۱۳۹۶/۰۲/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : رضا
نام خانوادگي : بوستاني
سال تولد : 1352
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1384
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : كامپيوتر
دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : boostani@shirazu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري تخصصي
رشته مهندسي پزشکي
دانشگاه صنعتي اميرکبير (ايران)
سال 1378 تا 1384 بهبود يک سيستم واسطه کامپيوتري مغزي براي بيماران معلول و مصدوم نخاعي به منظور ارتباط با محيط اطرافشان
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي پزشکي
صنعتي اميرکبير (پلي تکنيک تهران) (ايران)
سال 1376 تا 1378 ارزيابي اطلاعاتي ويژگيهاي سيگنال الکترومايوگرام به منظور کنترل دست مصنوعي
کارشناسي
رشته مهندسي الکترونيک
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1370 تا 1375 طراحي سيستم عامل يک سامانه 8086

افتخارات
۱-مقاله برگزيده در کنفرانس بين المللي PSRC در قسمت پردازش سيگنالهاي پزشکي (1390)
۲-جايزه بهترين مقاله برگزيده در پانزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي پزشکي برگزار شده در دانشگاه صنعتي شريف (1387)
۳-پژوهشگر برگزيده دانشگاه شيراز (8 نفر برتر کل دانشگاه) و استان فارس (1389)
۴-نمره اول کنکور دکتري (بدون احتساب نمره زبان) در دانشگاه صنعتي اميرکبير (1378)

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (82)
۱- حجتي طالمي ه، بوستاني ر (1391) ارائه روشي نوين براي امنيت ارسال پول الكترونيكي بر اساس امضاي كور و الگوريتم هاي رمزنگاري نامتقارن تحقيقات بازاريابي نوين 2:105-116
2- Boostani R (2017) Extracting Prior Knowledge from the Data Distribution to Migrate from Blind to Semi-Supervised Clustering Journal of AI and Data Mining 16:1-14
3- Parva E, Boostani R, Ghahramani Z, Paydar S (2017) The Necessity of Data Mining in Clinical Emergency Medicine; A Narrative Review of the Current Literatrue Bulletin of Emergency and Truma 5:90-95
4- Masaeli S, Boostani R, Fakhrahmad S, Tanoori B (2017) Proposing a Keyword Extraction Scheme based on Standard Deviation, Frequency and Conceptual Relation of the Words International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA). 9:1-11
5- Alimardani F, Boostani R (2017) Weighted Spatial based Geometric Scheme as an Efficient Algorithm for Analyzing Single-Trial EEGs to Improve the cue-based BCI Classification Elsevier Journal of Neural Networks :-
6- Sabeti M, Boostani R (2017) Separation of P300 Event-Related Potential using Time Varying Time-lag Blind Source Separation Algorithm Computer Methods and Programs in Biomedicine 46:312-325
7- Farahi S, Zamani A, Razavipour F, Boostani R (2017) Earthquake hazard assessment in the Zagros Orogenic Belt of Iran using a fuzzy rule-based model Acta Geophysica 85:1-12
8- Shakoor M, Boostani R (2017) A Novel Advanced Local Binary Pattern For Image-Based Coral Reef Classification Springer Journal of Multimedia Tools and Applications 77:1-15
9- Shakoor M, Boostani R (2017) Extended Mapping Local Binary Pattern Operator for Texture Classification International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence 31:1-13
10- Boostani R, Sabeti M (2017) Optimizing Brain Map for the Diagnosis of Schizophrenia Int. J. of Biomedical Engineering and Technology (IJBET) 18:1-12
11- Karimzadeh F, Boostani R, Nami M (2017) Sleep Microstructure Dynamics and Neurocognitive Performance in Obstructive Sleep Apnea Syndrome Patients Journal of Integrative Neuroscience 65:147-158
12- Hafiz P, Nematollahi M, Boostani R, Namvar Jahromi B (2017) Predicting implantation outcome of in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection using data mining techniques International Journal of Fertility and Sterility 11:46-59
13- Boostani R, Karimzadeh F, Nami M (2017) A Comparative Review on Sleep Stage Classification Methods in Patients and healthy Individuals Computer Methods and Programs in Biomedicine 45:117-128
14- Rohani Sarvestani R, Boostani R (2017) FF-SKPCCA: Kernel probabilistic canonical correlation analysis Applied Intelligence 46:438-454
15- Boostani R, Asadi dezzaki F, Mohammadi N (2017) Diagnosis of the OCD Patients using Drawing Features of the Bender Gestalt Shapes Journal of Medical Physics and Engineering 7:59-68
16- Boostani R, ثابتي (2017) ?Can Evolutionary-Based Brain Map Use as a Complementary Diagnostic Tool with fMRI, CT and PET for Schizophrenic Patients Journal of Medical Physics and Engineering 7:169-180
17- Boostani R, Alimardani F, Blankertz B (2016) Presenting a Spatial-Geometric EEG Feature to Classify BMD and Schizophrenic Patients International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems 5:79-85
18- Moayedi F, Azimifar Z, Boostani R (2016) Human Action Recognition: Learning Sparse Basis Units from Trajectory Subspace Applied Artificial Intelligence 30:297-317
19- Zamani A, فراحي قصرابونصر , Boostani R, Hassani saadi H (2015) Geoenvironmental zoning evaluation and optimization Earth Science Informatics 8:583-593
20- Kojuri J, Boostani R, Dehghan P, NOROOZIPOUR F, Saki N (2015) Prediction of acute myocardial infarction with artificial neural networks in patients with nondiagnostic electrocardiogram Journal of cardiovascular disease research 6:51-59
21- Moayedi F, Azimifar Z, Boostani R (2014) Structured Sparse Representation for Human Action Recognition Elsevier Journal of Neurocomputing 161:38-46
