۱۳۹۹/۰۸/۰۸
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : پرويز
نام خانوادگي : عامري
سال تولد : 1342
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1377
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : حقوق خصوصي
دانشکده : حقوق وعلوم سياسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : ameri@shirazu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته حقوق خصوصي
دانشگاه تربيت مدرس (ايران)
سال 1370 تا 1376 اداره مال غير در حقوق ايران
کارشناسي ارشد
رشته فقه و حقوق اسلامي
مدرسه عالي شهيد مطهري (ايران)
سال 1366 تا 1369 حجيت علم قاضي در حقوق اسلام
کارشناسي
رشته فقه و حقوق اسلامي
مدرسه عالي شهيد مطهري (ايران)
سال 1361 تا 1365 ندارد

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (13)
۱- اميري ا، عامري پ، مبين ح (1399) مسئوليت مدني ناشي از آسيب‌هاي همسايگي در حقوق ايران و فقه اماميه با مطالعه تطبيقي در حقوق انگلستان و مصر آموزه هاي فقه مدني :-
۲- عامري پ، ياسيني نيا ه (1395) نقش دلايل ژنتيکي در دعاوي اثبات نسب فقه و حقوق خانواده( نداي صادق) 65:55-81
۳- موسوي س، صدري س، باقري ا، عامري پ (1395) ارث و وصيت، حق؟ يا حکم؟! دانش حقوق مدني 1:35-47
۴- عامري پ (1395) رابطه سببيت و ضمان تعدي يا تفريط مطالعات حقوقي 21:67-81
۵- عامري پ، ياسيني نيا ه (1394) نقش دلايل ژنتيکي در دعاوي نفي نسب فقه و حقوق خانواده( نداي صادق) 62:29-52
۶- عامري پ، همتي ز (1394) نقد مباني فقهي- حقوقي لزوم اخذ برائت از بيمار مطالعات حقوقي 16:61-97
۷- عامري پ، مصلحيان ه (1392) وقف اموال اشخاص حقوقي به وسيله مديران مطالعات حقوقي 9:161-191
۸- عامري پ، نوابي س (1388) ضمان ناشي از استيفاي نامشروع در حقوق ايران و فرانسه مطالعات حقوقي 3:94-123
۹- عامري پ، ذاکري ر (1386) استماع يا عدم قابليت استماع اشتباه نسبت به قانون در انعقاد قراردادها ديدگاههاي حقوقي 40:-
۱۰- عامري پ، انصاري ا (1386) بررسي ماهيت و مباني حقوقي تايم شرينگ (مالکيت زماني ) نامه مفيد 64:117-142
۱۱- عامري پ (1382) پرداخت ثالث در اداره ي مال غير رهنمون 3:67-82
۱۲- عامري پ، طالب احمدي ح (1382) مسؤوليت ظهرنويس در چك وعده دار مدرس علوم انساني 7:141-157
۱۳- عامري پ (1381) مباني اداره ي مال غير در حقوق اسلام رهنمون 1:45-68

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-عامري پ "مباني و معيار تعيين ارش در صدمات وارد بر اعضا " پنجمين همايش سراسري طب و قضا (1396)
۲-عامري پ "مسئوليت شخص حقوقي در قبال خسارات ناشي از عملکرد کادر درمان " چهارمين همايش سراسري طب و قضا (1392)
۳-رحيميان س، عامري پ، محبت کار ح، مينا م "نگاهي اخلاقي و حقوقي به حق مالکيت فکري در زيست شناسي مولکولي " کنگره بين المللي اخلاق زيستي (1384)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مقدمه علم حقوق
حقوق مدني ۱
اصول فقه ۱
