4571
5- Liaghat S, Mansoori E (2019) Filter-based unsupervised feature selection using Hilbert–Schmidt independence criterion International Journal of Machine Learning and Cybernetics 10:2313-2328
6- Hoseini E, Mansoori E (2019) Unsupervised feature selection in linked biological data Pattern Analysis and Applications 22:999-1013
7- Saeed M, Mansoori E (2018) A new slope one based recommendation algorithm using virtual predictive items Journal of Intelligent Information Systems 50:527-547
8- Dehghan Z, Mansoori E (2018) A new feature subset selection using bottom-up clustering Pattern Analysis and Applications 21:57-66
9- Homayouni H, Mansoori E (2017) A novel density-based ensemble learning algorithm with application to protein structural classification Intelligent Data Analysis 21:167-179
10- Shahparast H, Mansoori E (2017) FERHD: A feasible approach for extracting fuzzy classification rules from high-dimensional data Intelligent Data Analysis 21:63-75
11- Shahparast H, Mansoori E (2017) FERHD: A fesible approach for extracting fuzzy classification rules from high-dimensional data - rep Intelligent Data Analysis 21:63-75
12- Mansoori E, Soltani sarvestani S (2016) A new semi-blind watermarking algorithm using ordered Hadamard transform The Imaging Science Journal 64:204-214
13- Jowkar G, Mansoori E (2016) Perceptron ensemble of graph-based positive-unlabeled learning for disease gene identification Computational Biology and Chemistry 64:263-270
14- Hoseini E, Mansoori E (2016) Selecting discriminative features in social media data: An unsupervised approach Neurocomputing 205:463-471
15- Liaghat S, Mansoori E (2016) Unsupervised selection of informative genes in microarray gene expression data International Journal of Applied Pattern Recognition 3:351-0
16- Mansoori E, Shafiee sarvestani K (2016) On fuzzy feature selection in designing fuzzy classifiers for high-dimensional data Evolving Systems 7:255-265
17- Jowkar G, Mansoori E (2016) Perceptron Ensemble of Graph-based Positive-Unlabeled Learning for Disease Gene Identification - rep Computational Biology and Chemistry 64:263-270
18- Hoseini E, Mansoori E (2016) Selecting discriminative features in social media data: An unsupervised approach - rep Neurocomputing 205:463-471
19- Mansoori E, Soltani sarvestani S (2016) A new semi-blind watermarking algorithm using ordered Hadamard transform -rep The Imaging Science Journal 64:204-214
20- Mansoori E, Shafiee sarvestani K (2016) On fuzzy feature selection in designing fuzzy classifiers for high-dimensional data - rep Evolving Systems 7:255-265
21- Azari T, Samani N, Mansoori E (2015) -An Artificial Neural Network Model for the Determination of leaky Confined Aquifer Parameters: An Accurate alternative to Type Curve Matching Methods Iranian Journal of Science and Technology (Sciences) 39:463-472
22- Mansoori E (2014) GACH: a grid-based algorithm for hierarchical clustering of high-dimensional data Soft Computing 18:905-922
23- Mansoori E (2013) Using Statistical Measures for Feature Ranking International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence 27:1-14