22- Razavipour F, Boostani R, Liyaghat S, Afrasiabi S (2014) Comparative Application of Non-negative Decomposition Methods in Classifying Fatigue and Non-fatigue States Springer - Arabian Journal for Science and Engineering 39:7049-7058
23- Kazemi A, Boostani R, Sobhanmanesh F (2014) Audio visual speech source separation via improved context dependent association model Eurosip Journal on advances in signal processing 47:1-16
24- پروين نيا , ثابتي , Zolghaيri Jahromi M, Boostani R (2014) classification of EEG- Signals using adaptive weighted distance nearest neighbor algorithm Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences 26:1-6
25- Ashjazadeh N, Boostani R, Ekhtiari H, Emamghoreishi M, Farrokhi M, Ghanizadeh A, Hadianfard H, Hatam G, Lotfi M, Mortazavi S, Mosavi M, Montakhab A, Nili M, Razkon A, Salehi S, Sodagar A, Setoodeh P (2014) Operationalizing Cognitive Science and Technologies’ Researchand Development; the “Brain and Cognition Study Group (BCSG)” Initiative from Shiraz, Iran Basic and Clinical Neuroscience 5:104-116
26- Kamali T, Boostani R, Parsaei H (2014) A Multi-Classifier Approach to MUAP Classification for Diagnosis of Neuromuscular Disorders IEEE Transaction on Neural Systems and Rehabilitatin Engineering 22:191-200
27- Rezaei M, Boostani R (2014) Using Genetic Algorithm to Enhance Nonnegative Matrix Factorization Initialization Expert System 31:213-219
28- Kamali T, Boostani R, Parsaei H (2013) A Hybrid Classifier for Characterizing Motor Unit Action Potentials in Diagnosing Neuromuscular Disorders Journal of Biomedical Physics and Engineering 3:145-154
29- Dehghani Nazhvani A, Boostani R, Afrasiabi S, سادات نژاد سيده (2013) Classification of ADHD and BMD patients using visual evoked potential Clinical Neurology and Neurosurgery 115:2329-2335
30- Kazemifar S, Boostani R (2013) An Efficient Adaptive Segmentation Algorithm on EEG Signals to Discriminate between Subjects with Epilepsy and Normal Control International Review on Computers and Software 8:256-261
31- کشاني , Azimifar Z, Tajeripour F, Boostani R (2013) Lung nodule segmentation and recognition using SVM classifier and active contour modeling: A complete intelligent system Elsevier Journal of Computers in Biology and Medicine 45:287-300
32- Elahi Z, Boostani R, Nasrabadi A (2013) Estimation of hypnosis susceptibility based on electroencephalogram signal features Scientia Iranica 20:730-737
33- Fattahi D, Nasihatkon S, Boostani R (2013) A general Framework to Estimate Spatial and Spatio-Spectral filters for EEG signal Classification Journal of Neurocomputing 119:165-174
34- پروين نيا , Sabeti M, Zolghaيri Jahromi M, Boostani R (2013) Classification of EEG Signals Using Adaptive Weighted Distance Nearest Neighbor Algorithm Elsevier - Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences 26:1-6
35- Darvishi Padook M, Mansoori E, Boostani R (2012) A Two layer semi-supervised Clustering method for text retrieval International Journal of Computer Technology and Application 6:1971-1978
36- Boostani R, ريسمانچي , Khosravani Bidzardi A, Rashidi L, Kouchaki S, پيماني , حيدري , صبائيان , لنكراني (2012) Presenting a hybrid method in order to predict the2009 pandemic influenza A (H1N1 An International Journal of Advanced Computing 3:31-43
37- Azadehdel M, Parsaie M, Boostani R (2012) Combination of Beamforming and Synchronization Methods for Epileptic Source Localization, using Simulated EEG Signals Basic and Clinical Neuroscience 3:32-48
38- Alimardani F, Boostani R, Ghanizadeh A, رستگار (2012) Presenting a new search strategy to select synchronization values for classifying bipolar mood disorders from schizophrenic patients Engineering Applications of Artificial Intelligence 25:1462-1472
39- Sabeti M, Boostani R, Zoughi T (2012) Using genetic programming to select the informative EEG-based features to distinguish schizophrenic patients NEURAL NETWORK WORLD 12:3-20
40- بهروان , Tajeripour F, Azimifar Z, Boostani R (2012) Texton-Based Fabric Defect Detection and Recognition Iranian journal of electrical and computer engineering 10:1-13
41- Zoughi T, Boostani R, Deypir M (2011) A wavelet-based estimating depth of anesthesia Elsevier Journal of Engineering Applications of Artificial Intelligence 25:1313-1326
42- زارع , Boostani R, Zolghaيri Jahromi M (2011) AIS-RCA: An Efficient Feature Reduction Method to Improve the Seizure Detection Rate Iranian Journal of Biomedical Engineering 3:195-208
43- بهروان , Tajeripour F, Azimifar Z, Boostani R (2011) Texton-Based Fabric Defect Detection and Recognition* Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering 10:1-13
44- Rohani Sarvestani R, Sobhanmanesh F, Alizadeh zoj S, Boostani R (2011) lip processing and modeling based on spatial fuzzy clustering 2 International Journal of Fuzzy Systems 13:65-73
45- Deypir M, Boostani R, Zoughi T (2011) Ensemble Based Multi-Linear Discriminant Analysis with Boosting and Nearest Neighbor Scientia Iranica 19:654-661
46- Rohani Sarvestani R, Alizadeh zoj S, Sobhanmanesh F, Boostani R (2011) ,Lip Processing and Modeling based on Spatial Fuzzy Clustering in Color Images Springer - International Journal of Fuzzy Systems 31:65-74
47- Rezaei M, Boostani R, Rezaei M (2011) An efficient Initialization method for non-negative matrix factorization Journal of Applied Sciences 11:354-359
48- نعمتي , Boostani R, Davar Panah Jazi M, Hosseinzadeh Aghdam M, Basiri E (2011) Text-independent speaker verification using ant colony optimization-based selected features Expert Systems with Applications 38:620-630
