۱۳۹۹/۰۸/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : اشکان
نام خانوادگي : سامي
سال تولد : 1347
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1381
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : كامپيوتر
دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : sami@cse.shirazu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته IT
Tohoku University (ژاپن)
سال 2003 تا 2006 Knowledge Discovery in Biomedical Sciences Based on Shape Distribution Methods
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي كامپيوتر هوش ماشين و رباتيك
دانشگاه شيراز ()
سال 1394 تا 1394 Geographic Information System for Fars Province

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (47)
۱- اسمعيل پور ز، سامي ا (1394) گسترش ابزارهاي خودكار رديابي الگوهاي طراحي با عملگر تصحيح برچسب مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز 45:11-26
۲- شفيعي سروستاني ج، سامي ا (1394) بهبود امنيت با استفـاده از معيارهـاي استخـراج شـده از مخازن نرمافزاري- معيار فعاليت توسعه دهنده مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز 45:55-66
۳- خزاعي قوژدي ع، سامي ا (1392) پيش بيني نفوذ به سيستم ها به وسيله متن كاوي علوم و مهندسي كامپيوتر 11:54-63
4- Bashkari M, Sami A, Rastegar M (2020) Outage Cause Detection in Power Distribution Systems based on Data Mining IEEE Transactions on Industrial Informatics 0:1-1
5- Kargarfard F, Sami A, Hemmatzadeh F, Ebrahimie E (2019) Identifying mutation positions in all segments of influenza genome enables better differentiation between pandemic and seasonal strains Gene 697:78-85
6- Bashkari M, Sami A, Rastegar M, Bordbari M (2019) Distribution Power System Outage Diagnosis based on Root Cause Analysis Scientia Iranica :-
7- Honarvar A, Sami A (2018) Improve Home Energy Management System by Extracting Usage Patterns From Power Usage Big Data of Homes' Appliances Advances in Computer and Electrical Engineering 0:126-141
8- Honarvar A, Sami A (2018) Multi-source dataset for urban computing in a Smart City Data in Brief 0:0-0
9- Firouraghi N, Ezzatzadegan-Jahromi S, Sami A, Morvaridi M, شريفيان (2018) Data Quality Assessment and Recommendations to Improve the Quality of Hemodialysis Database Journal Of Health Management And Informatics 5:21-26
10- Honarvar A, Sami A (2018) Towards Sustainable Smart City by Particulate Matter Prediction Using Urban Big Data, Excluding Expensive Air Pollution Infrastructures Big Data Research 0:0-0
11- Khalili A, Sami A, Khozaei A, Pouresmaeeli S (2018) SIDS: State-based intrusion detection for stage-based cyber physical systems International Journal of Critical Infrastructure Protection 22:113-124
12- Mohammadpourfard M, Sami A, Weng Y (2018) Identification of False Data Injection Attacks With Considering the Impact of Wind Generation and Topology Reconfigurations IEEE Transactions on Sustainable Energy 9:1349-1364
13- Mohammadpourfard M, Sami A, Seifi A (2017) A statistical unsupervised method against false data injection attacks: A visualization-based approach Expert Systems with Applications 84:242-261
14- Salehi Z, Sami A, Ghiasi M (2016) MAAR: Robust features to detect malicious activity based on API calls, their arguments and return values Engineering Applications of Artificial Intelligence 59:93-102
15- Honarvar A, Sami A (2016) Extracting Usage Patterns from Power Usage Data of Homes’ Appliances in Smart Home using Big Data Platform International Journal of Information Technology and Web Engineering 12:39-50
16- Behroozi M, Sami A (2016) A Multiple-Classifier Framework for Parkinson’s Disease Detection Based on Various Vocal Tests International Journal of Telemedicine and Applications 2016:1-9
17- Rahmani H, Sami A, Khalili A (2016) CIP-UQIM: A unified model for quality improvement in software SME's based on CMMI level 2 and 3 Information and Software Technology 71:27-57
18- Khalili A, Sami A, Azimi M, Moshtari zohreh nama S, Salehi Z, Ghiasi M, Safavi A (2016) Employing Secure Coding Practices into Industrial Applications: A Case Study* Empirical software engineering 21:4-16
19- Kargarfard F, Sami A, Ebrahimie E (2015) Knowledge discovery and sequence-based prediction of pandemic influenza using an integrated classification and association rule mining (CBA) algorithm Journal of Biomedical Informatics 57:181-188
20- Dallaki H, Sami A, Bazargan lari K, Hamzeh A, Hashemi S (2015) Scaling up the hybrid Particle Swarm Optimization algorithm for nominal data-sets Intelligent Data Analysis 19:825-844
21- Narouie M, احمدي , Sami A (2015) SePaS: Word sense disambiguation by sequential patterns in Sentences Natural Language Engineering 21:251-269
22- Ghiasi M, Sami A, Salehi Z (2015) Dynamic VSA: A Framework for Malware Detection Based on Register Contents Engineering Applications of Artificial Intelligence 44:111-122
23- Khalili A, Sami A (2015) SysDetect: A Systematic approach to Critical State Determination for Industrial Intrusion Detection Systems using Apriori algorithm Journal of Process Control 32:154-160
24- Narouie M, Ahmadi M, Giacinto G, Takabi H, Sami A (2015) DLLMiner: structural mining for malware detection Security and Communication Networks 8:3311-3322
25- Daneshpazhouh A, Sami A (2015) Semi-Supervised Outlier Detection with Only Positive and Unlabeled Data Based on Fuzzy Clustering International Journal on Artificial Intelligence Tools 24:1-16
