۱۳۹۹/۰۸/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : علي
نام خانوادگي : حمزه
سال تولد : 1357
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1387
مرتبه علمي : استاد
بخش : كامپيوتر
دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : ali@cse.shirazu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري تخصصي
رشته هوش مصنوعي
دانشگاه علم و صنعت ايران (ايران)
سال 1380 تا 1386 يک سيستم طبقه بند يادگير براي محيطهاي مارکوفي مشاهده پذير جزئي
کارشناسي ارشد
رشته هوش مصنوعي و رباتيک
دانشگاه شيراز (ايرانم)
سال 1379 تا 1380 کاربرد سيستمهاي طبقه بند به عنوان ابراز يادگيري اتوماتيک در طراحي کنترلرهاي فازي
کارشناسي
رشته مهندسي سخت افزار کامپيوتر
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1375 تا 1379 توسعه يک سامانه حسابداري يکپارچه

افتخارات
۱-رتبه 52 آزمون کنکور رياضي فيزيک کل کشور سال 1375 (1375)
۲-رتبه اول فارغ التحصيلان دکتري سال 1386 دانشکده مهندسي کامپوتر دانشگاه علم و صنعت ايران (1386)
۳-رتبه اول فارغ التحصيلان کارشناسي ارشد سال 1380 دانشکده مهندسي دانشگاه شيراز (1380)
۴-رتبه اول فارغ التحصيلان کارشناسي سال 1379 دانشکده مهندسي دانشگاه شيراز (1379)
۵-استاد نمونه آموزشي دانشگاه شيراز (1392)

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (69)
۱- بهشتي نژاد ر، سميع م، حمزه ع (1398) بهبود سيستم‌هاي توصيه گر با کمک وب معنايي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران 9:45-56
2- Bakhshinejad N, Hamzeh A (2020) Parallel-CNN Network for Malware Detection IET Information Security 14:210-219
3- Bakhshinejad N, Hamzeh A (2019) Resilient and Deep Network for Internet of Things (IoT) Malware Detection Communications in Computer and Information Science 0:183-197
4- Ashenagar B, Hamzeh A (2019) Forming a well-connected team of experts based on a social network graph: a novel weighting approach Social Network Analysis and Mining 9:0-0
5- Dadgar M, Couceiro M, Hamzeh A (2019) RbRDPSO: Repulsion-Based RDPSO for Robotic Target Searching Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering 44:551-563
6- Hashemi H, Hamzeh A (2019) Visual malware detection using local malicious pattern Journal of Computer Virology and Hacking Techniques 15:1-14
7- Tabarzad M, Hamzeh A (2018) Incremental community miner for dynamic networks Applied Intelligence 48:3372-3393
8- Farrokhmanesh M, Hamzeh A (2018) Music classification as a new approach for malware detection Journal of Computer Virology and Hacking Techniques 0:0-0
9- Bazargan lari K, Hamzeh A (2018) An evolutionary based framework for many-objective optimization problems Engineering Computations 35:1805-1828
10- Emami N, Mozafari N, Hamzeh A (2018) Continuous state online influence maximization in social network Social Network Analysis and Mining 8:0-0
11- Bagheri E, Dastghaibyfard G, Hamzeh A (2018) FSIM: A Fast and Scalable Influence Maximization Algorithm Based on Community Detection International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 26:379-396
12- Samie M, Hamzeh A (2018) Change-aware community detection approach for dynamic social networks Applied Intelligence 48:78-96
13- Soltani sarvestani M, Azimifar Z, Hamzeh A (2018) Human Strategy (HS) Optimization Algorithm Soft Computing 22:715-735
14- Khorshidpour Z, Tahmoresnezhad J, Hashemi S, Hamzeh A (2018) Domain invariant feature extraction against evasion attack International Journal of Machine Learning and Cybernetics 9:2093-2104
15- Khorshidpour Z, Tahmoresnezhad J, Hashemi S, Hamzeh A (2017) Using domain adaptation in adversarial environment International Journal of Data Mining, Modelling and Management 9:201-0
16- Mozafari N, Hamzeh A, Hashemi S (2017) Multi-objective perception model for diffusion of information in social networks International Journal of Data Mining, Modelling and Management 9:249-0
17- Mozafari N, Hamzeh A, Hashemi S (2017) Modelling information diffusion based on non-dominated friends in social networks Journal of Information Science 43:801-815
18- Mohammadi R, Mozafari N, Hamzeh A (2017) Continuous states latency aware influence maximization in social networks AI Communications 30:99-116
19- Foroutan Eghlidi N, Hamzeh A (2017) Discovering the Hidden Structure of a Social Network: A Semi Supervised Approach IEEE Transactions on Computational Social Systems 4:14-25
20- Khorshidpour Z, Hashemi S, Hamzeh A (2017) Evaluation of random forest classifier in security domain Applied Intelligence 47:558-569
21- Tabarzad M, Hamzeh A (2017) A heuristic local community detection method (HLCD) Applied Intelligence 46:62-78
22- Samie M, Hamzeh A (2017) Community detection in dynamic social networks: A local evolutionary approach Journal of Information Science 43:615-634
23- Hashemi H, Azmoodeh A, Hamzeh A, Hashemi S (2017) Graph embedding as a new approach for unknown malware detection Journal of Computer Virology and Hacking Techniques 13:153-166
24- Bazargan lari K, Hamzeh A (2016) A diversity control mechanism in many objective optimizations Applied Intelligence 45:953-975
25- Garmsiri S, Hamzeh A (2015) New Graph Based Trust Similarity Measure Ciência e Natura 37:339-343
26- Ghodousi E, Hamzeh A (2015) A New Approach for Trust Prediction by using collaborative filtering based of Pareto dominance in Social Networks Ciência e Natura 37:95-101
27- Dallaki H, Sami A, Bazargan lari K, Hamzeh A, Hashemi S (2015) Scaling up the hybrid Particle Swarm Optimization algorithm for nominal data-sets Intelligent Data Analysis 19:825-844
28- Pourbahman Z, Hamzeh A (2015) A Fuzzy based Approach for Fitness Approximation in Multi-objective Evolutionary Algorithms Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 29:2111-2131
