۱۳۹۶/۰۲/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : منصور
نام خانوادگي : ذوالقدري جهرمي
سال تولد : 1335
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1368
مرتبه علمي : استاد
بخش : كامپيوتر
دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : zjahromi@shirazu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (53)
۱- ذوالقدري جهرمي م (1392) کاربرد سيستمهاي SCADA در مديريت مصرف انرزي در مراکز بهداشتي..... :-
۲- صدرالديني م، ذوالقدري جهرمي م (1390) روشي کارا براي کاوش مجموعه اقلام پر تکرار در تحليل داده هاي سبد خريد مجله بين المللي علوم مهندسي null:0-0
3- Dastgheib M, Fakhrahmad S, Zolghaيri Jahromi M (2016) A Hybrid Accurate Alignment method for large Persian-English corpus construction based on statistical analysis and Lexicon/Persian Word net International Journal of Information Science and Management 14:97-106
4- Dastgheib M, Fakhrahmad S, Zolghaيri Jahromi M (2016) Perspell: A New Persian Semantic-Based Spelling Correction System Digital Scholarship in the Humanities 1:1-11
5- Chitsaz E, Zolghaيri Jahromi M (2016) A novel soft subspace clustering algorithm with noise detection for high dimensional datasets soft computing 20:4463-4472
6- Parvinnia E, Moosavi M, Zolghaيri Jahromi M, Sadreddini M (2015) A Robust Instance Weighting Technique for Nearest Neighbor Classification in Noisy Environments Indian Journal of Science and Technology 8:70-78
7- Fakhrahmad S, Sadreddini M, Zolghaيri Jahromi M (2015) A proposed expert system for word sense disambiguation deductive ambiguity resolution based on data mining and forward chaining : Expert Systems -- 3:178-191
8- Fakhrahmad S, Rezapour A, Zolghaيri Jahromi M, Sadreddini M (2014) A NOVEL APPROACH TO MACHINE TRANSLATION: A PROPOSED LANGUAGE-INDEPENDENT SYSTEM BASED ON DEDUCTIVE SCHEMES Iranian Journal of Science and Technology 38:59-72
9- Rezapour A, Fakhrahmad S, Sadreddini M, Zolghaيri Jahromi M (2014) An accurate word sense disambiguation system based on weighted lexical features Literary and Linguistic Computing 29:74-88
10- Fakhrahmad S, Sadreddini M, Zolghaيri Jahromi M (2014) A proposed expert system for word sense disambiguation: deductive ambiguity resolution based on data mining and forward chaining Expert Systems 32:178-191
11- موسوي , Fazaeli javan M, Sadreddini M, Zolghaيri Jahromi M (2014) Entropy Based Fuzzy Rule Weighting for Hierarchical Intrusion Detection Iranian Journal of Fuzzy Systems 11:77-94
12- Rastin N, Zolghaيri Jahromi M (2014) USING CONTENT FEATURES TO ENHANCE THE PERFORMANCE OF USER-BASE COLLABORATIVE FILTERING International Journal of Artificial Intelligence & Applications (IJAIA) 5:53-62
13- پروين نيا , ثابتي , Zolghaيri Jahromi M, Boostani R (2014) classification of EEG- Signals using adaptive weighted distance nearest neighbor algorithm Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences 26:1-6
14- Shahparast H, Sam H, Zolghaيri Jahromi M (2014) A Self-Tuning Fuzzy Rule-Based Classifier for Data Streams International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 22:293-303
15- Taheri M, Zolghaيri Jahromi M (2014) Study on equality conditions of fuzzy rule-based classification systems to radial basis functions, SVM and nearest neighbor classifiers Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 27:1923-1934