26- Salehi Z, Sami A, Ghiasi M (2014) Using feature generation from API calls for malware detection Computer Fraud and Security 2014:9-18
27- Daneshpazhouh A, Sami A (2014) Entropy-based outlier detection using semi-supervised approach with few positive examples Pattern Recognition Letters 49:77-84
28- Khalili A, Sami A, Azimi M, Moshtari zohreh nama S, Salehi Z, Ghiasi M, Safavi A (2014) Employing Secure Coding Practices into Industrial Applications: A Case Study Empirical Software Engineering 11111:100-114
29- Sami A, Khalili A, Davanian A, Azimi M (2013) Era of Insecure Industrial Control Systems and Calamities to Come Journal of Electronic Systems 3:155-165
30- Tavakoli pour M, Sami A (2013) Particle Swarm Optimization in Solving Capacitated Vehicle Routing Problem Buletin Teknik Elektro dan Informatika (Bulletin of Electrical Engineering and Informatics) 2:252-257
31- Ghiasi M, Sami A, Salehi M (2013) DyVSoR: Dynamic Malware Detection Based on Extracting Patterns from Value Sets of Registers ISeCure 5:71-82
32- Sami A, Moafian G, Najafi Makhsoos A, Yamini N, حيدري , Bagheri Lankarani K (2013) Eductional level and age as contributing factors to road traffic accidents Chinese Journal of Traumatology 16:281-285
33- AHMADI M, Sami A, Yadegari B, رحيمي (2013) Malware Detection by Bihavioral Sequential Patterns Computer Fraud and Security 2013:11-19
34- Moshtari zohreh nama S, Sami A, Azimi M (2013) Using complexity metrics to Improve Software Security Computer Fraud & Security 2013:8-17
35- Zamani A, Sami A, Khalili M (2012) Multivariate rule-based seismicity map of Iran: A Data Driven Approach Bulletin of earthquake engineering 10:1667-1683
36- Khalili M, Zamani A, Sami A, Khalili M (2012) Multivariate rule-based seismicity map of Iran:a data driven model: Bulletin of earthquake engineering 10:1667-1683
37- کربلايي , Sami A, احمدي (2012) Semantic Malware Detection by Deploying Graph Mining IJCSI International Journal of Computer Science Issues, 8:373-379
38- Dallaki H, Sami A, Hamzeh A, Hashemi S (2011) #Using Feature Selection for Speed up Hybrid PSO/ACO Journal of Computing 3:54-60
39- Dallaki H, Sami A, Hamzeh A, Hashemi S (2011) Using Feature Selection for Speed up Hybrid PSO/ACO Journal of Computing 3:54-60
40- Rahmani M, Hashemi S, Hamzeh A, Sami A (2009) Agent based Decision Tree Learning: A Novel Approach* International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 19:1015-1022
41- Hamzeh A, Hashemi S, Sami A, Rahmani A (2009) A Recursive Classifier System for Partially Observable Environment Fundamenta Informaticae 97:15-40
42- Hamzeh A, Hashemi S, Sami A, Rahmani A (2009) A Recursive Classifier System for Partially Observable Environments Fundamenta Informaticae 97:15-40
43- Rahmani M, Hashemi S, Hamzeh A, Sami A (2009) Agent based Decision Tree Learning: A Novel Approach International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 19:1015-1022
44- Sami A (2006) Obstacles and Misunderstandings Facing Medical Data Mining Lecture Notes in Computer Science-ADMA 2006 :856-863
45- Kargarfard F, Sami A, محمدي ده چشمه , Ebrahimie E (1395) hfh :-
46- Sami A, محمدي ده چشمه , Ebrahimie E, Kargarfard F (0) Novel Features Ranking Method for High Dimensional Biological Data 1:-
47- Sadreddini M, Sami A (0) A model for physical suitability evaluation of Kor and Sivand subbasin Iranian Journal of Science and Technology 25:0-0

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-بشکاري م، سامي ا، رستگار م "تحليل عوامل موثر بر خاموشي هاي شبکه توزيع انرژي الکتريکي با استفاده از تکنيک مصورسازي هاي جغرافيايي " 2019 27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) (2019)
۲-تقدس ع، سامي ا "بررسي تاثيرات استفاده از پروتکل هاي امنيتي در اينترنت اشيا " Third International Congress on mHealth (2019)
۳-فيروروقي ن، سامي ا، عزت زادگان جهرمي ش، شريفيان ر "پيش بيني بقاي بيماران همودياليزي با داده کاوي " اولين کنگره بين المللي انفورماتيک پزشکي (2017)
۴-ازوجي ن، سامي ا " سيستم خودکار پيش بيني تشنج صرع مبتني بر پردازش سيگنال‌هاي الكتروآنسفالوگرام (EEG) " ششمين کنفرانس انفورماتيک تصويربرداري (2015)
۵-فلاحي ن، سامي ا "بهبود تشخيص نفوذ در شبکه هاي کامپيوتري با استفاده الگوريتمهاي داده کاوي " دومين کنگره بين المللي مهندسي برق ، علوم کامپيوتر و فنآوري اطلاعات (2015)
۶-ده بزرگي ف، سامي ا "مديريت پيکربندي بر اساس نتايج حاصل از ارزيابي در مدل CMMI (مطالعه موردي يک شرکت معتبر نرم افزاري در ايران) " بيست و يکمين کنفرانس مهندسي برق ايران (2013)
۷-سامي ا، رحماني ح، کارگرفرد ف، سالاري ا، شفيعي سروستاني ج، ده بزرگي ف، خشت زرين ع "بهبود فرآيند بر اساس مدل يکپارچه بلوغ/توانمندي CMMI با استفاده از نقشه راه IDEAL در يک شرکت توليد کننده نرم افزاري بزرگ ايران " بيست و يکمين کنفرانس مهندسي برق ايران (2013)
۸-محمدزاده درزي س، سامي ا، کريمي م "شناسايي بدافزار با استفاده از کاوش رفتار فايل هاي خوش خيم " IKT2013 (2013)
۹-کيخا م، خليلي ع، صفوي س، سامي ا "تحليلي بر ويژگي هاي نرم افزاري مطرح اسکادا و امکان پذيري توليد اسکاداي بومي " IKT2013 (2013)
۱۰-ده بزرگي ف، سامي ا "ارائه نتايج ارزيابي مبتني بر وزن دهي به نواحي فرآيندي در مدل CMMI(مطالعه موردي يک شرکت معتبر نرم افزاري) " IKT2013 (2013)
۱۱-ده بزرگي ف، سامي ا "بومي سازي مديريت پيکربندي بر اساس CMMI براي يک شرکت معتبر نرم افزاري در ايران " IKT2013 (2013)
۱۲-رحماني ح، سامي ا، شفيعي سروستاني ج "دلايل انتخاب و بومي سازي نقشه راه IDEAL جهت پياده سازي مدل بهبود فرآيند CMMI در يک شرکت ايراني توليد کننده نرم افزار " IKT2013 (2013)