29- Mohammadi R, Mozafari N, Hamzeh A (2015) Trust based latency aware influence maximization in social networks Engineering Applications of Artificial Intelligence 41:195-206
30- Abbasi Rad M, Hamzeh A (2015) A Coevolutionary Approach to many objective optimization based on a novel ranking method Intelligent Data Analysis 20:129-151
31- Mozafari N, Hamzeh A (2015) An Enriched Social Behavioral Information Diffusion Model in Social Networks Journal of Information Science 41:273-283
32- Badami M, Mozafari N, Hamzeh A, Hashemi S (2015) An ensemble game theoretic approach for multi-objective optimization AI Communication 28:553-566
33- Tahernezhadyani K, Bazargan lari K, Hamzeh A, Hashemi S (2015) HC-MOEA: a Hierarchical Clustering approach for increasing the Solution’s Diversity in Multiobjective Evolutionary Algorithms Intelligent Data Analysis 19:187-208
34- Hajibaghery A, Hamzeh A, Alvari H, Hashemi S (2013) SOCIAL NETWORKS COMMUNITY DETECTION USING THE SHAPLEY VALUE Iranian Journal of Science and Technology 37:51-65
35- Hazrati Fard S, Hamzeh A, Hashemi S (2013) Using reinforcement learning to find an optimal set of features Computers and Mathematics with Applications 66:1892-1904
36- Alvari H, Hashemi S, Hamzeh A (2013) Discovering overlapping communities in social networks: A novel game-theoretic approach AI Communication 26:161-177
37- Badami M, Hamzeh A, Hashemi S (2013) An Enriched Game Theoritic Framework for Multi-Objective Clustering Applied Soft Computing 13:1853-1868
38- Alibeigi nabi M, Hashemi S, Hamzeh A (2012) DBFS: An Effective Density Based Feature Selection Scheme for Small Sample Size and High Dimensional Imbalanced Data Sets Data & Knowledge Engineering 82:67-103
39- Hoseini E, Hashemi S, Hamzeh A (2012) SPCF: a Stepwise Partitioning for Collaborative Filtering to alleviate sparsity problem Journal of Information Science 38:578-592
40- Farhadi F, Sorkhi M, Hashemi S, Hamzeh A (2012) An Effective Framework for Fast Expert Mining in Collaboration Networks: A Group-Oriented and Cost-Based Method Journal of Computer Science and Technology 27:577-590
41- Zaker Habib Abadi N, Hamzeh A (2012) A Novel Steganalysis for TPVD Steganographic Method Based On Differences of Pixel Difference Histogram MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS 58:147-166
42- Mozafari N, Hashemi S, Hamzeh A (2011) On Tracking Behavior of Streaming Data: An Unsupervised Approach International Journal of Data Engineering (IJDE) 2:99-109
43- Mozafari N, Hashemi S, Hamzeh A (2011) A Precise Statistical approach for concept change detection in unlabeled data streams Computers & Mathematics with Applications 62:1655-1669
44- Dallaki H, Sami A, Hamzeh A, Hashemi S (2011) Using Feature Selection for Speed up Hybrid PSO/ACO Journal of Computing 3:54-60
45- Rahmani M, Hashemi S, Hamzeh A, Sami A (2009) Agent based Decision Tree Learning: A Novel Approach* International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 19:1015-1022
46- Hamzeh A, Hashemi S, Sami A, Rahmani A (2009) A Recursive Classifier System for Partially Observable Environment Fundamenta Informaticae 97:15-40
47- Hamzeh A, Hashemi S, Sami A, Rahmani A (2009) A Recursive Classifier System for Partially Observable Environments Fundamenta Informaticae 97:15-40
48- Rahmani M, Hashemi S, Hamzeh A, Sami A (2009) Agent based Decision Tree Learning: A Novel Approach International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 19:1015-1022
49- Hamzeh A, Rahmani A (2008) A New Architecture for Learning Classifier Systems to Solve POMDP Problems Fundamenta Informaticae 84:329-351
50- Dadgar M, Jafari S, Hamzeh A (1398) A PSO-based multi-robot cooperation method for target searching in unknown environment مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي 177:62-74

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-خيامي س، حمزه ع، قليچ خاني م "شناسايي عوامل موثر بر تسهيم دانش " 7th Iraninan and 1st international knowledge management conference (2015)
۲-قليچ خاني م، خيامي س، حمزه ع "ارايه مدلي براي تسهيم دانش در سازمان هاي آموزشي وپژوهشي " International Conference on Management and Industrial Engineeriing (2015)
۳-پرهيزکاري س، حمزه ع "ارزيابي سيستماتيک عملکرد دانشجويان در کلاسهاي مجازي آنلاين " ICELET 2013 (2013)
۴-پرهيزکاري س، حمزه ع "ارزيابي سيستماتيک متون دانشجويان در کلاسهاي مجازي آنلاين " ICELET 2013 (2013)
۵-نعيمي صديق ع، حمزه ع، هاشمي س، سامي ا "استفاده از تئوري بازي در خطي سازي SVM و مقايسه آن با روشهاي سنتي SVM " IDMC 2010 (2010)
۶-مظفري ن، علي بيگي نبي م، هاشمي س، سامي ا، حمزه ع "ارائه يک مدل خوشه بندي وزن دار با حفظ اختصاصي بودن داده ها و قابليت برخورد با نويز " کنفرانس داده کاوي ايران (2010)
۷-صداقت ع، مظفري ن، حمزه ع "ارائه يک راهکار بومي براي حفظ حريم خصوصي در پرونده الکترونيک سلامت با استفاده از فن آوري زنجيره بلوک و قراردادهاي هوشمند " AISCH-2019 (1398)
۸-انصاري ا، حمزه ع "ارائه ي روشي کارا براي ايمن کردن شبکه هاي اجتماعي در مقابل تاثير منفي " پنجمين کنفرانس بينالمللي مهندسي صنايع و سيستمها (1398)
۹-راکعي ف، مظفري ن، حمزه ع "بهينه سازي فرآيند بيشينه سازي تأثير پويا در شبکه هاي اجتماعي " پنجمين کنفرانس بينالمللي مهندسي صنايع و سيستمها (1398)
۱۰-جمشيديان ر، هاشمي ه، حمزه ع "شناسايي بدافزارهاي ناشناخته با استفاده ار تکنيکهاي پردازش تصوير " چهارمين کنگره ملي تحقيقات بنيادين در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات (1398)
۱۱-سياحي ا، فرخ منش م، باصري م، حمزه ع "مروري بر تاريخچه، ساختار، روش هاي پيشگري و مقابله با باج افزارها " سوم?ن کنفرانس حوادث و آس?ب پذ?ر? ها? امن?ت فضا? تبادل اط?عات (1396)