16- Taheri M, Zolghaيri Jahromi M (2014) A MARGIN-BASED MODEL WITH A FAST LOCAL SEARCH FOR RULE WEIGHTING AND REDUCTION IN FUZZY RULE-BASED CLASSIFICATION SYSTEMS Iranian Journal of Fuzzy Systems 11:55-75
17- Hajizadeh Z, Taheri M, Zolghaيri Jahromi M (2014) Nearest Neighbor Classification with Locally Weighted Distance for Imbalanced Data International Journal of Computer and Communication Engineering 2:81-86
18- Fakhrahmad S, Rezapour A, Sadreddini M, Zolghaيri Jahromi M (2014) A NOVEL APPROACH TO MACHINE TRANSLATION A PROPOSED LANGUAGE-INDEPENDENT SYSTEM BASED ON DEDUCTIVE SCHEMES Iranian Journal of Science & Technology -- 38:59-72
19- Rezapour A, Fakhrahmad S, Sadreddini M, Zolghaيri Jahromi M (2014) An accurate word sense disambiguation system based on weighted lexical features Literary & Linguistic Computing -- 29:74-88
20- Shahparast H, Zolghaيri Jahromi M, Taheri M, Hamzeloo S (2014) A Novel Weight Adjustment Method for Handling Concept-Drift in Data Stream Classification Arabian Journal for Science and Engineering 39:799-807
21- Mashhoori A, Zolghaيri Jahromi M (2013) Block-wise two-directional 2DPCA with ensemble learning for face recognition Neurocomputing 108:111-117
22- پروين نيا , Sabeti M, Zolghaيri Jahromi M, Boostani R (2013) Classification of EEG Signals Using Adaptive Weighted Distance Nearest Neighbor Algorithm Elsevier - Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences 26:1-6
23- موسوي , Zolghaيri Jahromi M, Ghodratnama S, Taheri M, Sadreddini M (2012) A COST SENSITIVE LEARNING METHOD TO TUNE THE NEAREST NEIGHBOUR FOR INTRUSION DETECTION IJST, Transactions of Electrical Engineering 36:109-129
24- Fakhrahmad S, Rezapour A, Zolghaيri Jahromi M, Sadreddini M (2012) A new fuzzy rule-based classification system for word sense disambiguation Intelligent Data Analysis 16:633-648
25- زارع , Boostani R, Zolghaيri Jahromi M (2011) AIS-RCA: An Efficient Feature Reduction Method to Improve the Seizure Detection Rate Iranian Journal of Biomedical Engineering 3:195-208
26- پروين نيا , Zolghaيri Jahromi M, Ziarati K (2011) Overfit prevention in adaptive weighted distance nearest neighbor1 Procedia Computer Science 3:1256-1261
27- Barshan Tashnizi E, Ali G, Azimifar Z, Zolghaيri Jahromi M (2011) Supervised principal component analysis: Visualization, classification and regression on subspaces and submanifolds* Elsevier Journal of Pattern Recognition 44:1357-1371
28- Roopaei M, Zolghaيri Jahromi M, Ranjbar sahraii B, Lin T (2011) Synchronization of two different chaotic systems using novel adaptive interval type-2 fuzzy sliding mode control Nonlinear Dynamics 66:667-680
29- پروين نيا , Zolghaيri Jahromi M, Ziarati K (2011) Overfit prevention in adaptive weighted distance nearest neighbor Procedia Computer Science 3:1256-1261
30- زارع , Zolghaيri Jahromi M, Boostani R (2010) An Adaptive Distance Immune System Classifier Neural Network World 5:637-650
31- Boostani R, ده زنگي , جارچي , Zolghaيri Jahromi M (2010) AN EFFICIENT PATTERN CLASSIFICATION Approach: Combination of Weighted LDA with Weighted Nearest Neighbor Neural Network World 5:1-15
32- Roopaei M, Zolghaيri Jahromi M, John R, Tsung-Chih L (2010) Unknown Nonlinear Chaotic Gyros Synchronization Using Adaptive Fuzzy Sliding Mode Control with Unknown Dead-Zone Input Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulations 15:2536-2545
