۱۳۹۹/۰۸/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : محمد
نام خانوادگي : محمدي
سال تولد : 1356
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1388
مرتبه علمي : استاد
بخش : مهندسي قدرت و كنترل
دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : m.mohammadi@shirazu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته برق قدرت
دانشگاه صنعتي امير کبير (ايران)
سال 1382 تا 1388 ارزيابي جامع و به هنگام امنيت در سيستمهاي قدرت با ابعاد وسيع
کارشناسي ارشد
رشته برق قدرت
دانشگاه صنعتي امير کبير (ايران)
سال 1390 تا 1390 ACمدلسازي و شبيه سازي IPC جهت بررسي مزاياي کاربرد آ« در اتصال شبکه هاي
کارشناسي
رشته برق قدرت
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1374 تا 1378 پيش بيني بار در شبکه هاي توزيع

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (71)
۱- هاشمي ف، محمدي م، اله بخشي م (1398) طراحي و تنظيم کنترل کننده بهنگام توسط الگوريتم تکامل تفاضلي براي واحدهاي توليد پراکنده مبتني بر اينورتر در ريزشبکه جزيره اي هوش محاسباتي در مهندسي برق :-
۲- محمدي م، اميني م (1398) پخش بار احتمال با استفاده از تبديل بي بوي کروي مهندسي برق و الكترونيك ايران 14:119-128
3- Keihan asl D, Seifi A, Rastegar M, Mohammadi M (2020) Multi-Objective Optimal Operation of Integrated Thermal-Natural Gas-Electrical Energy Distribution Systems Applied Thermal Engineering 0:115951-0
4- Ebrahimi M, Rastegar M, Mohammadi M, Palomino A, Parvania M (2020) Stochastic Charging Optimization of V2GCapable PEVs: A Comprehensive Model for Battery Aging and Customer Service Quality IEEE Transactions on Transportation Electrification 0:1-1
5- Keihan asl D, Seifi A, Rastegar M, Mohammadi M (2020) Optimal energy flow in integrated energy distribution systems considering unbalanced operation of power distribution systems International Journal of Electrical Power & Energy Systems 121:106132-0
6- Rostami A, Mohammadi M, Rastegar M (2020) An improved transformation based probabilistic load flow analysis using appropriate reference variable International Journal of Electrical Power & Energy Systems 120:106052-0
7- Kazmdehdashti A, Mohammadi M, Seifi A, Rastegar M (2020) Stochastic energy management in multi-carrier residential energy systems Energy 202:117790-0
8- Mohammadi H, Mohammadi M (2020) Optimization of the micro combined heat and power systems considering objective functions, components and operation strategies by an integrated approach Energy Conversion and Management 208:112610-0
9- Afrasiabi M, Mohammadi M, Rastegar M, Afrasiabi S (2020) Deep learning Architecture for Direct Probability Density Prediction of Small-Scale Solar Generation IET Generation, Transmission & Distribution 0:0-0
10- Shahriari S, Mohammadi M, Raoofat M (2020) Enhancement of low-voltage ride-through capability of permanent magnet synchronous generator wind turbine by applying state-estimation technique COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering 0:0-0
11- Afrasiabi M, Mohammadi M, Rastegar M, Stankovic L, Afrasiabi S, Khazaei M (2020) Deep-based conditional probability density function forecasting of residential loads IEEE Transactions on Smart Grid :-
12- Afrasiabi S, Afrasiabi M, Parang B, Mohammadi M (2020) Designing a composite deep learning based differential protection scheme of power transformers Applied Soft Computing 87:105975-0
13- Afrasiabi S, Afrasiabi M, Parang B, Mohammadi M (2019) Integration of Accelerated Deep Neural Network into Power Transformer Differential Protection IEEE Transactions on Industrial Informatics 0:1-1
14- Fotoohabadi H, Mohammadi M (2019) Evaluating the technical benefits of AC–DC hybrid distribution systems consisting of solid-state transformers using a multiobjective index Sustainable Energy, Grids and Networks 18:100224-0
15- Oboudi M, Mohammadi M, Rastegar M (2019) Resilience-oriented intentional islanding of reconfigurable distribution power systems Journal of Modern Power Systems and Clean Energy 7:741-752
16- Keihan asl D, Mohammadi M, Seifi A (2019) The Holomorphic Embedding Load Flow for Unbalanced Radial Distribution Networks with DFIG and Tap-Changer Modeling IET Generation, Transmission & Distribution 0:0-0