۱۲-شيخي س، مظفري ن، حمزه ع "انتخاب ويژگي در فيلترينگ هوشمند پيامهاي کوتاه ناخواسته بر روي موبايل " دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي دانش بنيان در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات (1396)
۱۳-سياحي ا، حمزه ع "روشي براي کلاسه بندي بدافزارها بر اساس هدر فايل با استفاده از تصوير سازي " دومين کنفرانس حوادث و آسيب پذيريهاي امنيت فضاي تبادل اطلاعات (آپا 2) (1395)
۱۴-حسيني ا، حمزه ع "شناسايي بدافزار با استفاده از دادهکاويِ دنباله رفتاري بدافزار " اولين همايش علمي پژوهشي افقهاي نوين در علوم کامپيوتر (1394)
۱۵-محمدي باغ ملايي ر، مظفري ن، حمزه ع "بيشينه کردن تاثير در شبکه هاي اجتماعي به کمک تغيير وضعيت پيوسته نودها " همايش ملي فناوري هاي نوين در مهندسي برق و کامپيوتر (1393)
۱۶-ستوده ده سروي م، تيموري اصل ص، حضرتي فرد س، حمزه ع "استخراج ويژگي براي شناسايي بدافزار با استفاده از الگوريتمهاي تکاملي " Softsec 2014 (1393)
۱۷-ارزاقي ح، حضرتي فرد س، حمزه ع "روشي نوين براي تشخيص بدافزارهاي رايانه اي با بهره گيري از فراخوانهاي سيستمي " Softsec 2014 (1393)
۱۸-دادگر م، جعفري ش، ارزاقي ح، حمزه ع "جستجوي گروهي رباتها با استفاده از هوش جمعي در محيطهاي ناشناخته " ايران اپن (1393)
۱۹-حضرتي فرد س، حمزه ع، هاشمي س "ارائه ي يك روش مبتني بر يادگيري تقويتي در انتخاب ويژگي براي داده هاي نامتوازن " همايش ملي مهندسي کامپيوتر (1391)
۲۰-حضرتي فرد س، حمزه ع، هاشمي س "ارائه يک روش مبتني بر يادگيري تقويتي براي انتخاب ويژگي در داده هاي نامتوازن " همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات (1391)
۲۱-مظفري ن، هاشمي س، حمزه ع "ارايه يک روش آماري نوين براي تشخيص تغيير مفهوم در داده هاي جرياني بدون برچسب " سومين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات (1389)
۲۲-نعيمي صديق ع، هاشمي س، حمزه ع "بهبود كارايي SVM با استفاده از تئوري بازي فازي " دهمين كنفرانس سيستم هاي فازي ايران (1389)
۲۳-نيکومرام ف، سامي ا، حمزه ع، هاشمي س، زردشت م "الگوريتم هايي جهت حل مساله تجزينه باينري " همايش كاربردهاي صلح آميز تكنولوژي هسته اي (1388)
۲۴-نيکومرام ف، سامي ا، حمزه ع، هاشمي س، زردشت م "الگوريتم هايي جهت حل مسئله تجزيه ماتريس باينري " همايش كابردهاي صلح آميز تكنولوژي هسته اي (1388)
۲۵-سامي ا، معمار م، حمزه ع، هاشمي س، نيکومرام ف "كشف اولويت ها بدون نياز به تاريخچه " همايش كابردهاي صلح آميز تكنولوژي هسته اي (1388)
26-Manavi F, Hamzeh A "A new approach for malware detection based on evolutionary algorithm " Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion (2019)
27-Dadgar M, Couceiro M, Hamzeh A "RDPSO diversity enhancement based on repulsion between similar ions for robotic target searching " 2017 Artificial Intelligence and Signal Processing Conference (2017)
28-Manavi F, Hamzeh A "A new method for malware detection using opcode visualization " 2017 Artificial Intelligence and Signal Processing Conference (2017)
29-Hamzeh A, Bazargan Lari K "Kim: A new structure for optimization problems " 2017 Artificial Intelligence and Signal Processing Conference (2017)
30-Mohammadi M, Hamzeh A "Proposing an efficient approach for malware clustering " 2017 Artificial Intelligence and Signal Processing Conference (2017)
31-Bakhshinejad N, Hamzeh A "A new compression based method for android malware detection using opcodes " 2017 Artificial Intelligence and Signal Processing Conference (2017)
32-Sayahi E, Hamzeh A "A novel method to detect android malware using Locality Sensitive Hashing algorithms " 2017 Artificial Intelligence and Signal Processing Conference (2017)
33-Khorshidpour Z, Hashemi S, Hamzeh A "Learning a Secure Classifier against Evasion Attack " Data Mining Workshops (ICDMW), 2016 IEEE 16th International Conference on (2016)
34-Bagheri E, Dastghaibyfard G, Hamzeh A "An efficient and fast influence maximization algorithm based on community detection " 12th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD) (2016)
35-Soleimanpour M, Hamzeh A "A game-theoretic approachfor locallydetecting overlapping communities in social networks " IKT 2016 (2016)
36-Afshar A, Zolghadri Jahromi M, Hamzeh A "A Parameter-Free Method for Detecting Local Communities Based on Attainable Information " ASONAM 2016 (2016)
37-Samie M, Hamzeh A "A Novel Evolutionary Approach for Community Detection in Dynamic Social Networks " 1st Conference on Swarm Intelligence and Evolutionary Computation (2016)
38-Farrokhmanesh M, Hamzeh A "A Novel Method for Malware Detection Using Audio Signal Processing Techniques " 6th joint Conference on Artificial Intelligence & Robotics (2016)
39-Foroutan Eghlidi N, Afshar A, Ashenagar B, Hamzeh A "A Lightweight Method to Investigate Unknown Social Network Structure " Computer and Knowledge Engineering (ICCKE), 2015 5th International Conference on (2015)
40-Afshar A, Ashenagar B, Foroutan Eghlidi N, Zolghadri Jahromi M, Hamzeh A "Using Local Utility Maximization to Detect Social Networks Communities " The 20th International Symposium on Computer Science and Software Engineering (CSSE 2015) (2015)
41-Ashenagar B, Foroutan Eghlidi N, Afshar A, Hamzeh A " Team Formation in Social Networks based on Local Distance Metric " FSKD 2015 (2015)
42-Loveymi S, Hamzeh A "Proposing An Evolutionary Method Based On Maximization Precision Of Group Recommender Systems " IKT 2015 (2015)
43-Bazrafshan Z, Hamzeh A "Metamorphic Malware Categorization using Co-Evolutinary Algorithm " IKT 2015 (2015)
44-Ashenagar B, Hamzeh A, Foroutan Eghlidi N, Afshar A "A Fast Approach for Multi-Objective Team Formation in Social Networks " IKT 2015 (2015)
45-Famouri S, Hamzeh A "A New Complete Heuristic Approach for Ant Rendezvous Problem " 4th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (2014)
