۱۳۹۹/۰۸/۰۸
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مهرزاد
نام خانوادگي : بيغش
سال تولد : 1349
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1383
مرتبه علمي : استاد
بخش : مهندسي مخابرات و الكترونيك
دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : biguesh[-at-]shirazu[-dot-]ac[-dot-]ir
علاقه مندي ها : سيستم هاي مخابرات بيسيم , آنتن هاي هوشمند , سيستم هاي رادار , سيستم هاي جهت يابي , سيستم هاي مکان يابي , جبر خطي , ارتفاع سنج راديويي , مخابرات ماهواره اي , . . . ,
اطلاعات پژوهشي قبل از سال 86

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته مهندسي برق - مخابرات سيستم
صنعتي شريف (ايران)
سال 1373 تا 1379 بررسي کاربرد پردازش آرايه اي در مخابرات سيار به منظور ردگيري واحد مخابراتي و تضعيف لوب هاي فرعي آنتن
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي برق - مخابرات سيستم
صنعتي شريف (ايران)
سال 1371 تا 1373 و تعيين الگوريتم پردازش آن FMCW تحليل سيگنال بازگشتي از زمين در رادار ارتفاع سنج
کارشناسي
رشته مهندسي برق - الکترونيک
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1365 تا 1370 بررسي آزمايشگاهي و تحليل عملکرد آي سي هاي سي ماس

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (31)
۱- بهمني ع، بيغش م (1397) کنترل توان توأمان در شبکه مخابرات رله‌اي با چندين منبع فرستنده و گيرنده، به‌روش تقويت و ارسال و با در نظر گرفتن مسير مستقيم مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز 48:1011-1024
۲- لطفي ف، شيخي ع، بيغش م (1397) طراحي SLB با استفاده از چند آنتن کمکي و رويکرد تئوري آشکارسازي مهندسي برق و الكترونيك ايران 15:107-115
۳- لطفي ف، بيغش م، شيخي ع (1396) استفاده از چند آنتن کمکي در کاربرد SLB براي مقابله با جمينگ فريب در رادار جستجوگر رادار 5:21-25
۴- لطفي ف، بيغش م، شيخي ع (1396) استفاده از چند آنتن کمکي در کاربرد SLB براي مقابله با جمينگ فريب در رادار مجله علمي پژوهشي رادار 5:21-28
۵- دهقان منشادي ح، بيغش م، مسندي شيرازي م (1395) مدل سازي الكترومغناطيسي كره رسانا براي شبيه سازي سيگنال دريافتي در رادار مشاهده گر از پشت ديوار مجله علمي پژوهشي رادار 4:11-18
۶- دهقان منشادي ح، بيغش م، مسندي شيرازي م (1395) مدل سازي الكترومغناطيسي كره رسانا براي شبيه سازي سيگنال دريافتي دررادار مشاهده گرازپشت ديوار مجله علمي پ‍‍‍‍ژوهشي رادار 4:11-18
۷- اسفندياري م، بيغش م، شيخي ع (1394) تفکيک سريع پالس هاي در هم آميخته راداري با تحليل حوزه فرکانس مجله علمي - پژوهشي رادار 10:33-42
۸- داداش زاده غ، بيغش م، حکاک م، کمره اي م (1382) بررسي همبستگي سيگنال CDMA دريافتي در کانال مخابرات سيار سلولي روي المان هاي آنتن آرايه اي مجله بين المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران 14:41-61
9- Ketabalian H, Biguesh M, Sheikhi A (2019) A Closed-Form Solution for Localization Based on RSS IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 0:1-1
10- Biguesh M (2016) Bearing Estimation Using Time Delays: Optimum Sensor Arrangement and an Efficient Estimator IEEE SENSORS JOURNAL 16:6961-6965
11- Ghasemi A, Masnadi-Shirazi M, Biguesh M, Foad G (2014) .-Channel assignment based on bee algorithms in multi-hop cognitive radio networks IET Communications 8:2356-2365
12- Shariat M, Biguesh M, Gazor S (2014) Optimal Multi-Input–Multi-Output Relay Transform Matrix with a Bounded Condition Number IET Communications 8:1-7
13- Lashkari B, Biguesh M, Gazor S (2014) Optimal power allocation and relay selection for multiple code division multiple access peer-to-peer communication IET Communications 8:1892-1901
14- Ghasemi A, Masnadi-Shirazi M, Biguesh M, Qasemi F (2014) Channel Assignment based on Bee Algorithms in Multi-Hop Cognitive Radio Networks IET Communications 8:2356-2365
15- Shariat M, Biguesh M, Gazor S (2014) Signal-to-noise-ratio maximisation for linear multi-antenna relay communications IET Communications 8:172-183
