۱۳۹۹/۰۸/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : سيروس
نام خانوادگي : حيدري
سال تولد : 1356
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1387
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : حقوق خصوصي
دانشکده : حقوق وعلوم سياسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : heidaris@shirazu.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (11)
۱- ابراهيمي ش، حيدري س (1398) محاکمه مرتکبان نقض حق بر سلامت در دادگاه افکار عمومي مونسانتو مديريت مخاطرات محيطي 1:33-50
۲- حيدري س (1396) اصل تناظر در دادرسي اداري با تأکيد بر دادرسي ديوان عدالت اداري مطالعات حقوقي 24:83-116
۳- حيدري س، زرين پ (1395) نکاح موقت طويل المدت دانش حقوق مدني 10:16-26
۴- حيدري س، تقدسي ع (1395) تبيين فلسفي عقد معلق مطالعات حقوقي 19:29-56
۵- حيدري س، رزمجو م (1393) اعتراض به نظر کارشناس فصلنامه حقوق اسلامي 43:165-194
۶- حيدري س (1389) اصل تناظر در حقوق فرانسه و كامن لا مجله علمي پژوهشي مطالعات حقوقي 1:123-158
۷- حيدري س (1389) علم قاضي و اصل تناظر مجله تحقيقات حقوقي 2:117-173
8- Heidari S, خدايي , جانبازي (2017) A Reflection on Parents’ Responsibility for Harmful Acts of Major, Foolish and Physically Disabled Children in the Islamic Jurisprudence and Iranian Law Journal of Politics and Law 10:146-0
9- Heidari S, Emami M, Karimpour R (2017) Revocation Of Electronic Contract Survey of Malaysian Law 14:279-291
10- Heidari S (2017) Persuasion of Litigants to Compromise from the Perspective of Islamic Law, Iranian Law and Comparative Law Survey of Malaysian Law 14:151-162
11- Heidari S, KARIMPOUR R (2014) The Active Role of Judge in the Evidence Acquisition Spectrum 3:85-95

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-حيدري س "بررسي وضعيت حقوقي طفل متولد از تلقيح مصنوعي با دخالت عامل بيگانه " چالش هاي قانون مدني ايران و مسائل نوپديد (1397)
۲-حيدري س "ضرورت تحديد توان اثباتي شهادت شهود در قلمرو اعمال حقوقي " چالش هاي قانون مدني ايران و مسائل نوپديد (1397)
۳-حيدري س، حيدري ح، رفيعي پور پ "مباني تشکيل مؤسسه ملي داوري در ورزش " همايش ملي حقوق ورزشي (1394)
۴-حيدري س، حيدري ح، فروتن ن "لزوم رعايت ملاحظات دادرسي منصفانه در رسيدگي به تخلفات انضباطي ورزشکاران " همايش ملي حقوق ورزشي (1394)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
حقوق مدني ۱
حقوق تجارت ۱
حقوق تجارت ۲
حقوق تجارت ۳
حقوق مدني ۲
حقوق مدني ۳
حقوق مدني ۶ـعقودمعين قسمت الف
حقوق مدني ۷ـعقودمعين قسمت ب
ايين دادرسي مدني ۱
ايين دادرسي مدني ۲
ايين دادرسي مدني ۳
كارتحقيقي ۲
ادله اثبات دعوي