۱۳-نعيمي صديق ع، حمزه ع، هاشمي س، سامي ا "استفاده از تئوري بازي در خطي سازي SVM و مقايسه آن با روشهاي سنتي SVM " IDMC 2010 (2010)
۱۴-مظفري ن، علي بيگي نبي م، هاشمي س، سامي ا، حمزه ع "ارائه يک مدل خوشه بندي وزن دار با حفظ اختصاصي بودن داده ها و قابليت برخورد با نويز " کنفرانس داده کاوي ايران (2010)
۱۵-بشکاري م، سامي ا، رستگار م "تحليل عوامل موثر بر خاموشيهاي شبکه توزيع انرژي الکتريکي با استفاده از تکنيک مصورسازي هاي جغرافيايي " (1398)
۱۶-قهرماني ف، سامي ا، تحيري ه "مقايسه چند روش استخراج ويژگي جهت دسته¬بندي سيگنال EEG در پيش بيني تشنج صرع " بيست و دومين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايران (1395)
۱۷-خزاعي ا، سامي ا، خليلي ع "تشخيص نفوذ به سيستمهاي کنترل صنعتي با استفاده از بصريسازي " 3rd National Conference on Recent Innovations in Electerical and Computer Engineering (1395)
۱۸-مقصودي ع، سامي ا، خزاعي ا "بررسي تاثير ويژگيها در بهبود شخصي‌سازي نتايج جستجو در وب " 3rd National Conference on Recent Innovations in Electerical and Computer Engineering (1395)
۱۹-زارع م، سامي ا، اکبريان ر "ارائه مدلي جهت توسعه مديريت دانش به کمک فناوري اطلاعات در سازمان ( مطالعه موردي : مديريت دانش حاصل از طرح هاي تحقيقاتي دانشجويي) " سومين کنفرانس بين المللي مديريت چالشها و راهکارها (1394)
۲۰-حسيني ع، سامي ا، خون جوش ف، محمدي خواه م "كاربرد محاسبات ابري در خوشه بندي بدافزار " دوازدهمين كنفرانس سيستم هاي هوشمند (1393)
۲۱-شفيعي سروستاني ج، سامي ا "تحليلي بر متريک فعاليت توسعه دھنده در شناسايي آسيبپذيري نرم افزار با استفاده از کاوش مخازن نرم افزاري " دوازدهمين كنفرانس سيستم هاي هوشمند (1392)
۲۲-خليلي م، زماني ا، سامي ا "تهيه نقشه لرزه خيزي ايران با بهرهگيري از قوانين چند گانه " هفدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران (1392)
۲۳-کيخا م، خليلي ع، صفوي س، سامي ا "تحليلي بر ويژگي هاي نرم افزارهاي مطرح اسکادا و امکان پذيري " پنجمين کنفرانس فناوري اطلاعات و دانش (1392)
۲۴-خليلي م، خليلي م، زماني ا، سامي ا "معرفي دانش داده کاوي و کاربرد آن " شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران (1391)
۲۵-مرزبان م، سامي ا، خوشمنش س "بررسي آمار ايدز در استان فارس با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي " کاربرد فناوري اطلاعات در سلامت (1390)
۲۶-سامي ا "نقش فناوري اطلاعات در پردازش داده هاي تصادفات: يافته ها، بايدها، افق ها، موانع و راهکارهاي داده ها " اولين كنگره کاربرد فناوري اطلاعات در سلامت (1390)
۲۷- بختياري ح، سامي ا "آناليز داده هاي مرگ و مير تصادفات رانندگي در سال هاي 1383 تا 1388 در استان فارس " اولين كنگره كاربرد فناوري اطلاعات در سلامت (1390)
۲۸-سامي ا "وضع موجود و افق پيش روي سامانه جامع تصادفات فارس در ايمن سازي جاده ها " دومين سمينار کاهش بار سوانح ترافيکي، چالش ها و راهکارهاي پيش رو (1390)
۲۹-صلاحي س، سامي ا، راسخ ا "روش نوين در پيش بيني زمان سفر جاده ها " First International Conference on Contemporary Issues in Computer and Information Sciences (CICIS 2011) (1390)
۳۰-کاميابي ج، سامي ا، مالکي ف "پبش بيني خطاي نرم افزار بر اساس وابستگي درختي " First International Conference on Contemporary Issues in Computer and Information Sciences (CICIS 2011) (1390)
۳۱-مالکي ف، سامي ا، کاميابي ج "پيش بيني خطاي نرم افزار بر اساس وابستگي هاي چرخشي درجه بالاي متريک کد " First International Conference on Contemporary Issues in Computer and Information Sciences (CICIS 2011) (1390)
۳۲-بخشنده م، سامي ا، فراهي ا "مانيتور فرآيند BPEL با استفاده از مدل مخقي مارکف (HMM) در معماري سرويس گرا (SOA) " اولين کنفرانس ملي محاسبات نرم و فنآوري اطلاعات (1389)
۳۳-بخشنده م، سامي ا، فراهي ا "ارائه يک رويکرد پيش کنشي براي ارزيابي کارايي فرآيند BPEL با استفاده از شبکه پتري تصادفي " شانزدهمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايران (1389)
۳۴-عابدي ه، کرامتي ع، سبحان منش ف، سامي ا "بررسي تاثير جبران خدمت (servie recovery) بر رضايتمندي مشتريان در بانکداري الکترونيک " چهارمين کنفرانس بانکداري الکترونيک (1389)
۳۵-احمدي م، سامي ا، رحيمي ح، يادگاري ب "تشخيص بدافزارها به کمک کاوش رفتار " موضوعات نوين در علوم کامپيوتر و اطلاعات (1389)
۳۶-سامي ا، نيکومرام ف "استخراج کلمات کليدي متن با استفاده از تجزيه ماتريس باينري " موضوعات نوين در علوم کامپيوتر و اطلاعات (1389)
۳۷-ميرعيسايي س، نورزاده س، سامي ا "کاوش روابط دوستي به کمک اطلاعات شبکه تلفن همران " موضوعات نوين در علوم کامپيوتر و اطلاعات (1389)
۳۸-نيکومرام ف، سامي ا، حمزه ع، هاشمي س، زردشت م "الگوريتم هايي جهت حل مساله تجزينه باينري " همايش كاربردهاي صلح آميز تكنولوژي هسته اي (1388)
۳۹-پيرويان ن، رحيمي ح، سامي ا، يادگاري ب "داده کاوي جهت مديريت ارتباط با مشتري بر روي داده هاي حجيم و نامتوازن شرکتهاي مخابرات " سومين كنفرانس داده كاوي ايران (1388)
۴۰-چيت ساز ا، سامي ا "روشي بهينه در استخراج الگوهاي تمييز دهنده جهت بهبود طبقه بندي داده ها " پانزدهمين كنفرانس ملي كامپيوتر (1388)
۴۱-رحيمي ح، يادگاري ب، سامي ا، پيرويان ن "شناسايي بد افزار با داده کاوي " پانزدهمين كنفرانس ملي كامپيوتر (1388)
۴۲-نيکومرام ف، سامي ا، حمزه ع، هاشمي س، زردشت م "الگوريتم هايي جهت حل مسئله تجزيه ماتريس باينري " همايش كابردهاي صلح آميز تكنولوژي هسته اي (1388)
۴۳-سامي ا، معمار م، حمزه ع، هاشمي س، نيکومرام ف "كشف اولويت ها بدون نياز به تاريخچه " همايش كابردهاي صلح آميز تكنولوژي هسته اي (1388)
44-Azouji N, Sami A, Taheri M " Large Margin Cellular Piecewice Linear Classifier " International Conf. on Smart City (2019)
45-Firouzi E, Sami A "Visual Studio Automated Refactoring Tool Should Improve Development Time, but ReSharper Led to More Solution-Build Failures " 2019 IEEE Workshop on Mining and Analyzing Interaction Histories (MAINT) (2019)
46-Sami A, Karimian R, Taghados A "Impact of Team Size, Project Scale and Level of Education on Software Build Event Status in Enriched Event Streams " 2019 27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) (2019)