24- Alirezaee M, Mansoori E (2012) ENSEMBLE OF NEURAL NETWORKS TO SOLVE CLASS IMBALANCE PROBLEM OF PROTEINSECONDARY STRUCTURE PREDICTION International Journal of Artificial Intelligence & Applications 3:9-20
25- Alirezaee M, Mansoori E (2012) PREDICTING THE SECONDARY STRUCTURE OF PROTEINS BY CASCADING NEURAL NETWORKS International Journal of Artificial Intelligence & Applications 3:39-47
26- رحمانيان , Mansoori E, Zareian Jahromi M (2012) On Mining Fuzzy Classification Rules for Imbalanced Data Journal of Advances in Computer Research 3:1-9
27- Mahmoodi H, Mansoori E (2012) Document Clustering Based On Semi-Supervised Term Clustering International Journal of Artificial Intelligence & Applications 3:69-82
28- Darvishi Padook M, Mansoori E, Boostani R (2012) A Two layer semi-supervised Clustering method for text retrieval International Journal of Computer Technology and Application 6:1971-1978
29- Mansoori E (2011) FRBC: A Fuzzy Rule-Based Clustering Algorithm IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS 19:960-971
30- Ghanbarihashemabadi T, Mansoori E, Samet H (2011) Islanding detection of distributed generation networks by a new method based on artificial neural networks International Journal of Distributed Energy Resources 7:93-107
31- Mansoori E, Zolghadri Jahromi M, Katebi S (2009) Protein superfamily classification using fuzzy rule based classifier IEEE TRANSACTIONS ON NANOBIOSCIENCE 8:92-99
32- Mansoori E, Zolghadri Jahromi M, Katebi S, Mohabbatkar H, Boostani R, Sadreddini M (2008) Generating Fuzzy Rules for Protein Classification* Iranian Journal of Fuzzy Systems 5:45-56
33- Mansoori E, Zolghadri Jahromi M, Katebi S, Mohabbatkar H, Boostani R, Sadreddini M (2008) Generating fuzzy rules for protein classification Iranian Journal of Fuzzy Systems 5:21-33
34- Mansoori E, Zolghadri Jahromi M, Katebi S (2008) SGERD: A Steady-state Genetic algorithm for Extracting fuzzy classification Rules from Data IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS 16:1061-1071
35- Zolghadri Jahromi M, Mansoori E (2007) Weighting fuzzy classification rules using receiver operating characteristic (ROC) analysis Information Sciences 177:2296-2307
36- Mansoori E, Zolghadri Jahromi M, Katebi S (2007) A weighting function for improving fuzzy classification systems performance Fuzzy Sets and Systems 158:583-591
37- Mansoori E, Zolghadri Jahromi M, Katebi S (2007) Using distribution of data to enhance performance of fuzzy classification systems Iranian Journal of Fuzzy Systems 4:21-36
38- Mansoori E, Eghbali Jahromi H (2006) Heuristic edge detection using fuzzy rule-based classifier Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 17:457-469
39- Saeed M, Mansoori E (1398) A NOVEL FUZZY-BASED SIMILARITY MEASURE FOR COLLABORATIVE FILTERING TO ALLEVIATE THE SPARSITY PROBLEM Iranian Journal of Fuzzy Systems :-

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-رحمانيان م، کوشا نيک کار ک، منصوري ا "تشخيص هوشمند حالت موسيقي و تبديل خودکار با حفظ هويت " بيست و هفتمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1398)
۲-رجب پوردهدشتي ن، منصوري ا "پيش بيني ساختار دوم پروتئينها با استفاده از شبکه هاي عصبي عميق " ششمين کنگره ملي تازه هاي مهندسي برق و کامپيوتر ايران (1398)