16- Shariat M, Biguesh M, Gazor S (2013) Signal-to-noise ratio optimisation for multi-input multi-output relay systems with direct source-destination path IET Communications 7:1777-1788
17- Ahmadfard A, Jamshidi A, Biguesh M (2012) Capacity and power allocation for spectrum sharing in cognitive radio systems under unknown channel state information and imperfect spectrum sensing IET Communications 6:2387-2394
18- Keshavarz sarghein A, Mosayyebpour S, Biguesh M, Gulliver T, Esmaeili M (2012) Speech-Model Based Accurate Blind Reverberation Time Estimation Using an LPC Filter IEEE TRANSACTIONS ON AUDIO, SPEECH, AND LANGUAGE PROCESSING 20:1884-1893
19- Biguesh M, Gazor S (2011) Distributed Power Control in Cellular Communication Systems Concerning Inaccurate SINR Reports IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY 60:3657-3666
20- عدل بند , Biguesh M (2011) An Efficient and Limited Feedback Opportunistic Beamforming Method Trends in Applied Sciences Research 10:1185-1196
21- محمديان , Biguesh M, Gazor S (2010) A Power Allocation Method for DMT-Based DSL Systems Using Geometric Programming IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS 17:16-19
22- دسترنج , Biguesh M (2010) BROADBAND COPLANAR WAVEGUIDE-FED WIDE- Progress In Electromagnetics Research 15:89-101
23- Biguesh M, Gazor S (2009) On Proper Antenna Pattern for a Simple Source Detection and Localization System IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION 57:1073-1080
24- Biguesh M, Gazor S, Shariat M (2009) Optimal Training Sequence for MIMO Wireless Systems in Colored Environments IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING 57:3144-3153
25- Biguesh M, Gershman A (2006) Training-Based MIMO Channel Estimation: A Study of Estimator Tradeoffs and Optimal Training Signals IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING 54:884-893
26- Biguesh M, Valaee S, Champagne B (2005) Generalized principal component beamformer for communication systems Elsevier Signal Processing 85:67-79
27- Biguesh M, Gershman A (2004) Downlink channel estimation in cellular systems with antenna arrays at base stations using channel probing with feedback EURASIP journal on applied signal processing 9:1330-1339
28- Biguesh M, Shahbazpanahi S, Gershman A (2004) Robust Downlink Power Control inWireless Cellular Systems EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2:261-272
29- Biguesh M, Champagne B, Valaee S, Bastani M (2002) A strategy for cochannel signals extraction with antenna array in TDMA/FDMA mobile cellular systems Sceintia Iranica 9:385-391
30- Biguesh M, Champagne B, Valaee S, Bastani M, Farzaneh F (2002) A robust sidelobe canceller for reflector antenna using signal subspace eigenvectors Revue HF, Belgian Journal of Electronics & Communications HF 3:37-47
31- Biguesh M (0) \A robust sidelobe canceller for re ector antenna using signal subspace eigenvectors, Journal of Electronics & Communications HF 3:37-0

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-گلي حقيقي ن، بيغش م "اضافه کردن گره هاي مرجع در يک شبکه مکان يابي به منظور بهبود دقت تخمين مکان و افزايش ناحيه پوشش " چهارمين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در مهندسي برق، مکانيک، کامپي.تر و فتاوري اطلاعات (1398)
۲-کتابعليان ح، بيغش م، شيخي ع "مکان يابي با استفاده از توان هاي دريافتي، با فرض عدم قطعيت در مکان گيرنده ها " پنجمين کنفرانس ملي رادار و سامانه هاي مراقبتي (1397)
۳-گلي حقيقي ن، بيغش م "انتخاب گره هاي مناسب براي شرکت در مکان يابي مشارکتي با هدف کاهش حجم محاسبات " پنجمين کنفرانس ملي رادار و سامانه هاي مراقبتي (1397)
۴-انصاري م، بيغش م "تخصيص توان در مخابرات رله اي مبتني بر پروتکل DF با توپولوژي غير خطي در محيط هاي NDLE " چهارمين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در مهندسي برق، مکانيک، کامپيوتر و فناوري اطلاعات (1397)
