۱۳۹۷/۱۱/۲۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : سيروس
نام خانوادگي : حيدري
سال تولد : 1356
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1387
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : حقوق خصوصي
دانشکده : حقوق وعلوم سياسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : heidaris@shirazu.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (10)
۱- حيدري س (1396) اصل تناظر در دادرسي اداري با تأکيد بر دادرسي ديوان عدالت اداري مطالعات حقوقي 24:83-116
۲- حيدري س، زرين پ (1395) نکاح موقت طويل المدت دانش حقوق مدني 10:16-26
۳- حيدري س، تقدسي ع (1395) تبيين فلسفي عقد معلق مطالعات حقوقي 19:29-56
۴- حيدري س، رزمجو م (1393) اعتراض به نظر کارشناس فصلنامه حقوق اسلامي 43:165-194
۵- حيدري س (1389) اصل تناظر در حقوق فرانسه و كامن لا مجله علمي پژوهشي مطالعات حقوقي 1:123-158
۶- حيدري س (1389) علم قاضي و اصل تناظر مجله تحقيقات حقوقي 2:117-173
7- Heidari S, خدايي , جانبازي (2017) A Reflection on Parents’ Responsibility for Harmful Acts of Major, Foolish and Physically Disabled Children in the Islamic Jurisprudence and Iranian Law Journal of Politics and Law 10:146-0
8- Heidari S, Emami M, Karimpour R (2017) Revocation Of Electronic Contract Survey of Malaysian Law 14:279-291
9- Heidari S (2017) Persuasion of Litigants to Compromise from the Perspective of Islamic Law, Iranian Law and Comparative Law Survey of Malaysian Law 14:151-162
10- Heidari S, KARIMPOUR R (2014) The Active Role of Judge in the Evidence Acquisition Spectrum 3:85-95

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-حيدري س، حيدري ح، رفيعي پور پ "مباني تشکيل مؤسسه ملي داوري در ورزش " همايش ملي حقوق ورزشي (1394)
۲-حيدري س، حيدري ح، فروتن ن "لزوم رعايت ملاحظات دادرسي منصفانه در رسيدگي به تخلفات انضباطي ورزشکاران " همايش ملي حقوق ورزشي (1394)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
حقوق مدني ۱
حقوق تجارت ۱
حقوق تجارت ۲
حقوق تجارت ۳
حقوق مدني ۲
حقوق مدني ۳
حقوق مدني ۶ـعقودمعين قسمت الف
حقوق مدني ۷ـعقودمعين قسمت ب
ايين دادرسي مدني ۱
ايين دادرسي مدني ۲
ايين دادرسي مدني ۳
كارتحقيقي ۲
ادله اثبات دعوي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
سمينار ويژه
حقوق مدني ۲
ايين دادرسي مدني
دکتري تخصصي (Ph.D)
حقوق مدني پيشرفته۱
آيين دادرسي مدني تطبيقي
كـارشناسي
حقوق تجارت
حقوق بازرگاني
حقوق بازرگاني ـحقوق تجارت
حقوق مدني ۱
حقوق تجارت ۲
حقوق تجارت ۳
حقوق تجارت ۴ـورشكستگي وتصفيه
حقوق مدني ۲
حقوق مدني ۳
حقوق مدني ۶ـعقودمعين قسمت الف
حقوق مدني ۷ـعقودمعين قسمت ب
حقوق مدني ۸
ايين دادرسي مدني ۱
ايين دادرسي مدني ۲
ايين دادرسي مدني ۳
ادله اثبات دعوي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
ايين دادرسي مدني
حقوق مدني ۲
ايين دادرسي مدني
آيين دادرسي مدني