49- Sabeti M, Katebi S, Boostani R, Walker Prize G (2011) A new approach for EEG signal classification of schizophrenic and control participants Expert Systems with Applications 38:2063-2071
50- سادات نژاد سيده , Boostani R, Ghanizadeh A (2011) Classification of BMD and ADHD patients using their EEG signals Expert Systems with Applications 38:1956-1963
51- Roopaei M, Boostani R, Rohani Sarvestani R, تقوي , Azimifar Z (2010) Chaotic-based reconstructed phase space features for detecting ventricular fibrillation* Elsevier Journal of Biomedical signal processing and control 5:318-327
52- Moayedi F, Azimifar Z, Boostani R, Katebi S (2010) Contourlet-Based Mammography Mass Classification Using the SVM Famil* Elsevier Journal of Computers in Biology and Medicine 40:373-383
53- Moayedi F, Boostani R, Kazemi A, Katebi S, Dashti E (2010) Subclass Fuzzy-SVM Classifier as an Efficient Method to Enhance The MASS Detection in Mammograms Iranian Journal of Fuzzy Systems 7:15-31
54- Zoughi T, Boostani R (2010) An efficient method Based on Non-Linear Time Frequency Analysis to Determine Depth of Anesthesia International Review of Electrical Engineering (IREE), 5:773-778
55- زارع , Zolghaيri Jahromi M, Boostani R (2010) An Adaptive Distance Immune System Classifier Neural Network World 5:637-650
56- Boostani R, ده زنگي , جارچي , Zolghaيri Jahromi M (2010) AN EFFICIENT PATTERN CLASSIFICATION Approach: Combination of Weighted LDA with Weighted Nearest Neighbor Neural Network World 5:1-15
57- سادات نژاد سيده , Boostani R, غني زاده (2010) Proposing an adaptive mutation to improve XCSF performance to classify ADHD and BMD patients Journal of Neural Engineering 7:1-13
58- Moayedi F, Azimifar Z, Boostani R, Katebi S (2010) Contourlet-based mammography mass classification using the SVM family Computers in Biology and Medicine 40:373-383
59- Nasihatkon S, Boostani R, Zolghaيri Jahromi M (2009) An efficient hybrid linear and kernel CSP approach for EEG Feature Extraction* Elsevier Journal of Neurocomputing 73:432-437
60- جارچي , Boostani R, Taheri M, Sanei S (2009) Seizure source localization using a hybrid second order blind identification and extended rival penelized competetive learning Biomedical Signal Processing and Control 4:108-117
61- Sabeti M, Katebi S, Boostani R (2009) Entropy and complexity measures for EEG signal classification of schizophrenic Patients and control participants * Artificial Intelligence in Medicine 47:263-274
62- Jarchi D, Boostani R, Taheri M, Sanaei S (2009) Seizure Source Localization using a Hybrid Second Order Blind Identification and Extended RPCL Algorithm Elsevier Journal of Biomedical signal processing and control 4:108-117
63- Boostani R, سادات نژاد سيده , Sabeti M (2009) An efficient classifier to diagnose of schizophrenia based on the EEG signals Expert Systems with Applications 36:6492-6499
64- Sabeti M, Katebi S, Boostani R (2009) Entropy and complexity measures for EEG signal classification of schizophrenic Artificial Intelligence in Medicine 47:263-274
65- Rohani Sarvestani R, Boostani R, Roopaei M (2009) VT and VF classification using trajectory analysis Nonlinear analysis, theory, methods and applications 71:55-61
66- Zamani A, Boostani R, Nedaei M (2009) Tectonic Zoning of Iran Based on Self-Organizing Map Journal of Applied Sciences 9:1-10
67- Nasihatkon S, Boostani R, Zolghaيri Jahromi M (2009) An efficient hybrid linear and kernel CSP approach for EEG feature extraction Neurocomputing 73:432-437
68- Mansoori E, Zolghaيri Jahromi M, Katebi S, Mohabbatkar H, Boostani R, Sadreddini M (2008) Generating Fuzzy Rules for Protein Classification* Iranian Journal of Fuzzy Systems 5:45-56
69- Mansoori E, Zolghaيri Jahromi M, Katebi S, Mohabbatkar H, Boostani R, Sadreddini M (2008) Generating fuzzy rules for protein classification Iranian Journal of Fuzzy Systems 5:21-33
70- Sabeti M, Boostani R, Katebi S, Walker Prize G (2007) The selection of relevant features for EEG signal classification of schizophrenic patients Biomedical Signal Processing and Control 2:122-134
71- Boostani R, Graimann B, Moradi M, Pfurtscheller G (2007) A Comparison Approach Toward finding the best feature and classifier in cue-based BCI Medical & biological engineering & computing 45:403-412
72- Boostani R, Moradi M (2004) A New Approach in the BCI Research based on Fractal Dimension as Feature and Adaboost as Classifier Neural Enginering 1:212-217
73- Boostani R, Moradi M (2003) Evaluation of the forearm EMG signal features for the control of a prosthetic hand Physiological measurement 24:309-319
74- Fattahi D, Boostani R (1391) An Iterative Spatio-Spectral Discriminant Scheme for EEG Classification Iranian Journal of Science and Technology. Transaction B 36:147-161
75- Afrasiabi S, Boostani R, Zand F, Razavipour F (1391) Introducing a Novel Index for Measuring Depth of Anesthesia based on Viusal Evoke Potential (VEP) Features Iranian Journal of Science and Technology. Transaction B 36:131-146
76- Taghavi M, Boostani R, Sabeti M, Taghavi M (1390) Usefulness of Approximate Entropy in the Diagnosis of Schizophrenia International Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 5:62-70
77- Zoughi T, Boostani R (1390) Proposing New Methods to Determine Depth of Anesthesia مجله کنترل 4:39-50