۳-اختر ر، منصوري ا "اصلاح شبکه خوشه بند عميق در جهت يادگيري ويژگي و حفظ ساختار داده ها " ششمين کنگره ملي تازه هاي مهندسي برق و کامپيوتر ايران (1398)
۴-سارا م، منصوري ا "شناسايي ژنهاي عامل بيماري با بکارگيري جمعي از ماشينهاي يادگير سريع " دومين کنگره ملي انفورماتيک پزشکي (1397)
۵-حسيني س، منصوري ا "روشي بهينه براي مسئله بيشينه سازي تأثيرگذاري در شبکه هاي اجتماعي بر مبناي تشکلهاي اجتماعي " پنجمين کنگره مشترک سيستمهاي فازي و هوشمند ايران (1395)
۶-سعيد م، منصوري ا "ارائه يک الگوريتم توصيه گر فيلترينگ مشارکت جمعي کاربر محور با استفاده از خوشه بندي فازي " اولين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي (1394)
۷-سعيد م، منصوري ا "ارائه يک روش ترکيبي براي سيستم هاي توصيه گر فيلترينگ مشارکت جمعي حافظه محور " نخستين کنفرانس ملي محاسبات نرم (1394)
۸-لياقت س، منصوري ا "انتخاب بدون نظارت ژن ها در ريزآرايه هاي بيان ژن " بيست و دومين کنفرانس مهندسي زيست پزشکي ايران (1394)
۹-فرح بخشيان س، منصوري ا "انتخاب ويژگي بر اساس تئوري مجموعه هاي فازي راف با كاربرد دسته بندي تومورها " پانزدهمين کنفرانس سيستمهاي فازي و سيزدهمين کنفرانس سيستمهاي هوشمند (1394)
۱۰-جوکار غ، منصوري ا "مقايسه روش هاي جمعي در شناسايي ژن هاي عامل بيماري " هفتمين کنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش (1394)
۱۱-دهقان ز، منصوري ا "روشي نوين در انتخاب ويژگي از طريق تركيب رتبه بندي وخوشه بندي " هفتمين کنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش (1394)
۱۲-خليلي پور م، کريمي م، منصوري ا "تخمين زاويه ورود در آنتن هاي آرايه اي يکنواخت با استفاده از شبکه عصبي RBF " كنفرانس مهندسي برق ايران 1393 (1393)
۱۳-منفرد ز، منصوري ا "بهبود بخشيدن دسته بندي خبرهاي فارسي با ارائه روشي جهت کاهش خصيصه هاي خبرها " چهارمين کنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات، ارتباطات و کامپيوتر (1393)
۱۴-اوجي س، منصوري ا "توليد قوانين فازي جهت دسته بندي داده هاي ريزآرايه اي ميزان بيان ژن " يازدهمين کنفرانس سيستمهاي هوشمند ايران (1391)
۱۵-واحديان نوحد س، منصوري ا "ر وش ترکيبي شبکه عصبي پيش خور-فازي براي پيش بيني ساختار دوم پروتئين " دوازدهمين کنفرانس سيستمهاي فازي ايران (1391)
۱۶-شفيعي سروستاني خ، منصوري ا "روشي اکتشافي براي انتخاب ويژگي هاي مرتبط در جهت توليد قوانين طبقه بندي کننده فازي " چهاردهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران (1390)
17-Pejhan S, Mansoori E "A biologically inspired solution for fuzzy travelling salesman problem " International Symposium on AI & SP (2013)
18-Moghadas R, Mansoori E, Hamzeh A "A new multi-agent algorithm for solving constraint satisfaction problems " 5th Conference on Information and Knowledge Technology (2013)
19-Sinaee M, Mansoori E "Fuzzy Rule Based Clustering for Gene Expression Data " 2013 4th International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation (2013)
20-Shahparast H, Mansoori E "An online fuzzy model for classification of data streams with drift " 2017 Artificial Intelligence and Signal Processing Conference (AISP) (1396)
21-Homayouni H, Mansoori E "Comparison of different objects in multi-objective ensemble clustering " 2017 Artificial Intelligence and Signal Processing Conference (AISP) (1396)
22-Jafari A, Mansoori E "Supervised Feature Learning by using Deep Autoencoders " پنجمين کنگره مشترک سيستمهاي فازي و هوشمند ايران (1395)