33- Nasihatkon S, Boostani R, Zolghaيri Jahromi M (2009) An efficient hybrid linear and kernel CSP approach for EEG Feature Extraction* Elsevier Journal of Neurocomputing 73:432-437
34- منصوري گواري , Zolghaيri Jahromi M, Katebi S (2009) Protein superfamily classification using fuzzy rule- based classifier IEEE Transaction on nanobioscience 8:92-99
35- Mansoori E, Zolghaيri Jahromi M, Katebi S (2009) Protein superfamily classification using fuzzy rule based classifier IEEE TRANSACTIONS ON NANOBIOSCIENCE 8:92-99
36- Roopaei M, Zolghaيri Jahromi M (2009) Chattering-Free Fuzzy Sliding Mode Control in MIMO Uncertain Systems Nonlinear Analysis 71:4430-4437
37- Noroozi N, Roopaei M, Zolghaيri Jahromi M (2009) Adaptive Fuzzy Sliding Mode Control Schemes for Uncertain Systems Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 14:3978-3992
38- Roopaei M, Zolghaيri Jahromi M, مشكسار (2009) Enhanced adaptive fuzzy sliding mode control for uncertain nonlinear systems Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 14:3670-3681
39- Roopaei M, Zolghaيri Jahromi M, Jafari S (2009) Adaptive Gain Fuzzy Sliding Mode Control for the Synchronization of Nonlinear Chaotic Gyros Chaos 19:0131251-0131257
40- Zolghaيri Jahromi M, پروين نيا , John R (2009) A method of learning weighted similarity function to improve the performance of nearest neighbour Information Sciences 179:2964-2973
41- Nasihatkon S, Boostani R, Zolghaيri Jahromi M (2009) An efficient hybrid linear and kernel CSP approach for EEG feature extraction Neurocomputing 73:432-437
42- Mansoori E, Zolghaيri Jahromi M, Katebi S, Mohabbatkar H, Boostani R, Sadreddini M (2008) Generating Fuzzy Rules for Protein Classification* Iranian Journal of Fuzzy Systems 5:45-56
43- Zolghaيri Jahromi M, Taheri M (2008) A proposed method for learning rule weights in fuzzy rule-based classification systems Fuzzy Sets and Systems 159:449-459
44- Zolghaيri Jahromi M (2008) Synchronization of Two Different Chaotic Systems Using Novel Adaptive Fuzzy Sliding Mode Control Chaos 18:-
45- Fakhrahmad S, Zolghaيri Jahromi M (2008) Constructing Accurate Fuzzy Classifiers: A New Adaptive Method of Rule-Weight Specification International Journal of Knowledge-based and Intelligent Engineering Systems 12:115-120
46- Mansoori E, Zolghaيri Jahromi M, Katebi S, Mohabbatkar H, Boostani R, Sadreddini M (2008) Generating fuzzy rules for protein classification Iranian Journal of Fuzzy Systems 5:21-33
47- Mansoori E, Zolghaيri Jahromi M, Katebi S (2008) SGERD: A Steady-state Genetic algorithm for Extracting fuzzy classification Rules from Data IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS 16:1061-1071
48- Roopaei M, Zolghaيri Jahromi M (2008) Synchronization of a class of chaotic systems with fully unknown parameters using adaptive sliding mode approach Chaos 18:0431121-043117
49- Zolghaيri Jahromi M, Mansoori E (2007) Weighting fuzzy classification rules using receiver operating characteristic (ROC) analysis Information Sciences 177:2296-2307
50- Mansoori E, Zolghaيri Jahromi M, Katebi S (2007) A weighting function for improving fuzzy classification systems performance Fuzzy Sets and Systems 158:583-591
51- Mansoori E, Zolghaيri Jahromi M, Katebi S (2007) Using distribution of data to enhance performance of fuzzy classification systems Iranian Journal of Fuzzy Systems 4:21-36