۵-ناطق الاسلام شيرازي ب، بيغش م، ذوالقدراصلي ع، تاشک ا "روشي مؤثر در شناسايي و تشخيص انواع خطوط جاده با استفاده از GIF و تبديل گاما در شب " چهارمين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در مهندسي برق، مکانيک، کامپيوتر و فناوري اطلاعات (1397)
۶-ناطق الاسلام شيرازي ب، بيغش م، ذوالقدراصلي ع، تاشک ا "شناسايي و تشخيص انواع خطوط جاده در سيستم DAS مبتني بر تبديل هاف احتمالي پيشرونده " سومين کنفرانس بين المللي مهندسي برق (1397)
۷-مولاي زاهدي س، بيغش م، مسندي شيرازي م "روش ترکيبي مبتني بر مدل گفتاري LPC و منطق فازي جهت تخمين تاخير زماني در آرايه هاي ميکروفوني " سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در مهندسي برق و کامپيوتر (1395)
۸-بيجاري ه، بيغش م "مقايسه روش هاي مکان يابي به کمک پردازش هاي آرايه اي " بيست و سومين کنفرانس مهندسي برق ايران (1394)
۹-کتابعليان ح، بيغش م، شيخي ع "ارائه روش مکان يابي با استفاده از توان هاي دريافتي ايستگاه ها " بيست و دومين کنفرانس مهندسي برق ايران (1393)
۱۰-کتابعليان ح، بيغش م، شيخي ع "ارائه روش W.L.S در حالت دو بعدي و سه بعدي براي يافتن مکان هدف از طريق داده هاي AOA " PSSC 2014 (1392)
۱۱-هوشمندي ع، بيغش م، شيخي ع "ادغام اطلاعات رادارهاي پسيو به منظور به بود کيفيت مکان يابي هدف " دومين کنفرانس سامانه هاي مراقبتي پسيو (1392)
۱۲-کتابعليان ح، بيغش م، شيخي ع "تخمين بردار سرعت هدف با استفاده از اندازه گيري هاي FDOA و TDOA " دومين کنفرانس سامانه هاي مراقبتي پسيو (1392)
۱۳-کتابعليان ح، بيغش م، شيخي ع "ارائه روش WLS در حالت دو بعدي و سه بعدي براي يافتن مکان هدف از طريق داده هاي AOA " دومين کنفرانس سامانه هاي مراقبتي پسيو (1392)
۱۴-کريمي دستگردي ص، باقري م، بيغش م "بهينه سازي الگوريتم جداسازي پالس مبتني بر روش هاي تخمين طيف " PSSC2014 (1392)
۱۵-ذوالانواري س، بيغش م "تخمين ارتفاع هدف با استفاده از شبکه رادارهاي پسيو " PSSC2014 (1392)
۱۶-بيغش م "مکان يابي غير فعال منبع سيگنال بر اساس اطلاعات دريافتي مجموعه اي از جهت ياب ها - مطالعه و بررسي الگوريتم LS " دومين کنفرانس سامانه هاي مراقبتي پسيو (1392)
۱۷-هوشمندي ع، بيغش م، شيخي ع "ادغام اطلاعات رادارهاي پسيو به منظور بهبود کيفيت مکان يابي هدف " PSSC 2014 (1392)
۱۸-بيات م، بيغش م، يزدي م "به کارگيري تشخيص لبه براي بهبود کيفيت ارسال تصاوير ويديويي از طريق سيستمهاي مخابرات MIMO " ICEE2013 (1392)
۱۹-گلابي م، شيخي ع، بيغش م "ارائه الگوريتمي نوين جهت آشکارسازي اهداف دريايي در رادارهاي پسيو ماهواره پايه " دومين همايش سراسري فناوري سيتسمهاي راداري (1391)
۲۰-قامت م، بيغش م، گلابي م "زاويه سنجي مبتني بر روش MUSIC و دسته پرتوهاي متعامد " PSSC2011 (1390)
۲۱-رئيسي ب، بيغش م "موقعيت يابي غير فعال در فاصله زياد با استفاده از شبکه جهت ياب هاي راديويي " PSSC2011 (1390)
۲۲-قامت م، بيغش م، گلابي م "تخمين زاويه هدف با پرتوهاي متعامد در رادار آرايه فازي " اولين کنفرانس سامانه هاي مراقبتي پسيو (1390)
۲۳-هاشميان م، بيغش م، شيخي ع "کران کرامر رائو يک سيستم با آرايه حسگرهاي متقاطع براي جهت يابي منبع نور نقطه اي " اولين کنفرانس سامانه هاي مراقبتي پسيو (1390)
۲۴-خورشيدي ش، بيغش م "مدل سازي و محاسبه ظرفيت کانال پهن باند آکوستيکي MIMO براي آبهاي کم عمق " هجدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1389)
۲۵-شريعت م، بيغش م "بهبود تخمين حداقل مربعات (LS) كانال در سيستم هاي مخابراتي چند-ورودي چند خروجي بي سيم با استفاده از روشي نيمه كور " هيجدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران (1389)
۲۶-رئيسي ب، بيغش م "تخمين غير فعال موقعيت هدف با استفاده از يك ايستگاه متحرك بر روي سطح كروي " هيجدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران (1389)
۲۷-محمديان ر، سيفي م، بيغش م "كنترل توان توزيع شده در كانال هاي مخابراني با محو شدگي سريع " شانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران (1387)
۲۸-بيغش م، عدل بند ن، شريعت م "بدست آوردن مستقيم ماتريس هاي پرتوسازي در سيستم هاي مخابراتي چند آنتني بر اساس همكاري فرستنده و گيرنده " شانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران (1387)