23-Hoseini E, Mansoori E "An unsupervised approach for feature selection in linked data " کنفرانس مهندسي برق ايران (1395)
24-Meimandi Parizi F, Mansoori E "A novel protein structural classes' prediction system using fuzzy classification " يازدهمين کنفرانس سيستم هاي هو شمند ايران (1391)

طرح هاي کاربردي (2)
عنوان
حمايت از پروژه هاي كارشناسي ارشد
اجراي طرح هاي پژوهشي اداره کل زندان هاي استان فارس

عناوین تدریس شده
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
بيوانفورماتيك
زيست محاسباتي و بيوانفورماتيک
شبكه عصبي و يادگيري عميق
سيستمها و گزاره هاي فازي
دکتري تخصصي (Ph.D)
زيست محاسباتي و بيوانفورماتيك
شبكه عصبي و يادگيري عميق
كارشناسي ناپيوسته
آز مدارهاي منطقي
آز ميكروپروسسور۲
رياضي گسسته
برنامه سازي سيستم
آزمايشگاه الكترونيك ديجيتال
آزمايشگاه طراحي مدارواسط
ساختمان گسسته
كـارشناسي
روشهاي محاسبات عددي
آزمايشگاه مدارهاي منطقي
آزمايشگاه ريز پردازنده ۱
نظريه زبانها و ماشينها
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي۱
اصول طراحي كامپايلر
كارگاه كامپيوتر
ساختمانهاي گسسته
رياضي گسسته
تحليل عددي
مباني كامپيوتروبرنامه سازي - علوم
ساختمان داده ها - علوم
آزمايشگاه كامپيوتر
آزمدارهاي الكتريكي
آزمعماري كامپيوتر
نظريه زبانهاوماشين
شيوه ارايه مطالب علمي وفني
انتقال داده ها
اصول طراحي كامپايلرها
مباحث ويژه در مهندسي كامپيوتر (برنامه نويسي سيار)
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
شبكه عصبي و يادگيري عميق
سيستمهاوگزاره هاي فازي
زيست محاسباتي و بيوانفورماتيك
دکتري تخصصي (Ph.D)
زيست محاسباتي و بيوانفورماتيک

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (48)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
حميرا شه پرست يادگيري برخط مدل هاي فازي تکامل گرا ۱۳۹۸
الهام حسيني انتخاب ويژگي هاي موثر در داده هاي مرتبط: روش بدون نظارت ۱۳۹۷
مسعود سعيد کاهش مشکل پراکندگي داده ها در سيستمهاي توصيه گر ۱۳۹۶
حجت اله مؤيد ارائه راهکارهايي براي بهبود آموزش شبکه هاي عصبي عميق ۰
هاله همايوني ارايه يک روش نوين جهت خوشه بندي جمعي با رويکرد بهينه سازي چند هدفه ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
صمد ذبيحي ارائه راهکار جديد براي آشکارسازي برجستگي بصري تصاوير ۱۳۹۹
رامين اختر بهبود خوشه‌بندي عميق با حفظ ساختار محلي داده ها ۱۳۹۸
نازنين رجب پوردهدشتي پيش بيني ساختار دوم پروتئين ها با استفاده از شبکه هاي عصبي عميق ۱۳۹۸
محسن گلشني قريه علي دسته بندي اسناد با استفاده از شبکه هاي عصبي عميق ۱۳۹۷
مسار سارا دسته بندي الگوها بر اساس مدل جمعي از ماشين يادگير سريع ۱۳۹۷
سجاد حسيني ارائه روشي کارآمد براي بيشينه کردن تاثير گذاري در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۶
عارف جعفري يادگيري ويژگي با نظارت به کمک شبکه هاي عصبي عميق ۱۳۹۶
فريناز فلاحپور انتخاب ويژگي‌ براي خوشه‌بندي داده‌هاي بيان ژن ۱۳۹۵
عليرضا زارع پيش بيني کنترل کننده هاي ژني با استفاده از ويژگي هاي ساختاري DNA ۱۳۹۵
سمانه لياقت انتخاب ژن هاي مؤثر جهت خوشه بندي داده هاي بيان ژن ۱۳۹۴
غلامحسين جوکار ارائه يک روش ترکيبي براي شناسايي ژن هاي عامل بيماري ۱۳۹۴
زينب دهقان انتخاب ويژگي از طريق خوشه بندي سلسله مراتبي ۱۳۹۴
سيده فائزه فرح بخشيان انتخاب ويژگي بر اساس تئوري مجموعه هاي فازي-راف با کاربرد دسته بندي تومورها ۱۳۹۴
شيما سلطاني سروستاني ارائه الگوريتمي براي نهان نگاري تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديل هادامارد ۱۳۹۳
شبنم خدادادي ارائه يک روش جمعي وزن دار براي پيش بيني ساختار دوم RNA ۱۳۹۳
زينت منفرد توسعه راهکارهايي هوشمند جهت پردازش خبرهاي آنلاين فارسي ۱۳۹۳