متون فقه ۳
حقوق تجارت ۲
حقوق مدني ۲
حقوق مدني ۳
حقوق مدني ۴ـالزامات خارجازقرارداد
حقوق مدني ۵ـخانواده
حقوق مدني ۶ـعقودمعين قسمت الف
حقوق مدني ۷ـعقودمعين قسمت ب
حقوق مدني ۸
كارتحقيقي ۲
مالكيت معنوي
حقوق ثبت
حقوق مدني ۴ـالزامات خارجازقرارداد
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
حقوق مدني ۲
متون حقوقي
متون حقوقي ۲
مسيوليت مدني
پايان نامه
پايان نامه
حقوق مدني تطبيقي
مسئوليت مدني
دکتري تخصصي (Ph.D)
مسئوليت مدني تطبيقي
متون حقوقي پيشرفته
حقوق مدني پيشرفته۱
كـارشناسي
حقوق تجارت
حقوق بازرگاني
حقوق بازرگاني ـحقوق تجارت
مقدمه علم حقوق
حقوق مدني ۱
حقوق تجارت ۱
حقوق تجارت ۲
حقوق مدني ۲
حقوق مدني ۳
حقوق مدني ۴ـالزامات خارجازقرارداد
حقوق مدني ۵ـخانواده
حقوق مدني ۶ـعقودمعين قسمت الف
حقوق مدني ۸
مالكيت معنوي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
طرح تحقيق ارشد
سمينار
حقوق مدني ۲
پايان نامه
متون حقوقي بزبان خارجي ۱
متون حقوقي بزبان خارجي ۲
مسيوليت مدني
اجراي احكام واسناد
حقوق مدني تطبيقي
پايان نامه
مسئوليت مدني
حقوق مدني ۱
حقوق مدني ۲
مسئوليت مدني
دکتري تخصصي (Ph.D)
مسئوليت مدني تطبيقي
حقوق مدني پيشرفته
حقوق مدني تطبيقي
كـارشناسي
حقوق مدني۱
حقوق مدني۲
حقوق مدني ۳
حقوق مدني۴
حقوق مدني۶
مقدمه علم حقوق
مالكيت معنوي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
مسووليت مدني*
كـارشناسي
حقوق مدني ۱
مقدمه علم حقوق
حقوق مدني ۳

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (47)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
عرفان خسرواني يکسان سازي مقررات ناظر بر مبنا و حدود مسؤليت متصديان حمل و نقل در طرق مختلف حمل ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
طوبي دانشمند نحوه ي توزيع مسئوليت مدني بين توليد کننده، توزيع کننده و فروشنده کالا در مقابل مصرف کننده ۱۳۹۸
محمدمهدي ذاکري مسئوليت مدني ناشي از بازداشت غير قانوني املاک توسط قاضي ، وکيل طرفين دعوي و دادورز ۱۳۹۸
عادل زارعي حق مطالبه در قراردادهاي با ذينفعي شخص ثالث ۱۳۹۷
سعيد کشاورزي سازوکارهاي حقوقي حمايت از پژوهش هاي علمي ۱۳۹۵
احمد اميري مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از خسارت ساز ها و ساختمان ها در حفقوق ايران ،سوريه و انگلبس ۱۳۹۵
سهيلا رنجبري مسئوليت مدني ناشي از اشيا تحت تصرف موضوع ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ ۱۳۹۴
اويده جهاد مطالعه تطبيقي معاضدت قضايي در حقوق ايران و مالزي ۱۳۹۴
شهرزاد راسخ تعهد مجاني ۱۳۹۴
درنا حکيم الهي محدوديت هاي قراردادي در رقابت تجاري ۱۳۹۳
مهسا وثوقي جهرمي مسئوليت مدني ناشي از تصرف در معابر عمومي ۱۳۹۳
سيدمحمد کاظمي انتقال قرارداد در حقوق ايران با تاکيد بر فقه اماميه ۱۳۹۲
محمد رشيدپور محدوديت هاي مالكيت املاك در حوزه ميراث فرهنگي ۱۳۹۲
فريده طاهري حسينخاني صرف نظر از شرط در قراردادها ۱۳۹۲