۲۹-سيفي م، بيغش م "رهگيري كانال هاي مخابراتي بي سيم در سيستم هاي MIMO با استفاده توام از تخمين كالمن و تخمين ML " كنفرانس مهندسي برق ايران (1387)
۳۰-بيغش م، شريعت م "طراحي سيگنال هاي آموزشي بهينه جهت تخمين كانال در سيستم هاي مخابرات چند-ورودي چند خروجي بر اساس اطلاعات متقابل كانال " شانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران (1387)
۳۱-بيغش م، فرهودي ا "مقاوم سازي روش آشكارسازي ML در گيرنده سيستم هاي مخابرات بي سيم MIMO در حضور خطاي تخمين كانال " 15th Iranian Conference on Electrical Engineering (1386)
۳۲-محمديان ر، بيغش م "كنترل توان متمركز در كانال هاي مخابراتي با تغييرات بسيار سريع " 15th Iranian Conference on Electrical Engineering (1386)
۳۳-بيغش م "بهبود الگوريتم V-BLAST براي آشكارسازي سيگنال در هنگام خطاي تخمين كانال در گيرنده " 14th Iranian Conference on Electrical Engineering (1385)
۳۴-بيغش م "آشكارسازي سمبل هاي ارسالي در سيستم هاي مخابرات بي سيم MIMO در حضور خطاي تخمين كانال " 14th Iranian Conference on Electrical Engineering (1385)
35-Ghasemi A, Masnadi-Shirazi M, Biguesh M, Fakharzadeh Jahromi A, Ghasemi F "Spectrum Allocation Based on Artificial Bee Colony in Cognitive Radio Networks " 6'th International Symposium on Telecommunications (IST'2012) (2013)
36-Golabi M, Sheikhi A, Biguesh M "A New Approach for Sea Target Detection in Satellite Based Passive Radar " 21st Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2013) (2013)
37-Ghasemi A, Masnadi-Shirazi M, Biguesh M, قاسمي "Spectrum allocation with control of interference based differential evolution algorithm between cognitive radion users " بيستمين کنفرانس مهندسي برق ايران (2012)
38-Behrooz R, Biguesh M "Positioning of a Satellite " International Conference on Small Satellite Systems (CSSS) (2011)
39-Shariat M, Biguesh M, Gazor S "Optimal linear MIMO relay communication under a constraint on the condition number of rlay transform matrix " IEEE Canadian conference on electrical and computer engineering (CCECE2011) (2011)
40-Neinavaie M, Shariat M, Biguesh M, Gazor S "ML DETECTION IN MIMO COMMUNICATION SYSTEMS IN THE PRESENCE OF CHANNEL ESTIMATION ERROR " 7th International Workshop on Systems, Signal Processing and their Applications (WOSSPA) (2011)
41-Zolghadrasli M, Biguesh M "A NOVEL RELAY SELECTION SCHEME WITH LIMITED INFORMATION EXCHANGE BASED ON RELAY " 6th international symposium on electrical & electronics engineering ans computer systems (2010)
42-Shariat M, Biguesh M, Gazor S "Relay Design for SNR Maximization in MIMO Communication Systems " International Symposium on Telecommunications (IST'2010) (2010)
43-Lashkari B, Biguesh M, Golbahar Haghighi S "Optimal Power Allocation to Improve the Performance of Narrowband Cooperative Networks " International Symposium on Telecommunications (IST'2010) (2010)
44-Shariat M, Biguesh M, Gazor S "IMPROVEMENT OF MIMO CHANNEL ESTIMATION USING SIGNAL SPACE OF COMMUNICATION DATA " 25th Biennial Symposium on Communications (2010)
45-Moalemi N, Biguesh M, Gazor S "ON THE CONVERGENCE OF ITERATIVE NON-COOPERATIVE CENTRALIZED POWER CONTROLLERS FOR MULTIPLE ADJACENT ASYNCHRONOUS CELLULA " 25th Biennial Symposium on Communications (2010)
46-لشکري , Biguesh M, Gazor S "JOINT BEAMFORMING AND POWER CONTROL IN A SPATIAL COOPERATIVE MULTIPLEXING NETWORK WITH MULTIPLE SOURCE-DESTINATION " 25th Biennial Symposium on Communications (2010)
47-سيفي , Biguesh M, Gazor S "A NEW KALMAN-ML BASED CHANNEL TRACKING FOR CORRELATED MIMO FADING CHANNELS IN ASSISTANCE WITH G. A. " Canadian Conf on Electrical and Computer Engineering (2008)