78- Zoughi T, Boostani R (1389) Presenting a Combinatorial Feature to Estimate Depth of Anesthesia International Journal of Signal Processing 6:88-94
79- Roopaei M, Boostani R, Rohani Sarvestani R, Taghavi A, Azimifar Z (1389) Chaotic based reconstructed phase space features for detecting ventricular fibrillation* Biomedical signal processing and control 5:318-327
80- Deypir M, Alizadeh zoj S, Zoughi T, Boostani R (1389) Boosting a multi-linear classifier with application to visual lip reading Expert Systems with Application 38:941-948
81- Boostani R (0) Presenting a Spatial-Geometric EEG Feature to Classify BMD and Schizophrenic Patients International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems 5:79-85
82- Boostani R, Katebi S (0) Selection of relevant Features for EEG Signal Classification f Schizophrenic Patients Biomedical Signal processing and control 2:122-0

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-کاظمي ا، بهمني م، بوستاني ر، همايوني ه "بررسي امنيت در اينترنت اشياء " 4th International Conference on Computer Science and Electronic Engineering (2016)
۲-کاظمي ا، بوستاني ر، همايوني ه، بازرگان لاري ک "اينترنت اشياء در شرکت ها و چالش هاي آن " 4th International Conference on Computer Science and Electronic Engineering (2016)
۳-عظيمي فر س، بوستاني ر، كاتبي س "تشخيص تومورهاي سرطان سينه بر اساس تبديل کانتورلت " 16th Iranian Conference on Electrical Engineering (2008)
۴-اشراقي ساماني ا، بوستاني ر "ترکيب ويژگي هاي موثر از تصاوير بافت سياهرگي انگشتان دست جهت افزايش نرخ احراز هويت افراد " اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و کامپيوتر (1395)
۵-صفوي س، بوستاني ر، رئيسيان م "طراحي سيستم هشدار دهنده مراقبت از راه دور با استفاده از شبکه سنسوري بي سيم " پنجمين کنفرانس فناوري اطلاعات ودانش (1392)
۶-اسدي دزكي ف، بوستاني ر "سيستم ترکيبي Fuzzy HMM براي تشخيص کمي بيماري وسواس اجباري " اولين کنفرانس بازشناسي الگو و تحليل تصوير ايران (1391)
۷-زربان ل، رضايي م، بوستاني ر "بهبود روش با VerTex Chain Code کد هافمن " MVIP 2010 (1389)
۸-مويدي ف، عظيمي فر س، كاتبي س، بوستاني ر، دشتي س "تشخيص تومورهاي سرطان سينه بر اساس تبديل کانتورلت-ZA " 16th Iranian conference of electrical engineering (1387)
۹-بوستاني ر، ذوالقدري جهرمي م "بهبود طبقه بندي کننده ي الهام گرفته شده از سيستم ايمني بدن به کمک AdaBoost " چهارمين کنفرانس ماشين بينايي و بردازش تصوير ايران (1385)
۱۰-بوستاني ر، معين م "مقايسه روشهايSVM و GMM ،HMM به منظور بررسي هويت گوينده " يازدهمين کنفرانس مهندسي برق (1382)
۱۱-مرادي م، بوستاني ر، پارسايي ح " ارزيابي روشهاي تصحيح خط مبناي (base line) سيگنال ECG " دهمين کنفرانس مهندسي پزشکي ايران (1380)
۱۲-بوستاني ر، زيارتي ك "طرح يک طبقه بندي خطي تکه اي ترتيبي و بهبود آن در راستاي تنظيم مناسب ابر صفحه هاي جداساز " دومين کنگره مشترک سيستم هاي فازي و هوشمند ايران (1378)
13-Nezam T, Boostani R "An EEG-Based Processing Approach for Pain Detection " IEEE Conference on IPRIA2017 (2017)
14-Kazemi , Boostani R "Comparison of two methods to identify English alphabets and numbers using image processing " 4th International Conference on Computer Science and Electronic Engineering (2016)
15-Alimardani F, MALEKOOTIRAD N, Boostani R "An Efficient Approach to Enhance the Performance of Fingerprint Recognition " IEEE-ICDP-2016 (2016)
16-Mobaien A, Boostani R "ACSP: Adaptive CSP filter for BCI applications " IEEE 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) (2016)
17-Boostani R "Neural network methods to define sleep microstructure in patients with obstructive sleep apnea syndrome " 9th IBRO congress on neuroscience (2015)
18-Karimzadeh F, Seraj E, Boostani R, Torabi Nami M "Presenting Efficient Features for Automatic CAP Detection in Sleep EEG Signals " 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing (2015)
19-Lashkari A, Boostani R, Afrasiabi S "Estimation of the Anesthetic Depth based onInstantaneous Frequency of Electroencephalogram " 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing (2015)
20-Hadiyan T, Boostani R "Presenting Nonlinear Synchronous CommonSpatial Pattern for Cue-based BCI " 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing (2015)
21-Moayedi F, دشتي , Boostani R, Azimifar Z "Learning Sparse Shape Bases for Human Action Recognition-ZA " 23rd Iranian Conference on Electrical Engineering (2015)
22-Salehi M, Nikkhah Amirabad Y, Boostani R "Predicting National Gas Consumption in Iran using a Hierarchical Combination of Neural Networks and Genetic Algorithms " Conference denmark (2014)
23-Mostaghim M, Boostani R "CVC: Chaotic Visual Cryptography to Enhance Steganography " IEEE 11th international ISC Conference on Information Security and Cryptography (ISCISC) (2014)
24-Alimardani F, Boostani R "Classification of BMD and Schizophrenic Patients Using Geometrical Analysis of Their EEG Signal Covariance " TSP 2014 (2014)
25-Ghodratnama S, Boostani R "An Efficient Strategy to Handle Complex Datasets Having Multimodal Distribution " ISCS 2014 (2014)
26-Rezaei M, Boostani R "Fuzzy Rule Weights Optimization based on Imperialist Competitive Algorithm " IEEE 12th Iranian Conference on Intelligent Systems (2014)
27-Omranian S, Boostani R "Simulating of Magnetoencephalography Signals " The Second Iranian Conference on Bioelectromagnetic (ICBEM 2013) (2013)
28-Jafarizadeh S, Boostani R, Safavi A "A novel infrared touch sensing using K-nearest neighbor algorithm " IEEE International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE) (2013)