17- Afrasiabi M, Mohammadi M, Rastegar M, Kargarian Marvasti A (2019) Probabilistic deep neural network price forecasting based on residential load and wind speed predictions IET Renewable Power Generation 13:1840-1848
18- Afrasiabi M, Mohammadi M, Rastegar M, Kargarian Marvasti A (2019) Multi-agent microgrid energy management based on deep learning forecaster Energy 186:115873-0
19- Afrasiabi M, Afrasiabi S, Parang B, Mohammadi M (2019) Power transformers internal fault diagnosis based on deep convolutional neural networks Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 37:1165-1179
20- Seyedyazdi M, Mohammadi M, Farjah E (2019) A Combined Driver-Station Interactive Algorithm for a Maximum Mutual Interest in Charging Market IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 0:1-11
21- Parang B, Mohammadi M, Arefi M (2019) Residualization Based Model Order Reduction in Power Networks with Penetration of Photovoltaic Resources IET Generation, Transmission & Distribution 13:2619-2626
22- Nosratabadi H, Mohammadi M, Kargarian A (2018) Nonparametric Probabilistic Unbalanced Power Flow with Adaptive Kernel Density Estimator IEEE Transactions on Smart Grid 0:1-1
23- Kazem dehdashti A, Mohammadi M, Seifi A (2018) The Generalized Cross-Entropy Method in Probabilistic Optimal Power Flow IEEE Transactions on Power Systems 33:5738-5748
24- Kazem dehdashti A, Mohammadi M, Seifi A (2018) Application of generalised cross-entropy method in probabilistic power flow IET Generation, Transmission & Distribution 12:2745-2754
25- Mohammadi landi M, Rastegar M, Mohammadi M (2018) Simultaneous determination of optimal capacity and charging profile of plug-in electric vehicle parking lots in distribution systems Energy 158:504-511
26- Shahriari S, Mohammadi M, Raoofat M (2018) A new method based on state-estimation technique to enhance low-voltage ride-through capability of doubly-fed induction generator wind turbines International Journal of Electrical Power & Energy Systems 95:118-127
27- Mohammadi M, Basirat H, Kargarian Marvasti A (2017) Nonparametric Probabilistic Load Flow with Saddle Point Approximation IEEE Transactions on Smart Grid 0:1-1
28- Ghanadi S, Mehrtash M, Mohammadi M, Raoofat M (2017) Determining inactive constraints in stochastic security-constrained unit commitment using cumulants Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 32:2123-2135
29- Hashemi F, Mohammadi M, Kargarian A (2017) Islanding detection method for microgrid based on extracted features from differential transient rate of change of frequency IET Generation, Transmission & Distribution 11:891-904
30- Nasrfard Jahromi F, Mohammadi M (2016) A sampling-based method using an improved nonparametric density estimator for probabilistic harmonic load flow calculation TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES 24:5113-5123
31- Shahriari S, Raoofat M, Dehghani M, Mohammadi M, Saad M (2016) Dynamic state estimation of a permanent magnet synchronous generator-based wind turbine IET Renewable Power Generation 10:1278-1286
32- Hashemi F, Mohammadi M (2016) Islanding detection approach with negligible non-detection zone based on feature extraction discrete wavelet transform and artificial neural network International Transactions on Electrical Energy Systems 26:2172-2192
33- Shahriari S, Raoofat M, Mohammadi M, Dehghani M, Maarouf S (2016) Dynamic state estimation of a doubly fed induction generator based on a comprehensive nonlinear model Simulation Modelling Practice and Theory 69:92-112
34- Rowhani M, Mohammadi M, Kargarian Marvasti A (2016) Parzen Window Density Estimator-Based Probabilistic Power Flow With Correlated Uncertainties IEEE Transactions on Sustainable Energy 7:1170-1181
35- Nasrfard Jahromi F, Mohammadi M (2016) Probabilistic harmonic load flow using an improved kernel density estimator International Journal of Electrical Power & Energy Systems 78:292-298
36- Mehrtash M, Jookar M, Mohammadi M (2016) A new nonparametric density estimation for probabilistic security-constrained economic dispatch Journal of Intelligent and Fuzzy Systems 31:367-378
37- Gholami M, قره پتيان , Mohammadi M (2016) Online Static Security Margin Improvement based on Wind Farms MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING 12:1-11