47-Joonbakhsh A, Sami A "Mining and extraction of personal software process measures through IDE interaction logs " the 15th International Conference on Mining Software Repositories (2018)
48-Khalili A, Sami A "SADCPS: Semi-supervised attack detection in cyber physical systems " 18th International Symposium on Computer Science and Software Engineering Conference (CSSE 2017) (2017)
49-Kazemi A, Kazemi K, Sami A, Sharifian, R "SURVIVAL PREDICTION OF PATIENTS AFTER LIVER TRANSPLANTATION IN SHIRAZ ORGAN TRANSPLANTATION CENTER USING MACHINE LEARNING " The 18th Congress of the European Society for Organ Transplantation-ESOT (2017)
50-Kazemi A, Kazemi K, Sami A, Sharifian, R "Predicting patient survival after liver transplantation using decision tree technique " The 18th Congress of the European Society for Organ Transplantation-ESOT (2017)
51-Firouraghi N, Ezzatzadegan-Jahromi S, Sami A, Sharifian, R "ASSESSMENT OF DATA QUALITY AND RECOMMENDATIONS TO IMPROVE QUALITY OF SHIRAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES HEMODIALYSIS DATABASE " اولين کنگره بين المللي انفورماتيک پزشکي (2017)
52-Sami A, Firouraghi N, Ezzatzadegan-Jahromi S, Sharifian, R "Generating Vast Number of Hypotheses Requires Having a Complete Hemodialysis Registry " 16th Int Congress of Nephrology, Dialysis and Transplantation (2017)
53-Firouraghi N, Ezzatzadegan-Jahromi S, Sami A, Sharifian, R "Vascular Access Types Usage Duration and Mortality Through the First Year of Hemodialysis " 16th Int Congress of Nephrology, Dialysis and Transplantation (2017)
54-Khoshnood N, Sami A, Ezzatzadegan-Jahromi S, Nematolahi M "Temporal Patterns in Knowledge Discovery of Hemodialysis Patients’ Data " 16th Int Congress of Nephrology, Dialysis and Transplantation (2017)
55-Fallahi N, Sami A, Tajbakhsh M "Automated flow-based rule generation for network intrusion detection systems " Electrical Engineering (ICEE), 2016 24th Iranian Conference on (2016)
56-Moshtari zohreh nama S, Sami A "Evaluating and Comparing Complexity, Coupling and a New Proposed Set of Coupling Metrics in Cross-Project Vulnerability Prediction " ACM SAC 2016 (2016)
57-Dehghani M, Khalafi Z, Khalili A, Sami A "Integrity Attack Detection in PMU Networks Using Static State Estimation Algorithm " IEEE Powertech conference (2015)
58-Khalili A, Sami A, Ghiasi M, Moshtari zohreh nama S, Salehi Z, Azimi M "Software Engineering Issues Regarding Securing ICS: An Industrial Case Study " International Conf Software Engineering Workshop (ICSE 2014)-MoSEMInA'14 (2014)
59-Azimi M, Sami A, Khalili A "A Security Test-Bed for Industrial Control Systems " International Conf Software Engineering Workshop (ICSE 2014)-MoSEMInA'14 (2014)
60-Daneshpazhouh A, Sami A "Semi-supervised Outlier Detection with only positive and Unlabeled Data based on Fuzzy Clustering " IKT2013 (2013)
61-Khalili A, Keikha M, Sami A, Safavi A "Recovery Schema for Industrial Control Systems " IKT2013 (2013)
62-خليلي , Keikha M, Sami A, Safavi A "Recovery Scheme for Industrial Control Systems " IKT2013 (2013)
63-Narouie M, AHMADI M, Sami A "Mining Modules’ Dependencies for Malware Detection " IT Security for the Next Generation (2012)
64-کربلايي , Sami A, AHMADI M "Semantic Malware Detection by Deploying Graph Mining " IT Security for the Next Generation (2012)
65-Salehi Z, Ghiasi M, Sami A "A Miner for Malware Detection Based on API Function Calls and Their Arguments " Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP) (2012)
66-Ghiasi M, Sami A, Salehi Z "Dynamic Malware Detection Using Registers Values Set " 9th International ISC Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC'12) (2012)
67-Kamiaby J, Maleki F, Sami A "Software Defect Prediction Using Transitive Dependencies on Software Graph Dependency " 3rd International Conference on Computer Science and its Applications (CSA-11) (2011)
68-Marzban M, Khoshmanesh S, Sami A "Cohesion Between Size of Commit and Type of Commit " 3rd International Conference on Computer Science and its Applications (CSA-11) (2011)
69-Sami A, Ahmadi M, رحيمي , Yadegari B "Detection of Polymorphic Malware Based on Mining Iterative API Call Patterns " IT-Security Conference 2011 (2011)
70-Sami A "Data Mining as a Tool for Policy Setting and Evaluation: Introduction, Case Studies, and Practical Considerations " Reducing Burden of Traffic Road Accidents (2011)
71-Sami A, Bakhtirari H, Moafian G "Survey of Interventions for Reducing Impacts of Road Traffic Accidents in the World and Their Impacts in Fars Province of Iran from 2004 to 2008 " Reducing Burden of Traffic Road Accidents (2011)
72-Sami A, Moafian G, Yamini N, Najafi Makhsoos A, AGHABEIGI M "Challenges and Obstacles of Road Traffic Accident Data and Data Mining Promises " Reducing Burden of Traffic Road Accidents (2011)
73-Tabandeh Y, Sami A "Classification of Tutor System Logs with High Categorical Features " KDD Cup Workshop (2010)
74-Sami A, فخراحمد "Design-Level Metrics Estimation Based on Code Metrics " ACM SAC 2010 (2010)
75-Mirisaee S, نورزاده , Sami A, Sameni R "Mining Friendship from Cell-Phone Switch Data " HumanCom 2010 (2010)
76-Sami A, Yadegari B, رحيمي , پيرويان , Hashemi S, Hamzeh A "Malware Detection Based on Mining API Calls " ACM SAC 2010 (2010)
77-فخراحمد , Sami A "Effective Estimation of Modules' Metrics in Software Defect Prediction " World Congress on Engineering (2009)