48-Rafatijahromi A, Biguesh M, Gazor S "GROUPWISE SUCCESSIVE INTERFERENCE CANCELLATION FOR MIMO COMMUNICATION SYSTEMS " Candadian Conf Electrical Computer Engineering (2008)
49-Rafatijahromi A, Biguesh M, Gazor S "CLOSED LOOP QR DECOMPOSITION BASED RECEIVER FOR MIMO COMMUNICATION SYSTEMS " 24th Biennial Symposium on Communications (2008)
50-Shariat M, Biguesh M, Gazor S "OPTIMAL TRAINING SEQUENCE FOR WIRELESS MIMO CHANNEL ESTIMATION " 24th Biennial Symposium on Communications (2008)
51-Lashkari B, Biguesh M, Gazor S "OPPORTUNISTIC COMMUNICATIONS AT THE DOWNLINK OF MOBILE SYSTEMS IN THE PRESENCE OF INACCURATE CHANNEL INFORMATION " 24th Biennial Symposium on Communications (2008)
52-محمديان , سيفي , Biguesh M, Gazor S "AN ADAPTIVE DISTRIBUTED POWER CONTROL METHOD IN FAST FADING WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS " 24th Biennial Symposium on Communications (2008)
53-عدل بند , Biguesh M, Gazor S "AN EFFICIENT METHOD FOR OPPORTUNISTIC BEAMFORMING WITH ONE BIT FEEDBACK " 24th Biennial Symp. Communications (2008)
54-عدل بند , Shariat M, Biguesh M "A COOPERATIVE METHOD FOR TX/RX MATRIX ESTIMATION IN A " International conference on signal processing and communication systems (2007)
55-سيفي , Biguesh M, محمديان "AN LMS-LIKE PREDICTIVE ESTIMATION FOR FADING MIMO CHANNELS " The 18th Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC?07) (2007)
56-Biguesh M, محمديان "Power Control Scheme in Very Fast Fading Wireless Communication Systems Concerning the Effect of Noise and Interference " European Wireless 2007 (2007)
57-محمديان , Biguesh M "A NEW APPROACH FOR POWER CONTROL IN FADINGWIRELESS CHANNELS " IEEE ISSPA (2007)
58-فرهودي , Biguesh M "ML DETECTION IN MIMO COMMUNICATION SYSTEMS WITH IMPERFECT CHANNEL KNOWLEDGE " 2006 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT) (2006)
59-فرهودي , Biguesh M "ROBUST ML DETECTION ALGORITHM FOR MIMO RECEIVERS IN PRESENCE OF CHANNEL ESTIMATION ERROR " The 17th Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC’06) (2006)
60-سيفي , Biguesh M "MIMO Channel Modelling and Trackittg Via LMS-Like Predictive Estimation " 15th Iranian Conference on Electrical Engineering (1386)
61-Biguesh M "On the Complexity of V-BLAST Detection in MIMO Communication Systems " 15th Iranian Conference on Electrical Engineering (1386)

چاپ كتاب
۱-بيغش م، فرزانه ف "نامه نگاري لاتين، پست الكترونيكي، و گفتگوي اينترنتي " چاپ اول (1381) موسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف تهران
۲-بيغش م "جبر خطي - Linear Algebra " چاپ اول (1395) جهاد دانشگاهي تهران تهران

طرح هاي کاربردي (5)
عنوان
حمايت از پروژه هاي كارشناسي ارشد
حمايت ازپروژه هاي کارشناسي ارشد خانمها نفيسه گلي حقيقي، زينب السادات جوانمرد، مريم فاضلي، عطيه طاهر، صفورا حيدري و آقاي محمد خليلي پور
حمايت از پروژه دکتراي سرکار خانم بنفشه لشکري
حمايت از پروژه هاي كارشناسي ارشد
حمايت از پروژه هاي كارشناسي ارشد

عناوین تدریس شده
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
سمينار کارشناسي ارشد برق
فرايندهاي اتفاقي
سمينار
كارشناسي ناپيوسته
آز الكترونيك۳
آز مدارهاي الكترونيكي
آز الكترونيك پيشرفته(مدارهاي مجتمع)
كـارشناسي
آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي
جبرخطي
ازمايشگاه تكنيك پالس
زبان تخصصي مهندسي
جبرخطي
مدارهاي الكتريكي ۱
مدارهاي الكتريكي ۲
ازمايشگاه الكترونيك ۱
ازالكترونيك ۲
مخابرات ۱
آمار و احتمال مهندسي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
سمينار ارشد
فرايندهاي اتفاقي
مباحث ويژه درمخابرات
پردازش سيگنال هاي ديجيتال پيشرفته
اصول سيستمهاي رادار۲
رياضي مهندسي پيشرفته(مخابرات -سيستم)
دکتري تخصصي (Ph.D)
جبر خطي پيشرفته
كـارشناسي
مدارهاي الكتريكي
مدار الكتريكي ۲

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (54)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ناهيد عدل بند مديريت مصرف در شبکه هاي هوشمند تک فاز و چند فاز با امکان بکارگيري وسايل ذخيره ساز انرژي ۱۳۹۹