38- Gholami M, قره پتيان , Mohammadi M (2016) Online Decision Tree based strategy for power system static security margin improvement using wind farms International Journal of Electrical Power & Energy Systems 83:15-20
39- Adaminejad jahromi H, Shayegani I, Mohammadi M, Farjah E (2016) A new Algorithm for power quality events classifications using core vectror machines MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING 12:53-59
40- Mohammadi M, Mousavi M, Shayegani A, Arefi M (2016) Confidence-Interval Based MultiObjective Constrained Probabilistic Optimal Capacitor Placement in Distribution Systems Modares Journal of Electrical Engineering 12:33-42
41- Mehrtash M, Raoofat M, Mohammadi M, Zarei Pour H (2016) Fast Stochastic Security-Constrained Unit Commitment Using Point Estimation Method International Transactions on Electrical Energy System 26:671-688
42- Mohammadi M (2015) Probabilistic harmonic load flow using fast point estimate method IET Generation, Transmission & Distribution 9:1790-1799
43- Gholami M, Gharehpetian G, Mohammadi M (2015) Intelligent Hierarchical Structure of Classifiers to Assess Static Security of Power System Journal of Intelligent and Fuzzy Systems 28:2875-2880
44- Hashemi F, Mohammadi M (2015) Combination of Continuous Action Reinforcement Learning Automata and PSO to Design a PID Controller for AVR System International Journal of Engineering 28:52-59
45- A.Alehossein H, Hejazi M, Mokhtari G, Gharehpetian G, Mohammadi M (2015) Detection and Classification of Transformer Winding Mechanical Faults Using UWB Sensors and Bayesian Classifier International Journal of Emerging Electric Power Systems 16:207-215
46- Shayegani A, Mohammadi M, Farjah E (2015) Application of core vector machines for induction motor drive fault diagnosis Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 29:1-14
47- Mozaffari Legha M, Mohammadi M (2014) Aging Analysis and Reconductoring of Overhead Conductors for Radial Distribution Systems Using Genetic Algorithm Journal of Electrical Engineering & Technology 9:742-748
48- Kargarian A, Raoofat M, Mohammadi M, Rezazadeh Z (2013) Artificial Intelligence–Based Loss Allocation Algorithm in Open Access Environments Journal of Energy Engineering 140:040013021-04013029
49- Soleimanpour N, Mohammadi M (2013) Probabilistic Load Flow by Using Nonparametric Density Estimators IEEE Transactions on Power Systems 28:3744-3754
50- Mohammadi M, Shayegani A, Adaminejad jahromi H (2013) A new approach of point estimate method for probabilistic load flow International Journal of Electrical Power & Energy Systems 51:54-60
51- Kargarian A, Raoofat M, Mohammadi M (2012) Probabilistic reactive power procurement in hybrid electricity markets with uncertain loads Electric Power Systems Research 82:68-80
52- حجازي , قره پتيان , ابراهيمي , Mohammadi M, فرجي دانا , مرادي (2012) Application of Ultra-Wideband Sensors for On-LineMonitoring of Transformer Winding RadialDeformations-A Feasibility Study IEEE SENSORS JOURNAL 12:1649-1659
53- Kargarian A, Raoofat M, Mohammadi M (2012) Probabilistic reactive power procurement in hybrid electricity markets with uncertain loads Electric Power Systems Research 82:68-80
54- Kargarian A, Raoofat M, Mohammadi M (2011) Reactive Power Provision in Electricity Markets Considering Voltage Stability and Transmission Congestion Electric Power Components and Systems 39:1212-1226
55- Hejazi M, Gharehpetian G, Moradi G, Mohammadi M, A.Alehossein H (2011) Application of Classifiers for On-line Monitoring of Transformer Winding Axial Displacement by Electromagnetic Nondestructive Testing Electric Power Components and Systems 39:387-403
56- Hejazi M, Gharehpetian G, Faraji-dana R, Moradi G, Mohammadi M, A.Alehossein H (2011) A new on-line monitoring method of transformer winding axial displacement based on measurement of scattering parameters and decision tree Expert Systems with Applications 38:8886-8893
57- Hejazi M, Gharehpetian G, Moradi G, A.Alehossein H, Mohammadi M (2011) On-line Monitoring of Transformer Winding Axial Displacement and its Extent Using Scattering Parameters and k-Nearest Neighbor Method IET Generation, Transmission & Distribution 5:824-832