78-Ahmadi E, Taheri ghadim M, Mirshekari N, Hashemi S, Hamzeh A, Sami A "Cooperative Fuzzy Rulebase Construction based on a Novel Fuzzy Decision Tree " IEEE Innovations 209 (2009)
79-Kargarfard F, Ebrahimie E, Sami A "Novel Features Ranking Method for High Dimensional Biological Data " هفتمين همايش بيوانفورماتيک ايران (1396)
80-Sami A "Use of social networks to destroy democracy paradigm " همايش بين المللي نقش اديان در اخلاق صلح، عفو و دوستي (1396)
81-Sami A "Friendship among cyber security experts the only way to save the world from critical advanced cyber threads " همايش بين المللي نقش اديان در اخلاق صلح، عفو و دوستي (1396)
82-Bahrami derasele M, Sami A, Ebrahimie E "Mining sequences of influenza A, HA and NA antigens to extract constant points and predict potential points of mutation to improve vaccine efficiency by use of Random forest and Association rule mining " ششمين همايش بيوانفورماتيک ايران (1395)
83-Bahrami derasele M, Sami A, Ebrahimie E, Sadreddini M "Mining Association Rules of Influenza Virus Sequences " چهارمين همايش بيوانفورماتيک ايران (1391)
84-Bahrami derasele M, Sami A, Ebrahimie E, Sadreddini M "Classification of Influenza Virus Subtype by Data Mining Techniques " چهارمين همايش بيوانفورماتيک ايران (1391)

طرح هاي کاربردي (6)
عنوان
توسعه سيستم يکپارچه مانيتورينگ و کنترل ايستگاههاي تقليل فشار گاز بخش توزيع شرکت گاز استان فارس
ساخت سامانه تحليل بر خط و انبار داده بيماري هاي واگير استان فارس
حمايت از پروژه هاي كارشناسي ارشد
ارزيابي سيستن هاي MIS شرکت برق منطقه اي فارس
ارزيابي اوليه و تعريف ابعاد و زير پروژه هاي مربوط به پروژه اتوماسيون يکپارچه بخش توزيع شرکت گاز استان فارس
بررسي استفاده از فناوري اطلاعات و داده کاوي جهت تعيين کنتورهاي دستکاري شده (زير قرارداد ۹۹-۹۱)

عناوین تدریس شده
دکتري تخصصي (Ph.D)
داده پردازي در هواشناسي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
داده كاوي پيشرفته
مديريت امنيت اطلاعات
داده كاوي
توسعه امن نرم افزار
مهندسي نرم افزار پيشرفته
دکتري تخصصي (Ph.D)
داده كاوي
مهندسي نرم افزار پيشرفته
مباحث پيشرفته درمهندسي نرم افزار-برنامه نويسي امن
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
مديريت زنجيره عرضه
مهندسي سيستمها
كارشناسي ناپيوسته
آز مهندسي نرم افزار
مهندسي نرم افزار
كـارشناسي
مهندسي نرم افزار ۱
مباني و برنامه نويسي كامپيوتر - مهندسي
تحليل عددي
آزمايشگاه كامپيوتر
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
برنامه سازي پيشرفته
زبان ماشين و برنامه سازي سيستم
ساختمان داده هاوالگوريتمها ۱
روشهاي محاسبات عددي
شيوه ارايه مطالب علمي وفني
سيستمهاي بلادرنگ
تحليل و طراحي سيستم ها
مهندسي نرم افزار
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
توصيف ووارسي برنامه ها
مهندسي نرم افزار پيشرفته
بازيابي اطلاعات متني
داده كاوي
سيستم هاي کامپيوتري امن
توسعه امن نرم افزار
مديريت امنيت اطلاعات
حفاظت داده ها
دکتري تخصصي (Ph.D)
شيوه اخذ دانش
مباحث ويژه در مهندسي نرم افزار(برنامه نويسي امن)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (114)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمدصادق بشکاري آناليز خاموشي ها در شبکه توزيع انرژي الکتريکي با استفاده از داده کاوي ۱۳۹۹
عليرضا هنرور بهبود پيش بيني آلودگي هوا در شهر هوشمند با استفاده از ادغام منابع داده کلان شهري ۱۳۹۸
مصطفي محمدپورفرد يک رويکرد سيستماتيک براي بهبود امنيت سايبري سيستم هاي قدرت ۱۳۹۷
عبدالله خليلي سيستم تشخيص نفوذ چندلايه صنعتي ۱۳۹۵
مرضيه خليلي کشف قوانين موثر بر سايز تکتونيک ايران با بهره گيري از روش داد کاوي ۱۳۹۱
بهروز شاهي شيخ احمدلو ارايه مدلي مبتني بر سيستم هاي فازي براي پيش بيني خطاهاي نرم افزاري ۰
ندا ازوجي يادگيري مبتني بر ساختار سلول بندي پهن حاشيه ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
احسان فيروزي بررسي آسيب‌پذيري‌هاي مربوط به کدنويسي .NET درStack Overflow و وضعيت انتقال ‌آن‌ها به GitHub ۱۳۹۹
محسن مشهور افزايش دسترسي صفحات وب براي افراد با مشکلات بينايي ۱۳۹۹
سيده ناهيد سجاديان شناسايي حلقه‌هاي کلاهبرداري در Stack Overflow ۱۳۹۹
کريم فاطمي فر ارتقاي کسب و کار صنعت هتلداري با به کارگيري تجارت الکترونيک (مطالعه موردي هتل‌هاي جزيره کيش) ۱۳۹۸
مرتضي وردي بررسي تجربي آسيب پذيري هاي زبان برنامه نويسي ++c در نمونه کدهاي برخط ۱۳۹۸
سيده ويدا افضلي ارائه يک معماري جديد امن در حوزه اينترنت اشيا سلامت ۱۳۹۸
محمدرضا داوراني ميرزايي پيش‌بيني خطاي نرم‌افزاري براساس داده‌هاي ديگر پروژه‌ها (بين پروژه‌اي) ۱۳۹۸
علي تقدس تجزيه و تحليل امنيتي دستگاه اندازه گيري هوشمند ۱۳۹۸
رضا کريميان کاکلکي اولويت‌بندي آسيب پذيري‌ها در سيستم‌هاي کنترل صنعتي ۱۳۹۸
عليرضا جونبخش نجف ابادي استخراج معيارهاي فرآيندهاي نرم افزار شخصي (PSP) از طريق کاوش لاگ هاي تعاملي ۱۳۹۸
حميدرضا اميرپورکلمه امنيت، حفظ حريم خصوصي و قابليت اطمينان اينترنت اشيا در مديريت شهري با رويکرد حمل و نقل هوشمند ۱۳۹۷
فاطمه سعيدي تحليل دلائل ريشه اي موانع پياده سازي استانداردهاي امنيتي مانند ISMS و سري ISO ۲۷۰۰۰ در يک سازمان و اصلاح چارچوب در يک سازمان(مطالعه موردي) ۱۳۹۶
مهدي غلامي ارزيابي پياده سازي قسمتي از سيستم مديريت امنيت اطلاعات با نگاه به تهديدهاي ماناي پيشرفته ۱۳۹۶
زهرا آقاخاني بررسي چالشهاي انساني موجود در پياده سازي ISMS در سازمان و راهکار پيشنهادي (مطالعه موردي) ۱۳۹۶
جعفر نادي شناسايي برق دزدي با داده کاوي ۱۳۹۶
فرشته شاهبازي اعتبارسنجي سيستم پيش بيني نياز به تزريق خون در مصدومان ترومايي ۱۳۹۶
محمد محبوب ديلمي تدوين کنترل هاي امنيتي در شناسايي يا پيشگيري از تهديداتِ مانايِ پيشرفته ۱۳۹۶
مرتضي دستوري ثبت رفتار برنامه هاي اندرويدي بر روي دستگاه هاي واقعي ۱۳۹۶
ساراسادات کاشاني بزرگ چارچوبي براي پيشگيري و شناسايي پولشويي مبتني بر فناوري اطلاعات در يکي از بانک هاي ايران ۱۳۹۶
رضا دارايي ارايه يک ديوار آتش جهت شبکه هاي صنعتي ۱۳۹۵