52- دستغيب , Fakhrahmad S, Zolghaيri Jahromi M (1395) .Perspell: A New Persian Semantic-Based Spelling Correction System :-
53- Sadreddini M, Zolghaيri Jahromi M (1390) AD-Miner a new incremental method for discovery of minimal approximate dependencies Intelligent Data Analysis 12:0-0

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-حمزه لو س، شه پرست ح، طاهري م، ذوالقدري جهرمي م "تنظيم وزن در شبکه هاي عصبي با توابع فعال سازي مشتق نابذير " CICI 2011 (2011)
۲-موسوي س، صدرالديني م، ذوالقدري جهرمي م "يك روش خوشه بندي نيمه نظارتي افزايشي براي تشخيص نفوذ " IDMC (2008)
۳-ذوالقدري جهرمي م "روشي براي دسته بندي فازي مبتني بر قانون با استفاده از مفاهيم داده کاوي با رويکرد همکاري بين قوانين " دوازدهمين کنفرانس بين المللي انجمن کامپيوتر ايران (2007)
۴-ذوالقدري جهرمي م، صدرالديني م "يک روش افزايشي جديد براي کشف مجموعه وابستگي هاي تابعي تقريبي کمينه با استفاده از عملکرد هاي بتني " دوازدهمين کنفرانس بين المللي انجمن کامپيوتر ايران (2007)
۵-ذوالقدري جهرمي م "استخراج گرامر زبان فارسي با استفاده از الگوريتمهاي ژنتيک " دوازدهمين کنفرانس بين المللي انجمن کامپيوتر ايران (2007)
۶-ذوالقدري جهرمي م "وزن دهي به قوانين و الگوهاي آموزشي جهت بهبود دقت کلاسه بندي سيستم هاي دسته بندي فازي " چهارمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران (2007)
۷-صدرالديني م، ذوالقدري جهرمي م "روشي سريع براي کاوش قوانين انجمني در مجموعه داده هاي حجيم با استفاده از عملگر هاي منطقي " دوازدهمين کنفرنس بين المللي انجمن کامبيوتر ايران (2007)
۸-ذوالقدري جهرمي م "روش خودکار شناسايي واژه هاي پر بسامد در زبان فارسي " دومين کنفرانس فناوري اطلاعات و دانش (2005)
۹-ذوالقدري جهرمي م "يک روش جديد براي دسته بندي فازي مجموعه داده ي گل زنبق با استفاده از تحليل ROC " دومين کنفرانس فناوري اطلاعات و دانش (2005)
۱۰-ذوالقدري جهرمي م "معرفي يک معيار شباهت حساس به پرسش براي خوشه بندي اسناد در سيستمهاي بازيابي اطلاعات متني " نهمين کنفرانس انجمن کامپيوتر ايران (2004)
۱۱-ذوالقدري جهرمي م "استفاده از برنامه نويسي ژنتيک جهت توسعه پرسش کاربر در سيستمهاي بازيابي اسناد " نهمين کنفرانس سالانه انجمن کامپيوتر ايران (2004)
۱۲-ذوالقدري جهرمي م "تشخيص جنسيت با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي " اولين کنفرانس مهندسي مکاترونيک ايران (2003)
۱۳-ديالمه م، ذوالقدري جهرمي م "وزن دهي پويا در مسايل داده هاي نامتوازن براي الگوريتم نزديکترين همسايه. " دومين کنگره بين المللي مهندسي برق علوم کامپيوتر فن اوري اطلاعات (1394)
۱۴-ديالمه م، ذوالقدري جهرمي م "وزن دهي پويا در مسايل داده هاي نامتوازن براي الگوريتم نزديکترين همسايه " دومين کنگره بين المللي مهندسي برق وعلوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات (1394)
۱۵-زارع م، ذوالقدري جهرمي م، رجب زاده ح "ارائه راهکاري براي بهبود سيستم توصيهگر با ساخت پروفايل کاربر و بهينهسازي معيار ارزيابي " همايش ملي پزوهش هاي مهندسي رايا نه (1393)
۱۶-رجب زاده ح، ذوالقدري جهرمي م، زارع م "کاهش ابعاد با استفاده از نگاشت خطي و ايجاد مرز تصميم غيرکروي براي الگوريتم نزديکترين همسايه " همايش ملي پزوهشهاي مهندسي رايا نه (1393)
۱۷-راستين ن، ذوالقدري جهرمي م "وزندهي به اقلام بر اساس محتوا جهت ارتقاء سيستمهاي فيلترينگ اشتراکي " نوزدهمين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران (1392)
۱۸-فرشيد ر، ذوالقدري جهرمي م "کاربرد سيستمهاي SCADA در مديريت مصرف انرزي در مراکز بهداشتي..... " سومين گردهمايي ابتکارات و دستاورذهاي مديريت مصرف انرزي در مراکز بهداشتي و درماني (1391)