مهديه خسروي شرط نتيجه در حقوق ايران ۱۳۹۲
زينب همتي مباني فقهي _ حقوقي اخذ برائت از بيمار ۱۳۹۲
رضا کازروني تعهدات طرفين در قرارداد پيش فروش ساختمان با تأكيد بر قانون پيش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ ۱۳۹۱
محمد علي سميع زاده شيوه هاي جبران خسارت ناشي از نقض قرار داد در حقوق ايران و انگليس ۱۳۹۱
ابوذر اخگر بررسي مباني فقهي- حقوقي الزام زوج به طلاق خلع و مبارات ۱۳۹۱
محمد حسن ابوالحسني مطالعه تطبيقي مالكيت در مناطق آزاد تجاري و صنعتي در ايران و مناطق آزاد کشورهاي حوزه خليج فارس ۱۳۹۱
محمدرضا حسين پور مسئوليت مدني ناشي از فعاليتهاي مطبوعاتي ۱۳۹۱
محبوبه کاظم زاده جايگاه تكليف زيان ديده به كاهش خسارت در حقوق ايران ۱۳۹۱
سکينه بنکي مسئوليت مدني در قبال خسارت ناشي از دستور موقت و تأمين خواسته ۱۳۹۱
راضيه تقي زادگان تآثير قدرت معاملاتي طرفين بر وضعيت حقوقي قرارداد ۱۳۹۱
يوسف بحري بررسي نقش رويه قضايي در حل تعارضات ثبتي ۱۳۹۰
غلامرضا مفخمي مسئوليت مدني عرضه كنند گان دارو ۱۳۹۰
هاجر ياسيني نيا نقش دلايل ژنتيكي در دعاوي نسب ۱۳۹۰
هاجر مصلحيان وقف اموال اشخاص حقوقي ۱۳۹۰
مصطفي کربلايي آقازاده مباني فقهي و حقوقي تعيين خسارت در قرارداد ۱۳۹۰
احسان اله محمودي تبار جبران خسارات ناشي از كاهش قدرت خريد پول ۱۳۹۰
حميد رضا رستمي مسئوليت مدني خسارات وارد بر كالا از مرحله بارگيري تا تخليه بر حمل و نقل دريايي ۱۳۹۰
ژاله رزمجوئي مطالعه تطبيقي اظهار خلاف واقع در حقوق انگليس و ايران ۱۳۸۸
علي اصغر رياحي زاده آثار حقوقي عدم امکان تسليم مورد معامله ۱۳۸۸
نيلوفر نژاد وضعيت حقوقي جنين اهدايي ۱۳۸۷
فاطمه اسمان رفعت مسئوليت مدني مهندس ناظر ساختمان ۱۳۸۶
غلامرضا قرباني توقيف حق كسب، پيشه يا تجارت در حقوق ايران ۱۳۸۶
سيدمهدي نوابي ضمان ناشي از استيفاي نامشروعدر حقوق ايران، فقه اماميه و حقوق فرانسه ۱۳۸۶
شيوا ديلمي مسؤوليت مدني پزشك ۱۳۸۵
علي يزدان شناس روش قانون نويسي ۱۳۸۵
محمد اسداللهي نظريه طلاق معوض در حقوق اسلام ۱۳۸۵
رضا ذاکري اشتباه و تاثير آن در قراردادها (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران,انگليس و امريکا) ۱۳۸۴
فاطمه روزيطلب بررسي تطبيقي مطابقت كالا با قرارداد در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا ۱۳۸۴
خليل احمدي مسووليت مدني ناشي از حوادث وسايل نقليه موتوري زميني ۱۳۸۳
اعظم صادقي کوهانستاني تصرفات در عين مرهونه ۱۳۸۲
سيدمحسن نجيبي ۰
ابراهيم عرب پور آثار عدم رعايت غبطه و مصلحت در نمايندگي از ديدگاه مذاهب خمسه و حقوق ايران ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ابوالفضل کريمي حدود سلطه متعاقدين بر عقد متضمن نفع ثالث ۱۳۹۴
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (80)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