46-Mozafari N, Kazem M, Khodayari M, Hamzeh A "A Game Theoretic Approach to control IDS Sensitivity " IKT 2013 (2013)
47-Hajibagheri N, Hamzeh A, Sukthankar G "Modeling Information Diffusion and Community Membership using Stochastic Optimization " ASONAM 2013 (2013)
48-Khoorsand Z, Hamzeh A "A Novel Compression-Based Approach for Malware Detection Using PE Header " IKT 2013 (2013)
49-Jalili S, Hamzeh A "Enhanced Overlapping Community detection in Social Networks using Wise Initialization " IKT 2013 (2013)
50-Bazrafshan Z, Hazrati Fard S, Hashemi H, Hamzeh A "A Survey on Heuristic Malware Detection Techniques " IKT 2013 (2013)
51-Moghadas R, Mansoori E, Hamzeh A "A new multi-agent algorithm for solving constraint satisfaction problems " 5th Conference on Information and Knowledge Technology (2013)
52-Hajibaghery A, Alvari H, Hamzeh A, Hashemi S "Community Detection in Social Networks Using Information Diffusion " Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM) (2012)
53-Farhadi F, Hoseini E, Hashemi S, Hamzeh A "TeamFinder: A Co-clustering based Framework for Finding an Effective Team of Experts in Social Networks " 12th International Conference on Data Mining Workshops (2012)
54-Sorkhi M, Alvari H, Hashemi S, Hamzeh A "A Game-Theoretic Framework to Identify Top-K Teams in Social Networks " KDIR (2012)
55-Malakooti N, Hamzeh A "A Weighted Semantic Similarity Technique for Document Clustering " ICEEE2012 (2012)
56-Askarian N, Fazly A, Hamzeh A "A Comparison of Statistical Measures for the Automatic Identification of Persian Light Verb Constructions " AISP 2012 (2012)
57-Hajibaghery A, Alvari H, Hamzeh A, Hashemi S "Social Networks Community Detection Using the Shapley Value " AISP 2012 (2012)
58-Adeli A, Sinaee M, Zomorodian M, Hamzeh A "Harmony-based Feature Weighting to Improve the Nearest Neighbor classification " ACITY 2012 (2012)
59-Taslimi pour S, Fazly A, Hamzeh A "Using Noun Similarity to Adapt an Acceptability Measure for Persian Light Verb Constructions " LREC 2012 (2012)
60-Hazrati fard S, Hamzeh A, Hashemi S "A Game Theoretic Framework for Feature Selection " 9th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (2012)
61-Hazrati fard S, Hamzeh A, Hashemi S "Proposing a Reinforcement Learning based approach for Feature Selection " AISP 2012 (2012)
62-Hoseini E, Hashemi S, Hamzeh A " Link Prediction in Social Network Using Co-clustering Based Approach " AINA Workshops 2012 (2012)
63-Badami M, Hamzeh A, Hashemi S "A Probabilistic Approach for Multi-Objective Clustering Using Game Theory " AISP 2012 (2012)
64-Taslimi pour S, Fazly A, Hamzeh A "A Class-based Acceptability Measure for Persian Light Verb Constructions " AISP 2012 (2012)
65-Tahernezhadyani K, Bazargan Lari K, Hamzeh A, Hashemi S "A Multi-Objective Evolutionary Algorithm Based on Complete-Linkage Clustering to Enhance the Solution Space Diversity " AISP 2012 (2012)
66-Ahmadi abhari S, Hamzeh A, Hashemi S "Combining Feature Wrapper and Filter in a Novel Evolutionary Based Feature Extraction Approach " AISP 2012 (2012)
67-Hoseini E, Hashemi S, Hamzeh A "A levelwise spectral co-clustering algorithm for collaborative filtering " h International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (2012)
68-Khorshidpour Z, Hashemi S, Hamzeh A "An Approach to Learn Categorical Distance Based on Attributes Correlation " ICEE 2011 (2011)
69-Farhadi F, Sorkhi M, Hashemi S, Hamzeh A "An Effective Expert Team Formation in Social Networks Based on Skill Grading " ICDM Workshops 2011 (2011)
70-Rashidi L, Hashemi S, Hamzeh A "Anomaly Detection in Categorical Datasets Using Bayesian Networks " AICI 2011 (2011)
71-Alvari H, Hashemi S, Hamzeh A "Detecting Overlapping Communities in Social Networks by Game Theory and Structural Equivalence Concept " AICI 2011 (2011)
72-Ahmadi abhari S, Hamzeh A, Hashemi S "Voting based learning classifier system for multi-label classification " GECCO 2011 (2011)
73-Sholeh F, Hamzeh A, Hashemi S "Towards final rule set reduction in XCS: a fuzzy representation approach " GECCO 2011 (2011)
74-Khorshidpour Z, Hashemi S, Hamzeh A "Distance Learning for Categorical Attribute Based on Context Information " 2010 2nd International Conference on Software Technology and Engineering(ICSTE) (2010)
75-Sholeh F, Hamzeh A, Hashemi S "To Handle Real Valued Input in XCS: Using Fuzzy Hyper-trapezoidal Membership in Classifier Condition " SEAL 2010 (2010)
76-Majd M, Sholeh F, Hashemi S, Hamzeh A "Towards Efficient and Effective Negative Selection Algorithm: A Convex Hull Representation Scheme " SEAL 2010 (2010)
77-همايوني , Hashemi S, Hamzeh A "Instance-based ensemble learning algorithm with stacking framework " 2nd International Conference on Software Technology and Engineering (2010)
78-Sami A, Yadegari B, رحيمي , پيرويان , Hashemi S, Hamzeh A "Malware Detection Based on Mining API Calls " ACM SAC 2010 (2010)
79-Zaker Habib Abadi N, Hamzeh A, Katebi S, سماوي "Improving Security of Pixel Value Differencing Steganographic Method " IEEE NTMS 2009 (2009)
80-Meshkinfam fard S, Hamzeh A, Ziarati K "A Grid Based Cooperative Co-evolutionary Multi-objective Algorithm " AICI2009 (2009)
81-Asadi Golmankhaneh H, Hamzeh A "Influence Maximizing in a Diffusion Model based on Propagating Negative Ideas in Social Networks " First International Conference on New Perspective in Electrical and computer Engineering (1395)