58- Kargarian A, Raoofat M, Mohammadi M (2011) Reactive Power Provision in Electricity Markets Considering Voltage Stability and Transmission Congestion Electric Power Components and Systems 39:1212-1226
59- Mohammadi M, Raoofat M, Marzooghi H, Gharehpetian G (2011) Nonlinear multivariable modeling of solid oxide fuel cells using core vector regression International Journal of Hydrogen Energy 2:12538-12548
60- Kargarian A, Raoofat M, Mohammadi M (2011) Reactive Power Market Management Considering Voltage Control Area Reserve and System Security Applied Energy 88:3832-3840
61- Mohammadi M, Gharehpetian G, Niknam T (2010) On-line Small-signal Stability Assessment of Power Systems Using Ball Vector Machines Electric Power Components and Systems 38:1427-1445
62- Mohammadi M, Gharehpetian G (2010) On-line transient stability assessment of large-scale power systems by using ball vector machines Energy Conversion and Management 51:640-647
63- Mohammadi M, Gharehpetian G, Raoofat M (2010) A new BVM based approach to transient security assessment European Transactions on Electrical Power 1:1163-1176
64- Mohammadi M, Gharehpetian G (2009) Application of Multi-Class Support Vector Machines for Power System on-line Static Security Assessment International Review of Electrical Engineering (IREE) 3:532-542
65- Mohammadi M, Gharehpetian G (2009) Application of Multi-Class Support Vector Machines for Power System on-line Static Security Assessment using Using DT - Based Feature and Data Selection Algorithms ” Journal of Intelligent and Fuzzy Systems 20:133-146
66- Mohammadi M, Gharehpetian G (2009) On-line Voltage Security Assessment of Power Systems using Core Vector Machines Journal of Engineering Applications of Artificial Intelligence 22:695-701
67- Mohammadi M, Gharehpetian G (2009) Application of Core Vector Machines for On-line Voltage Security Assessment using a DT based Feature Selection Algorithm IET, Generation, Transmission & Distribution 3:701-712
68- Mohammadi M, Gharehpetian G (2008) Power System On-line Static Security Assessment by using Multi-Class Support Vector Machines Journal of Applied Science 12:2226-2233
69- Nejadfard-jahromi S, Hamedi A, Ahmadi M, Mohammadi M (1398) Bayesian game model to analyze electric vehicles and smart grid interaction International Journal of Smart Grid and Clean Energy 7:125-129
70- Adaminejad jahromi H, Shayegani I, Mohammadi M, Farjah E (1395) An Algorithm for Power Quality Events Core Vector Machine Based Classification Modares Journal of Electrical Engineering 12:53-69
71- Zaker B, Mohammadi M (1394) Probabilistic Optimal Operation of a Smart Grid Including Wind Power Generator Units مجله انجمن مهندسين برق و الکترونيک 12:15-21

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-اميري آ، رستگار م، محمدي م "برنامه ريزي بهينه ي سيستم هاي چند حاملي انرژي با هدف بهبود قابليت اطمينان و كاهش هزينه هاي بهره برداري " بيست و هشتمين کنفرانس مهندسي برق ايران ICEE2020 (1399)
۲-رستگار م، ابراهيمي م، محمدي م "بهينه سازي فرآيند شارژ خانگي خودرو الکتريکي با هدف کاهش هزينه فرسايش باتري و افزايش رضايت صاحب خودرو " ICEE 2019 بيست و هفتمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1398)
۳-شمور م، صامت ح، محمدي م "پيشنهاد تابع هدف جديد براي هماهنگي بهينه رله هاي اضافه جريان در حضور توليدات پراکنده " بيست و ششمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1397)
۴-رستگار م، محمدي م، محمدي لندي م "تعيين همزمان ظرفيت و پروفيل شارژ بهينه پارکينگ خودروهاي الکتريکي به منظور کمينه سازي تلفات در شبکه هاي توزيع " 32nd International Power System Conference (1396)
۵-محمدي لندي م، رستگار م، محمدي م "تعيين ظرفيت بهينه پارکينگ هاي شارژ خودروهاي الکتريکي به منظور بهبود قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع با در نظر گرفتن قيدهاي عملياتي شبکه توزيع " دومين کنفرانس بين المللي مهندسي برق (1396)
۶-ملايي م، محمدي م "طراحي کنتل کننده جهت کاهش موثر دامنه نوسانات زير سنکرون در مزارع بادي DFIG متصل به خط انتقال جبران سازي شده سري " بيست و چهارمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1395)
۷-غضنفرنژاد ا، محمدي م، اله بخشي م "برنامه ريزي و مديريت انرژي يکپارچه در خانه هاي هوشمند " بيست و يکمين کنفرانس توزيع برق (1395)