29-Behroozi M, Boostani R "Presenting a new cascade structure for multiclass problems " IEEE 13th International Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO) (2013)
30-Afrasiabi S, Boostani R, Kouchaki S, زند "Presenting an Effective EEG-based Index to Monitor the Depth of Anesthesia " 16th CSI International Symposiums on Artificial Intelligence & Signal Processing (AISP) (2012)
31-Kouchaki S, Dehghani Nazhvani A, Omranian S, Boostani R "ECG-Based Personal Identification Using Empirical Mode Decomposition and Hilbert Transform " 16th CSI International Symposiums on Artificial Intelligence & Signal Processing (AISP) (2012)
32-Sharifnia E, Jamshidi A, Boostani R "Presenting an Improved FRBCS to Handle Hybrid Inputs and Missing Features " 16th CSI International Symposiums on Artificial Intelligence & Signal Processing (AISP) (2012)
33-Kouchaki S, Boostani R, Shaabany S, پارسايي "A New Feature Selection Method for Classification of EMG signals " 16th CSI International Symposiums on Artificial Intelligence & Signal Processing (AISP) (2012)
34-Kouchaki S, Boostani R, کشتکاران "Measuring Mental Fatigue by Determining the Activity of Brain Sources " PSRC (Biomedical Signal Processing and Applications session) (2012)
35-Razavipour F, Boostani R, کشتکاران , تقوي "Using Non-negative Decomposition Methods to Classify Fatigue from Non-Fatigue State " PSRC (Biomedical Signal Procesing Session) (2012)
36-Kazemi A, Sobhanmanesh F, Boostani R "Boosting Small MLPs With Entropy Combination to Improve Phoneme Posteriors Estimation " The international symposium on Artificial Intelligence and signal processing(AISP2011) (2011)
37-Mahani H, Mosleh Shirazi M, Faghihi R, Hadad K, Boostani R "An Optimization Algorithm for Beam Angle, Beam Weight and Wedge Angle in Forward ‎Treatment Planning of External-Beam Radiotherapy Based On An Integer-Representation ‎Adaptive Mutation Probability Genetic Algorithm " 2011 Joint AAPM/COMP Meeting (2011)
38-Boostani R, Rezaei M "Using Genetic Algorithm to Enhance Non-negative Matrix Factorization Initialization " 6th annual conference on Machin Vision and Image Processing (MVIP2010) (2010)
39-Keshani M, Azimifar Z, Boostani R, شکيبافر "Lung Nodule Segmentation Using Active Contour Modeling*-ZA " Iranian Machine Vision and Image Processing Conference (2010)
40-Boostani R, Zoughi T "Analyzing Autocorrelation Fluctuation of EEG Signal " IEEE, ICEE 2010 (2010)
41-Boostani R "Use of Time-Frequency Transforms and Kernel PCA to Classify Eliptic Patients from Control Subjects " Springer, 6th International Conference on Intelligent Computing (ICIC 2010) (2010)
42-بهروان , Boostani R, Tajeripour F, Azimifar Z "A Hybrid Scheme for Online Detection andClassification ofTextural Fabric Defects " IEEE, 3rd conference on ICMV 2009 (2009)
43-بهروان , Boostani R, Tajeripour F, Azimifar Z "A Hybrid Scheme for Online Detection andClassification of Textural Fabric Defects*-ZA " 2009 Second International Conference on Machine Vision (2009)
44-Boostani R, Ziarati K "Pattern Based Improvements on Designing a Secuential Fisher Classifier " international Multiconference of Eng. Computer Scientists 2009 (2009)
45-Boostani R, Zolghaيri Jahromi M "Fuzzy rule generation using data mining techniques to classify Two-Class BCI experiment " (Third IAPR International Conference onPattern Recognition in Bioinformatics (PRIB 2008 (2008)
46-Boostani R "A Novel Text-Independent Speaker Verification System Using Ant Colony Optimization Algorithm " ICISP 2008 (2008)
47-Boostani R "A Novel Hybrid Structure for Clustering " Springer 13th CSI Computer Conference (2008)
48-Boostani R "Feature Selection SDA method in Ensemble Nearest Neighbor classifier " Springer 13th CSI Computer Conference (2008)
49-Moayedi F, Boostani R, Azimifar Z, Katebi S "A SUPPORT VECTOR BASED FUZZY NEURAL NETWORK APPROACH FORMASS CLASSIFICATION IN MAMMOGRAPHY*-ZA " 15th International Conference on Digital Signal Processing (2007)
50-Moayedi F, Azimifar Z, Boostani R, Katebi S "Contourlet-Based Mammography Mass Classification*-ZA " 4th International Conference, ICIAR (2007)
51-Azimifar Z, Boostani R, Katebi S "Contourlet-Based Mammography MassClassification " Springer, International Conference on Image Analysis and Recognition, Canada (2007)
52-Boostani R, Katebi S "Measurement of the Dimensional Complexity of Different Channels for Schizophrenic Patients EEG " The 12th Annual Iran Computer Conference (2007)
53-Boostani R "Presenting a combinational Classifier based on Combination of SVM and HMM " The 4th Annual Conference on Machine Vision and Pattern Recognition (2007)
54-Boostani R "A Novel Multifaceted Approach to Clustering Using Novel and Combinatorial Techniques " The 12th Annual Iran Computer Conference (2007)
55-Boostani R, Katebi S "Evolutionary Feature Selection for EEG Signal Classification of Schizophrenic Patients " The 13th Annual Conference on Biomedical Engineering (2007)
56-Boostani R "Presenting a Two Layer Classifier based on HMM and SVM in Order to Improve the Classification Rate " The 12th Annual Iran Computer Conference (2007)
57-Taheri M, Boostani R "Novel auxiliary techniques in clustering " International Conf. on computer science and engineering (2007)
58-Boostani R, Azimifar Z, Katebi S "A Support Vector based Fuzzy Neural Network approach for Mass Classification in Mammography " IEEE Conf. on Digital Signal processing (2007)