نويد محمودآبادي ارائه راه کاري براي افزايش کارايي در خوشه بندي داده ها با استفاده از فازي نوع ۲ ۱۳۹۲
رامين حق جو سروستاني توسعه الگوريتم هاي حس ششم براي تشخيص حركات دست در ويديو و بکارگيري آن در جهت ايجاد ارتباط بين دنياي ديجيتال و دنياي فيزيکي ۱۳۹۲
راضيه مقدس ارائه مدلي براي حل مسائل ارضاء محدوديت با استفاده از سيستمهاي چند عامله ۱۳۹۲
الهام پژهان ارائه راه حل زيستي براي مسئله فروشنده دوره گرد ۱۳۹۲
سانيا واحديان نوحد پيش بيني ساختار دوم پروتئين با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي ۱۳۹۱
سميه اوجي دسته بندي داده هاي ميزان بيان ژن با استفاده از قوانين فازي ۱۳۹۱
فرزانه ميمندي پاريزي طبقه بندي ساختاري پروتيين ها با استفاده از قوانين فازي ۱۳۹۱
مهرنوش سينايي خوشه بندي داده هاي ميزان بيان ژن با استفاده از قوانين فازي ۱۳۹۱
محمدصادق پي تام به کارگيري محاسبات زيستي در يافتن کوتاه ترين مسير بين دو راس از يک گراف جهت دار ۱۳۹۱
مريم عليرضايي پيش بيني ساختار دوم پروتئين ها از طريق کلاسه بندي عصبي- ژنتيکي ۱۳۹۱
طاهره بيگم ميرحسيني ذخيره و بازيابي مفاهيم زباني در شبكه هاي عصبي مبتني بر حافظه تداعي گر فازي ۱۳۹۱
حميرا شه پرست سيستم هاي دسته بندي فازي براي داده هاي جرياني ۱۳۹۱
طاهره اسفندياري بيات روشي مکاشفه اي براي کاهش فضاي جستجو در توليد قوانين دسته بندي فازي ۱۳۹۱
حميد محمودي :ارائه يک مدل آماري براي خوشه بندي متون ۱۳۹۱
سام حمزه لو روش هاي تصميم گيري دسته جمعي جهت بهبود عملکرد الگوريتم نزديک ترين همسايه ۱۳۹۰
خديجه شفيعي سروستاني انتحاب ويژگي‌هاي مناسب از داده‌ها در جهت توليد قوانين دسته‌بند فازي ۱۳۹۰
امير فلاحي استخراج الگوهاي پر تکرار در تواليهاي پروتئيني ۱۳۹۰
محسن رحمانيان توليد قوانين کلاسه بندي فازي براي داده هاي نامتوازن ۱۳۸۹
محمد درويشي پادوک بازيابي متون با استفاده از روشهاي خوشه بندي نيمه نظارتي ۱۳۸۹
سميه طاهري شناسايي الگوهاي زيستي در توالي هاي بيولوژيکي ۱۳۸۹
مهشاد هاشمي شناسايي ژن هاي عامل بيماري بر اساس ويژگي هاي پروتئيني ۰
ازاده نوري خلاصه سازي متن با به کار گيري شبکه هاي عصبي مکرر ۰
سيدحميد بصري ارائه راهکاري جديد جهت آناليز احساسات در اسناد متني ۰
فاطمه خليلي پور ارائه ويژگي هاي موثر از سيگنال هاي چاه پيمايي به منظور قوانين دقيق و تفسير پذير براي تصميم گيري در حفاري چاه هاي نفتي ۰
سبحان سيامک يک روش نوين تشخيص اشياء با استفاده از يادگيري تقويتي عميق و شبکه هاي کپسول ۰
امير مرادخاني خوشه بندي داده هاي ترتيبي با استفاده از شبکه هاي عصبي بازرخدادگر عميق ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
حامد رستمي توسعه الگوريتم تشخيص امضا بر اساس تبديل رادون و انحراف زماني پويا ۱۳۹۶
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (104)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
هادي تجلي زاده معرفي يک چارچوب نوين براي خوشه بندي داده هاي جرياني ۱۳۹۸
الهام چيت ساز خوشه بندي زيرفضا جهت تحليل داده هاي ريز آرايه بيان ژن ۱۳۹۴
طاهره آذري تعيين پارامترهاي آبخوانهاي محبوس نشتي ازاد و سازند هاي سخت با تخلخل دو گانه با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي ۱۳۹۴
محمد طاهري بهينه سازي نزولي در توابع گسسته به منظور تنظيم پارامترهاي سيستم هاي طبقه بندي ۱۳۹۲
سيدمحمدرضا موسوي تطبيق پذير سازي الگوريتم هاي دسته بندي مبتني بر فاصله براي مسائل حساس به هزينه ۱۳۹۱
بتسابه تنوري روشهاي يادگيري نيمه نظارتي در تشخيص برهمكنش دارو-هدف ۰
حسين رجب زاده کاهش ابعاد با نظارت بر پايه تفکيک پذيري ۰
نيلوفر راستين ارتقاء سيستمهاي دسته بندي چند برچسبي با در نظر گرفتن وابستگي برچسب ها ۰