۸-کمالي م، اخوان حجازي م، محمدي م "طراحي الگوريتم شارژ کنترل شده ودروهاي الکتريکي هيبريدي قابل اتصال به شبکه با در نظر گرفتن قابليت اتصال خودرو به شبکه " چهارمين کنفرانس انرژي هاي تجديدپذير و توليد پراکنده ايران (1394)
۹-ملايي م، محمدي م "استفاده از مدل حالت گذاري تجهيزات شبکه قدرت به منظور پيش بيني پيشامدهاي احتمالي پس از خروج هاي تک حادثه " سومين کنگره بين المللي اتوماسيون صنعت برق (1393)
۱۰-محمدي م، فتوح آبادي ه، پرهام م "شناسايي خطاي امپدانس بالا در سيستم‌هاي توزيع با استفاده از الگوريتم CVM " نخستين کنگره اتوماسيون صنعت برق (1391)
11-Jarrahi M, Mohammadi M, Samet H "Optimal Placement and Sizing of Fault Current Limiters in Power Systems with Uncertainties " 2019 EEE International Conference on Environment and Electrical Engineering (2019)
12-Mohammadi M, Afrasiabi M, Afrasiabi S, Parang B "Detection and Classification of Multiple Power Quality Disturbances based on Temporal Deep Learning " 2019 EEE International Conference on Environment and Electrical Engineering (2019)
13-Afrasiabi S, Afrasiabi M, Rastegar M, Mohammadi M, Parang B "Ensemble Kalman Filter based Dynamic State Estimation of PMSG-based Wind Turbine " 2019 IEEE Texas Power and Energy Conference (TPEC) (2019)
14-Afrasiabi S, Afrasiabi M, Parang B, Mohammadi M "Real-Time Bearing Fault Diagnosis of Induction Motors with Accelerated Deep Learning Approach " 10th International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (2019)
15-Afrasiabi S, Afrasiabi M, Parang B, Mohammadi M, Arefi M, Rastegar M "Wind Turbine Fault Diagnosis with Generative- Temporal Convolutional Neural Network " 19th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering (2019)
16-Parseh N, Mohammadi M "Solid State Transformer (SST) Interfaced Doubly Fed Induction Generator (DFIG) Wind Turbine " بيست و پنجمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1396)
17-Parseh N, Mohammadi M "Solid State Transformer (SST) for the grid integration of PV and wind turbines based Doubly Fed Induction Generator (DFIG) " ششمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي (1395)
18-Ahmadi kordkheili R, Mohammadi M "smart scheduling and economic analysis of electric vehicles for peak load shaving considering renewable energy resources " کنفرانس شبکه هاي هوشمند 94 (1394)
19-Rowhani M, Mohammadi M, Arefi M "Automated Monitoring and Performance Assessment of a Grid Connected Synchronous Generator Considering Power System Stabilizer " سومين کنگره بين امللي اتوماسيون صنعت برق (1393)
20-Zakernejad M, Mohammadi M, Mehrtash M "A New Approach for Probabilistic Evaluation of Transient Recovery Voltage Across Circuit Breakers in TCSC Compensated Transmission Lines " بيست و نهمين کنفرانس بين المللي برق (1393)
21-Marzooghi H, Azarhooshang A, Raoofat M, Mohammadi M "Dynamic Black-Box Modeling of Poroton Exchange Membrance Fuel Cell Based on Core Vector Regression " 3rd Iranian conference on Renewable Energies and Distributed Generation (1392)
22-Mohammadi M, Rashidi M, Arefi M "Cost- Based Risk Approach for Spinning Reserve Assessment " 6th International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization (1391)
23-Mohammadi M, Mehrtash M "Stochastic Security-Constrained Unit Commitment Using Point Estimation Method " بيست و نهمين كنفرانس بين المللي برق (1391)
24-Mohammadi M, Soleimanpour N "Probabilistic Small Signal Stability Analysis of Power Systems ContainingWind Turbine " The 12th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (1391)
25-Soleimanpour N, Mohammadi M "Probabilistic Small Signal Stability Analysis Considering Wind Energy " دومين کنفرانس شبکه هاي الکتريکي هوشمند (1391)
26-Zaker B, Mohammadi M "Probabilistic Optimal Operation of a Smart Grid Including Wind Power Generator Units " دومين کنفرانس شبکه هاي الکتريکي هوشمند (1391)

چاپ كتاب
1-Keshavarz H, Mohammadi M "Sustainable Interdependent Networks II " چاپ اول (2018) Springer SWITZERLAND, Cham

طرح هاي کاربردي (3)
عنوان
همكاري پژوهشي در خصوص انجام پروژه هاي تحقيقاتي مورد نياز شركت توزيع نيروي برق شيراز
عملکرد تب چنجرهاي روغني و خلاء مورد استفاده در ترانس هاي انتقال حرارت در حالت گذرا و بررسي مزايا و معايب هر کدام
بررسي مخاطرات و محدوديت هاي ريکلوزرهاي تک فاز در مقايسه با سه فاز در شبکه هاي انتقال

عناوین تدریس شده
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
اقتصادومديريت انرژي
دکتري تخصصي (Ph.D)