59-جارچي , Boostani R, صانعي "Seizure Source Selection Via a Hybrid Second Order Blind Identification and Gap Statistic Algorithm " 15th IEEE Conf. on Digital Signal processing (2007)
60-Boostani R, Katebi S "A New Approach to classify the Schizophrenic and Normal Subjects by Finding the best Channels and Frequency Bands " IEEE Conf. on Digital Signal processing (2007)
61-Azimifar Z, Boostani R, Katebi S "Contourlet-Based Mammography Mass Classification " the 4th ICIAR (2007)
62-Ali beygi nabi E, Boostani R, Mozafari N, Nekooei P "Unsupervised Fuzzy Rough set Feature Selection using Cluster Ensemble " 14th Iranian Conference on Fuzzy Systems (1393)
63-Taheri R, Boostani R "Presenting a New Model for Teaching Money Skills to Individuals with intellectual Disabilities " ششمين کنفرانس بين المللي روانپزشکي کودک و نوجوان ايران (1392)
64-Dehghani Nazhvani A, Boostani R "Distinguishing ADHD from the BMD Patients by Classifying Their Visual Evoke Potential Features " ششمين همايش بين المللي روانپزشکي کودک و نوجوان (1392)
65-سادات نژاد سيده , Boostani R "Presenting a novel mutation criterion to enhance the performance of XCSF to Distinguish the ADHD and BMD patients using their EEG signals " 15th Annual CSI Conference (1389)
66-Zolghaيri Jahromi M, Boostani R "Producing of representetive patterns via AIRS algorithm " First Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems (1386)

اختراعات و اكتشافات
۱-بوستاني ر "پيش بيني بيماري انفولانزا نوع A "


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مباني وكاربردكامپيوتردرمديريت
مباني كامپيوتروكاربردان درمديريت
آزمايشگاه كامپيوتر
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
روشهاي محاسبات عددي
مدارهاي الكترونيكي
شيوه ارايه مطالب علمي وفني
سيگنالهاوسيستمها
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
پردازش سيگنا لهاي بيولوژيكي
نيازسنجي اطلاعاتي
شناسايي آماري الگو
پردازش سيگنالهاي ديجيتال
دکتري تخصصي (Ph.D)
پردازش سيگنال هاي ديجيتال
نيازسنجي اطلاعاتي
شناسايي آماري الگو
بازشناسي آماري الگوي پيشرفته
مباحث پيشرفته در شناسايي الگو
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
نياز سنجي اطلاعاتي
امنيت سامانه هاي اطلاعاتي
طراحي رابط کاربر
كارشناسي ناپيوسته
آزمايشگاه معماري كامپيوتر
كـارشناسي
آزمايشگاه معماري كامپيوتر
تحليل عددي
برنامه نويسي كامپيوتر - علوم
مدارهاي الكتريكي ۱
آزمدارهاي الكتريكي ۱
رياضي مهندسي
روشهاي محاسبات عددي
آزريزپردازنده
مدارهاي الكترونيكي
آزمدارهاي الكترونيكي
شيوه ارايه مطالب علمي وفني
آزالكترونيك ديجيتال
سيستمهاي كنترل خطي
سيگنالهاوسيستمها
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
سيگنالهاوسيستمها - جبراني
شناسايي آماري الگو
پردازش سيگنال هاي رقمي
پردازش سيگنالهاي ديجيتال
مباحث و يژه در پردازش سيگنال
پردازش سيگنالهاي بيولوژيكي
مباحث پيشرفته در شناسايي الگو
ابزار دقيق پزشكي
مدلسازي سيستمهاي بيولوژيكي
بازشناسي آماري الگوي پيشرفته
دکتري تخصصي (Ph.D)
پردازش تكاملي پيشرفته
مباحث ويژه در پردازش سيگنال
بازشناسي آماري الگوي پيشرفته
طراحي سيستم هاي تجهيزات پزشكي
شناسايي آماري الگو

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (144)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
رضا روحاني سروستاني رويکردي نوين در مدل هاي مکاني-زماني متغيرهاي نهان در تلفيق داده ۱۳۹۵
صديقه فراحي‌ قصرابونصر راهکاري جديد براي الگوشناسي تکتونيکي و سايزموتکتونيکي ايران ۱۳۹۳
فاطمه مويدي ارائه مدلي كارا بر اساس زيرتركيب هاي استخراج شده از وي‍ژگي جهت تشخيص فعاليتهاي فيزيکي انساني ۱۳۹۳
عليرضا کاظمي جداسازي خاستگاه ها و ترکيب دادگان صوتي تصويري براي پردازش پايدار گفتار ۱۳۹۳
فاطمه عليمرداني روشي نوين مبتني بر هندسه منيفلد جهت بهبود دقت يک سيستم واسطه¬ي کامپيوتري مغزي ۰
سميه افراسيابي بررسي رفتار سيگنال مغز انسان در پاسخ به داروي ضد درد در مواجهه با يک محرک دردناک ۰
هادي تجلي زاده ارائه يک طبقه بندي کننده ي ساختار متغير به منظور دسته بندي داده هاي جرياني ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محسن عشقان ملك بازسازي چهره در گذر عمر با بکارگيري اطلاعات خويشاوندي ۱۳۹۵
شادي مسائلي ارائه مدلي جهت ارزيابي ميزان مرتبط بودن کليدواژه¬هاي تعريف شده با محتواي متن ۱۳۹۵
پدرام جلالي ارايه يک مدل پيشنهادگر هيبريدي جديد بر اساس مولفه هاي محتوي و مشارکت محور ۱۳۹۵
احسان قاسمي ارايه يک مدل رياضي جهت شبيه سازي برخط نخ جراحي و تشخيص گره ۱۳۹۵
نگار خواجه ارائه ي يک روش خوشه بندي جديد به منظور افزايش دقت جداسازي اسپايک ۱۳۹۵
لاله كريمي ارائه الگوريتم بهينه سازي جستجوي هارموني بهبود يافته با استفاده از مفاهيم کوانتومي ۱۳۹۵
ابوطالب هژبري ارائه يک روش هوشمند ترکيبي جهت پيش بيني مصرف گاز طبيعي ايران ۱۳۹۵
فروزان كريم زاده ارائه يک روش جهت استخراج و مکان يابي مؤلفه هاي مرتبط با فعاليت هاي شناختي فرد از سيگنال هاي مغزي در حين خواب ۱۳۹۵
مهرشاد سعادت ارائه يک مدل کاراي يادگير جمعي در سيستم هاي تشخيص نفوذ ۱۳۹۵
نسيم كاتبي جهرمي ارائه ي يک روش كارا جهت بهبود مکان يابي فعاليت هاي مغزي ۱۳۹۵
طيبه اميني استفاده از رمزنگاري براي مقاوم سازي steganography ۱۳۹۵
علي مبين ارايه روشي براي بهبود سامانه هاي BCI، با انتخاب ويژگي از سيگنال هاي مغزي و دسته بندي وفقي ۱۳۹۵
الهه پروا پيش بيني ميزان بهبود در مصدومان ترومايي توسط پارامترهاي گازهاي خوني وريدي به همراه شاخص هاي باليني ۱۳۹۴
اعظم تفكر ارائه يک مدل کارا جهت طبقه بندي کننده پويا ۱۳۹۴
شيما جلالي تشخيص جنسيت مظنونين با استفاده از اثر انگشت ۱۳۹۴
زهرا ملايي ارائه يک پروتکل ثبت خلوت به منظور تصوير برداري امپدانسي با سرعت بالا و رزولوشن بالا ۱۳۹۴
سحر علي پور تجزيه و تحليل فضايي اپيدميولوژي علل مرگ و مير در سالهاي ۸۵ تا ۹۰ : نمونه موردي استان کهگيلويه و بويراحمد ۱۳۹۴
اميررضا لشكري ارايه يک شاخص مقاوم و دقيق براي تخمين کمي عمق بيهوشي ۱۳۹۴