دکتري تخصصي (Ph.D)
حقوق مدني پيشرفته
آيين دادرسي مدني تطبيقي
كـارشناسي
آئين دادرسي مدني۱
آئين دادرسي مدني ۲
آئين دادرسي مدني ۳
آيين دادرسي مدني ۳
آيين دادرسي مدني ۱

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (51)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فرزاد روحبخش ۰
محمدعلي جعفري ندوشن ۰
مريم فلاح دخت درب قلعه ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
نيما راستگو تلف عين مستأجره تجاري ۱۳۹۷
شميم فرهمند شکايت از آراء محاکم در امور مدني خارج از مهلت قانوني ۱۳۹۷
نازنين جمادي جبران خسارت ناشي از ضمان درک ۱۳۹۶
زهرا راستي اخذ تأمين در دادرسي مدني ۱۳۹۶
ثريا امين صفايي اردکاني دعواي اعسار ۱۳۹۶
كريم عباسي حدود استحقاق عامل در صورت انحلال يا بطلان عقد جعاله ۱۳۹۶
مرجان حيدري تعيين خواسته و بهاي آن ۱۳۹۶
نسرين قلندري دعاوي بين موجر و مستاجر در حکومت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ۱۳۹۵
سميرا وجداني صندوق تأمين خسارت هاي بدني ۱۳۹۵
ايت هوشمندي مباني،سازمان و صلاحيت شوراي حل اختلاف در پرتو تحولات قانوني ۱۳۹۵
افسانه مختارنامه دادرسي الکترونيکي ۱۳۹۴
عبدالوحيد صباغي دخل و تصرف در اركان و عناصر دعواي حقوقي ۱۳۹۴
بنفشه جمشيدي رجوع در اعمال حقوقي ۱۳۹۳
پريا زرين عقود موقت طويل المدت ۱۳۹۳
ليلا جوكار مرور زمان در دعاوي تجاري ۱۳۹۳
محمدحسين رزمجو کارشناسي در حقوق ايران و انگليس و اصول آيين دادرسي مدني فراملي ۱۳۹۳
فاطمه عابدي طرح ادعا يا دعواي جديد در مراحل واخواهي و تجديد نظر ۱۳۹۲
سيده فرزانه رضايي ارتباط بين دعاوي در دادرسي مدني ۱۳۹۲
زهرا پروانه سنگري جلب ثالث ۱۳۹۲
محدثه سرور نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره امور موضوعي و حکمي در دادرسي مدني ۱۳۹۲
احسان فرهادي تنفيذ اعمال حقوقي ۱۳۹۲
محمدجواد محمودي جايگاه و آثار اصل دو درجه اي بودن رسيدگي در فقه وحقوق موضوعه ايران ۱۳۹۲
ندا حقاني رهن دريايي ۱۳۹۲
جعفر آبيد حقوق و تكاليف اصحاب دعوا در اولين جلسه ي دادرسي ۱۳۹۱
عاطفه كوكبي نظارت بر رفتار و عملكرد قضات از منظر مقررات آيين دادرسي مدني ۱۳۹۱
بهنوش رضاييان تعارض فرم ها در تشکيل قراردادهاي تجاري بين الملل ۱۳۹۱
محمدرضا تواضعي مباني تفاوت جهات تجديدنظر، فرجام و اعاده دادرسي ۱۳۹۱
سجاد نامجوبهرغاني زوال دادرسي مدني در حقوق ايران وفرانسه ۱۳۹۱
ناصر جمشيدي افراز و تفكيك در حقوق ايران ۱۳۹۱
رضا باقري ماهيت اقامه دعوا ، آثار و شرايط آن ۱۳۹۱
ايدا نصيري تفسير قراردادهاي تجاري بين المللي با تاكيد بر اسناد بين المللي ۱۳۹۱
حسين مقدس رابطه متقابل دادگاه و داور با وجود موافقت نامه داوري ۱۳۹۱
اميد اميري طُرُق شکايت از آراء حقوقي شوراي حل اختلاف ۱۳۹۱
الهه جمشيدي بررسي نظريه هاي عدالت و انعکاس آن در آيين دادرسي ۱۳۹۱
فاطمه جوانمردي مسئوليت مدني ناشي از آلودگي نفتي در دريا ۱۳۹۰
روزيتا كريم پور استجواب در دادرسي مدني ۱۳۹۰
زهرا مختارنامه lمسئوليت مدني اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ۱۳۹۰
وحيد اباذرفرد سازش در دعاوي مدني ۱۳۹۰