حقوق مدني ۳
آيين دادرسي مدني ۱
آيين دادرسي مدني ۲
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
سمينار ويژه
حقوق مدني ۲
ايين دادرسي مدني
دکتري تخصصي (Ph.D)
حقوق مدني پيشرفته۱
آيين دادرسي مدني تطبيقي
كـارشناسي
حقوق تجارت
حقوق بازرگاني
حقوق بازرگاني ـحقوق تجارت
حقوق مدني ۱
حقوق تجارت ۲
حقوق تجارت ۳
حقوق تجارت ۴ـورشكستگي وتصفيه
حقوق مدني ۲
حقوق مدني ۳
حقوق مدني ۶ـعقودمعين قسمت الف
حقوق مدني ۷ـعقودمعين قسمت ب
حقوق مدني ۸
ايين دادرسي مدني ۱
ايين دادرسي مدني ۲
ايين دادرسي مدني ۳
ادله اثبات دعوي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
ايين دادرسي مدني
حقوق مدني ۲
ايين دادرسي مدني
آيين دادرسي مدني
دکتري تخصصي (Ph.D)
حقوق مدني پيشرفته
آيين دادرسي مدني تطبيقي
كـارشناسي
آئين دادرسي مدني۱
آئين دادرسي مدني ۲
آئين دادرسي مدني ۳
آيين دادرسي مدني ۳
آيين دادرسي مدني ۱

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (61)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمدرضا اعراب شيباني قاعده تفوق آراي کيفري بر آراي حقوقي ۱۳۹۹
فرزاد روحبخش اسناد الکترونيک در دادرسي مدني ۰
پريا زرين تحليل اقتصادي رابطه حقوق رقابت و مصرف در حقوق ايران، اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا ۰
محمدرضا کرمي ۰
مريم فلاح دخت درب قلعه ۰
محمدحسين رزمجو اصل استيلاي طرفين بر دعواي مدني در حقوق ايران و اصول آيين دادرسي مدني فراملي ۰
سحر بادپا ۰
محمدعلي جعفري ندوشن ۰
وحيد اباذرفرد ۰
محمد باقري چغايي افشاي دليل در دادرسي مدني ايران و آمريکا ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
وحيد اميدي فيروزي اصل تجزيه ناپذيري دِين و استثنائات آن ۱۳۹۹
ستار محمدي چالش هاي حقوقي اجراي محکوميت هاي مالي در دعاوي خانوادگي ۱۳۹۸
زينب رضاعيان شاد مسئوليت مدني ناشي از توليد، عرضه و انتشار نرم افزارهاي رايانه اي ۱۳۹۸
محمدباقر عزيزي مسئوليت مدني (قهري و قراردادي) مراجع صادرکننده گواهي امضاي الکترونيک ۱۳۹۸
مرضيه عبداللهي نيابت قضايي در امور مدني ۱۳۹۸
سميه نجمي شكايت از عمليات اجرايي اسناد لازم الاجرا ۱۳۹۸
نيما راستگو تلف عين مستأجره تجاري ۱۳۹۷
شميم فرهمند شکايت از آراء محاکم در امور مدني خارج از مهلت قانوني ۱۳۹۷
نازنين جمادي جبران خسارت ناشي از ضمان درک ۱۳۹۶
زهرا راستي اخذ تأمين در دادرسي مدني ۱۳۹۶
ثريا امين صفايي اردکاني دعواي اعسار ۱۳۹۶
کريم عباسي حدود استحقاق عامل در صورت انحلال يا بطلان عقد جعاله ۱۳۹۶
مرجان حيدري تعيين خواسته و بهاي آن ۱۳۹۶
نسرين قلندري دعاوي بين موجر و مستاجر در حکومت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ۱۳۹۵
ايت هوشمندي مباني،سازمان و صلاحيت شوراي حل اختلاف در پرتو تحولات قانوني ۱۳۹۵
سميرا وجداني صندوق تأمين خسارت هاي بدني ۱۳۹۵