مليکا السادات مستقيم ارائه يک الگوريتم آشوب گونه پنهان نگاري اطلاعات در تصوير ۱۳۹۳
طناز هاديان بهبود روش فيلترينگ الگوي مکاني مشترک جهت ارتقا راندمان سيستم هاي واسط کامپيوتري مغزي ۱۳۹۳
سميرا قدرت نما طراحي يک طبقه بندي کننده توزيع شده مبتني بر آموزش زيرفضاها ۱۳۹۳
شهرام خطابي باويل عليا بررسي و پيش بيني هزينه هاي درمان مستقيم با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي مطالعه موردي: مديريت درمان سازمان تامين اجتماعي استان فارس ۱۳۹۳
ابراهيم اشراقي ساماني ارائه يک رويکرد جديد به منظور احراز هويت افراد از طريق تجزيه و تحليل تصاوير سياهرگهاي انگشتان ۱۳۹۳
محمدمهدي تورنجي بهينه سازي خريد دارو با استفاده از داده کاوي ۱۳۹۳
بهناز خليلي ارائه يک مدل ترکيبي هوشمند پيشنهادگر (مشارکت و محتوا محور) با استفاده از شبکه‌هاي عصبي ۱۳۹۳
زهرا سادات کمالي ارائه يک چهارچوب براي استاندارد سازي طراحي وب سايت دانشگاه علوم پزشکي شيراز ۱۳۹۳
علي ملكي ارائه يك مدل تطبيق پذير جهت توليد فايل نشست كاربر ۱۳۹۲
رامين حق جو سروستاني توسعه الگوريتم هاي حس ششم براي تشخيص حركات دست در ويديو و بکارگيري آن در جهت ايجاد ارتباط بين دنياي ديجيتال و دنياي فيزيکي ۱۳۹۲
محمد رييسيان طراحي يک سيستم پايش از راه دور جهت مانيتورينگ سيگنالهاي حياتي بدن ۱۳۹۲
سعيد جعفري زاده طراحي و پياده سازي نوعي پنل لمسي مادون قرمز مبتني بر بازشناسي الگو ۱۳۹۲
غلامرضا رستمي گوهري مدل سازي نرم افزاري واحد کنترل الکترونيکي خودرو ۱۳۹۲
منصوره رضايي بهبود ساخت و ترکيب قوانين فازي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري ۱۳۹۲
مهناز بهروزي ارائه يک مدل جديد يادگيري به منظور آموزش طبقه بندي کننده هاي سريال ۱۳۹۲
آراد بصيري ارائه يک مدل نوين پيشنهادگر بر اساس تلفيق تکنيکهاي محتوا محور و مشارکت محور ۱۳۹۲
طاهره کمالي ارائه يک روش کارا جهت تجزيه و تحليل سيگنال هاي EMG به منظور بهبود طبقه بندي اختلالات عصبي عضلاني ۱۳۹۲
رايان آرسته بهبود سيستم هاي توصيه گر مشارکت محور با استفاده از روش هاي خوشه بندي ۱۳۹۲
حامد رادين مدلسازي و كنترل غيرتهاجمي پمپهاي خون قابل كاشت در بدن براي بيماران نارسايي قلبي ۱۳۹۲
زهره بستانيان ارائه يک مدل وزن دهي جديد براي يادگيرهاي گروهي تقويتي ۱۳۹۲
مريم صالحي ارتقاء دقت پيش بيني شبکه هاي عصبي مصنوعي توسط ارائه يک الگوريتم وزن دهي اوليه بر پايه الگوريتم ژنتيک (مورد کاربرد: پيش بيني داده هاي مصرف گاز طبيعي در ايران) ۱۳۹۲
زهرا مسلم خاني ارائه مدل مديريتي سيستم مراقبت از راه دور (HTCMS) ۱۳۹۲
ياسمن مروج طراحي مدارهاي بخش Front _ End دستگاه آلتراسوند ۱۳۹۲
زهرا قادري تعيين هويت افراد در بانکداري الکترونيک از طريق تصوير کف دست ۱۳۹۲
انسيه شريف نيا ارائه يک روش نوين جهت شرکت دادن هزينه ي نمونه ها در الگوريتم يادگيري تقويتي ۱۳۹۱
راضيه طاهري ارائه يک مدل نوين جهت آموزش مهارتهاي پولي به افراد ناتوان ذهني ۱۳۹۱
سارا عمرانيان مدل سازي سيگنال هاي مغناطيسي مغز توسط روش هاي هوشمند ۱۳۹۱
عادله دهقاني ناژواني ارائه روشي نوين براي جداسازي مبتلايان به اختلال دوقطبي و بيش فعالي از روي سيگنال پتانسيلهاي برانگيخته ۱۳۹۱
حميد صالحي ارائه يک روش موثر مبتني بر جستجوي فرا- مکاشفه اي جهت بهينه سازي زمانبندي کار در محاسبات گريدي ۱۳۹۱
لاله صاحبي بزاز ارائه نحوه بکارگيري تجهيزات ‏ITS‏ براي بهينه سازي منابع و امکانات در مديريت بار و حمل ونقل جاده اي مطاله موردي (‏‎ ‎بهبود مدل سامانه درگاه ملي بار با بکارگيري سيستم هاي اطلاعات مکاني ‏GPS ۱۳۹۱
داود فتاحي ارائه يک روش کارا جهت تخمين مکاني منابع توزيع شده مغزي در حين تصورات حرکتي ۱۳۹۱
سميه افراسيابي ارائه يک روش نوين به منظور تخمين عمق بيهوشي از روي سيگنالهاي مغزي ۱۳۹۱
فهيمه اسدي دزكي کمي سازي تست بندرگشتالت به منظور تشخيص بيماران ناهنجاري وسواس اجباري از افراد سالم ۱۳۹۱
فرزاد نوروزي پور پيش بيني سكته قلبي حاد در بيماران مراجعه كننده با درد قفسه سينه به وسيله نوار قلب با استفاده از شبکه هاي عصبي ۱۳۹۱
راضيه زارعي محمودآبادي بهبود مديريت تغييرات نرم افزاري در راستاي ارتقاء بهره وري بانک صادرات ۱۳۹۱
آزاده جمشيدي ارائه يك ابزار كمك تصميم گير فازي جهت درمان هاي اوليه بيماران اورژانسي ۱۳۹۰
محمد رضا پارسائي ارائه يک شاخص نوين جهت اندازه گيري همزماني فعاليت هاي مغز به وسيله سيگنال هاي مغزي ۱۳۹۰
محبوبه آزاده دل ارايه يک روش نوين مکان يابي کانون هاي صرع از روي سيگنال هاي EEG ۱۳۹۰
محسن كشاني آشکارسازي و تشخيص به موقع توده هاي ريوي در تصاوير CT ۱۳۹۰
سمانه كوچكي ارائه يک شاخص نوين براي سنجش سطح خستگي مغزي در حين فعاليت ذهني از روي سيگنال EEG ۱۳۹۰
آريا ايران مهر SVM نيمه نظارتي مقياس پذير ۱۳۹۰
زينب صديقي ارائه يك روش نوين جهت تبديل يک مسئله خوشِه بندى به خوشِه بندى نيمه سرپرست و بهبود كارايى آن ۱۳۹۰
هادي حجتي طالمي ارائه روشي نوين در امنيت ارسال پول الکترونيکي بر اساس امضاي کور و الگوريتم هاي رمزنگاري نامتقارن ۱۳۹۰
سونا شعباني بررسي وبهبود الگوريتم هاي بهينه تجزيه سيگنال الکترومايوگرام ۱۳۹۰
برهان كظيمي پور طراحي يک سامانه جديد تشخيص بيماري جهت طبقه بندي بيماران آلزايمري و اختلال شناختي ملايم با استفاده از امواج مغزي ۱۳۸۹
اميد رنجبرپويا ارائه¬ي يک روش جديد براي کاهش حساسيت به نويز در تکنيک هاي بوستينگ ۱۳۸۹
زهرا الهي تعيين هيپنوتيزم پذيري از روي سيگنال هاي مغز با كمك روش هاي فازي ۱۳۸۹
تكتم ذوقي ارائه يک شاخص مقاوم براي تعيين عمق بيهوشي ۱۳۸۸
خديجه سادات نژاد سيده طراحي يک طبقه بندي کننده ترکيبي به منظور افزايش نرخ بازشناسي ۱۳۸۸
رضا روحاني سروستاني ادغام ويژگي هاي صوتي و مدل تصويري به منظور بهبود کارايي سيستمهاي تشخيص گفتار ۱۳۸۸
فاطمه علي مرداني بهبود دقت طبقه بندي با استفاده از روش¬هاي نوين ترکيبي انتخاب خصيصه ۱۳۸۸
محمد طاهري روشي نوين در طراحي يک طبقه¬بندي خطي هوشمند و کاهش پيچيدگي آن بر مبناي بهينه سازي هزينه در تعيين مراکز مديريتي ۱۳۸۷
الهام چيت ساز استفاده از روش¬هاي پيش¬پردازش در حل مسائل طبقه¬بندي خاص ۱۳۸۷
امير باوندپوري ابزاري کاربردي و تکنيک هايي براي توليد نمونه تستي خودکار ۱۳۸۷
سيدبهروز نصيحتكن طراحي يک طبقه بندي کننده به منظور جداسازي تصور حرکات براي بيماران ALS ۱۳۸۷
سميه عليزاده زوج تشخيص گفتار صوتي تصويري ۱۳۸۷