محسن کريمي مدلسازي بازارهاي سرمايه مبتني بر اصول محاسبات ادراکي و رايانش دانه اي ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سوسن کنوژي طراحي مدل هاي يادگيري ماشين جهت پيش¬بيني عوارض جانبي داروها بر مبناي روش‌هاي درخت تصميم، شبکه عصبي مصنوعي و ماشين بردار پشتيبان ۱۳۹۹
سارا هاشم پور طبقه‌بندي بيماران مبتلا به افسردگي به سطوح خفيف، متوسط و شديد با پياده‌سازي روش‌هاي يادگيري ماشين و شبکه‌هاي عصبي عميق ۱۳۹۹
سارا افشار ارائه يک شاخص کمي کارا جهت تخمين عمق بيهوشي با استفاده از ترکيب مدل هاي آماري و شبکه هاي عصبي عميق ۱۳۹۹
اريا خوش سيرت مدل کردن عدم قطعيت در شبکه هاي عصبي عميق براي داده هاي تصويري ۱۳۹۸
علي باقري غازاني پيش بيني موقعيت استقرار پروتئين در اجزاء زير سلولي با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين ۱۳۹۸
علي آدمي ابرقويي تخمين نرخ تنفس با استفاده از سيگنال هاي ECG و PPG در حين فعاليت ورزشي ۱۳۹۸
فاطمه راکعي ارائه روشي براي بيشينه سازي تاثير برخط در شبکه هاي اجتماعي با در نظر گرفتن فاکتور اعتماد ۱۳۹۸
سيده فاطمه موسوي بهينه سازي تابع ارزيابي کامل جهت وزن دهي الگوها در طبقه بندي نزديکترين همسايه ۱۳۹۷
سمانه براتي ده سرخي خلاصه‌سازي استخراجي متون مبتني بر الگوريتم‌هاي تکاملي ۱۳۹۷
فاطمه شاه علي دسته‌بندي چهره با استفاده از نمونه داده‌هاي کم تعداد ۱۳۹۷
ميثم ابري زنگ اباد طراحي يک سيستم توصيه گر پر سرعت با تکيه بر رتبه بندي کاربران در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۷
سجاد دهقانيان ارائه يک روش خوشه‎بندي کارا براي دسته‎بندي داده‎هاي متاژنوميکس ۱۳۹۷
نجمه اهنگ بررسي ماشين تورينگ فازي و قابليت هاي آن ۱۳۹۷
بهار خرم بخشبندي تصاوير مغزي MRI با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي ۱۳۹۶
مهرداد ربي انگوراني ارائه راهکاري کارآمد براي سيستم هاي توصيه گر با حفظ تنوع آرا ۱۳۹۶
سارا شيخي ارايه يک روش کارا در فيلترينگ هوشمند پيامهاي کوتاه ناخواسته بر روي موبايل از روي محتواي پيام کوتاه ۱۳۹۶
محبوبه سليمان پور ارائه‌ي روشي توزيع شده براي شناسايي تشکل‌ها در شبکه‌هاي اجتماعي ۱۳۹۶
سعيد گرمسيري ارزيابي اعتماد با استفاده از تعامل و رفتار کاربران در شبکه‌هاي اجتماعي ۱۳۹۵
احسان قاسمي ارايه يک مدل رياضي جهت شبيه سازي برخط نخ جراحي و تشخيص گره ۱۳۹۵
ابوطالب هژبري ارائه يک روش هوشمند ترکيبي جهت پيش بيني مصرف گاز طبيعي ايران ۱۳۹۵
فروزان کريم زاده ارائه يک روش جهت استخراج و مکان يابي مؤلفه هاي مرتبط با فعاليت هاي شناختي فرد از سيگنال هاي مغزي در حين خواب ۱۳۹۵
نگار خواجه ارائه ي يک روش خوشه بندي جديد به منظور افزايش دقت جداسازي اسپايک ۱۳۹۵
ايمان شريفي راد روشي جديد براي بهبود توصيف‌گر ويژگي محلي در تشخيص شي ۱۳۹۴
ازيتا زارعي کردشولي بهينه سازي ارتباط رباتها در شبيه سازي گروهي ۱۳۹۴
سودابه قوي پور بررسي روش هاي خوشه بندي و مسيريابي مبتني بر منطق فازي در شبکه هاي حسگر بي سيم متحرک ۱۳۹۴
مليکا السادات مستقيم ارائه يک الگوريتم آشوب گونه پنهان نگاري اطلاعات در تصوير ۱۳۹۳
سميرا قدرت نما طراحي يک طبقه بندي کننده توزيع شده مبتني بر آموزش زيرفضاها ۱۳۹۳
شهرام خطابي باويل عليا بررسي و پيش بيني هزينه هاي درمان مستقيم با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي مطالعه موردي: مديريت درمان سازمان تامين اجتماعي استان فارس ۱۳۹۳
عباس خسروي ارائه الگوريتم چند گروهي بهينه سازي کولوني زنبورهاي مصنوعي براي حل مسايل چند هدفه(مورد مطالعاتي نيازمندي هاي نرم افزار) ۱۳۹۳
محمدصادق زارع توصيه بر مبناي نظر‌کاوي و ساخت پروفايل‌هاي کاربر و آيتم ۱۳۹۳
مريم کيخا ارائه راه کاري براي کلاسه بندي داده هاي چند برچسبي ۱۳۹۳