۱۹-صالحي ب، كظيمي پور ب، ذوالقدري جهرمي م، فضلي ا "تشخيص اتوماتيک ترکيبي يا اصطلاحي افعال عبارتي انگليسي........... " 16th Annual Conference of Iran Computer Society (1389)
۲۰-جنگاني آ، موسوي س، ذوالقدري جهرمي م، صدرالديني م "کاهش هزينه دسته بندي درتشخيص نفوذ بر اساس الگوريتم تکاملي و چينه بندي " هجدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران (1389)
۲۱-موسوي س، قدرت نما س، ذوالقدري جهرمي م، صدرالديني م "رائه يك روش کمينه سازي هزينه با وزن دهي به نمونه ها در مسئله تشخيص نفوذ " هجدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران (1389)
۲۲-زارع ا، تقي زاده ر، ذوالقدري جهرمي م "ارائه نسخه جديدي از الگوريتمRCA ......... " پانزدهمين کنفرانس ملي سالانه انچمن کاميپوتر ايران، (1388)
۲۳-بيدكي س، صدرالديني م، ذوالقدري جهرمي م، محمودي كهن ن " عملکرد روش هاي خوشه بندي مختلف در دسته بندي منحني بار مصرف کنندگان براي اهاف تعرفه گذاري در بازار برق " پانزدهمين کنفرانس ملي سالانه انچمن کاميپوتر ايران (1388)
۲۴-قدرت نما س، موسوي س، طاهري م، ذوالقدري جهرمي م "رويكردي مبتني بر بهينه سازي هزينه براي طراحي سيستم هاي تشخيص نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري با استفاده از وزن دهي به ويژگي ها " پانزدهمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران (1388)
۲۵-موسوي س، فضائلي جوان م، قدرت نما س، صدرالديني م، ذوالقدري جهرمي م "ارائه يک شيوه ابتكاري انتخاب نمونه به منظور کاهش داده هاي حجيم در داده كاوي " سومين كنفرانس داده كاوي ايران (1388)
۲۶-بيدكي س، صدرالديني م، ذوالقدري جهرمي م، محمودي كهن ن "مقايسه عملکرد روش هاي خوشه بندي مختلف در دسته بندي منحني بار مصرف کنندگان براي اهاف تعرفه گذاري در بازار برق " پانزدهمين کنفرانس ملي سالانه انچمن کاميپوتر ايران (1388)
۲۷-فخراحمد س، صدرالديني م، ذوالقدري جهرمي م " يک روش ويرايشي – تراکمي براي شناسايي نمونه هاي پرت در مسائل کلاسه بندي " چهاردهمين کنفرانس ملي سالانه انچمن کاميپوتر ايران، (1387)
۲۸-ذوالقدري جهرمي م "توليد الگوهاي نماينده به کمک الگوريتم AD-AIRS " سيزدهمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايران (1386)
۲۹-صمدي م، ترابي عصر ف، عظيمي فر س، ذوالقدري جهرمي م "جداسازي مولفه هاي جواب بهينه در شطرنج*-ZA " 13th International CSI Computer Science (1386)
۳۰-بوستاني ر، ذوالقدري جهرمي م "بهبود طبقه بندي کننده ي الهام گرفته شده از سيستم ايمني بدن به کمک AdaBoost " چهارمين کنفرانس ماشين بينايي و بردازش تصوير ايران (1385)
۳۱-اقبالي جهرمي ح، ذوالقدري جهرمي م "روشي سريع براي فشرده سازي تصاوير با استفاده از تبديل زمان?فرکانسي گيبر و کوانتايزکردن برداري " يازدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1382)
32-Arab M, Zolghaيri Jahromi M "A Graph-based Approach to Word Sense Disambiguation. An Unsupervised Method Based on Semantic Relatedness " 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) (2016)
33-Afshar A, Zolghaيri Jahromi M, Hamzeh A "A Parameter-Free Method for Detecting Local Communities Based on Attainable Information " ASONAM 2016 (2016)
34-Dialameh M, Zolghaيri Jahromi M "Dynamic feature weighting for imbalanced data sets " SPIS2015 (2015)
35-Afshar A, Ashenagar B, Foroutan Eghlidi N, Zolghaيri Jahromi M, Hamzeh A "Using Local Utility Maximization to Detect Social Networks Communities " The 20th International Symposium on Computer Science and Software Engineering (CSSE 2015) (2015)
36-موسوي , Yeganehfard Z, كاظمي , Sadreddini M, Zolghaيri Jahromi M "Distance Measure Adaptation Based on Local Feature Weighting " 2012 IEEE 6th International Conference 'Intelligent Systems' (2012)