اميرحسين نقوي مسئوليت مدني ناشي از اعتماد در حقوق ايران و نظام کامن لاو ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمدباقر عزيزي مسئوليت مدني (قهري و قراردادي) مراجع صادرکننده گواهي امضاي الکترونيک ۱۳۹۸
سميه نجمي شكايت از عمليات اجرايي اسناد لازم الاجرا ۱۳۹۸
نيما راستگو تلف عين مستأجره تجاري ۱۳۹۷
سميرا صفويان ابعاد حقوقي بيت کوين ۱۳۹۷
زهرا عمادي نقش اراده طرفين در نظارت قضايي بر آراي داوري ۱۳۹۷
کريم عباسي حدود استحقاق عامل در صورت انحلال يا بطلان عقد جعاله ۱۳۹۶
مرجان حيدري تعيين خواسته و بهاي آن ۱۳۹۶
ناديه باباخاني اجراي جزئي تعهدات قراردادي در حقوق ايران و اصول قراردادهاي تجاري بين المللي ۱۳۹۵
فرزانه محمودي شرايط تعيين مبيع درکنوانسيون بيع بين المللي کالاوحقوق ايران ۱۳۹۴
علي عمادي توقف اجراي حد ۱۳۹۴
عبداله رحماني بيمه مضاعف ۱۳۹۴
رقيه صادقي نحوه استيفاي حقوق طلبکاردر معاملات رهني وشرطي ۱۳۹۴
زهره باقري حسين آبادي تلف مورد معامله در زمان خيار ۱۳۹۴
پريا زرين عقود موقت طويل المدت ۱۳۹۳
روح الله بلخاري مسئوليت مدني شرکتهاي ارائه کننده خدمات اينترنتي درقبال کاربران خود ۱۳۹۳
محمد کريم جنتي جهرمي کپي لفت ۱۳۹۳
پرستو ايزديان معقول بودن در کنوانسيون بيع بين المللي کالا ( CISG ) ۱۳۹۳
بنفشه جمشيدي رجوع در اعمال حقوقي ۱۳۹۳
سميه سيف الديني بنادکوکي معيار تفکيک اموال دولتي از اموال عمومي و آثار مترتب بر آن ۱۳۹۳
سکينه آتشي مسئوليت بدون تقصير دولت درايران و فرانسه ۱۳۹۳
غزل السادات کوشکي ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۰ ۱۳۹۲
زهرا پروانه سنگري جلب ثالث ۱۳۹۲
سعيده نوري زاده خيارات غير قابل اسقاط ۱۳۹۲
فاطمه تقي زاده خيار تعذر تسليم در فقه و حقوق کنوني ۱۳۹۲
حبيب اله محمودي جايگاه قاعده درأ درلايحه قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۰ ۱۳۹۲
محمد فرآيين جبران خسارت علاوه بر قصاص وديه ۱۳۹۲
ندا حقاني رهن دريايي ۱۳۹۲
الهام خصوصي نقش رويه معمول طرفين در کنوانسيون بيع بين المللي و حقوق ايران ۱۳۹۲
شکراله محسن پور قرارداد فرانشيز در حقوق ايران و کانادا ۱۳۹۲
بهاره کمالي سروستاني نقض قرارداد در کنوانسيون بيع بين المللي کالا و حقوق ايران ۱۳۹۱
جعفر آبيد حقوق و تكاليف اصحاب دعوا در اولين جلسه ي دادرسي ۱۳۹۱
ايمان کردستاني شيوه هاي تعيين قانون حاکم بر ماهيت دعوي در داوري هاي تجاري بين المللي با تاکيد بر رويه قضائي ۱۳۹۱
عاطفه کوکبي نظارت بر رفتار و عملكرد قضات از منظر مقررات آيين دادرسي مدني ۱۳۹۱
نگين رسولي فتح آباد جنبه هاي حقوقي معاملات فارکس ( forex) ۱۳۹۱
بهنوش رضاييان تعارض فرم ها در تشکيل قراردادهاي تجاري بين الملل ۱۳۹۱
ناصر جمشيدي افراز و تفكيك در حقوق ايران ۱۳۹۱
نصرالله پيشوا شاخص هاي مستقيم و بلاواسطه بودن ضرر ۱۳۹۱
ايدا نصيري تفسير قراردادهاي تجاري بين المللي با تاكيد بر اسناد بين المللي ۱۳۹۱
حسين مقدس رابطه متقابل دادگاه و داور با وجود موافقت نامه داوري ۱۳۹۱
مهرداد کوناني مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي ۱۳۹۱