بررسي حالت هاي گذرادرسيستم هاي قدرت
برسي احتمالي سيستم هاي قدرت
آناليزاحتمالي سيستم هاي قدرت
كـارشناسي
بررسي سيستم هاي قدرت ۲
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
انرژي هاي نو ۱
ديناميک سيستم هاي قدرت ۱
بررسي حالات گذرا در سيستم هاي قدرت
بررسي احتمالات سيستم هاي قدرت
دکتري تخصصي (Ph.D)
آناليز احتمالي در سيستم هاي قدرت
بررسي احتمالاتي سيستم هاي قدرت
حالت گذرا
كارشناسي ناپيوسته
ماشين هاي الكتريكي
آزماشينهاي الكتريكي
كاربرد الكترونيك قدرت در ماشين درايو
ماشين هاي الکتريکي ۲
ماشين هاي مخصوص
ماشين هاي الکتريکي ۳
بررسي سيستم هاي قدرت ۲
طراحي خطوط انتقال انرژي و پروژه
بررسي سيستم هاي قدرت ۱
آز بررسي سيستم هاي قدرت
الكترونيك قدرت
كـارشناسي
كارگاه برق
آزاصول ماشين هاي الکتريکي مستقيم و متناوب
بررسي سيستمهاي قدرت ۲
ازمايشگاه سيستمهاي قدرت
كارگاه برق
ازمايشگاه اندازه گيري ومدار۱
ماشين هاي الكتريكي ۲
بررسي سيستمهاي قدرت ۱
طرح خطوط انتقال نيرو
ازمايشگاه مباني برق ۱
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
بررسي احتمالات سيستم هاي قدرت
بررسي حالات گذرادرسيستم هاي قدرت
ديناميك سيستمهاي قدرت ۱
اقتصاد و مديريت انرژي
دکتري تخصصي (Ph.D)
بررسي احتمالات سيستم هاي قدرت
بررسي حالات گذرادرسيستم هاي قدرت
كـارشناسي
مدارهاي الكتريكي ۱
ماشينهاي الكتريكي ۱
ماشين هاي الكتريكي ۲
بررسي سيستمهاي قدرت ۱
طرح خطوط انتقال نيرو
مباني مهندسي برق ۲
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
بررسي احتمالاتي سيستمهاي قدرت
كـارشناسي
ماشينهاي الكتريكي ۱
بررسي سيستمهاي قدرت
آزمايشگاه اصول ماشين هاي الکتريکي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (50)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ابوالفضل کاظم دهدشتي ارائه روش جديد اناليز احتمالي بر مبناي تخمينگرهاي چگالي غير پارامتري؛ مطالعه موردي: مديريت انرژي مراکز انرژي مسکوني ۱۳۹۹
عليرضا حامدي آناليز و مديريت هاب انرژي با در نظر گرفتن سيستم ذخيره ساز ۱۳۹۹
هادي فتوح آبادي آناليز و بررسي عملکرد شبکه هاي توزيع هيبريد AC/DC مبتني بر ترانسفورماتورهاي حالت جامد ۱۳۹۸
موسي افراسيابي مديريت انرژي توزيع‌شده ريزشبکه‌ها با استفاده از پيش‌بيني بر مبناي روش‌هاي يادگيري عميق ۱۳۹۸
فريد هاشمي ارائه روش تشخيص وضعيت جزيره اي و طراحي کنترل کننده ولتاژ خود تنظيم واحدهاي توليد پراکنده اينورتري در ريز شبکه جزيره اي ۱۳۹۶
سيدعلي اکبر شهرياري تخمين متغيرهاي حالت توربين هاي بادي ۱۳۹۵
معصومه السادات سيديزدي ارائه الگوريتم هاي تعاملي بين رانندگان خودروهاي برقي و مالکان ايستگاه هاي شارژ با در نظر گيري محدوديت هاي شبکه برق و تردد جاده اي ۰
محمدحسين عبودي ۰
امير رستمي ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
احمد غلامي تعيين استراتژي مشارکت سمت تقاضا در بازار انرژي الکتريکي و بازار رزرو ۱۳۹۹
محمدجواد پيش اهنگ جايابي منابع توليد پراکنده با رويکرد کاهش تلفات و بهبود کيفيت توان در شرکت برق منطقه اي فارس ۱۳۹۹
مهرداد پورنبي ارزيابي امنيت گذراي سيستم هاي قدرت مبتني بر يادگيري عميق در شرايط خروج واحدهاي اندازه گيري فازور ۱۳۹۹
ازاده اميري مديريت بهينه قابليت اطمينان و هزينه سيستم چند حامله انرژي ۱۳۹۸
فرشيد دهقاني ارزيابي تاب‌آوري سيستم هاي توزيع انرژي الکتريکي تحت رويدادهاي آب و هوايي شديد ۱۳۹۷
حسام محمدي مدل سازي و كنترل سيستم توليد همزمان حرارت و برق در مقياس ميکرو (ميکرو CHP) ۱۳۹۷
ايمان شايگاني مدلسازي تجهيزات ادوات FACTS در پخش بار هولومورفيك ۱۳۹۷
بنيامين پرنگ کاهش مرتبه ي مدل در ريزشبکه ها جهت انجام مطالعات ديناميکي ۱۳۹۶
ميثم محمدي لندي تعين ظرفيت و مکان بهينه پارکينگ‌ خودروهاي الکتريکي به منظور کاهش تلفات و بهبود قابليت اطمينان شبکه هاي توزيع ۱۳۹۶
پويان ناظري مکان يابي بهينه کليدهاي کنترل از راه دور به منظور بهبود قابليت بازيابي سيستم هاي توزيع ۱۳۹۶
حميدرضا کشاورز ارائه يک طرح کنترل اتصال خودرو به شبکه غير متمرکز هوشمند جهت کمک به کنترل فرکانس اوليه ۱۳۹۶
نصرالدين پارسه کنترل توربين بادي مبتني بر ژنراتور القايي دو سو تغذيه؛ داراي قابليت گذر از خطا با استفاده از ترانسفورماتورهاي حالت جامد. ۱۳۹۵
حسين نصرت ابادي پخش بار احتمالي در شبکه هاي توزيع نامتعادل ۱۳۹۵
معصومه شمور هماهنگ سازي بهينه رله هاي اضافه جريان در شرايط مختلف بهره برداري از منابع توليد پراکنده ۱۳۹۵
مسعود سليمي مدلسازي شارژ خودروهاي هيبريد برقي در محاسبات پخش بار احتمالي ۱۳۹۵
حميد رضا انصاري برنامه ريزي احتمالي دستگاه هاي برقي يک واحد مسکوني مجهز به سلولهاي خورشيدي بر اساس دو روش TOU و CPP ۱۳۹۵
محدثه ملايي طراحي کنترل مقاوم جهت کاهش نوسانات زير سنکرون در توربين بادي نوع DFIG ۱۳۹۴
امين غضنفرنژاد برنامه ريزي و مديريت انرژي يکپارچه در خانه هاي هوشمند ۱۳۹۴
رامين احمدي کردخيلي بررسي پاسخ تقاضا از طريق برنامه ريزي احتمالي خودروهاي برقي در حضور منابع انرژي تجديدپذير ۱۳۹۴