82-Ghodousi E, Hamzeh A "A New Approach for Trust Prediction by using collaborative filtering based on Pareto dominance in Social Networks " کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر (1394)
83-Garmsiri S, Hamzeh A "New Graph Based Trust Similarity Measure " کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر (1394)
84-Shadkam S, Hamzeh A "A new approach for classification and detection of Metamorphic Malware " Softsec 2014 (1393)
85-Dialameh M, Rajabzadeh H, Hamzeh A "Malware Detection Based on Mixture of API Calls Sequences " Softsec 2014 (1393)
86-Afshar A, Ashenagar B, Hazrati Fard S, Lashkari A, Hamzeh A "A Novel Approach for Malware Detection based on Evolutionary Strategy " Softsec 2014 (1393)

طرح هاي کاربردي (3)
عنوان
دوره‌هاي آموزشي چند رسانه‌اي
حمايت از پروژه هاي كارشناسي ارشد
حمايت از پروژه هاي كارشناسي ارشد

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
شبكه هاي كامپيوتري
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
پردازش تكاملي
امنيت سامانه هاي اطلاعاتي
مباني امنيت اطلاعات
پردازش تكاملي
هوش مصنوعي پيشرفته
دکتري تخصصي (Ph.D)
پردازش تكاملي
امنيت سامانه هاي اطلاعاتي
هوش مصنوعي توزيع شده
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
زبانهاي برنامه نويسي وب
تست و نگهداري نرم افزار
كارشناسي ناپيوسته
آز مهندسي نرم افزار
كـارشناسي
كارگاه كامپيوتر
آزمايشگاه شبكه
تحليل عددي
آزمايشگاه كامپيوتر
برنامه سازي پيشرفته
روشهاي محاسبات عددي
شبكه هاي كامپيوتري
آزشبكه هاي كامپيوتري
آز پايگاه داده ها
مهندسي نرم افزار
اصول برنامه سازي
برنامه نويسي وب
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
پردازش تكاملي
مباحث ويژه درمهندسي كامپيوتر
هوش مصنوعي توزيع شده
مباني امنيت اطلاعات
دکتري تخصصي (Ph.D)
پردازش تكاملي پيشرفته

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (134)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
اسماعيل باقري ارائه روشي مبتني بر جامعه براي بيشينه سازي نفوذ در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۷
کيميا بازرگان لاري روش تکاملي متمرکز بر تنوع جهت حل مسايل بهينه سازي بيش هدفه ۱۳۹۶
محمدعلي تبرزد بهبود روش هاي تشخيص جامعه در شبکه هاي پويا ۱۳۹۶
زينب خورشيد پور بررسي امنيتي طبقه بندهاي الگو در محيط هاي خصمانه ۱۳۹۶
محمدابراهيم سميع ارائه مدل آگاه از تغيير در تشخيص تشکل‌هاي شبکه‌هاي اجتماعي ۱۳۹۵
نيلوفر مظفري مدلسازي انتشار اطلاعات در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۵
مسعود دادگر يک سيستم توصيه‌گر آگاه از اعتماد با محاسبات کارا ۰
هاشم هاشمي شناسايي بدافزار با بهره‌گيري از تکنيکهاي پردازش تصوير ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
تينا رضايي بروجني تغيير فضاي سرآيند براي خوشه‌بندي بدافزار ۱۳۹۹
سيما چابک رو طبقه بندي بدافزار با استفاده از مدل پنهان مارکوف ۱۳۹۹
حديث قانعي اراِئه روشي جديد براي تشخيص بدافزار با استفاده از رويدادهاي سخت افزار ۱۳۹۸
فاطمه راسخي تشخيص بدافزارهاي ناشناخته با استفاده از تکنيک هاي پردازش تصوير ۱۳۹۸
فروغ حق پناه جهرمي ارائه ي روشي كارا براي انتخاب ويژگي مبتني بر الگوريتم هاي فرا ابتکاري براي داده هاي پزشکي ۱۳۹۸
اميرحسين انصاري بيشينه سازي تاثير در شبکه هاي اجتماعي رقابتي ۱۳۹۸
ايلين بهبود شناسايي تشکل‌هاي محلي براساس بيشينه‌ تاثير در شبکه هاي پويا ۱۳۹۸
فاطمه راکعي ارائه روشي براي بيشينه سازي تاثير برخط در شبکه هاي اجتماعي با در نظر گرفتن فاکتور اعتماد ۱۳۹۸
عزيز صداقت ارائه يک راهکار بومي براي حفظ حريم خصوصي و يکپارچگي در پرونده سلامت الکترونيک با استفاده از فن آوري زنجيره بلوک ۱۳۹۸
سيده فاطمه موسوي بهينه سازي تابع ارزيابي کامل جهت وزن دهي الگوها در طبقه بندي نزديکترين همسايه ۱۳۹۷
امير آهنگري ارائه يک مدل توصيه‌گر با در نظر گرفتن ارتباط افراد روي يکديگر در شبکه‌هاي اجتماعي ۱۳۹۷
احمدرضا مصلي نژاد ارائه روشي براي بيشينه کردن تاثير در يک شبکه اجتماعي رقابتي ۱۳۹۷
مريم محمدي ارائه روشي جديد جهت تشخيص بدافزارها بر اساس تکنيک هاي پردازش دنباله ۱۳۹۷
نازنين بخشي نژاد ارائه روشي کارا براي تشخيص بدافزارهاي اندرويد با استفاده از بايت هاي خام ۱۳۹۶
مهرداد ربي انگوراني ارائه راهکاري کارآمد براي سيستم هاي توصيه گر با حفظ تنوع آرا ۱۳۹۶
نجمه مهدي پور نقش شبکه هاي اجتماعي مجازي بر مشارکت و عملکرد تحصيلي فراگيران آموزش از راه دور (مجازي) ۱۳۹۶
فرنوش معنوي ارائه راهکاري کارا بر مبناي تحليل دستورات اسمبلي براي تشخيص بدافزارهاي ناشناخته ۱۳۹۶
ابراهيم سياحي روشي براي شناسايي بدافزار براساس بايت‌هاي خام PE ۱۳۹۶
سارا شيخي ارايه يک روش کارا در فيلترينگ هوشمند پيامهاي کوتاه ناخواسته بر روي موبايل از روي محتواي پيام کوتاه ۱۳۹۶
نگار امامي ارائه روشي براي بهبود بيشينه سازي تاثيرگذاري برخط در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۶
محبوبه سليمان پور ارائه‌ي روشي توزيع شده براي شناسايي تشکل‌ها در شبکه‌هاي اجتماعي ۱۳۹۶
هانيه اسدي گلمانخانه ارايه روشي با در نظر گرفتن ديدگاه‌هاي منفي براي بيشينه کردن تاثير در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۵
مهرداد فرخ منش تشخيص بدافزار توسط تکنيک هاي پردازش سيگنال ۱۳۹۵
سعيد گرمسيري ارزيابي اعتماد با استفاده از تعامل و رفتار کاربران در شبکه‌هاي اجتماعي ۱۳۹۵
شکيب لويمي افزايش کيفيّت سيستم‌هاي توصيه‌گر گروهي ۱۳۹۵
نگار فروتن اقليدي ارائه مدلي کارا براي تشخيص ساختار شبکه هاي اجتماعي با استفاده از نحوه انتشار اطلاعات ۱۳۹۴
بهاره اشناگر تشکيل تيم در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۴
الناز قدوسي ارائه ي يک روش نوين براي تخمين اعتماد در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۴
محمد محمدي ارائه روشي در جهت بهبود پيش‏بيني خطاي نرم‏افزار ۱۳۹۴
سميه شادکام ارائه راهکاري نوين براي طبقه‌بندي و تشخيص بدافزارهاي دگرگون‌شده ۱۳۹۳
الهه باقري ارائه راه¬ کاري اکتشافي جهت پرهيز از محاسبه¬ي برازندگي در الگوريتم¬هاي تکاملي ۱۳۹۳
صبا باباخاني ارائه مدلي کارا براي تشخيص الگوي انتشار اطلاعات در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۳
رضوان محمدي باغ ملايي ارائه ي روشي کارا درجهت بيشينه کردن تاثير در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۳
سحر پرهيزکاري ارزيابي سيستماتيک عملکرد دانشجويان در کلاس هاي مجازي آنلاين ۱۳۹۳