علي بوالحسني ارايه مدلي براي تعميرات پيشگويانه تجهيزات درکارخانه هاي نفتي با تکنيکهاي داده کاوي، مطالعه موردي:شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران ۱۳۹۳
مجيد محمدي شريف آبادي به هنگام سازي رتبه بندي قواعد مرتب شده با روش تحليل پوششي داده ها به کمک روشهاي يادگير ۱۳۹۳
ايمان نصر ارائه يک الگوي معنايي جهت هوشمند سازي طبقه بندي مشاغل در فرآيند استخدام ۱۳۹۳
محمد عباسي راد ارائه‌ي يک روش نوين براي بهينه سازي بيش- هدفي با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي ۱۳۹۲
علي ملکي ارائه يك مدل تطبيق پذير جهت توليد فايل نشست كاربر ۱۳۹۲
محمد مهدي پيروزمندان موقعيت يابي روبات هاي فوتباليست شبيه سازي با محدوديت ديد ۱۳۹۲
زهرا حاجي زاده ارائه راهکاري براي بهبود الگوريتم نزديکترين همسايه در داده هاي نامتوازن ۱۳۹۲
فرنوش زندکريمي ارائه راهکارهاي مبتني بر رايانش ابري براي توسعه کسب و کار بين بنگاهي(B۲B) در ايران ۱۳۹۲
فرزاد رحمانيان کوشککي اجراي الگوريتمهاي پردازش تصوير بااستفاده از داده و عملکردهاي پردازش موازي روي کلاسترها ۱۳۹۲
مهدي داداش زاده طراحي و پياده سازي براي روانشناسي از راه دور در ايران با استفاده از کنفرانس ويديويي ۱۳۹۲
هادي ايزدي شره جين توسعه فناوري ‌و ارزيابي سامانه تشخيص عيوب و درجه‌بندي گوجه‌فرنگي با استفاده از فناوري ماشين بينايي و شبکه‌هاي عصبي-فازي (ANFIS) ۱۳۹۲
علي دهقاني محمدي ارائه يک روش جهت استخراج خودکار کلمات کليدي از متون علمي و پياده سازي يک نمونه الگو ۱۳۹۲
نجمه کاردانيان شناسايي لحظه اي زيردنباله هاي تکرار شونده در سري هاي زماني ۱۳۹۲
غلامرضا عمادي استفاده از روشهاي هيوريستيک براي حل مسأله انتشار نسخه بعدي ۱۳۹۲
ليدا عبدي ارائه راهکاري براي يادگيري از داده هاي نامتوازن چند کلاسه با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري جمعي ۱۳۹۲
زهرا خورسند ارائه روشي جديد براي شناسايي بدافزار ۱۳۹۲
مريم صالحي ارتقاء دقت پيش بيني شبکه هاي عصبي مصنوعي توسط ارائه يک الگوريتم وزن دهي اوليه بر پايه الگوريتم ژنتيک (مورد کاربرد: پيش بيني داده هاي مصرف گاز طبيعي در ايران) ۱۳۹۲
هومن رفعت صفائي ارائه مدلي براي سيستمهاي توصيه گر در شبکه هاي مبتني بر اعتماد ۱۳۹۲
احسان خسروي فر تحليل و پيش بيني رفتار مصرفي مشترکين برق با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي(مطالعه موردي: مشترکين شرکت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي) ۱۳۹۲
مرضيه محب ارائه روشي جهت سنجش ويژگي هاي کيفي معماري سازماني مبتني بر چارچوبهاي مديريت خدمات فناوري اطلاعات ۱۳۹۱
علي مشهوري استنتاج شبکه تنظيمات ژني از روي داده هاي سري زماني microarray بوسيله شبکه هاي بيزين ديناميک ۱۳۹۱
حامد حسني سعدي بکارگيري الگوريتمهاي پردازش سيگنال در پردازش داده هاي غيرعددي ۱۳۹۱
پدرام کياني ارايه راهکاري براي بكارگيري بازاريابي رسانه‌هاي اجتماعي در سازمان‌هاي ايران مطالعه موردي وزارت صنايع و معادن- شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۱
محمد صابري دستجردي ارائه يک روش جديد براي بازيابي تصاوير با استفاده از تکنيک هاي آناليز بافت تصوير ۱۳۹۱
مريم سرخي ارايه مدلي براي سازماندهي تيم تأثيرگذار در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۱
فرشته محمدي توسعه يک سيستم هيبريد براي بررسي عدم قطعيت در سيستم هاي خبره ۱۳۹۱
سارا عرب يارمحمدي طراحي سامانه ي خبره ي فازي براي تشخيص دام چيني در بانکداري الکترونيکي (مورد پژوهي: بانک هاي ايراني) ۱۳۹۱
زهرا رضايي راوري الگوريتم هاي طبقه بندي K-NN وفقي، با انتخاب محلي پارامتر K ۱۳۹۱