کيوان قجوند آشکارسازي اهداف راداري در حضور تداخل با استفاده از تقريب هاي مجانبي آشکارساز GLR ۱۳۹۹
بنفشه لشکري كنترل توان در سيستم هاي مخابرات CDMA رله اي ۱۳۹۴
محمد حسن شريعت طراحي و بهينه سازي پردازش سيگنالِ رله در سيستم هاي مخابراتي چند آنتني ۱۳۹۲
مرضيه گلابي اشکارسازي و مکان يابي اهداف در سيستم هاي ارايه اي با چندگانگي فرکانسي (FDA) ۰
نفيسه گلي حقيقي بهبود مکان يابي با استفاده از روش هاي مشارکتي ۰
کريم سليمي کلايي تشکيل تصوير در رادار روزنه مصنوعي به کمک روش هاي حسگري فشرده ۰
عزيزالله بهمني کنترل توانهاي ارسالي در شبکه هاي مخابرات رله اي با چندين منبع فرستنده و گيرنده ۰
حميد کتابعليان آشکارسازي و تخمين پارامترهاي سيگنال طيف گسترده در سيستم هاي چند آنتني ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فاطمه زارع مکان يابي منبع صوت با استفاده از آرايه هاي ميکروفوني ۱۳۹۸
عليرضا شعباني مکان يابي در شبکه هاي حسگر بيسيم مبتني بر اندازه گيري RSS و AOA ۱۳۹۸
سميرا شفيعي سروستاني بررسي و شبيه سازي الگوريتم هاي سيستم هاي MLAT ۱۳۹۸
بدرالسادات ناطق الاسلام شيرازي تعيين موقعيت خطوط جاده در سيستم کمک به راننده مبتني بر پردازش تصوير ۱۳۹۷
ساناز احمدي شولي آشکارسازي و مکان يابي اجسام مبتني بر پردازش تصوير ۱۳۹۷
مهين انصاري تخصيص توان در سيستم مخابرات رله اي مبتني بر پروتکل DF ۱۳۹۷
ميلاد هوتي تشخيص و فاصله سنجي موانع مسير حرکت خودرو با استفاده از بينايي استريو ۱۳۹۷
قاسم حيدري حذف کلاتر در رادار هواپايه با تکنيک پردازش وفقي فضا-زمان ۱۳۹۶
سميرا يوسفي تشخيص علائم جاده‌اي براي سيستم‌هاي کمک به رانندگي ۱۳۹۶
احسان گورکاني بررسي و حذف کلاتر براي رادار جستجوگر سطحي دريايي در محيط هاي با همبستگي زياد ۱۳۹۶
حميد حسني بررسي روش هاي جدا سازي پالس هاي راداري براساس PDW ۱۳۹۶
سيده زهرا مولاي زاهدي مکان يابي منبع گفتار در محيط هاي طنين دار مبتني بر منطق فازي ۱۳۹۵
فاطمه لطفي استفاده از چند آنتن کمکي به عنوان SLB ۱۳۹۵
حميدرضا دهقان منشادي تصوير سازي راداري اهداف از پشت ديوار ۱۳۹۵
حسين اژدري بررسي سيستم هاي مکان يابي و فرود هواپيما ۱۳۹۴
هادي بيجاري مکان يابي منبع سيگنال با استفاده از پر ادازش هاي ارايه اي ۱۳۹۴
مجدالدين اسفندياري بررسي و شبيه سازي و تحليل روش هاي جداسازي پالس ۱۳۹۴
محمود ميکائيلي ارايه يک مدل مديريت کيفيت مکالمات در شبکه هاي موبايل مبتني بر معيار PESQ ۱۳۹۳
عيسي هوشمندي شبکه کردن راداري جهت استخراج پارامترهاي سه بعدي اهداف ۱۳۹۳
حميد کتابعليان مطالعه و بررسي، و بهبود روش هاي مکان يابي پسيو ۱۳۹۲
روزبه خليلي جهت يابي سيگنال¬هاي پهن باند در سيستمهاي مخابرات بي سيم ۱۳۹۲
محسن بيات کاربرد کدهاي فضا - زمان در ارسال ويدئو بر اساس محتواي ويدئو ۱۳۹۱
نفيسه گلي حقيقي تخمين کانال با استفاده از رشته هاي آموزشي در سيستم هاي مخابرات رله اي ۱۳۹۱
محمدعلي هدايتي طراحي و بررسي روشهاي تخمين كانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستمهاي مخابراتي ۱۳۹۱
مرضيه گلابي آشکارسازي اهداف دريايي در رادارهاي پسيو ماهواره پايه با رويکرد تئوري آشکارسازي و تخمين ۱۳۹۱
محسن جلالي خليل آبادي مقايسه و بهبود روشهاي آشکار سازي سمبل هاي ارسالي در سيستمهاي چند ورودي-چند خروجي ۱۳۹۱
علي حيدري بررسي جداسازي سيگنالهاي پرش فركانسي با استفاده از روش هاي زمان فركانس ۱۳۹۱
علي عسگري فروشاني مقايسه ي تکنيک هاي AF و DF در سيستم هاي مخابرات مشارکتي ۱۳۹۱
احمد قاسمي مدريت طيف در راديوشناختي ۱۳۹۰
ارش احمدفرد بررسي روش هاي اشتراک گذاري طيف در شبکه هاي راديويي شناختي: الگوهاي زير نشاني، رو نشاني و هيبريد ۱۳۹۰
مهدي مايلي روش‌هاي آشکارسازي در سيستم هاي مخابرات MIMO باند باريک ۱۳۹۰
زهرا دهقاني عملكرد روش هاي جهت يابي با قدرت تفكيك بالا در يك آرايهVHF/UHF عملي ۱۳۹۰
مهدي ذوالقدر اصلي مخابرات مشارکتي با نرخ فيدبك كاهش يافته ۱۳۹۰
زکيه اتباعي بررسي روش هاي آشکارسازي ناهمدوس سيگنال هاي فراپهن باند ۱۳۹۰
عباس کشاورزسرقين تخمين تاخير زماني دريافت صوت در محيط هاي طنين دار به منظور مکان يابي منبع صدا ۱۳۸۹
بنفشه لشکري مطالعه و شبيه‌سازي سيستم‌هاي مخابرات Opportunistic در کانال‌هاي چند کاربره ۱۳۸۸