ادريس هوشيارمباركي تعهدات بايع و ضمانت اجراي آن در حقوق ايران وانگليس ۱۳۹۰
زمان پاداش صلح در مقام معامله ۱۳۸۹
محمدباقر عزيزي مسئوليت مدني (قهري و قراردادي) مراجع صادرکننده گواهي امضاي الکترونيک ۰
مرضيه عبداللهي نيابت قضايي در امور مدني ۰
زينب رضاعيان شاد مسئوليت مدني ناشي از توليد، عرضه و انتشار نرم افزارهاي رايانه اي ۰
محمد رضا خسروي عبداليوسفي اعتراض ثالث به رأي و عمليات اجرايي ۰
سميه نجمي شكايت از عمليات اجرايي اسناد لازم الاجرا ۰
زهرا زارع ۰
غزل عابدي تحليل قواعد صلاحيت محلي محاکم در امور مدني ۰
فضل اله شكرالهي ضمانت اجراي تعهدات طرفين قرارداد در قراردادهاي دولتي از منظر حقوق خصوصي ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (61)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مريم آزاده نمين دعوي مشتق در لايحه آيين دادرسي تجاري ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس و آمريکا ۱۳۹۷
مرضيه دهويي قريه موسي مصلحت موقوفه ۱۳۹۷
فاطمه اسدي پيري مسئوليت مدني مأموران ابلاغ ۱۳۹۶
پويا رفيعي پور معيارهاي احراز رابطه سببيت در مسئوليت مدني ناشي از ترک فعل ۱۳۹۶
الهام سلطاني تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ۱۳۹۵
حامد استوار کفيل حکمي در حقوق ايران ۱۳۹۴
سهيلا رنجبري مسئوليت مدني ناشي از اشيا تحت تصرف موضوع ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ ۱۳۹۴
ميرنياز تشويقي دادرسي عادلانه در ديوان محاسبات كشور ۱۳۹۴
نگار كرم زاده ساز و کارهاي حقوقي جلوگيري از ماليات مضاعف بر درآمد شرکت هاي تجاري در ايران ۱۳۹۳
سيد خليل حسين زاده آيين دادرسي کار ازمنظر دادرسي عادلانه ۱۳۹۳
سيد علي كاظمي اصل بيطرفي دادرس در دعاوي مدني در حقوق ايران و اصول ايين دادرسي مدني فراملي ۱۳۹۳
روح اله بلخاري مسئوليت مدني شرکتهاي ارائه کننده خدمات اينترنتي درقبال کاربران خود ۱۳۹۳
مهسا كامران ضمانت اجراي تخلفات مودي در امور مالياتي ۱۳۹۳
علي اکبر فولادين مطالعه تطبيقي مباني تبديل تعهد در حقوق ايران و فرانسه ۱۳۹۲
سيدمحمد كاظمي انتقال قرارداد در حقوق ايران با تاکيد بر فقه اماميه ۱۳۹۲
ساناز محمدي شيوه هاي نظارت بر ماموران تشخيص مالياتي ۱۳۹۲
سيده زهرا اميني اعتراض به راي داور در مقررات داوري تجاري بين المللي ايران و قواعد داوري اتاق بازرگاني بين المللي(ICC) ۱۳۹۲
زليخا پناهي اجراي احکام مراجع شبه قضايي در ايران ۱۳۹۲
ابراهيم محمدي قهدريجاني مقايسه تعهدات طرفين در قراردادهاي بيع متقابل و بي.او.تي ۱۳۹۲
مهرداد تهمتن جايگاه دادستاني کل کشور در تاييد و نقض احکام جرائم مواد مخدر ۱۳۹۲
مهديه خسروي شرط نتيجه در حقوق ايران ۱۳۹۲
فريده طاهري حسينخاني صرف نظر از شرط در قراردادها ۱۳۹۲
رضا عبدالله پور آهنگرکلايي تعليق قرار داد کار در حقوق ايران ۱۳۹۲
نجمه ايل بيگي دهكردي تاثيرات تغييرات نامطلوب اقليمي بر حقوق بشر و ساز و کارهاي حقوق بشري در مواجهه با آن ۱۳۹۱
رضا کازروني تعهدات طرفين در قرارداد پيش فروش ساختمان با تأكيد بر قانون پيش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ ۱۳۹۱