زهرا کرمي مهر امکان سنجي پياده سازي سيستم هوشمند امتحانات آنلاين مبتني بر تشخيص و رديابي بيومتريک فرد امتحان دهنده در سامانه آموزش الکترونيکي دانشگاه شيراز ۱۳۹۱
محمدحسن ديانتي شناسايي ارتباط ساختاري و مفهومي کلمات و استفاده از آن در ترجمه ماشيني ۱۳۹۱
علي محمد نيک فرجام کاربرد شبکه هاي باور عميق در يادگيري ويديو ۱۳۹۱
الهام حسيني روش خوشه بندي همزمان در سيستم هاي پيشنهاد دهنده از نوع فيلترينگ اشتراکي ۱۳۹۱
سيدمهدي حضرتي فرد ارائه چارچوبي مبتني بر تئوري بازيها براي انتخاب ويژگي ۱۳۹۱
محمد خليلي پور تخمين زاويه ي ورود در آنتن هاي آرايه اي با استفاده از شبکه ي عصبي ۱۳۹۱
مريم بهرامي دراسله طبقه بندي نوع و ميزبان در ويروس آنفولانزا از روي توالي هاي ويروس ۱۳۹۱
سيد کاوه احمدي ابهري دسته‌بندي داده‌هاي چند برچسبي با استفاده از سامانه‌هاي دسته‌بندي يادگيرنده ۱۳۹۱
غلامعباس روستايي طراحي و پياده سازي خزنده وب براي صنعت آب و فاضلاب با استفاده از تکنولوژي انتقال موازي ۱۳۹۱
مريم ميرزاده رهني ارائه ي چارچوبي براي توسعه ي سامانه ي پيشنهادگر محصولات در وب سايت هاي تجارت الکترونيک ۱۳۹۱
احسان محسن پوريان ارزيابي کيفيت و کاربردپذيري وبگاه هاي دولتي و ارائه مدل مناسب ۱۳۹۱
ليدا رشيدي :ارائه روشي نوين براي شناسايي الگو هاي نامتعارف ۱۳۹۱
معصومه نيکويي ارائه روشي ترکيبي براي تطبيق ويژگي ها براي استفاده در موزائيك سازي تصاوير ويدئويي براي تشخيص متن مبتني بر دوربين ۱۳۹۱
زهره بهمن اصفهاني طراحي وشبيه سازي يک مدل هوشمند جهت توسعه گردشگري الکترونيک با استفاده از شبکه عصبي ۱۳۹۱
فرنوش فرهادي رهيافتي نوين براي سازماندهي گروه هاي تخصصي در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۱
وحيد معتقد پالايش گروهي( صافي ساز تجمعي ) با استفاده از روشهاي خوشه بندي ۱۳۹۱
رضا کيواني فر تحقيقات مربوط به تجزيه و تحليل امکان سنجي ، طراحي و پياده سازي نمونه اوليه از يک پايگاه داده يکپارچه شهروندي ۱۳۹۱
مهسا بادامي ارائه ي يک روش نوين خوشه بندي چند-هدفه ۱۳۹۱
محمد کامياب طاهرنژادياني ارائه ي راهکاري جديد براي حل مسائل بهينه سازي چند هدفه بر اساس ابر حجم ۱۳۹۰
ايمان اديب بازاريابي مستقيم با استفاده از الگوريتم نزديک ترين همسايه و فاصله وزن دار ۱۳۹۰
محمد جواد زمرديان وفقي سازي الگوريتم نزديکترين همسايه براي دسته بندي داده هاي جرياني ۱۳۹۰
سعيد گودرزيان ارائه ساختار نويني براي كنش هاي پيوسته در سامانه هاي طبقه بند يادگير ۱۳۹۰
مينا معمار کاوش الگوهاي تکرارشونده در جريانهاي داده ۱۳۹۰
عباس خسرواني کاوش برخط الگوهاي پوياي زماني در داده هاي جرياني ۱۳۹۰
سياوش جلاليان پيش بيني قيمت سهام در بازارهاي مالي با کمک سيستم‌هاي خبره تلفيقي و منطق فازي ۱۳۹۰
نرجس ميرشکاري دسته بندي بوسيله ابر صفحه هاي محلي:روشي براي بهبود عملکرد الگوريتم نزديک ترين همسايه ۱۳۹۰
ليلا زربان رويکردي انتخابي براي الگوريتم راه رفتن يک ربات فوتباليست ۱۳۹۰
مسعود جباري دهقي شناسايي شکافت ونشتي در لوله هاي راکتور بوشهر به وسيله شبکه هاي عصبي ۱۳۸۹
زهرا الهي تعيين هيپنوتيزم پذيري از روي سيگنال هاي مغز با كمك روش هاي فازي ۱۳۸۹
سيدعارف حکيم زاده ارائه يک روش دسته بندي برخط با محدوديت بودجه براي داده هاي نامتوازن ترتيبي ۰
رسول سبزي مدل کردن رديابي چندهدفه مبتني بر بيزين به وسيله شبکه‌هاي عصبي عميق ۰
احمد کهنسال يادگيري اتوماتا ۰
پوريا جهانبخشيان ارايه مدلي براي تجارت الکترونيک ارز بر اساس روشهاي هوشمند ۰
شهاب خلوتي ارائه يک روش پنهان نگاري ترکيبي آشوب گونه جهت ايمنسازي ارسال اطلاعات نهان نگاري شده در????????? تصوير توسط ايميل ۰
اسماعيل وفانور يافتن الگوريتم هاي قابل استفاده در ساختار سيستم پشتيبان تصميم زمانبندي پرواز ۰
نرجس گشتاسبي بهبود کارايي در طبقه بندي مراحل خواب به کمک يادگيري ژرف ۰