سياوش قنادي برنامه ريزي احتمالي مشارکت واحدها با استفاده از کمولنت ها ۱۳۹۴
محمدهادي روحاني پخش بار احتمالي در شبکه قدرت با استفاده از تکنيک هاي غيرپارامتري در حضور خودروهاي هيبريد ۱۳۹۴
محمدمهدي رحمان پور بررسي احتمالي پايداري گذرا در سيستم‌هاي قدرت با حضور مزارع بادي ۱۳۹۳
محمدحسين ذاکرنژاد ارزيابي احتمالي ولتاژهاي بازيابي گذرا بر روي کليدهاي قدرت ۱۳۹۳
مهدي مهرتاش برنامه ريزي احتمالي مشارکت واحدهاي نيروگاهي تحت قيود امنيت شبکه با در نظر گرفتن حضور توربين هاي بادي ۱۳۹۳
فرشيد نصرفردجهرمي پخش بار هارمونيکي احتمالي ۱۳۹۳
مهدي تقي پور شناسايي ساختارشبکه قدرت با استفاده از اطلاعات واحدهاي اندازه گيري فازور ۱۳۹۲
هومان بصيرت پخش بار بهينه احتمالي با درنظرگيري وابستگي بين متغيرها ۱۳۹۲
حميد صمصامي بررسي حالات گذراي الکترومغناطيسي در توربين هاي بادي ۱۳۹۲
امير شايگاني تشخيص خطا در درايو موتورهاي الکتريکي با استفاده از روشهاي يادگيري ماشين  ۱۳۹۱
هدي آدمي نژادجهرمي طبقه بندي پديده هاي کيفيت توان با استفاده از روش Ball-Vector-Machine ۱۳۹۱
نازک سليمانپور ارزيابي احتمالي امنيت ديناميکي سيستم هاي قدرت با حضور توربين هاي بادي ۱۳۹۱
فاطمه جهاني برنامه ريزي بهينه تعمير و نگهداري سيستم هاي قدرت بر مبناي استفاده از اعداد خاکستري ۰
سيدعباس سيف السادات تخصيص بهينه ريزشبکه‌هاي چندحاملي انرژي‌ در شبکه‌هاي توزيع ۰
عارف احساني تعيين مکان و ظرفيت بهينه منابع انرژي تجديد‌پذير در حضور پارکينگ خودرو‌هاي برقي ۰
حافظ اميري پخش بار احتمالي مبتني بر جعبه‌هاي احتمال ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
زهرا راهپيما طراحي و کنترل بهينه سيستم‌هاي ذخيره‌ساز انرژي ترکيبي به منظور بهبود بهره‌برداري از مزارع بادي ۱۳۹۵
مهدي شهرياري گرايي بررسي روش هاي تخمين وضعيت شارژ باتريهاي ليتيومي ۱۳۹۵
سيد مهدي رضوي کلاس بندي انواع خطا در خطوط انتقال سيستم هاي قدرت ۱۳۹۳
سولماز جوادپور کنترل ميکروگريد ها با استفاده از دروپ کنترل ۱۳۹۳
کورش ماهيدشتي پيش بيني کوتاه مدت سرعت وزش باد با استفاده از روشهاي يادگيري ماشين ۱۳۹۳
عقيل غفاري شناسايي پارامتر هاي سيستم يک توربين بادي به منظور کنترل ۱۳۹۲
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (70)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
داريوش کيهان اصل پخش بهينه انرژي در سيستم هاي به هم پيوسته توزيع انرژي ۱۳۹۹
ناهيد عدل بند مديريت مصرف در شبکه هاي هوشمند تک فاز و چند فاز با امکان بکارگيري وسايل ذخيره ساز انرژي ۱۳۹۹
مهدي احراري نوري مديريت انرژي در ساختار چندحاملي انرژي مبتني بر منابع تجديدپذير با استفاده از روش يادگيري تقويتي ۱۳۹۹
سيدسلمان فاطمي جايابي همزمان منابع توليد پراکنده و ادوات حفاظتي با در نظر گرفتن هماهنگي حفاظتي ۱۳۹۹
مهدي اميني جداسازي کنترل شده سيستمهاي قدرت ۱۳۹۹
فرزاد ايرجي بهبود شرايط کاري سيستم‌هاي فتوولتاييک با تغيير ساختار اتصالات پنل ها ۱۳۹۸
مهدي مظفري لقا سيستم مديريت انرژي در ريز شبکه هاي چندگانه با استفاده از سيستم هاي چند عاملي سلسله مراتبي ۱۳۹۸
فرشاد جعفري مديريت مصرف انرژي دوسطحي در سيستم هاي چند حاملي انرژي خانگي ۱۳۹۷
حسين خورسند پخش بار بهينه احتمالي سيستم هاي انرژي چندحاملي ۱۳۹۷
رضا تقوي پخش بار بهينه احتمالي توان در سيستم هاي قدرت ترکيبي AC/DC ۱۳۹۷
عليرضا فرزانه بهينه سازي هوشمندمصرف انرژي در موتورسيکلت هاي الکتريکي ۱۳۹۷
سمانه گلستاني بهبود مدلسازي کوره قوس الکتريکي با در نظر گرفتن همزمان توان حقيقي و هارمونيک ها ۱۳۹۶
مهران رشيدي ارزيابي وضعيت پايداري شبکه هاي قدرت با استفاده از داده هاي اندازه گيري بر خط ۱۳۹۵
علي رضا توکلي ميراسازي نوسانات بين ناحيه اي در سيستم هاي قدرت ترکيبي چند ماشينه ۱۳۹۵
عليرضا عباسي برنامه ريزي توسعه همزمان انرژي هاي الکتريکي و حرارتي در سيستمهاي توزيع انرژي ۱۳۹۳
مهدي متوسل برنامه‌ريزي بمنظور مديريت انرژي در ريزشبكه‌ها ۱۳۹۳
علي صدرزاده مشارکت فعال مولدهاي مقياس کوچک در تنظيم و امنيت ولتاژ ۰
ميثم اقتداري برنامه ريزي توسعه شبکه توسط منابع توليد پراکنده تجديد پذير با در نظر گرفتن شاخص هاي اقتصادي و جغرافيايي ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سينا بهرامي رويکردي نوين براي شناسايي المان‌هاي بحراني در سيستم‌هاي توزيع قدرت ۱۳۹۹
محمدرضا ده بزرگي کاربرد روش هاي داده کاوي در داده هاي خاموشي سيستم توزيع انرژي الکتريکي ۱۳۹۹
مهرداد ابراهيمي بهينه‏ سازي فرآيند شارژ خانگي خودرو الکتريکي با در نظر گرفتن عدم قطعيت رفتار صاحب خودرو ۱۳۹۸
اميدرضا لک ارائه پيشنهاد بهينه خريد و فروش در بازارهاي انرژي و رزرو براي مزرعه‌هاي بادي و سيستم‌هاي ذخيره‌ساز ۱۳۹۸
سيدمرتضي قرشي طراحي برنامه پاسخگويي بار پاداشمحور با هدف بيشينه سازي سود تجميعكننده مشتريان خرد ۱۳۹۸
محمدجواد شيرپور شناسايي منبع فليکر در سيستم هاي توزيع ۱۳۹۷