فاطمه يوسفي تجزيه پذيري اقرار در امور مدني در حقوق ايران و فرانسه ۱۳۹۱
نجمه اقبالي ابعاد حقوقي امضاي الكترونيك ۱۳۹۱
بهنام حشمتي معيارهاي تفكيك صلاحيت بين مراجع قضايي وشبه قضايي نسبت به اختلافات كارگري و كار فرمايي ۱۳۹۱
ايمان كردستاني شيوه هاي تعيين قانون حاکم بر ماهيت دعوي در داوري هاي تجاري بين المللي با تاکيد بر رويه قضائي ۱۳۹۱
عليرضا خياط زاده مالکيت معنوي و حريم خصوصي در فن‌آوري نانو ۱۳۹۱
محمد حسن ابوالحسني مطالعه تطبيقي مالكيت در مناطق آزاد تجاري و صنعتي در ايران و مناطق آزاد کشورهاي حوزه خليج فارس ۱۳۹۱
مهرداد کوناني مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي ۱۳۹۱
احمد بورياباف حمايت دادستان از حقوق متهم ۱۳۹۱
زينب تميمي نژاد تاثير تحريم بر قراردادها ۱۳۹۱
محبوبه كاظم زاده جايگاه تكليف زيان ديده به كاهش خسارت در حقوق ايران ۱۳۹۱
سکينه بنکي مسئوليت مدني در قبال خسارت ناشي از دستور موقت و تأمين خواسته ۱۳۹۱
طناز سامي وند ضمانت نامه مستقل در قراردادهاي بين المللي ۱۳۹۱
عبدالحسين حسني نظارت دروني پارلماني در ايران ۱۳۹۰
يدالله آريانفر مباني حقوقي ايفاءِ دين از ناحي? غير مديون و استثنائات وارده بر آن ۱۳۹۰
محمد باقري چغايي ادغام و تجزيه شركت هاي تجاري ۱۳۹۰
محمدهادي علايي بررسي وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه در حقوق بين الملل خصوصي ايران ۱۳۹۰
محمدعلي ظهوريان بررسي آثار حقوقي ايجاد جزاير مصنوعي ۱۳۹۰
مهشيد صديقي تجزيه عقد واحد به عقود متعدد ۱۳۹۰
يوسف بحري بررسي نقش رويه قضايي در حل تعارضات ثبتي ۱۳۹۰
ابراهيم گودرزي تعارض ادله در دعواي مالکيت با تاکيد بر رويه قضايي ۱۳۹۰
سيد احمد رسولي نژاد بررسي تطبيقي نظارت قضايي بر اعمال دولت در حقوق ايران و فرانسه ۱۳۹۰
غلامرضا مفخمي مسئوليت مدني عرضه كنند گان دارو ۱۳۹۰
مصطفي كربلايي آقازاده مباني فقهي و حقوقي تعيين خسارت در قرارداد ۱۳۹۰
بنفشه مظلوم ترشيزي تعهد به ارائه اطلاعات در عقد بيمه ۱۳۹۰
احسان اله محمودي تبار جبران خسارات ناشي از كاهش قدرت خريد پول ۱۳۹۰
حميد رضا رستمي مسئوليت مدني خسارات وارد بر كالا از مرحله بارگيري تا تخليه بر حمل و نقل دريايي ۱۳۹۰
مصطفي عباسي كوهنجاني مطالعه تطبيقي ايجاب و قبول در حقوق ايران و اصول حقوق قرارداده هاي اروپايي ۱۳۹۰
زهرا جعفري فارسي كاربرد قانون تجارت در مديريت شركتهاي دولتي ۱۳۹۰
مهستي سليماني ضوابط تشخيص دعاوي قابل طرح در ديوان عدالت اداري ۱۳۹۰
سعيد خاني والي زاده حق دفاع در حقوق اداري ايران و فرانسه ۱۳۹۰
فرهاد محمدي بصير اجراي تعهدات در حقوق ايران و اصول حقوق قراردادهاي اروپايي ۱۳۸۹
حسن راهنما «قرارداد اجازه بهره برداري از حق اختراع(ليسانس حق اختراع)» ۱۳۸۹
پويا محمودي بازداشت غير قانوني ناشي از قرارهاي تأمين کيفري ۱۳۸۹
طوبي دانشمند نحوه ي توزيع مسئوليت مدني بين توليد کننده، توزيع کننده و فروشنده کالا در مقابل مصرف کننده ۰
نيلوفر عابديني چمگرداني امکان طرح دعاوي مدني در ديوان عدالت اداري ۰
مرضيه حامدي صلاحيت دادگاه ها در لايحه آئين دادرسي تجاري ۰