افسانه مختارنامه دادرسي الکترونيکي ۱۳۹۴
عبدالوحيد صباغي دخل و تصرف در اركان و عناصر دعواي حقوقي ۱۳۹۴
پريا زرين عقود موقت طويل المدت ۱۳۹۳
بنفشه جمشيدي رجوع در اعمال حقوقي ۱۳۹۳
ليلا جوکار مرور زمان در دعاوي تجاري ۱۳۹۳
محمدحسين رزمجو کارشناسي در حقوق ايران و انگليس و اصول آيين دادرسي مدني فراملي ۱۳۹۳
زهرا پروانه سنگري جلب ثالث ۱۳۹۲
فاطمه عابدي طرح ادعا يا دعواي جديد در مراحل واخواهي و تجديد نظر ۱۳۹۲
سيده فرزانه رضايي ارتباط بين دعاوي در دادرسي مدني ۱۳۹۲
محمدجواد محمودي جايگاه و آثار اصل دو درجه اي بودن رسيدگي در فقه وحقوق موضوعه ايران ۱۳۹۲
محدثه سرور نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره امور موضوعي و حکمي در دادرسي مدني ۱۳۹۲
احسان فرهادي تنفيذ اعمال حقوقي ۱۳۹۲
ندا حقاني رهن دريايي ۱۳۹۲
جعفر آبيد حقوق و تكاليف اصحاب دعوا در اولين جلسه ي دادرسي ۱۳۹۱
عاطفه کوکبي نظارت بر رفتار و عملكرد قضات از منظر مقررات آيين دادرسي مدني ۱۳۹۱
بهنوش رضاييان تعارض فرم ها در تشکيل قراردادهاي تجاري بين الملل ۱۳۹۱
محمدرضا تواضعي مباني تفاوت جهات تجديدنظر، فرجام و اعاده دادرسي ۱۳۹۱
سجاد نامجوبهرغاني زوال دادرسي مدني در حقوق ايران وفرانسه ۱۳۹۱
ناصر جمشيدي افراز و تفكيك در حقوق ايران ۱۳۹۱
رضا باقري ماهيت اقامه دعوا ، آثار و شرايط آن ۱۳۹۱
ايدا نصيري تفسير قراردادهاي تجاري بين المللي با تاكيد بر اسناد بين المللي ۱۳۹۱
حسين مقدس رابطه متقابل دادگاه و داور با وجود موافقت نامه داوري ۱۳۹۱
اميد اميري طُرُق شکايت از آراء حقوقي شوراي حل اختلاف ۱۳۹۱
الهه جمشيدي بررسي نظريه هاي عدالت و انعکاس آن در آيين دادرسي ۱۳۹۱
فاطمه جوانمردي مسئوليت مدني ناشي از آلودگي نفتي در دريا ۱۳۹۰
روزيتا کريم پور استجواب در دادرسي مدني ۱۳۹۰
زهرا مختارنامه lمسئوليت مدني اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ۱۳۹۰
وحيد اباذرفرد سازش در دعاوي مدني ۱۳۹۰
ادريس هوشيارمبارکي تعهدات بايع و ضمانت اجراي آن در حقوق ايران وانگليس ۱۳۹۰
زمان پاداش صلح در مقام معامله ۱۳۸۹
زهرا زارع مسيوليت جبران خسارت مالي در حوادث وسايل نقليه با تاکيد بر مفاد قانون بيمه اجباري ۱۳۹۵ ۰
زهرا مددالهي اردکاني مقايسه اثر انتقالي در طرق شکايت از آراي حقوقي ۰
محمد رضا خسروي عبداليوسفي اعتراض ثالث به رأي و عمليات اجرايي ۰
غزل عابدي تحليل قواعد صلاحيت محلي محاکم در امور مدني ۰
فضل اله شکرالهي ضمانت اجراي تعهدات طرفين قرارداد در قراردادهاي دولتي از منظر حقوق خصوصي ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (65)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فرزاد جاويدي السعدي کيفيت اجراي تعهد در قراردادهاي خدمات محور از منظر حقوق ايران، امريکا و اتحاديه اروپا ۰