اميرحسين رفعتي بررسي و شبيه سازي روش هاي آشکار سازي مبتني بر حذف ترتيبي در سيستم هاي مخابرات بي سيم ۱۳۸۷
محمدحسن شريعت بررسي و شبيه‌سازي روش‌هاي تخمين کانال در سيستم‌هاي مخابراتي چندآنتني ۱۳۸۷
روزبه محمديان تخصيص بهينه توان در سيستم هاي مخابراتي با فيدينگ سريع و سيستم هايDigital Subscriber Line (DSL) ۱۳۸۶
ناهيد عدل بند بررسي و بهبود عملکرد سيستم هاي مخابرات بي سيم MIMO با بکارگيري روش هاي پرتوسازي ۱۳۸۶
احمدعلي فرهودي مطالعه، تحليل و بهبود الگوريتم هاي آشكارسازي در سيستم هاي مخابراتي MIMO ۱۳۸۵
محمدمهدي زهره اي مکان يابي بر اساس اندازه گيري هاي RSS و TOA ۰
محمدرضا هادويان مکان‌يابي براساس DOA و در نظر گرفتن سيگنال به نويز ۰
زهرا کامران تخمين موقعيت منبع بر اساس TDOA با در نظر گرفتن SNR ۰
ارمغان ميرزايي تشخيص اهداف آسيب پذير در سامانه کمک راننده مبتني بر پردازش تصوير ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (69)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سلمان غفراني جهرمي آناليز کارايي در سيستمهاي مخابراتي رله اي چندپرشي ۱۳۹۸
علاء مهدوي کدينگ شبکه لايه فيزيکي در مخابرات بيسيم ۱۳۹۸
مسعود فرخي مديريت تداخل فرکانس در شبکه هاي ناهمگون استاندارد ۳GPP با در نظرگرفتن جابجائي ۱۳۹۷
فلامرز ايزدي جهت يابي و تخمين تعداد منابع در آرايه هاي با ساختار دلخواه ۱۳۹۶
مهدي حاتم ارائه روشهاي تحليلي جهت تخصيص بهينه منابع بيت، توان و فرکانس در سيستمهاي مخابراتي و پردازش سيگنال ديجيتال ۱۳۹۴
محمد نينوايي آناليز کارايي و بهبود روشهاي آشکار سازي و ارسال مجدد در سيستم هاي رله اي مشارکتي ۱۳۹۴
مهدي منعمي تخصيص کارآمد توان در شبکه‌هاي بي‌سيم با تداخل محدود ۱۳۹۲
بهروز رئيسي به كار گيري روش هاي يادگيري تقويتي و كاهش ابعاد داده در حذف نويز به صورت فعال ۱۳۹۲
امير زعيمباشي نصرت آبادي آشکارسازي در رادارهاي پسيو مبتني بر سيگنال هاي راديويFMتجاري ۱۳۹۱
اعظم کرمي رباطي فشرده سازي و نويززاديي در تصاوير ابرطيفي با استفاده از آناليز تنسوري ۱۳۹۱
علي زماني آشکارسازي اهداف در رادارهاي چند ورودي- چند خروجي ۱۳۸۹
شاپور خورشيدي بررسي روشهاي موجود و ارايه ي روشهايي نوين براي انتخاب مرتبة فرآيندهاي AR ۱۳۸۹
عليمراد محمودي تخين پارامترهاي مدل اتورگرسيو (AR) در حضور نويز ۱۳۸۸
رضا محسني طراحي و فشرده سازي سيگنالهاي چند حاملي متعامد جهت کاربردهاي راداري ۱۳۸۸
مريم فاضلي تحليل کارآيي کدينگ شبکه در سيستم هاي مخابرات مشارکتي ۰
جواد ديانت طراحي و ساخت يک پراکنده ساز با سطح مقطع راداري پهن -زاويه بهينه در پلاريزاسيون عمودي جهت مقابله با رادارهاي چند ورودي-چند خروجي ۰
محمدحسين برات تخمين جهت ورود سيگنال در آرايه هاي سنسوري با استفاده از آمارگان مرتبه بالا ۰
زهرا قاسمي آشکارسازي و طراحي سيگنال در رادارهاي MIMO گسترده با لحاظ کردن وابستگي کلاتر و سيگنال ۰
امين رزمي تلفيق داده در رادار چند پايه به منظور ردگيري اهداف رادارگريز با استفاده از فيلتر PHD ۰
رضا هنرور انتخاب شبکه و دست به دست شدن عمودي در شبکه هاي بي سيم ناهمگن نسل پنجم ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
حسين مومني بررسي روش هاي شناسايي فرستنده هاي رادار بر اساس ويژگي هاي اثر انگشت رادار ۱۳۹۹
محمد توسلي بررسي الگوريتم هاي ديکدينگ گروهي حذف تداخل جزئي ۱۳۹۷
ندا رفيعي پردازش منطبق بر ميدان براي مکانيابي منابع صوتي زير آب ۱۳۹۷
نگار دريانوردان بررسي آشکارسازي کروي بهبود يافته در سيستم هاي MIMO مبتني بر مدولاسيون فضايي تعميم يافته ۱۳۹۷
فرزاد اسکندري خود کاليبراسيون شکل آرايه با استفاده از روش هاي مبتني بر برازش زيرفضا ۱۳۹۶
سجاد فرهمندي اردکاني جهت يابي منابع همبسته ۱۳۹۵
وحيدرضا محسني صفر گزاري پرتو در آرايه هاي خطي يکنواخت در حضور اثر تزويج متقابل ۱۳۹۴
زينب متعالي جهرمي مطالعه و بررسي روش هاي پيش کدينگ در سيستم هاي چند ورودي چند خروجي بزرگ ۱۳۹۳
عليرضا احدي پور معماري مديريت کليد هايبريدي براي شبکه هاي بيسيم توزيع شده ۱۳۹۳
علي گلستانه بررسي و آناليز روشهاي تعيين موقعيت و مکان يابي به کمک اثر داپلر در سيستم ردياب جهاني ۱۳۹۳
حميدرضا خسرويان بررسي و شبيه سازي روش هاي شکل دهي پرتو نامتغير با فرکانس ۱۳۹۲
محمدجواد عباس پور آشکارسازي و رديابي اهداف در فضاي سه بعدي با استفاده از ديد استريو ۱۳۹۲