37-Kazimipur B, Salehi B, Zolghaيri Jahromi M "A Novel Genetic-based Instance Selection Method " The 16th CSI International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP 2012) (2012)
38-Hamzeloo S, Shahparast H, Zolghaيri Jahromi M "A Novel Weighted Nearest Neighbor Ensemble Classifier " The 16th CSI International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP 2012) (2012)
39-Shahparast H, Taheri M, Hamzeloo S, Zolghaيri Jahromi M "An Online Rule Weighting Method to Classify Data Streams " The 16th CSI International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP 2012) (2012)
40-Fakhrahmad S, Rezapour A, Sadreddini M, Zolghaيri Jahromi M "Machine Translation Based on Data Mining and Deductive Schemes " Proceedings of the World Congress on Engineering 2012 Vol II (2012)
41-Zolghaيri Jahromi M, موسوي "Designing Cost-sensitive Fuzzy Classification Systems Using Rule-weight " The First International Conference on Advances in Information Mining and Management (2011)
42-Mirshekari N, Taheri M, Zolghaيri Jahromi M "Localizing SVM Using an Adaptive Neighborhood Distance " 2011 World Congress on Information and Communication Technologies (2011)
43-Nameh M, Fakhrahmad S, Zolghaيri Jahromi M "A New Approach to Word Sense Disambiguation Based on Context Similarity " WCE 2011 (2011)
44-Fakhrahmad S, Rezapour A, Zolghaيri Jahromi M, Sadreddini M "A NewWord Sense Disambiguation System Based on Deduction " Proceedings of the World Congress on Engineering 2011 Vol II (2011)
45-Ghodratnama S, Moosavi M, Taheri M, Zolghaيri Jahromi M "A cost sensitive learning algorithm for intrusion detection " 18th Iranian Conference on Electrical Engineering (2010)
46-Moosavi M, Fazaeli javan M, Zolghaيri Jahromi M, Sadreddini M "An Adaptive Nearest Neighbor Classifier for Noisy Environments " 18th Iranian Conference on Electrical Engineering (2010)
47-پروين نيا , Zolghaيri Jahromi M, Ziarati K "The use of adaptive distance measure of breast cancer treatments " Electrical Engineering (ICEE), 2010 18th Iranian Conference on (2010)
48-Chitsaz E, Taheri M, Katebi S, Zolghaيri Jahromi M "An Improved Fuzzy Feature Clustering and Selection based on Chi-Squared-Test " International MultiConference of Engineers and Computer Scientists (2009)
49-پروين نيا , Zolghaيri Jahromi M "Prototype Reduction of the Nearest Neighbor Classifier by Weighting Training Instances " 5th IEEE GCC Conference & Exhibition (2009)
50-Fakhrahmad S, Zolghaيri Jahromi M "A New Rule-weight Learning Method based on Gradient Descent " World Congress on Engineering (2009)
51-Zolghaيri Jahromi M "New Index Base Iterative Controller " (World Congress on Engineering 2008 (WCE2008 (2008)
52-Zolghaيri Jahromi M "A New Method of Learning Weighted Similarity Function to Improve Predictions of Nearest Neighbor Rule " World Congress on Engineering 2008 (WCE2008) (2008)
53-Boostani R, Zolghaيri Jahromi M "Fuzzy rule generation using data mining techniques to classify Two-Class BCI experiment " (Third IAPR International Conference onPattern Recognition in Bioinformatics (PRIB 2008 (2008)
54-Zolghaيri Jahromi M "Evolving Weighting Functions for Query Expansion Based on Relevance Feedback " APWeb 2008 (2008)