محمد عباسي راد ارائه‌ي يک روش نوين براي بهينه سازي بيش- هدفي با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي ۱۳۹۲
زهرا بذرافشان ارائه راهکاري نوين براي شناسايي خانواده بدافزارهاي دگرگون شده ۱۳۹۲
فاطمه علي زاده زوج شناسايي نفوذگران شبکه با کمک مفهوم شبکه اجتماعي ۱۳۹۲
راحله بهشتي نژاد بهبود سيستم هاي توصيه گر با کمک وب معنايي ۱۳۹۲
سجاد جليلي شناسايي تشکل‌هاي همپوشان در شبکه‌هاي پويا ۱۳۹۲
زهرا پوربهمن ارائه روشي نوين جهت تقريب برازندگي ۱۳۹۲
زهرا خورسند ارائه روشي جديد براي شناسايي بدافزار ۱۳۹۲
مجتبي شايق بررسي روشهاي فيلترينگ هوشمند پيامهاي کوتاه ناخواسته برروي موبايل از طريق محتواي پيام کوتاه ۱۳۹۲
نسرين ملکوتي ارائه روش جديد براي بررسي ميزان شباهت دو سند ۱۳۹۱
الهام حسيني روش خوشه بندي همزمان در سيستم هاي پيشنهاد دهنده از نوع فيلترينگ اشتراکي ۱۳۹۱
سيدمهدي حضرتي فرد ارائه چارچوبي مبتني بر تئوري بازيها براي انتخاب ويژگي ۱۳۹۱
محمدمهدي نعمت الهي توسعه ي سيستم‌هاي پيشنهاد دهنده جهت سازگاري با تغييرات اولويت‌هاي کاربر در طول زمان ۱۳۹۱
سيد کاوه احمدي ابهري دسته‌بندي داده‌هاي چند برچسبي با استفاده از سامانه‌هاي دسته‌بندي يادگيرنده ۱۳۹۱
عليرضا حاجي باقري انتشار اطلاعات در شبکه هاي اجتماعي و ارائه مدلي براي آن ۱۳۹۱
کيميا بازرگان لاري ارائه راهکاري نوين براي بهبود الگوريتم¬هاي تکاملي چندهدفه مبتني بر تجزيه ۱۳۹۱
ليدا رشيدي :ارائه روشي نوين براي شناسايي الگو هاي نامتعارف ۱۳۹۱
فرنوش فرهادي رهيافتي نوين براي سازماندهي گروه هاي تخصصي در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۱
حميدرضا الواري شناسايي تشکل هاي همپوشان در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۱
احسان پاک گوهر بررسي و ايجاد روشي براي ايمن سازي برنامه هاي تحت وب (چک ليست امنيتي وب سايت) ۱۳۹۱
مهسا بادامي ارائه ي يک روش نوين خوشه بندي چند-هدفه ۱۳۹۱
شيوا تسليمي پور پردازش خودکار معنايي افعال مركب فارسي ۱۳۹۱
نرجس عسکريان شناسايي خودكار افعال مركب فارسي ۱۳۹۱
محمد کامياب طاهرنژادياني ارائه ي راهکاري جديد براي حل مسائل بهينه سازي چند هدفه بر اساس ابر حجم ۱۳۹۰
مهرنوش عسکري زاده بررسي علل موثر بر اعتماد در وب سايت ها و ارائه چارچوبي براي فاکتورهاي موثر بر آن در وب سايت هاي ايراني ۱۳۹۰
سعيد گودرزيان ارائه ساختار نويني براي كنش هاي پيوسته در سامانه هاي طبقه بند يادگير ۱۳۹۰
مهشيد مجد تشخيص پديده غيرعادي توسط الگوريتمي بر پايه سيستم ايمني مصنوعي ۱۳۹۰
فرزانه شعله ارايه روشي نوين براي بازنمايي دانش در xcs ۱۳۹۰
نيلوفر مظفري ارائه چارچوبي براي خوشه¬يابي داده¬هاي جرياني ۱۳۸۹
مينا علي بيگي نبي ارائه راهکاري براي انتخاب ويژگي در داده¬هاي نامتوازن ۱۳۸۹
نازنين ذاکر حبيب آبادي تغيير و بهينه سازي روش¬هاي مبتني بر پنهان نگاري و پنهان شکني اطلاعات در حوزه فضايي تصوير ۱۳۸۸
مليحه السادات علوي بيشينه سازي تاثير در شبکه هاي اجتماعي رقابتي با استفاده از روش هايي مبتني بر تکنيک آلفا بتا ۰
امنه محمدنظر شناسايي تشکل ها با استفاده از تغيير فضاي شبکه هاي اجتماعي توسط شبکه ي عصبي عميق ۰
زهرا بهادري شناسايي هرزنامه در شبکه اجتماعي توييتر ۰
محمدرضا حسيني ارائه يک روش مبتني بر محتوا براي تشخيص هرزنامه در سرويس پيام کوتاه ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
حميد رضا عابديني رويکردهاي جديد شناسايي بدافزار در اينترنت اشيا با يادگيري ماشين ۱۳۹۹
علي اکبر اسداله پور رفع چالشهاي امنيتي و حريم خصوصي در اينترنت اشياء با استفاده از محاسبات مه و فناوري بلاکچين ۱۳۹۸
رضا پرمر نظر کاوي: بررسي ابزارها، تکنيک ها و چالش ها ۱۳۹۸
بيتا عزيزي ابزارها، فرصت ها و چالش هاي اينترنت اشيا در آموزش و يادگيري ۱۳۹۸
اوا بهرامي تاييد هويت کاربر با استفاده از ديناميک نواخت صفحه کليد ۱۳۹۸
سمانه عسکري وزيري چالشهاي امنيت در اينترنت اشياء: دامنه حريم خصوصي ۱۳۹۸
فاطمه گلريان بررسي نقش زنجيره بلوکي درامنيت و حريم خصوصي اينترنت اشيا ۱۳۹۸
سيدرئوف مدرسي مهاجرت به معماري Cloud-Native ۱۳۹۸
شهرام نگهبان اينترنت اشيا در صنعت نفت و گاز ۱۳۹۸
پروين بختياري ثابت تأثير شبکه‌هاي اجتماعي در بازاريابي و تجارت ۱۳۹۷
رويا عزيزي محموداباد اينترنت اشياء، فصلي نو در آموزش ۱۳۹۷
عاطفه شامحمودي بررسي حل مسئله ي يافتن هدف و جستجوي محيط با استفاده از همکاري توزيع شده ي ربات ها ۱۳۹۶
سعيد حبيبيان کاربرد کلان داده در صنعت بانکداري ۱۳۹۶
ايمان علايي فرادنبه مطالعه اي بر مسائل امنيت و حريم خصوصي در اينترنت اشياء ۱۳۹۶
احمد شاکر بررسي تاثير هوش تجاري بر مديريت سازماني ۱۳۹۶
رضا حمزه امنيت و حفظ حريم خصوصي در اينترنت اشياء ۱۳۹۶
بهنام شمس الديني راي گيري الکترونيک چالش ها و راه حل ها ۱۳۹۶
محمدعلي ملازم بررسي تاثير سيستم مديريت امنيت اطلاعات بر تداوم کسب و کار ۱۳۹۵
حسن فلاحتي بررسي چالش ها و راهکارهاي نوين ايجاد سيستم هاي اينترنت اشيا ۱۳۹۵
صادق تاجيک اينترنت اشيا ء: مفهوم، معماري عناصر و ميان افزار، کاربرد هاو چالش ها ۱۳۹۵
مهران فلک رايانش ابري و چالش‌هاي امنيتي ۱۳۹۵
مريم سليمي تشخيص جامعه در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۵
الهام حسيني شناسايي بدافزار با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي ۱۳۹۴
الهام صفاخو بررسي آناليز احساسات در ميکروبلاگ ها ۱۳۹۴
علي محمدي برزگر بررسي روشهاي پياده سازي مکانيزم پردازش تحليلي برخط (OLAP) در پايگاههاي داده NOSQL ۱۳۹۴
فرشيد عيسي پور داده کاوي در شبکه هاي اجتماعي آنلاين ۱۳۹۴
سيما دانا مروري بر امنيت سامانه هاي مجازي : رهيافت هاي مبتني بر محاسبات امن ۱۳۹۳
بهاره عسکري داده کاوي در رايانش ابري ۱۳۹۳
محمد افتخاري بررسي روش هاي آناليز سبد خريد ۱۳۹۳
آريا اله ديني حصاروئيه مطالعه اي بر شبکه هاي توزيع محتوا ۱۳۹۳
کاظم ابراهيمي تست و نگهداري نرم‌افزار در محيط‌هاي صنعتي ۱۳۹۳
حسام هادي مقدم نقش آبزني نرم افزار ۱۳۹۳
مريم راضي بهينه سازي امنيت- آگاه سيستم هاي محاسباتي فراگير با روش گراف SEAT ۱۳۹۳
محسن نظري مجدر پروتکل هاي مسيريابي شبکه هاي مش بيسيم ۱۳۹۳
سعيد جلالي زاده علي آباد داده کاوي با رويکرد عامل گرايي ۱۳۹۳
مريم هاشم پور قرا مروري بر پروتکلهاي امنيتي شبکه هاي Wi-Fi ۱۳۹۳
مرجان صنعتي طراح استفاده از عامل هاي هوشمند و اتوماتاي يادگير در خانه هوشمند ۱۳۹۳
فتانه ملک زاده کاربرد داده کاوي در حوزه پزشکي وسلامت ۱۳۹۳