مطيع اله صديقي داده کاوي سوانح دريايي- مطاله موردي بقا در تايتانيک ۱۳۹۵
محمد مهرگان فر پياده سازي هاني پات هاي شبکه هاي کنترل صنعتي ۱۳۹۵
امين خزاعي تشخيص نفوذ به سيستم‌هاي فيزيکي سايبري با آناليز بصري ۱۳۹۵
محمد يزداني نيا مطالعه تجربي فعاليت‎هاي توسعه‎دهندگان در انباره‎هاي نرم‎افزار ۱۳۹۵
مسعود مختاري هاشم اباد پيش بيني تعامل دارو- هدف به منظور بکارگيري دارو براي اهداف درماني ديگر ۱۳۹۵
عبدالصمد مقصودي بهبود نتايج جستجو در وب بر اساس علايق کاربر ۱۳۹۵
حميده زارع ارزيابي و بهبود ابزارهاي شناسايي الگوهاي طراحي ۱۳۹۴
سکينه دهقاني ارزيابي و بهبود خروجي ابزارهاي شناسايي خودکار الگوهاي طراحي ۱۳۹۴
محبوبه جهانبازي بهبود اولويت بندي محک ها با استفاده از پوشش ۱۳۹۴
ناصر فلاحي ارائه الگوريتمي جديد به منظور توليد اتوماتيک قانون در سيستم هاي تشخيص نفوذ مبتني بر قانون ۱۳۹۴
لاله اقارضايي گوغري طراحي يک سيستم تصميم يار باليني براي تعيين ميزان خطر بروز آمبولي ريه و ترمبوز وريدي عمقي با استفاده از شبکه ي عصبي مصنوعي ۱۳۹۴
محمد محمدي خواه ارائه ابزاري براي تشخيص آسيب‌پذيري در کد هاي به زبان C ۱۳۹۳
عليرضا خشت زرين بومي سازي مديريت پيکربندي در چارچوب CMMI در يک سازمان ايراني ۱۳۹۳
نويد يميني تاثير معيارهاي توسعه دهندگان در پيش‌بيني خطا در نرم‌افزار ۱۳۹۳
عليرضا حسيني ماشين خودکار آناليز رفتاري بدافزار جاسوسي ۱۳۹۳
حسين رحماني مدلي يكپارچه بر اساس سطح ۲ و ۳ مدل يكپارچه توانمندي/ بلوغ براي بهبود كيفيت در سازمان‌هاي نرم‌افزاري كوچك و متوسط ۱۳۹۳
آرمان ابراهيم پور استفاده از اطلاعات فراواني پوشش در تکنيک هاي اولويت بندي موارد آزمون به منظور افزايش نرخ کشف خطا ۱۳۹۳
ياسمين البرزي تلفيق CMMI با متدولوژي هاي چابک ۱۳۹۳
مينو دلجوان انوري بررسي عوامل موثر بر قيمت طلا و ارائه مدل پيش بيني قيمت آن به کمک تکنيک هاي پيشرفته داده کاوي ۱۳۹۳
فاطمه کارگرفرد استخراج دانش از توالي ويروس آنفولانزا با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي ۱۳۹۲
زينب اسمعيل پور گسترش ابزارهاي خودکار شناسايي الگوهاي طراحي با عملگرهاي پالايش و تصحيح برچسب ۱۳۹۲
مهدي عظيمي ارائه چارچوب تست امنيت سيستم‌هاي اسكادا ۱۳۹۲
جميله شفيعي سروستاني تاثير متريک هاي استخراج شده از مخازن نرم افزاري بر بهبود مدل هاي تشخيص آسيب پذيري نرم افزار ۱۳۹۲
عارف الطاف ارائه مدلي براي امن سازي سيستمهاي كنترل صنعتي شركتهاي بهره بردار نفت و گاز (شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري) ۱۳۹۲
سعيد صلاحي آناليز برخط و ارتقاع کيفيت داده هاي بيماري هاي واگير معاونت بهداشت ۱۳۹۲
محمدمهدي توکلي پور روش جديد مبتني بر آمار براي کشف داده هاي نامتعارف ۱۳۹۲
اتوسا سالاري شناسايي داده نامتعارف با استفاده از روش هاي آماري نيمه نظارتي در شرايط تغيير توزيع متغير ۱۳۹۲
مرضيه رستگار شناسايي نيمه نظارتي داده نامتعارف با نمونه هاي مثبت بر مبناي توزيع داده ها ۱۳۹۲
محمدصادق بشکاري بهبود عملکرد شناسايي داده نامتعارف با استفاده از برچسب مثبت ۱۳۹۲
آرمين دانش پژوه شناسايي اختلاس بر پايه روش يادگيري نيمه نظارتي با استفاده از داده هاي بدون برچسب و داده هايي با برچسب مثبت ۱۳۹۲
شادي مرادي پياده سازي و بومي سازي سيستم اندازه گيري عملکرد: مطالعه موردي يک شرکت طراحي و مهندسي نفت و گاز ۱۳۹۲
قاسم معافيان به کارگيري داده کاوي در سياست گذاري و تجزيه وتحليل داده هاي تصادفات جاده اي ۱۳۹۲
آرمان نجفي مخصوص بررسي معيارهاي موفقيت نرم افزارهاي متن باز در راستاي ساخت سيستم توصيه ۱۳۹۱
مريم کراري ارائه مدلي براي برقراري پيوند بين معماري نرم افزار انباره ديجيتال و مدل ذخيره سازي فايل سيستم هاي توزيع شده ۱۳۹۱
فاطمه ده بزرگي پياده سازي و بومي سازي راهکار ارتقاء توانمندي براي يک شرکت بزرگ نرم افزاري ايران ۱۳۹۱
سارا مشتري زهره نما بهبود امنيت در سيستم هاي اسکادا ۱۳۹۱
فاطمه خدابنده کشف قوانين حاکم بر روش هاي ازدياد برداشت از مخازن نفتي با استفاده از داده کاوي ۱۳۹۱
محبوبه غياثي شناسايي بدافزار ها با استفاده از آناليز مجموعه مقادير ۱۳۹۱
مريم بهرامي دراسله طبقه بندي نوع و ميزبان در ويروس آنفولانزا از روي توالي هاي ويروس ۱۳۹۱
حسن طنابي ارائه روشي نوين براي خطازدايي خودکار نرم افزار ۱۳۹۱
زهرا صالحي شناسايي بدافزارها با استفاده از الگوهاي رفتاري ۱۳۹۱
محمد نوري مطلق ارائه پروتکل آموزش الگوريتم و برنامه نويسي براي دانش آموزان دبستاني ۱۳۹۱
مريم مرزبان مکان يابي پوياي خطا در برنامه هاي تحت وب نوشته شده به زبان PHP ۱۳۹۱
سيدعلي محمدزاده درزي رويه اي نوين در شناسايي بدافزارها با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي ۱۳۹۱
عليرضا کاظمي شناسايي بدافزارها با استفاده از الگوريتم هاي گراف کاوي ۱۳۹۱
مريم شکراللهي ارزيابي و ارائه راهكار براي سيستم هاي MIS برق منطقه اي فارس ۱۳۹۱
مصطفي کاشاني بررسي نقش عامل جاده در کاهش تصادفات جاده اي با استفاده ازتکنيکهاي داده کاوي ۱۳۹۱
بهزاد نظرپور تشخيص خطاي نرم افزار با استفاده از داده کاوي ۱۳۹۰
فرناز مستوفي ارزيابي کيفي سيستم‌هاي MIS در شرکت برق منطقه‌اي فارس و ارائه راه کار در سيستم هاي طرح و توسعه ، برنامه ريزي ، بهره برداري و گزارشات مديريتي ۱۳۹۰
فاطمه کربلايي شناسايي بد افزارها با استفاده از ابزارهاي داده کاوي ۱۳۹۰
علي طهمورث پور ضرورت ايجاد پايگاه داده مشترک در بين شرکتهاي بيمه در کشور ايران و راهکارهاي ايجاد آن ۱۳۹۰
جواد کاميابي استفاده از داده‏کاوي در پيش بيني خطاي نرم افزار بر اساس متريک‏هاي کد و وابستگي ۱۳۹۰
فرزانه مالکي پيش بيني خطاي نرم‏افزار بر اساس وابستگي‏ها‏ي قطعات كد با استفاده از داده‏كاوي ۱۳۹۰
فاطمه نيکومرام تجزيه ي ماتريس براي داده کاوي ۱۳۹۰
ياسر تابنده روشهاي وزن دهي براي انتخاب خصيصه ۱۳۹۰
سيدعليرضا فاني ساروي ارزيابي تأثير اجراء e-CRM بر نحوه سرويس دهي به مشتريان بانک هاي ايران و مقايسه عملکرد نمونه هايي از سيستمهاي e-CRM پياده شده در بانکهاي خصوصي و دولتي ايران و ارائه راهکارهاي جديد ۱۳۹۰
نبي اله بيات مقدم بررسي و تحليل چند فاکتوري برنامه نويسي زوجي (Pair Programming) بر پايه متدلوژي PSP ۱۳۹۰
عاطفه خزاعي قوژدي پيش بيني بهره کشي و خوشه بندي آسيب پذيري ها بوسيله ي متن کاوي ۱۳۹۰
بابک اردکاني ارائه روشي جهت تحقق پرداخت الكترونيكي عوارض در كشور با استفاده از الگو هاي داده كاوي ۱۳۹۰