فاطمه کاربخش راوري غرامت ناشي از فسخ قرارداد توسط دولت در عرصه تجارت بين الملل ۱۳۹۱
الهه جمشيدي بررسي نظريه هاي عدالت و انعکاس آن در آيين دادرسي ۱۳۹۱
محمد جواد احمدي مسئوليت کارفرما در حوادث ناشي از کار ۱۳۹۱
فاطمه فاني نوبندگاني كاركرد نظريه برابري افراد در مقابل هزينه هاي عمومي در حقوق اداري ايران ۱۳۹۰
يدالله آريانفر مباني حقوقي ايفاءِ دين از ناحي? غير مديون و استثنائات وارده بر آن ۱۳۹۰
محمد باقري چغايي ادغام و تجزيه شركت هاي تجاري ۱۳۹۰
فاطمه جوانمردي مسئوليت مدني ناشي از آلودگي نفتي در دريا ۱۳۹۰
مهشيد صديقي تجزيه عقد واحد به عقود متعدد ۱۳۹۰
معصومه نوده حيات غيرمستقر ۱۳۹۰
مجتبي کرمي احمدآبادي ضمان حسن اجراي تعهد ۱۳۹۰
محمدرضا کرمي حدود تعهدات وراث در قبال ديون و تعهدات مورث ۱۳۹۰
زهرا مختارنامه lمسئوليت مدني اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ۱۳۹۰
بنفشه مظلوم ترشيزي تعهد به ارائه اطلاعات در عقد بيمه ۱۳۹۰
وحيد اباذرفرد سازش در دعاوي مدني ۱۳۹۰
حجت علي پور مطالعه تطبيقي اثر نقض قابل پيش بيني در قراردارها در حقوق ايران و اسناد بين المللي ۱۳۹۰
زهرا جعفري فارسي كاربرد قانون تجارت در مديريت شركتهاي دولتي ۱۳۹۰
حسن راهنما «قرارداد اجازه بهره برداري از حق اختراع(ليسانس حق اختراع)» ۱۳۸۹
زمان پاداش صلح در مقام معامله ۱۳۸۹
مهدي ميرسليماني سياست کيفري ايران در حمايت از مالکيت معنوي ۱۳۸۹
ام البنين محمدي نژاد شيوه¬هاي انتقال اختيارات در حقوق اداري وحقوق اساسي ۱۳۸۹
الهام جعفري بررسي رويکرد تفسيري شوراي نگهبان ۱۳۸۹
حانيه ذاکري نيا ماهيت قراردادهاي مشارکت در ساخت و ساز ۱۳۸۸
فوزيه تميمي نژاد قراردادهاي اضافه بر هزينه(Cost Plus ۱۳۸۸
محمدرضا صالحيان بهروز جايگاه احسان در قلمرو حقوق مدني ۱۳۸۸
بهرام پناهنده طرق رفع منازعات تجاري در نظام WTO ۱۳۸۸
رها محمديان اعمال خيار در عقد رهن ۱۳۸۸
رسول لطفي ناميوندي مذاکرات پيش قراردادي و توافق هاي مقدماتي ۱۳۸۷
عباس حبيب پور تأثير قرارهاي قاطع دعوي بر اطاله دادرسي ۱۳۸۷
مريم نصراصفهاني تقسيم منافع ۱۳۸۷
فهيمه قياسيان مسؤوليت بين المللي دولت ها در حقوق بين الملل محيط زيست ۱۳۸۷
صديقه السادات فقيه مطالعة فقهي و حقوقي بازاريابي شبکه‌اي ۱۳۸۵
محمدمجتبي روديجاني ضمانتهاي اجراي مفاد قرارداد ۱۳۸۵
ثمين عباسي خويشاوندي رضاعي به عنوان يكي از موانع نكاح ۱۳۸۵
مرضيه اصغرپور بررسي حقوقي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران ۱۳۸۴
محمد قاسمي درميان بررسي سازو كارهاي حمايت از كارگر در قانون كار و تامين اجتماعي ۱۳۸۴
شهريار قلعه « بررسي فقهي ـ حقوقي تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ با نگرشي بر رويه قضايي» ۱۳۸۳
بيژن عزيزي حقوق و وظايف متقابل مؤديان و مراجع مالياتيدرحقوق ايران ۱۳۸۱
حسين رحيم زاده اصل صحت در شرط ۱۳۸۰
قربانعلي محمدي طلاق توافقي در فقه و حقوق ايران ۰