امين اسکندري برون سپاري فعاليت هاي حوزه IT و توسعه نرم افزار ۱۳۹۳
سيدعلي اطهري ميلاني نقش عامل هاي هوشمند در بهبود کيفيت فعاليت هاي تجاري مبتني بر موبايل ۱۳۹۳
رسول ثابتي روشهاي استخراج اطلاعات با استفاده از داده هاي دسترسي به وب ۱۳۹۳
سروش علي آبادي بررسي روش هاي کشف تقلب در کارت هاي اعتباري ۱۳۹۳
مهدي فکور نظرکاوي مبتني بر جنبه ۱۳۹۳
سيدمحمدرضا ميرعلي بازيابي تصاوير بر اساس محتوي ۱۳۹۲
عاطفه السادات ميرفتاح بررسي امکانات و ميزان گسترش شبکه هاي نسل سوم و نسل چهارم موبايل در جهان و تاثير آن بر گسترش تجارت جهاني ۱۳۹۲
نيما وکيل زاده بررسي بات نت ها و مکانيزم هاي شناسايي آنها ۱۳۹۲
امين ايزدپناه بررسي چالش‌ها، فرصت‌ها و موانع استفاده از استدلال OWL و RDFS در حوزه پرس و جوي داده پيوندي ۱۳۹۲
ايمان قليخاني چرخه حيات توسعه امن نرم افزار ۱۳۹۲
مسعوده طايفه هاشمي بررسي جامع نظر کاوي در محيط هاي دسترسي عمومي ۱۳۹۲
امير رضا تفضلي متدولوژي براي تبديل اهداف كسب و كار به اهداف پروژه داده كاوي ۱۳۹۲
علي ميري نقش سيستم هاي تصميم يار در پيش بيني معاملات سهام ۰
رحيم رضايي زاده ۰
حيدر اسمعيل افجه مديريت لايه ذخيره سازي مراکز داده با راهکارهاي مبتني بر نرم افزار ۰
حانيه سادات حسيني استفاده از فناوري وب معنايي و داده کاوي براي سيستم پيشنهادي شخصي براي خريد آنلاين ۰
عاطفه پورمتعبد بررسي بازدهي معاملات بر مبناي تحليل تکنيکي به کمک هوش مصنوعي ۰
صديقه رحيمي ۰
ويدا دهقان کشف تشکل در شبکه هاي اجتماعي ۰
سيد محمود سبحاني کاربردهاي منطق فازي در بازار سهام ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (105)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمدامين سلطاني سروستاني ارائه الگوريتمي موثر در راستاي بهينه سازي شبکه هاي ترافيکي در حمل و نقل شهري ۱۳۹۹
عليرضا احدي برآورد پتانسيل کمي و کيفي آب زيرزميني آبخوان شيراز با فرآيند تحليل سلسله مراتبي و يادگيري عميق ۱۳۹۸
اسماعيل رادکاني سيستم تشخيص ويروس هاي متامورفيك با استفاده از روش هاي يادگيري ماشين و تحليل هاي آماري ۱۳۹۸
امير نام اورجهرمي تشخيص بدافزار با استفاده از شبکه هاي عميق بازگشتي ۱۳۹۸
سيد مهدي حضرتي فرد بکارگيري نمايش خلوت در دسته بندي داده هاي پيچيده ۱۳۹۷
سام حمزه لو برنامه ريزي غيرمتمرکز براي سامانه هاي چندعاملي در محيط هاي غير قطعي ۱۳۹۷
جعفر طهمورث نژاد يک چهارچوب جديد براي يادگيري انتقالي برمبناي کرنل ۱۳۹۴
سيده فاطمه علوي يادگيري کرنل نيمه معين مثبت منعطف براي مسائل با نظارت و بدون نظارت ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
حسين رضائيان زاده ارائه روشي براي شناسايي نمونه هاي خصمانه در شبکه هاي عصبي ۱۳۹۹
پيمان مسجدي جاسازي رقابتي حساس به هزينه در پنهان نگاري ۱۳۹۹
سيده معصومه شفيعي ارائه يک روش ترکيبي براي سيستم هاي توصيه گر مکاني-متني ۱۳۹۹
فخرالدين هاتفي اصلاح رمزنگاري بصري با استفاده از توابع آشوب ۱۳۹۹
زهرا مطيع جشوقاني شناسايي بدافزار با استفاده از مدلهاي توليد کننده مبتني بر يادگيري عميق ۱۳۹۹
علي باروني پيش بيني سري هاي زماني با استفاده از يادگيري عميق (مطالعه موردي : بررسي سرمازدگي گياهان در استان فارس) ۱۳۹۸
اميررضا بري حقيقي يک روش يادگيري فاصله وزن دار اعمال شده بر کاربردهاي امنيتي طبقه بندي گراف ۱۳۹۸
فاطمه نيک مهر يادگيري عميق بيزين براي قطعه بندي معنايي تصوير ۱۳۹۸
زهرا فتح الهي چالشتري يک ماشين بردارهاي پشتيبان تنظيم شده بهينه وکارآمد در رويکرد تک حذفي ۱۳۹۸
نازنين رجب پوردهدشتي پيش بيني ساختار دوم پروتئين ها با استفاده از شبکه هاي عصبي عميق ۱۳۹۸
سجاد خضرايي ارائه روشي کارا مبتني بر تشکل در جهت بيشينه کردن تاثير در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۷
سجاد راشديان تشخيص كلاهبرداري در كارت هاي اعتباري با استفاده از خود-رمزگذارها ۱۳۹۷
حميد دارابيان بياره تشخيص بدافزار مبتني بر پردازش تصاوير ۱۳۹۷
سروش غفاري ارايه يک معماري امنيتي کاربردي در هسته لينوکس ۱۳۹۷
نيلوفر توکليان تشخيص چهره ي انسداد يافته با بهره گيري از يادگيري عميق ۱۳۹۷
مرضيه بي تعب ارائه روشي ترکيبي براي تشخيص نفوذ در سيستم هاي کامپيوتري ۱۳۹۶
امين جاويدان خوشه بندي موثر در پايگاه داده هاي بزرگ نويزي ۱۳۹۶
سجاد حسيني ارائه روشي کارآمد براي بيشينه کردن تاثير گذاري در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۶
فرزانه لطيفيان بهبود امنيت پروتکل مسيريابي LEACH در شبکه هاي حسگر بيسيم ۱۳۹۵
امير حسين مجرد بررسي و ارائه مدلي کارا به منظور کاهش مصرف و هزينه انرژي مراکزداده با پراکندگي جغرافيايي ۱۳۹۵
رضا صابري راد بررسي روشهاي پياده سازي حمله بروتفورس و ارائه راهکاري مبتني بر رايانش توزيع شده جهت بهبود سرعت حمله ۱۳۹۵
مهرشاد سعادت ارائه يک مدل کاراي يادگير جمعي در سيستم هاي تشخيص نفوذ ۱۳۹۵
زهرا پويا ارائه يک مدل جهت تخصيص وظايف در محيط ابري : مطالعه موردي شرکت ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۵
طيبه اميني استفاده از رمزنگاري براي مقاوم سازي steganography ۱۳۹۵
فاطمه اسکندري انتخاب بهترين پاسخ براي يک سوال در انجمن هاي پرسش و پاسخ با استفاده از تحليل احساس نظرات ۱۳۹۴
مهسا اسدي انتقال يادگيري در مسائل با يادگيري تقويتي با استفاده از نگاشت بين مسائل ۱۳۹۴
الهه پروا پيش بيني ميزان بهبود در مصدومان ترومايي توسط پارامترهاي گازهاي خوني وريدي به همراه شاخص هاي باليني ۱۳۹۴
غلامحسين جوکار ارائه يک روش ترکيبي براي شناسايي ژن هاي عامل بيماري ۱۳۹۴
اردوان افشار شناسايي تشکل ها در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۴
نرگس روزيطلب سيستم خبره تشخيص بيماري هاي مغز و اعصاب با عارضه تشنج مبتني بر ضرايب قطعيت ۱۳۹۴
سميه خدابخشي ارايه مدلي براي شناسايي و دسته بندي سرويسهاي وب بر اساس خصوصيات کيفي در صنعت بانکداري ۱۳۹۴
محسن نوروزي موحد پيش بيني قيمت سهم در بورس اوراق بهادار با داده کاوي به کمک الگوريتمهاي ترکيبي تکاملي ۱۳۹۴
امير درجه تدوين طرح جامع معماري سازماني سرويس گرا جهت دانشگاه هاي ايران بر اساس چارچوب توگف ۹ ۱۳۹۳
مصطفي قليچ خاني ارائه مدلي براي بهبود تسهيم دانش و راهکارهاي غلبه بر موانع پياده سازي آن در موسسات آموزشي و تحقيقاتي ۱۳۹۳
فرحناز حاجي پور شناسايي تشکل‌هاي پنهان بر اساس لينک و محتوا ۱۳۹۳
مسعود دادگر شبيه سازي همکاري رباتها براي جستجوي هدف مبتني بر الگوريتمهاي هوش جمعي ۱۳۹۳
شکوفه احمدي سيماب بهينه سازي مسير حمل و نقل وسايل نقليه کارخانه ي زمزم مشهد ۱۳۹۳