دلارام جارچي تعيين مکان کانون هاي صرع با استفاده از جداسازي کور منبع و الگوهاي مشترک مکاني از روي سيگنال EEG ۱۳۸۶
پريسا مدرس حقيقي ارائه يک شاخص مقاوم براي پايش احساس درد توسط تجزيه و تحليل سيگنالهاي مغزي ۰
سحر عسكري ارائه يک مدل آشوب گونه جهت تخمين و پيش بيني ابعاد زخم هاي جراحي در موش هاي آزمايشگاهي ۰
سجاد دهقانيان ارائه يک روش خوشه‎بندي کارا براي دسته‎بندي داده‎هاي متاژنوميکس ۰
شهاب خلوتي ارائه يک روش پنهان نگاري ترکيبي آشوب گونه جهت ايمنسازي ارسال اطلاعات نهان نگاري شده در????????? تصوير توسط ايميل ۰
رضا تقي زاده بهبهاني بررسي و امکان سنجي ساخت دستگاه اندازهگيري غيرتهاجمي گلوكز با استفاده از طيف سنجي مادون قرمز در محيط آزمايشگاهي ۰
الهام اميري زاده ارائه يک روش نوين خوشه بندي مقيد توسط يادگيري عميق ۰
محمد امين زارع ارايه يک شبکه عصبي موثربا استفاده از تلفيق شبکه هاي عصبي کلاسيک و احساسي ۰
فاطمه خليلي پور ارائه ويژگي هاي موثر از سيگنال هاي چاه پيمايي به منظور قوانين دقيق و تفسير پذير براي تصميم گيري در حفاري چاه هاي نفتي ۰
الناز اجابت ارائه يک روش هيبريد به منظور بهبود فرايند فيلترينگ ايميل هاي با محتواي نامناسب ۰
اكبر مهرپرور ارائه يک شاخص جديد براي تخمين عمق بيهوشي با استفاده از ويژگي هاي سيگنال هاي مغزي ۰
كيارش دوستي ارائه يک روش يادگيري عميق موثر جهت پيش‌بيني بازار بورس ۰
امين جاويدان خوشه بندي موثر در پايگاه داده هاي بزرگ نويزي ۰
فاطمه السادات نيرومندحسيني ارائه يک روش هوشمند به منظور ارزيابي بازار محصولات نوآورانه (موردکاربرد : کالاهاي IOT) ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سحر مولائي معرفي ،تحليل و مروري بر چالش و بهبودهاي استاندارد HL۷ ۱۳۹۵
محسن ايراني مروري بر روش ها , فرصت ها و چالش هاي انتقال دانش ۱۳۹۵
اتوسا مكوندي مروري بر فرصت ها، چالش ها و راه حل هاي سيستم هاي مديريت فرايندهاي کسب و کار ۱۳۹۵
هنگامه ناظم زادگان نقش پارک هاي علم و فناوري در توسعه شبکه سازي بين شركت هاي مستقر در پاركها ۱۳۹۵
مسعود اكبرزاده روشهاي ارزيابي سطح بلوغ در محصولات فناورانه ۱۳۹۵
بي بي ثريا ميرجليلي کاربرد تکنيک هاي هوش تجاري در واقعيت مجازي ۱۳۹۵
زهرا حسيني بررسي امکانات و توانايي هاي تجارت الکترونيک در بهبود صنعت گردشگري ۱۳۹۵
فرشاد پيكرستان بررسي شاخص Webometrics و فاکتور SEO در ارتقاي رتبه بندي سايتها در موتورهاي جستجو ۱۳۹۵
فرزانه جعفري مروري بر کاوش محتواي وب و بررسي تکنيک ها، الگوريتم ها و مقايسه ابزارهاي آن ۱۳۹۵
وحيدرضا آذري بررسي روشهاي کشف اجتماعات در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۴
رضا ضيائي نحوه پردازش بسته‌ها‌ در معماري OpenFlow ۱۳۹۴
مهدي شاکر انتخاب و استقرار سيستم پکس، ضرورت الزامات و راهکارها بر اساس تجربيات دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جهرم ۱۳۹۴
علي اكبر شمسبگي سلامت الکترونيک ونقش فناوري اطلاعات در توسعه سلامت و درمان ۱۳۹۴
امير شهابي بررسي روشهاي برونسپاري در پروژهاي فن آوري اطلاعات سازماني: مطالعه موردي دانشگاه علوم پزشکي شيراز ۱۳۹۴
حامد حسيني مدلسازي ضمني رفتار کاربر و معرفي مدل مارکوف ۱۳۹۴
فاطمه طبيبي طراحي کنترل و فيلترينگ محتواي فروم و پست الکترونيکي در دانشگاه علوم پزشکي شيراز ۱۳۹۴
عليرضا فتحي بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر فرايند هاي مالي و حسابداري سازمانها ( بررسي موردي سيستم مالي و حسابداري سازمان اوقاف) ۱۳۹۴
سارا محقق مقايسه مدلهاي مختلف سيستمهاي توصيه گر ۱۳۹۴
رزا حسن زاده لياسي رمزنگاري بصري ۱۳۹۴
سميه ايزدپناه کاهش هزينه هاي نگهداري و تعميرات تجهيزات در شرکت پايانه هاي نفتي ايران با استفاده از تکنيک داده کاوي ۱۳۹۴
سيد پويان پورکيايي نقشه راه فناوري اطلاعات و مقايسه شيوه ها و روشهاي پياده سازي آن براي شرکتها ۱۳۹۳
سميه حميدي اصفهاني شناسايي و استخراج قوانين انجمني ميان داروها درنسخه هاي خريداري شده از يك داروخانه توسط الگوريتمهاي Apriori و GRI ۱۳۹۳
سعيد سليميان مقايسه الگوريتم هاي خوشه بندي براي تشخيص ارتباطات در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۳
مرتضي بلالي دهکردي بررسي تکنيک هاي استفاده از يادگيري ماشين در پيش بيني و جلوگيري از ريسک شرکت هاي نوپا ۱۳۹۳
زهرا توكلي محاسبات ابري سبز؛ ضرورت، الزامات و راهكارها ۱۳۹۳
پريا خزاعي بررسي و مقايسه برخي چهار¬چوب¬هاي ماشين به ماشين ۱۳۹۳
مريم ايران پور مبارکه مدل سازي کاربر در تعامل انسان و کامپيوتر ۱۳۹۳
حسين پالوايه استفاده از تکنيکهاي داده کاوي براي مقابله با پولشويي ۱۳۹۳
فائزه ظريفي تحليل الگوريتم رمزنگاري RC۴ و بهبود آن ۱۳۹۳
کتايون بخشي کيادهي ماليات بر تجارت الکترونيک ۱۳۹۳
محمدرضا طاهري مدلسازي دامنه در مهندسي نيازسنجي ۱۳۹۳
محمد شيرزاد معرفي و مقايسه پلتفرم هاي مجازي سازي Hyper-V و vSphere ۱۳۹۳
سحر رزمجوئي بررسي رمزنگاري چشمي در تصاوير سياه و سفيد با استفاده از مشبک هاي تصادفي ۱۳۹۳
مريم سيرماويان مقايسه و ارزيابي الگوريتم هاي استگانو گرافي ۱۳۹۳
سهيلا معصومي تکنيک هاي مدل سازي کاربر ۱۳۹۳
زينب خاتون علي پور محاسبات بيولوژيک و چگونگي ساخت يک کامپيوتر با قطعات بيولوژيکي ۱۳۹۳
مينا زارع زاده نوروزي بررسي روش هاي بهبود عوامل کيفيت سرويس VoIP در NGN ۱۳۹۲
مرضيه پورويس مقايسه الگوريتم هاي متداول نهان نگاري تصوير با الگوريتم هاي آشوب گونه ۱۳۹۲
ناهيد منجزي بررسي الگوريتم هاي پنهان نگاري در شبكه ۱۳۹۲
فريدون عرب شيباني بررسي استانداردهاي M۲M ۱۳۹۲
آمنه ايران خواه ارائه طرحي براي يکپارچه سازي برنامه هاي کاربردي- مطالعه موردي معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه علوم پزشکي شيراز ۱۳۹۲
مجتبي رضايي محاسبات دي ان اي ۱۳۹۲
محمد رضا پروين قلاتي بررسي انواع روشهاي مدل سازي کاربر ۱۳۹۲
سيد نصيرالدين ميرمحمدي کاربرد برخي تکنيک هاي داده کاوي و يادگيري ماشيني در بيوانفورماتيک ۱۳۹۲
بهنام زاهدي شبيه سازي فيزيک اتومبيل در بازي هاي رايانه اي سه بعدي ۰
شهلا قاسم زاده بررسي معماري و نرم افزارهاي کارت هوشمند سلامت ۰
الهام ذوالفقاري کاربرد تئوري بازيها در تلفيق داده هاي رادار ۰
ندا ضياع اينترنت اشيا در زمينه صنايع غذايي ۰
محمدحسين صفري لنگرودي بررسي سرويس هاي سلامت هوشمند با استفاده از همکاري بين اينترنت اشيا و دستگاه هاي بهداشت ۰