احمد اميري مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از نقض حقوق مربوط به شخصيت در نظام حقوقي ايران و انگليس ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
طوبي دانشمند نحوه ي توزيع مسئوليت مدني بين توليد کننده، توزيع کننده و فروشنده کالا در مقابل مصرف کننده ۱۳۹۸
سمانه اکبري قصد التزام به توافق در حقوق ايران و انگليس ۱۳۹۸
محمدمهدي ذاکري مسئوليت مدني ناشي از بازداشت غير قانوني املاک توسط قاضي ، وکيل طرفين دعوي و دادورز ۱۳۹۸
نيلوفر عابديني چمگرداني امکان طرح دعاوي مدني در ديوان عدالت اداري ۱۳۹۸
مريم آزاده نمين دعوي مشتق در لايحه آيين دادرسي تجاري ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس و آمريکا ۱۳۹۷
مرضيه دهويي قريه موسي مصلحت موقوفه ۱۳۹۷
فاطمه اسدي پيري مسئوليت مدني مأموران ابلاغ ۱۳۹۶
پويا رفيعي پور معيارهاي احراز رابطه سببيت در مسئوليت مدني ناشي از ترک فعل ۱۳۹۶
الهام سلطاني تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ۱۳۹۵
حامد استوار کفيل حکمي در حقوق ايران ۱۳۹۴
سهيلا رنجبري مسئوليت مدني ناشي از اشيا تحت تصرف موضوع ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ ۱۳۹۴
ميرنياز تشويقي دادرسي عادلانه در ديوان محاسبات كشور ۱۳۹۴
نگار کرم زاده ساز و کارهاي حقوقي جلوگيري از ماليات مضاعف بر درآمد شرکت هاي تجاري در ايران ۱۳۹۳
سيد خليل حسين زاده آيين دادرسي کار ازمنظر دادرسي عادلانه ۱۳۹۳
سيد علي کاظمي اصل بيطرفي دادرس در دعاوي مدني در حقوق ايران و اصول ايين دادرسي مدني فراملي ۱۳۹۳
روح الله بلخاري مسئوليت مدني شرکتهاي ارائه کننده خدمات اينترنتي درقبال کاربران خود ۱۳۹۳
مهسا کامران ضمانت اجراي تخلفات مودي در امور مالياتي ۱۳۹۳
سيدمحمد کاظمي انتقال قرارداد در حقوق ايران با تاکيد بر فقه اماميه ۱۳۹۲
علي اکبر فولادين مطالعه تطبيقي مباني تبديل تعهد در حقوق ايران و فرانسه ۱۳۹۲
ساناز محمدي شيوه هاي نظارت بر ماموران تشخيص مالياتي ۱۳۹۲
سيده زهرا اميني اعتراض به راي داور در مقررات داوري تجاري بين المللي ايران و قواعد داوري اتاق بازرگاني بين المللي(ICC) ۱۳۹۲
زليخا پناهي اجراي احکام مراجع شبه قضايي در ايران ۱۳۹۲
ابراهيم محمدي قهدريجاني مقايسه تعهدات طرفين در قراردادهاي بيع متقابل و بي.او.تي ۱۳۹۲
مهرداد تهمتن جايگاه دادستاني کل کشور در تاييد و نقض احکام جرائم مواد مخدر ۱۳۹۲
مهديه خسروي شرط نتيجه در حقوق ايران ۱۳۹۲
فريده طاهري حسينخاني صرف نظر از شرط در قراردادها ۱۳۹۲
رضا عبدالله پور آهنگرکلايي تعليق قرار داد کار در حقوق ايران ۱۳۹۲
فاطمه يوسفي تجزيه پذيري اقرار در امور مدني در حقوق ايران و فرانسه ۱۳۹۱
رضا کازروني تعهدات طرفين در قرارداد پيش فروش ساختمان با تأكيد بر قانون پيش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ ۱۳۹۱
نجمه ايل بيگي دهکردي تاثيرات تغييرات نامطلوب اقليمي بر حقوق بشر و ساز و کارهاي حقوق بشري در مواجهه با آن ۱۳۹۱