الهه باغاني ارائه روشي نوين جهت امن سازي خدمات پرداخت سيار در بستر gprs ۱۳۹۳
هاشم هاشمي ارائه راهکاري نوين براي شناسايي بدافزارهاي ناشناخته بر اساس توالي کدهاي عملياتي اسمبلي ۱۳۹۲
محسن قاسمي استفاده از الگوريتم بهينه سازي مبتني بر آموزش- يادگيري براي حل مسئله زمانبندي پروژه ها با منابع محدود ۱۳۹۲
راضيه مقدس ارائه مدلي براي حل مسائل ارضاء محدوديت با استفاده از سيستمهاي چند عامله ۱۳۹۲
محمد جناب ارائه راهکاري نوين براي انتخاب داده ها در الگوريتم هاي يادگيري مبتني بر نمونه ۱۳۹۲
نيلوفر راستين استفاده ازکاربراني با دقت پيشگويي بالا در سيستم هاي فيلترينگ اشتراکي ۱۳۹۲
مهناز بهروزي ارائه يک مدل جديد يادگيري به منظور آموزش طبقه بندي کننده هاي سريال ۱۳۹۲
ناصر آقاجان زاده تحليل چالشهاي امنيتي نرم افزار هاي اسکادا و ارائه مدلي براي پياده سازي نرم افزارهاي امن بومي ۱۳۹۲
عفت خادمي مساله مسيريابي وسيله نقليه با پنجره زماني با استفاده ازترکيب الگوريتم بهينه سازي کولوني مورچه ها با الگوريتم جستجوي ممنوعه ۱۳۹۲
زينب صادقي امکان سنجي کاربرد يادگيري سيار در ايران ۱۳۹۲
احسان فاتحي فر انتخاب هسته هاي اوليه در بازاريابي ويروسي ۱۳۹۲
طيبه شيخ ويسي بررسي عوامل مؤثر بر افزايش وفاداري مشتريان به ارائه كنندكان خدمات اينترنتي و ارائه مدلي مبتني بر آنها ۱۳۹۲
پويان نصرالهي تصميم گيري روبات هاي فوتباليست انسان نما با استفاده از سيستم هاي خبره مبتني بر قانون ۱۳۹۲
مريم صالحي ارتقاء دقت پيش بيني شبکه هاي عصبي مصنوعي توسط ارائه يک الگوريتم وزن دهي اوليه بر پايه الگوريتم ژنتيک (مورد کاربرد: پيش بيني داده هاي مصرف گاز طبيعي در ايران) ۱۳۹۲
شيما رشيدشمالي بررسي تاثير فاکتورهاي طراحي وب سايت بر اعتماد و وفاداري مشتريان در وب سايت هاي تجارت الکترونيکي ايران ۱۳۹۲
پانته آ نعمت الهي ارائه راهکارهايي جهت افزايش تحمل پذيري خطا هنگام ترکيب وب سرويس ها ۱۳۹۲
محمد بزم ارا سيستم خبره استعداديابي فوتبال با استفاده از جنرال آپتيمايزر ها ۱۳۹۱
نرجس زارعي ارائه چارچوبي در راستاي بهبود پيش بيني وضعيت ترافيک ۱۳۹۱
محمود محمدي مظفري طراحي مدل خدمات الکترونيکي شرکت توزيع برق شيراز در حوزه اداره برق صدرا ۱۳۹۱
الهام سوچي ارائه روشي براي تبليغات هدفمند در شبکه هاي اجتماعي بر اساس پروفايل کاربران ۱۳۹۱
سيدعماد ارمون ارائه رهيافتي نوين براي نرمال سازي نسخه هاي مبهم بدافزارها ۱۳۹۱
زهرا کاظمي ارائه چهارچوبي براي پيشنهاد پيوند در شبكه هاي اجتماعي ۱۳۹۱
مريم سرخي ارايه مدلي براي سازماندهي تيم تأثيرگذار در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۱
فرزانه ميمندي پاريزي طبقه بندي ساختاري پروتيين ها با استفاده از قوانين فازي ۱۳۹۱
ايلناز جمالي : ارايه راهکاري براي انتخاب ويژگي در داده هاي نامتوازن با استفاده از قضيه بازي ها ۱۳۹۱
زهرا رضايي راوري الگوريتم هاي طبقه بندي K-NN وفقي، با انتخاب محلي پارامتر K ۱۳۹۱
فاطمه ناجي ارائه مدلي جهت به کارگيري شبکه هاي اجتماعي در بازاريابي(مطالعه موردي ايران) ۱۳۹۱
رامتين آرين تشخيصشبكه بات مبتني بر كشف ناهنجاري و الگوي رفتاري ۱۳۹۱
فروغ سليماني ارائه يک مدل جهت پياده سازي کتابخانه زيرساخت فناوري اطلاعات ITIL ۱۳۹۱
حميده سيفي مطالعه و بررسي متدولوژي هاي پرداخت سيار و انتخاب مناسب ترين آنها براي اپراتور ايرانسل و ارائه الزامات پياده سازي آن ۱۳۹۱
محسن کريمي شناسايي رفتار بدافزارها با استفاده از سيستم هاي خبره ۱۳۹۱
مهديه رزم پور ارايه يک سيستم پشتيبان تصميم مبتني بر داده کاوي براي تصميم گيري هاي موثر سازماني در صنعت حمل و نقل دريايي کالا ۱۳۹۱
شهرزاد ستايش ارائه مدلي مناسب براي خدمات اطلاع رسا ني تجارت C۲C برپايه تکنولوژي سيار در ايران ۱۳۹۱
حميرا شه پرست سيستم هاي دسته بندي فازي براي داده هاي جرياني ۱۳۹۱
طاهره اسفندياري بيات روشي مکاشفه اي براي کاهش فضاي جستجو در توليد قوانين دسته بندي فازي ۱۳۹۱
راضيه زارعي محمودآبادي بهبود مديريت تغييرات نرم افزاري در راستاي ارتقاء بهره وري بانک صادرات ۱۳۹۱
وحيد معتقد پالايش گروهي( صافي ساز تجمعي ) با استفاده از روشهاي خوشه بندي ۱۳۹۱
نوشين شاهچراغي يک سيستم توصيه گر با استفاده همزمان از شباهت کاربران و اقلام ۱۳۹۱
رضا محمدپوردواني کبير بررسي امنيت وب سرويس در معماري سرويس گرا و ارائه يک مدل امنيتي براي وب سرويس پرداخت الکترونيکي ۱۳۹۱
سام حمزه لو روش هاي تصميم گيري دسته جمعي جهت بهبود عملکرد الگوريتم نزديک ترين همسايه ۱۳۹۰
امين عباسي قلاتي طراحي و پياده سازي چارچوب MapReduce تعاوني مبتني بر كلاستر با استفاده از پردازنده ي كارت گرافيك ۱۳۹۰
خديجه شفيعي سروستاني انتحاب ويژگي‌هاي مناسب از داده‌ها در جهت توليد قوانين دسته‌بند فازي ۱۳۹۰
امنه دلجو طراحي شبكه هاي بيسيم در كشاورزي دقيق وارزيابي كارايي آنها ۱۳۹۰
لاله اسدي ماديه بررسي بهينه سازي مذاکرات خودکار در تجارت الکترونيک بين بنگاهي بر مبناي نظريه بازيها ۱۳۹۰
داود مزينانيان ارائه يک سيستم تعاملي هوشمند براي اندازه گيري توسعه سيستم هاي اطلاعاتي تحت وب ۱۳۹۰
رابرت خالدار شخصي سازي فرايند يادگيري در سامانه هاي آموزش الکترونيکي مبتني بر جريان کاري ۱۳۹۰
ليلا بلوچي امکان سنجي و ارائه يک مدل اجرائي جهت هوشمند سازي ساختمانهاي اداري(مطالعه موردي : ساختمان اداري شرکت مخابرات فارس) ۱۳۹۰
الهام شرافت يافتن الگو در دنباله هاي زيستي ۱۳۹۰
فائزه بنکداري طراحي و پياده سازي يک سيستم تصميم هميار هوشمند مبتني بر تنوع نقطه نظرات ۱۳۹۰
پيمان رحماني پنهان نگاري در تصاوير فشرده ۱۳۹۰
ليلا زربان رويکردي انتخابي براي الگوريتم راه رفتن يک ربات فوتباليست ۱۳۹۰
راضيه رستمي طرح استراتژيک فناوري اطلاعات درگمرک شناخت چالشها ارائه مدل و راه حل مناسب جهت استقرار (مطالعه موردي گمرک گناوه) ۱۳۹۰
رضا مختاري طراحي و پياده سازي چارچوب انطباقي MapReduce بر روي CPU و GPU ۱۳۹۰
محمد درويشي پادوک بازيابي متون با استفاده از روشهاي خوشه بندي نيمه نظارتي ۱۳۸۹
اميد رنجبرپويا ارائه¬ي يک روش جديد براي کاهش حساسيت به نويز در تکنيک هاي بوستينگ ۱۳۸۹
سپهر مشکين فام فرد بهينه¬سازي چندهدفه، با استفاده از الگوريتم¬ با هم تکاملي ژنتيک ۱۳۸۸
ويکتوريا قانع اثر بانكداري الكترونيك بر رشد ارزش افزوده خدمات صنعت بانكداري ايران ۱۳۸۸
فائزه رسولي يک نهان نگاري بازسازنده شکننده مبتني بر هزينه ۰
فرزاد تباشير بررسي روش هاي خوشه بندي مبتني بر گراف و ارايه راهکاري نوين ۰
ازاده نوري خلاصه سازي متن با به کار گيري شبکه هاي عصبي مکرر ۰