صديقه نظري بررسي حملات توزيع شده و راهکارهاي ارائه شده در الگوريتم هاي مسير يابي شبکه هاي اقتضايي ۱۳۹۲
محسن خيرانديش فرد رديابي اشياء متحرک چندگانه در تصاوير دوربين متحرک ۱۳۹۲
سيد رضا بلادي بررسي و شبيه سازي همسان سازي کانال هاي تنک ۱۳۹۱
زينب السادات جوانمرد بررسي الگوريتم¬هاي کارامد محاسباتي براي ايندکس کدينگ در کانال بي سيم با تعداد کاربر زياد ۱۳۹۱
عباس پاستون انتخاب مجموعه هاي PRF با استفاده از الگوريتم ژنتيک و کاربرد تکنيک CRT در رفع ابهام در برد ۱۳۹۱
آناهيتا اسدي پويا بررسي روش هاي حذف سيگنال هاي تداخلي در کانال مراقبت در رادارهاي پسيو مبتني بر سيگنال DVB-T ۱۳۹۱
داود فتاحي ارائه يک روش کارا جهت تخمين مکاني منابع توزيع شده مغزي در حين تصورات حرکتي ۱۳۹۱
پژمان معماري مكان يابي شبكه هاي حسگر زير آبي با مصرف بهينه انرژي ۱۳۹۱
محمد خليلي پور تخمين زاويه ي ورود در آنتن هاي آرايه اي با استفاده از شبکه ي عصبي ۱۳۹۱
زهرا قاسمي بررسي روش هاي آشکارسازي و طراحي شکل موج و کدهاي فضا- زمان در رادارهاي MIMO گسترده ۱۳۹۱
گلشن طاهري بروجني تحليل و پياده سازي سيستم مانيتورينگ فعاليت هاي حرکتي بيماران صرع با استفاده از شبکه هاي سنسور ۱۳۹۱
هدي شارعي امرغان بررسي و ارائه الگوريتم هاي مسيريابي مقاوم وكارا در مصرف انرژي شبكه هاي بيسيم حسگر براي کاربردهاي مرز الكترونيكي ۱۳۹۱
فرشاد رسايي بررسي و استخراج الگوريتم هاي آشکارسازي چند کاربره متمرکز و غير متمرکز و مقايسه کارايي آن ها ۱۳۹۱
مريم امين نصرآبادي طراحي, شبيه سازي و مقايسه روش هاي مکان يابي غيرفعال اهداف ۱۳۹۰
امين رزمي طراحي و شبيه سازي الگوريتم هاي پردازش داده در رادارهاي آرايه فازي چند پرتوي ۱۳۹۰
محمد علي شفيعيان تخصيص توان در شبكه هاي حسگر بي سيم به صورت مشاركتي ۱۳۹۰
بهزاد بردبار آشکارسازي بلوکي سيگنال هاي مدوله شده خطي در کانال با فيدينگ مسطح، بدون تخمين کانال ۱۳۹۰
محبوبه آزاده دل ارايه يک روش نوين مکان يابي کانون هاي صرع از روي سيگنال هاي EEG ۱۳۹۰
سمانه کوچکي ارائه يک شاخص نوين براي سنجش سطح خستگي مغزي در حين فعاليت ذهني از روي سيگنال EEG ۱۳۹۰
ايمان کشاورزيان ردگيري اهداف هوايي چند گانه با استفاده از رادار غيرفعال TV-Based ۱۳۹۰
محمدمهدي پيش رو طراحي شبيه سازي و مقايسه روشهاي شکل دهي پرتو در رادارهاي آرايه اي يک بعدي ۱۳۹۰
محسن عسکري شکل دهي پرتو و تخمين جهت منابع در آرايه هاي دايره اي ۱۳۹۰
عبدالرسول شيريني بررسي عملکرد و شبيه سازي سيستم هاي ناوبري dvorو cvor در کانال هاي چند مسيري ۱۳۸۹
مهري اوجي مهر ررسي روشهاي فشرده سازي چندتفكيكي تصوير براي سيستم هاي شناسايي چهره در مخابرات بي سيم ۱۳۸۹
مهرداد نيرومند بررسي و استخراج الگوريتم هاي تخمين کورکانال به روش ml و مقايسه ان با روش هاي مبتني بر گراديان تصادفي ۱۳۸۹
مصطفي ارجمندي لاري جهت يابي منابع و ردگيري ساختار ويژه زير فضاي نويز .زير سيگنال ۱۳۸۹
سيده حبيبه تابعي تعقيب اهداف چندگانه درشبکه سنسورهاي بااندازه گيري ناقص ۱۳۸۸
عليرضا زارع بررسي ،تحليل و شبيه سازي عملكرد تكنيكAFDMA دريك سيستم چندسلولي TDD-OFDM و مقايسه آن با تكنيكهاي موجود ۱۳۸۶
علي رفيعي رويكردي سريع و موثر در ترميم شبكه هاي نوري (G)MPLS با استفاده از تركيب بهينه روش هاي موجود ۱۳۸۶
سيدعلي رضا بناني رديابي اهداف مانوردهنده در محيط نويز Glint با استفاده از Particle Filters و مقايسه با تخمينگرهاي غيرخطي ديگر ۱۳۸۶
مهسا يزدجردي تحليل فيلتر (سوئيچ) نوري متغير ميکروالکترو مکانيکي بر پايه کريستال هاي فوتوني ۱۳۸۶
محمدحسين قامت بررسي، شبيه سازي و تحليل اثر كدينگ و در همنهي در تكنيك SLM بر كاهش PAPR در سيستم OFDM ۱۳۸۵
امين ذوالانواري طراحي فيلترهاي لاگر به روش حداقل مربعات خطاي مقيد ۱۳۸۵
محمدرضا زماني بررسي ، تحليل ، شبيه سازي و ارائه الگوريتمي الگوريتمي اصلاح شده براي كنترل توان ارسالي BTS در وضعيت دست به دست شدن نرم در سيستمهاي نسل سوم تلفن همراه ۱۳۸۴
محمدهادي فلاحي بررسي و مطالعه رادار با دهانه مصنوعي موج پيوسته با مدولاسيون فرکانس؛ شبيه سازي و مقايسه ۰
سياوش خسروي بررسي ، شبيه سازي و مقايسه ي روش هاي پرتو سازي مبتني بر بهينه سازي کوژ در سيستم هاي مخابراتي در سمت فرستنده ۰
دانيال رنجبر تخمين زاويه ورود دو بعدي با استفاده از کوانتيزاسيون تک بيتي ۰