حسن فرخي نژاد استحصال انرژي از منابع کم توان و ولتاژ پايين AC ۱۳۹۷
ابراهيم کاظم زاده ارائه‌ي يک روش جديد در مديريت انرژي الکتريکي نانو گريد ها ۱۳۹۶
رضا توانايي بررسي تأثير توليدات پراکنده از جمله ژنراتورهاي سنکرون بر عملکرد روش هاي تشخيص جزيره اي ۱۳۹۶
احسان باقري ارايه يک سيستم مديريت انرژي مناسب براي شارژر خودروهاي الکتريکي با در نظر گرفتن چندين منبع مختلف و همسان سازي شارژ باتري ها ۱۳۹۶
اميد موذني تشخيص شرايط غير عادي در پنل هاي فتو ولتائيک با استفاده از تخمين پارامتر ۱۳۹۶
حميدرضا قنبري مکان‌يابي صوتي تخليه جزيي در ترانسفورماتورهاي قدرت ۱۳۹۶
مهدي باقري شيري بهينه سازي و مديريت بر خط توليد انرژي در سيستم هاي هيبريدي خورشيدي به همراه مديريت سنکرون شده و لحظه اي بارهاي خاص ۱۳۹۶
سعيد ده بزرگي تعيين مقدار و مکان بهينه ذخائر انرژي در شبكه هاي برق با هدف بهبود کيفيت توان ۱۳۹۵
محمدرضا طاهري ازاد افزايش قابليت اطمينان ريزشبکه ها بوسيله بارزدايي در حضور توربين هاي بادي و پنل هاي خورشيدي ۱۳۹۵
حميد کهزادي پيش بيني حاملهاي اوليه انرژي جهت تامين مصرف نهايي ۱۳۹۵
روزبه باپيري بهينه سازي مصرف انرژي الکتريکي در دانشگاه شيراز ۱۳۹۵
عليرضا ابونصري بهبود عملکرد پيل سوختي در برابر اغتشاشات ولتاژ شبکه با کنترل همزمان انباره و مبدل هاي متصل به شبکه ۱۳۹۵
مسعود کرمي ارائه روشي جديد در مکان يابي تخليه جزئي در ترانسفورماتور هاي قدرت ۱۳۹۵
سيدرضا خيام حسيني زمينه‌هاي ممکن براي ارتقا عملکرد درايوهاي موتور سوييچ رلوکتانس مورد استفاده در خودروهاي برقي ۱۳۹۴
سيد محمد طاهر رکني برنامه ريزي توان راکتيو در شبکه توزيع با حضور بارهاي تصادفي ۱۳۹۴
محمد رعيت کنترل ريز شبکه متصل به شبکه با مبدل منبع ولتاژ در وضعيت نامتعادلي شبکه و بارهاي غير خطي محلي ۱۳۹۴
مصطفي عيدي پورمحمدزماني اناليز پايداري ولتاژ با استفاده از روش پخش بار پيوسته احتمالي ۱۳۹۴
محمدرضا حياتي بهبود عملکرد پيل سوختي با در نظر گرفتن مدل غيرخطي ۱۳۹۳
يوسف علي شعباني بهره برداري اقتصادي در نيروگاههاي با واحدهاي CHP ۱۳۹۳
علي کشاورز برنامه ريزي تعمير و نگهداري پيشگيرانه ژنراتور در نيروگاه ها ۱۳۹۳
اصلان مجلل آناليز احتمالي پايداري ديناميک ميکرووگريد ها با در نظر گرفتن توربين هاي بادي ۱۳۹۲
مرتضي خورشيد سوار پخش بار سري زماني ۱۳۹۲
سيدصادق موسوي شوشتري جايابي بهينه محدود کننده هاي جريان خطا در ميکروگريدها به منظور بهبود تداوم سرويس ۱۳۹۲
رويا دبيري فرد طراحي کنترلر مقاوم پيل سوختي با غشا تبادل پروتون با استفاده از تکنيک نامساوي ماتريسي خطي ۱۳۹۲
محمدرضا فرهادي پخش بار بهينه در سيستم قدرت ترکيبي ۱۳۹۲
صابر ابرازه تخمين ميزان ميدان مغناطيسي در نقاط دور از يك جسم به كمك سنسورهاي ميدان مغناطيسي مستقر بر جسم ۱۳۹۱
زهرا فتاح استفاده از روش‌هاي يادگيري ماشين جهت ارزيابي امنيت سيستم با استفاده از اطلاعات واحدهاي اندازه‌گيري فازور ۱۳۹۱
سيدسلمان درخوش يافتن اندازه و مکان بهينه منابع توليد پراکنده با احتساب قيود حفاظتي ۱۳۹۱
احسان قوي اندام يامي طراحي سيستم HVDC light بر اساس کانورتر هاي Z_Source ۱۳۹۱
امير کيان مرسي کنترل خودکار بهره بر پايه شبکه هاي عصبي در گيرنده هاي راديويي ۱۳۹۱
محسن خراساني برنامه ريزي حضور VPP در بازار برق با در نظر گرفتن عدم اطمينان در ميزان توليد و قيمت بازار ۱۳۹۱
محمد امين جنگجو کنترل توان راکتيو در شبکه هاي توزيع در حضور منابع توليد پراکنده ۱۳۹۱
مهرنوش ترابي ارائه مدلي جهت برآورد کوتاه مدت انرژي الکتريکي با استفاده از روشهاي داده کاوي ۱۳۹۱
بنيامين خرم دل تحليل پايداري ولتاژ در يك ريز شبكه با حضور توربين هاي بادي ۱۳۹۰
کيوان آقايي بدر بررسي و انتخاب روش مناسب قرائت از راه دور کنتور- بررسي موردي شرکت گاز استان اردبيلر ۱۳۹۰
حسام الدين مرزوقي بهبود عملکرد پيل سوختي با الکتروليت اکسيد جامد ( SOFC ) دربرابر اغتشاشات ولتاژ شبکه ۱۳۹۰
عبداله کاوسي فرد مدلسازي تغييرات بار شبکه هاي قدرت با هدف پيشبيني بار ۱۳۹۰
مالک سلطاني نژادرودآبادي برنامه ريزي مشاركت نيروگاههاي مجازي در بازار كنترل فركانس ۱۳۹۰
زهرا شريفي مدلسازي کوره هاي قوس الکتريکي با داده هاي اندازه گيري واقعي ۱۳۹۰
رضا تقوي توزيع بهينه توان راکتيو در يک شبکه AC-DC با حضور ادوات FACTS ۱۳۹۰
بيتا شايان فرد جايابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازور در شبکه‌هاي برق بر اساس شاخص پايداري سيستم ۱۳۹۰
سيدمحمدحسين انجوي مدار ارائه استراتژي بهينه تعمير و نگهداري قابليت اطمينان محور بر اساس آناليز مودهاي خرابي و تاثيرات در شبکه هاي توزيع انرژي الکتريکي ۰
مهرداد دمان تخمين حالت بهينه براي عملکرد شبکه توزيع هوشمند با استفاده از محاسبات نرم ۰
مجتبي اطهرزاده طراحي بهينه ابعاد يک سيستم مستقل فتوولتائيک / باد ۰
هادي شاهدي برنامه ريزي کوتاه مدت بازار در شبکه هاي آبي-حرارتي با در نظر گرفتن قيودامنيت شبکه ۰
عليرضا حسيني تشخيص و مکان يابي خطا در شبکه هاي HVDC چند ترميناله ۰