نجمه اقبالي ابعاد حقوقي امضاي الكترونيك ۱۳۹۱
بهنام حشمتي معيارهاي تفكيك صلاحيت بين مراجع قضايي وشبه قضايي نسبت به اختلافات كارگري و كار فرمايي ۱۳۹۱
ايمان کردستاني شيوه هاي تعيين قانون حاکم بر ماهيت دعوي در داوري هاي تجاري بين المللي با تاکيد بر رويه قضائي ۱۳۹۱
محمد حسن ابوالحسني مطالعه تطبيقي مالكيت در مناطق آزاد تجاري و صنعتي در ايران و مناطق آزاد کشورهاي حوزه خليج فارس ۱۳۹۱
عليرضا خياط زاده مالکيت معنوي و حريم خصوصي در فن‌آوري نانو ۱۳۹۱
مهرداد کوناني مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي ۱۳۹۱
احمد بورياباف حمايت دادستان از حقوق متهم ۱۳۹۱
زينب تميمي نژاد تاثير تحريم بر قراردادها ۱۳۹۱
محبوبه کاظم زاده جايگاه تكليف زيان ديده به كاهش خسارت در حقوق ايران ۱۳۹۱
سکينه بنکي مسئوليت مدني در قبال خسارت ناشي از دستور موقت و تأمين خواسته ۱۳۹۱
طناز سامي وند ضمانت نامه مستقل در قراردادهاي بين المللي ۱۳۹۱
عبدالحسين حسني نظارت دروني پارلماني در ايران ۱۳۹۰
يدالله آريانفر مباني حقوقي ايفاءِ دين از ناحي? غير مديون و استثنائات وارده بر آن ۱۳۹۰
محمد باقري چغايي ادغام و تجزيه شركت هاي تجاري ۱۳۹۰
محمدهادي علايي بررسي وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه در حقوق بين الملل خصوصي ايران ۱۳۹۰
محمدعلي ظهوريان بررسي آثار حقوقي ايجاد جزاير مصنوعي ۱۳۹۰
مهشيد صديقي تجزيه عقد واحد به عقود متعدد ۱۳۹۰
يوسف بحري بررسي نقش رويه قضايي در حل تعارضات ثبتي ۱۳۹۰
ابراهيم گودرزي تعارض ادله در دعواي مالکيت با تاکيد بر رويه قضايي ۱۳۹۰
سيد احمد رسولي نژاد بررسي تطبيقي نظارت قضايي بر اعمال دولت در حقوق ايران و فرانسه ۱۳۹۰
غلامرضا مفخمي مسئوليت مدني عرضه كنند گان دارو ۱۳۹۰
مصطفي کربلايي آقازاده مباني فقهي و حقوقي تعيين خسارت در قرارداد ۱۳۹۰
بنفشه مظلوم ترشيزي تعهد به ارائه اطلاعات در عقد بيمه ۱۳۹۰
احسان اله محمودي تبار جبران خسارات ناشي از كاهش قدرت خريد پول ۱۳۹۰
حميد رضا رستمي مسئوليت مدني خسارات وارد بر كالا از مرحله بارگيري تا تخليه بر حمل و نقل دريايي ۱۳۹۰
مصطفي عباسي کوهنجاني مطالعه تطبيقي ايجاب و قبول در حقوق ايران و اصول حقوق قرارداده هاي اروپايي ۱۳۹۰
زهرا جعفري فارسي كاربرد قانون تجارت در مديريت شركتهاي دولتي ۱۳۹۰
مهستي سليماني ضوابط تشخيص دعاوي قابل طرح در ديوان عدالت اداري ۱۳۹۰
سعيد خاني والي زاده حق دفاع در حقوق اداري ايران و فرانسه ۱۳۹۰
فرهاد محمدي بصير اجراي تعهدات در حقوق ايران و اصول حقوق قراردادهاي اروپايي ۱۳۸۹
پويا محمودي بازداشت غير قانوني ناشي از قرارهاي تأمين کيفري ۱۳۸۹
حسن راهنما «قرارداد اجازه بهره برداري از حق اختراع(ليسانس حق اختراع)» ۱۳۸۹
مرضيه حامدي صلاحيت دادگاه ها در لايحه آئين دادرسي تجاري ۰