معصومه زارع طراحي و ارائه مدلي جهت توسعه مديريت دانش با کمک فناوري اطلاعات در سازمان( مطالعه موردي : مديريت دانش در پروژه ها و پايان نامه هاي دانشجويي ۱۳۹۰
راضيه رستمي طرح استراتژيک فناوري اطلاعات درگمرک شناخت چالشها ارائه مدل و راه حل مناسب جهت استقرار (مطالعه موردي گمرک گناوه) ۱۳۹۰
امير سياحي ساخت هاني‌پات صنعتي کم هزينه با درجه تعامل بالا ۰
مريم نادري مروري بر آموزش الکترونيک در بحران کوويد۱۹ در ايران و جهان. ۰
سيد محمد مهدي هاشمي کنترل مقاوم کنترل کننده‌ منطقي برنامه‌پذير در مقابل حمله به حافظه و خرابي‌هاي حسگرها ۰
امير حق شناس شناسايي خودکار کد هاي برطرف کننده ي خطا در پروژه هاي نرم افزاري متن باز به زبان پايتون ۰
سارا محمدخاني طراحي سامانه گزارشنويسي ساختاريافته براي عکسهاي پزشکي ۰
حميده جمال اف سنگي استخراج دانش از مجموعه داده گراف نرم افزار Heritage براي تجزيه و تحليل نرم افزارهاي داراي چند منبع ۰
مرتضي ساکي بررسي آسيب پذيري امنيتي قطعه کدهاي PHP در Stackoverflow ۰
مسعود عبداله زاده ارائه يک روش عملياتي جهت وزن‌دهي ويژگي‌هاي کيفيت در استفاده‌ي نرم‌افزار بر اساس مدل ISO SQuaRE با استفاده از منطق فازي ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مهدي غلاميان کارکن امن نمودن رايانش مه براي اينترنت اشيا ۱۳۹۸
علي حاجي خاني بررسي ارتقاء امنيت نرم افزار هاي تحت وب از تزريق و منطق آسيب پذيري ۱۳۹۶
مرتضي ترابي بررسي سيستم هاي يکپارچگي مداوم و تحويل پيوسته و تاثير آنها در بهبود فرآيند توسعه نرم افزار ۱۳۹۶
ميلاد قاضي زاده كاوش داده هاي توصيف ژني به كمك رويكرد يادگيري ماشين ۱۳۹۶
مهدي پزشکي ارزيابي منابع انساني توسعه نرم افزار ۱۳۹۵
محمد امين قابليت هاي ارتباطات ۵G در پشتيباني از اينترنت اشيا ۱۳۹۵
اعظم تقي زاده مديريت در توسعه نرم افزار جهاني ۱۳۹۵
محمدرضا خدادوست امنيت در اينترنت اشيا ۱۳۹۵
فهيم محمدي بررسي و مقايسه مدل ها و روش هاي داده کاوي اعتبار سنجي مشتريان جهت اخذ تسهيلات بانکي ۱۳۹۴
محمد کريمپور نژاد شيرازي بررسي ويژگيهاي انواع روش هاي بازاريابي در تجارت الکترونيک ۱۳۹۴
رضا طاهرخاني داده عظيم چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
فاطمه پرويزمنفرد شرحي بر تکنيک هاي کاهش زماني تست رگرسيون ۱۳۹۴
محمدمهدي مشايخي مشهدالکوبه کنترل کيفيت در مدل يکپارچه بلوغ قابليت ۱۳۹۲
حبيبه ده بزرگي بهبود فرايندهاي نرم افزاري در سازمانهاي کوچک و متوسط ۱۳۹۲
محمود ثابت کيش بررسي مسائل امنيتي در شبکه هاي صنعتي ۱۳۹۲
بابک خرمي عوامل مؤثر بر وفاداري مشتريان در بانکداري الکترونيکي و ميزان تآثير هرکدام ۰
عيسي جعفري بررسي روش‌هاي پيش‌بيني ورشکستگي ۰
شيما حکيمي راد ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (88)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سيد مصطفي فخر احمد ترجمه ماشيني مبتني بر روش هاي داده کاوي و ساختارهاي استنتاجي ۱۳۹۱
مريم حداديان نژاديوسفي توليد خودکار داده هاي آزمون بر پايه الگوريتم هاي بهينه سازي چند هدفه ۰
الهام دهقاني فيروزابادي تخمين تلاش پروژه هاي نرم افزاري با محاسبات ادراکي ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
تينا رضايي بروجني تغيير فضاي سرآيند براي خوشه‌بندي بدافزار ۱۳۹۹
طيبه اب اذر تحليل جمعي در پنهان نگاري رقابتي ۱۳۹۹
زهرا جهانديده اصلاح پارامتر بهره‌وري آب درمدل AquaCrop براي شبيه‌سازي توليد ماده خشک گندم و ذرت در تنش آبي ۱۳۹۹
ارش احرار پيش‌بيني وقوع تصادفات رانندگي جاده‌اي بر پايه‌ي تکنيک‌هاي داده‌کاوي ۱۳۹۸
علي سلطاني نژاد ارائه روشي براي تحليل احساسات افراد با استفاده از شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۸
ريحانه عطاريان ارائه يک حمله تحليل ترافيک شبکه غير فعال به منظور شناسايي وب سايت هاي بازديد شده از طريق شبکه ناشناس تور ۱۳۹۸
مليحه عرفان منش تشخيص و پيش بيني ناهنجاري در خانه هاي هوشمند ۱۳۹۸
شيرين مردان پورشهرکردي حل مسئله مسيريابي کشتي با استفاده از الگوريتم هاي اکتشافي ۱۳۹۸
رضا جهان کهن تشخيص بدافزار با بهره گيري از يادگيري نيمه نظارتي ۱۳۹۷
مهناز موسي خاني طراحي و پياده سازي نرم افزار استوديو مجازي ۱۳۹۷
سعادت فرزانه خوشه بندي تطبيقي جريان داده هاي ديناميك IoT ۱۳۹۷
محمدعلي طلاقت ارائه مدل مهندسي نرم افزار براي کسب و کارهاي نوپاي وبي ايران ۱۳۹۷
سيدمحمدرضا فرزان مهر ارزيابي در سيستم هاي آموزشي با استفاده از محاسبات ادراکي ۱۳۹۶
ماندانا بهارلوهوره بررسي تاثير برخي مواد دارويي گياهي بر تغييرات پيرايشي (اسپلايسينگ) در سطح ترانسکريپتوم با روش متا‌آناليز ۱۳۹۶
ابراهيم سياحي روشي براي شناسايي بدافزار براساس بايت‌هاي خام PE ۱۳۹۶
اميرحسين عرشيا رديابي آزمون واحد به کد توليد شده بر اساس تجزيه و تحليل متني ۱۳۹۶
بهرام ياراحمدي پياده سازي يک چارچوب براي اجراي کدهاي جاوا ۸ بر روي پردازنده هاي گرافيکي ۱۳۹۶
سيدحامد شرافت مولا ارائه يک سيستم توصيه گر بر پايه تحليل کاربران ۱۳۹۵
پروانه نشاطي نسب بهبود ابهام زدايي کلمات مبهم مبتني بر گراف با WordNet ۱۳۹۵
سميرا فرهادي مقايسه اثر آنتي اکسيداني و ضد سرطاني بخش هاي مختلف ارقام انار ۱۳۹۵
جلال الماسي فر ارائه روشي براي شناسايي ويژگيهاي ضمني موجود در نقدهاي نوشته شده توسط مشتريان ۱۳۹۴
محمد محمدي ارائه روشي در جهت بهبود پيش‏بيني خطاي نرم‏افزار ۱۳۹۴
سميرا مهرنوش ارائه مدلي براي خلاصه سازي استخراجي متون ۱۳۹۴
محمود ميکائيلي ارايه يک مدل مديريت کيفيت مکالمات در شبکه هاي موبايل مبتني بر معيار PESQ ۱۳۹۳
شهرام خطابي باويل عليا بررسي و پيش بيني هزينه هاي درمان مستقيم با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي مطالعه موردي: مديريت درمان سازمان تامين اجتماعي استان فارس ۱۳۹۳
مارال اصفهان پور بررسي و ارزيابي تکنيک هاي موازي سازي در سيستم عامل اندرويد ۱۳۹۳
پويا معمارضياء بهينه سازي حافظه کارت گرافيک در پردازش تصوير ديجيتال ۱۳۹۳
محمدعلي بهرامي طراحي و پياده سازي آلگوريتم ستون سازي براي حل مسائل ترکيبي با مقياس بزرگ ۱۳۹۳
فتانه دلاوري ارائه رويکرد جديدي براي افزايش دقت سيستمهاي تشخيص نفوذ با استفاده از معيار شباهت رفتارها و خوشه بندي فازي ۱۳۹۲
فرامرز کرمي زاده ارائه مدلي براي شناسايي عوامل اثرگذار و ضريب تاثير آنها در سود و زيان بيمه شخص ثالث خودرو شرکتهاي بيمه بوسيله روشهاي داده کاوي ۱۳۹۲
کاظم نيک پور مساله مسيريابي کاميون ها با محدوديت وزني، با استفاده از الگوريتم تکاملي ژنتيک سلولار ۱۳۹۲
کاوه اشراقيان ارائه الگوريتم ترکيبي جهت حل مسئله مسير يابي وسيله نقليه به همراه تخليه و بارگيري اجناس در پنجره زماني مشخص ۱۳۹۲
لقمان آوند طراحي و پياده سازي تکنيک هاي بهينه سازي در يک سيستم همکار CPU-GPUدر بستر هادوپ ۱۳۹۲
پويان نصرالهي تصميم گيري روبات هاي فوتباليست انسان نما با استفاده از سيستم هاي خبره مبتني بر قانون ۱۳۹۲
احسان بزرگ پوري مديريت بهينه انرژي و توافق در سطح خدمات در زيرساخت ابرها ۱۳۹۲
بابک فولادي نيا کشف تقلب در بيمه اتومبيل با استفاده از روش هاي داده کاوي ۱۳۹۲
صدف نبوي طراحي و پياده سازي سيستم خبره براي پيش بيني الگوي ماندگاري مشتريان مطالعه موردي : گروه صنايع غذايي سوليكو (كاله) – شركت پخش و توزيع غذايي اروميه ۱۳۹۲
معصومه مبيني طراحي و ارائه مدل جهت پذيرش فرآيند الکترونيکي ماليات بر مشاغل خودرو از طريق پيشخوان دولت (مطالعه موردي اداره امور مالياتي شرق تهران ) ۱۳۹۱
هدي آدمي نژادجهرمي طبقه بندي پديده هاي کيفيت توان با استفاده از روش Ball-Vector-Machine ۱۳۹۱
پانته ا زردشتي تنظيمات خودکار الگوريتم هاي موازي سطح داده بر روي پردازنده هاي گرافيکي Fermi ۱۳۹۱
نرگس عليزاده نوحي داده کاوي پزشکي و ارائه مدل جهت پيش بيني بقاي سرطان کولون ۱۳۹۱
سارا مسعودي بررسي الگوريتم هاي ريشه يابي در زبان فارسي ۱۳۹۱
فرشته محمدي توسعه يک سيستم هيبريد براي بررسي عدم قطعيت در سيستم هاي خبره ۱۳۹۱
سيدمحمد بلاغي پيش بيني ميزان توليد انرژي توربين هاي بادي با استفاده ازعلم نوين داده کاوي همراه با پياده سازي عملي در يک نمونه واقعي ۱۳۹۱
صابر پوراسمعيلي مدلسازي، طراحي و پياده سازي يک بستر آزمون اسکادا مبتني بر PLC هاي زيمنس ۱۳۹۱
رامتين آرين تشخيصشبكه بات مبتني بر كشف ناهنجاري و الگوي رفتاري ۱۳۹۱
فروغ سليماني ارائه يک مدل جهت پياده سازي کتابخانه زيرساخت فناوري اطلاعات ITIL ۱۳۹۱
امير اعراب شيباني ارائه يک سيستم هوشمند تشخيص اسپم براي نظرات محصولات در وب سايت‌هاي تجارت الکترونيک ۱۳۹۱
محمدحسن ديانتي شناسايي ارتباط ساختاري و مفهومي کلمات و استفاده از آن در ترجمه ماشيني ۱۳۹۱
محسن کريمي شناسايي رفتار بدافزارها با استفاده از سيستم هاي خبره ۱۳۹۱
محمدمهدي نعمت الهي توسعه ي سيستم‌هاي پيشنهاد دهنده جهت سازگاري با تغييرات اولويت‌هاي کاربر در طول زمان ۱۳۹۱
مرضيه دهقاني ارائه يک چارچوب وب کاوي براي دسترسي به وب سايت‌هاي مطلوب ۱۳۹۱
حسين زلفي کاوش الگوهاي تکراري پرسود در پايگاه داده‌هاي بزرگ ۱۳۹۱
امير حسين راسخ ابهام زدايي كلمات با استفاده از بررسي ساختاري و مفهومي كلمات ۱۳۹۱
مريم ميرزاده رهني ارائه ي چارچوبي براي توسعه ي سامانه ي پيشنهادگر محصولات در وب سايت هاي تجارت الکترونيک ۱۳۹۱
فهيمه گودرزي به کارگيري تجزيه ماتريس در کاهش ابعاد داده نوع گراف:مورد کاوي داده Microarray ۱۳۹۱
مينا سراجيان ارائه مدلي جامع جهت طراحي شبکه هاي اجتماعيِ علمي ۱۳۹۱
رضا بخشنده پياده سازي الگوريتم هاي جستجو در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۱
مهدي جعفريان كاربرد داده كاوي در فرايند ارزيابي عملكرد كاركنان جهت تصميم گيري بهتر در حوزه مديريت منابع انساني، مطالعه موردي شركت ايران خودرو ۱۳۹۱
زهرا يگانه فرد بررسي روش هاي تطبيق پذيرسازي فاصله براي دسته بندي داده هاي نامتوازن ۱۳۹۱
مهسا مهرپور ارايه يک معماري پيشنهادي براي سي- ار-ام در صنعت بانکداري و روشي براي مديريت داده مشتري و آناليز آنها ۱۳۹۱
سعيده عباسي چارچوبي براي كشف الگوي‌هاي پنهان در داده‌هاي سلامت كاركنان يك شركت بزرگ خودروساز با استفاده از تکنيک‌هاي داده‌کاوي ۱۳۹۱
حميدرضا ارزاقي طراحي مدل سرويس گرا جهت ارائه خدمات دولت الکترونيک بر پايه واسط خدمات پورتال سازماني – مطالعه موردي ادارات استان فارس ۱۳۹۱
ازاده اقبال پويا سازي بنگاههاي كوچك و متوسط اقتصادي با بهره گيري از فناوري اطلاعات .مورد مطالعاتي (كارگاههاي سفالگري شهرستان ميبد) ۱۳۹۰
محمود واحدي مقدم ارائه و پياده سازي سامانه هوشمند براي انتخاب اتوماتيک مشاغل مناسب دورکاري ۱۳۹۰
محسن کشاني آشکارسازي و تشخيص به موقع توده هاي ريوي در تصاوير CT ۱۳۹۰
طاهره شفائي بکارگيري فناوري اطلاعات در راستاي افزايش بهره وري شركت برق مازندران ۱۳۹۰
فائزه بنکداري طراحي و پياده سازي يک سيستم تصميم هميار هوشمند مبتني بر تنوع نقطه نظرات ۱۳۹۰
زهرا ممکن كاربرد انباره داده در صنعت توزيع برق ( مطالعه موردي: شركت توزيع نيروي برق استان فارس ) ۱۳۹۰
نجمه منصوري ارائه روشي کارا براي تكرار داده‌ها در گريدهاي داده ۱۳۹۰
هادي حجتي طالمي ارائه روشي نوين در امنيت ارسال پول الکترونيکي بر اساس امضاي کور و الگوريتم هاي رمزنگاري نامتقارن ۱۳۹۰
محمد درويشي پادوک بازيابي متون با استفاده از روشهاي خوشه بندي نيمه نظارتي ۱۳۸۹
سيدمحمد بيدکي کشف مفهوم تصاوير از متن صفحات وب ۱۳۸۹
فاطمه ترابي عصر يک مدل محاسباتي از يادگيري دسته بنديهاي زباني توسط کودک ۱۳۸۹
جعفر اخوندعلي رديابي هدف پايدار در شبکه هاي حسگر بيسيم در معرض حملات سايبري مخرب ۰
وحيد محمدي ده چشمه بررسي و ارائه راهکار جهت سوالات بدون پاسخ stackoverflow ۰
مهروش شنتيايي ارائه ي روشي کارا براي پيش بيني ريزش مشتري در صنعت ارتباطات راه دور با استفاده از الگوريتم هاي داده کاوي ۰
محمد عدالتي فرد به کارگيري تکنيک هاي داده کاوي جهت بهبود مديريت ارتباط با مشتري در واحد هاي بازرگاني ۰
مهشيد گوهري تشخيص ناهنجاري در سري هاي زماني با استفاده از شبکه هاي عصبي بازگشتي ۰
محمدرضا رهنمافلاورجاني طراحي و پياده سازي شبيه¬ساز چند عاملي به منظور ارزيابي استراتژي¬هاي رقابتي فروش در سيستم¬هاي مديريت درآمد ۰
حسين طيبي مدل سازي داده محور مخزن ۰
عبدالعلي فرجي پياده‌سازي و بررسي حافظه تراکنشي نرم‌افزاري در پردازشگرهاي گرافيکي ۰
احمد احمدي تحليل داده هاي حوادث ترافيکي مرکز فوريت هاي پزشکي با روشهاي داده کاوي، مطالعه موردي مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شيراز. ۰
سيدروح اله دهقان باغي ارائه‌ي مدلي جهت اعتبارسنجي اسناد احاديث اسلامي بر پايه تکنيک‌هاي داده‌کاوي ۰
مهبد ميلاني زاده يک روش سلسله مراتبي ترکيبي شبکه هاي عصبي فازي عميق براي طبقه‌بندي بدافزار ۰