55-صمدي , Azimifar Z, Zolghaيri Jahromi M "Learning: An Effective Approach in Endgame Chess Board Evaluation*-ZA " The 6th International Conference on Machine Learning and Application, USA (2007)
56-Zolghaيri Jahromi M, Sadreddini M "Mining Frequent Itemsets in Large Data Warehouses:A Novel Approach Proposed for Sparse Data Sets " IDEAL 2007 (2007)
57-Zolghaيri Jahromi M "Constructing Accurate Fuzzy Rule-Based Classification systems Using Apriori Principles and Rule-Weighting " IDEAL 2007 (2007)
58-Sadreddini M, Zolghaيri Jahromi M "IQPI: An Incremental System for Answering Imprecise Queries using approximate Dependencies and Concept Similarities " WCE 2007 (2007)
59-Zolghaيri Jahromi M "Efficient fuzzy rule generation: A new approach using data mining principles and rule weighting " Fourth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (2007)
60-Zolghaيri Jahromi M "High Performance Classification of Two Imagery Tasks in the Cue-Based Brain Computer Interface " Second IAPR International Workshop on Pattern Recognition in Bioinformatics (2007)
61-Zolghaيri Jahromi M "An Efficient Nearest Neighbor Classifier using Adaptive Distance Measure " CAIP 2007 (2007)
62-Zolghaيri Jahromi M "A Proposed Method of Local Feature-Weighting to Improve Predictions of Basic Nearest Neighbor Rule " 11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (2007)
63-Farjah E, Zolghaيri Jahromi M "Voltage Sag State Estimation For Power Distribution Systems Using Kalman Filter " 2007 IEEE International Sysposium on Industrial (2007)
64-Farjah E, Zolghaيri Jahromi M "Mitigating Voltage Sag By Optimal Allocation of Distributed Generation Using Genetic Algorithm " 9th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation (2007)
65-Zolghaيri Jahromi M "Inducing cooperation in iterative learning of fuzzy classification rules " 6th Iranian Conference on Fuzzy Systems (2006)
66-Zolghaيri Jahromi M, Sadreddini M "A new approach for discovery of fuzzy approximate dependencies in relational databases " 6th Iranian Conference on Fuzzy Systems (2006)
67-Zolghaيri Jahromi M "Rule weight specification in fuzzy rule-based classification using ROC analysis " (Proceedings of International Conference on Intelligent systems (ICIS 2005 (2005)
68-Zolghaيri Jahromi M, Boostani R "Producing of representetive patterns via AIRS algorithm " First Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems (1386)

چاپ كتاب
1-Roopaei M, Zolghaيri Jahromi M, Ranjbar sahraii B, موسوي , Adloo H, Lin T "Chaos Synchronization and Cryptography for Secure Communications: Applications for Encryption " چاپ اول (2011) IGI Global امريکا


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
اشنايي بابرنامه نويسي وبسته هاي كامپيوتر
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
سيستمها و گزاره هاي فازي
بازيابي اطلاعات متني
دکتري تخصصي (Ph.D)
بازيابي اطلاعات متني
سيستم ها وگزاره هاي فازي
كـارشناسي
مباني كامپيوتروبرنامه سازي - علوم
آزمدارهاي الكتريكي ۱
آزمعماري كامپيوتر
ريزپردازنده
آزريزپردازنده
آزمدارهاي الكترونيكي
شبكه هاي كامپيوتري
آزشبكه هاي كامپيوتري
انتقال داده ها
سيستمهاي كنترل خطي
طراحي مدارهاي واسط
سيستمهاي بلادرنگ
طراحي مدارهاي واسط
ازمايشگاه ريزپردازنده ها
انتقال داده ها
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
سيستمهاي كنترل خطي ـجبراني
شناسايي آماري الگو
رباتيك
مباحث ويژه درمهندسي كامپيوتر
معماري شبكه هاي كامپيوتر
سيستمهاوگزاره هاي فازي
بازيابي اطلاعات متني
دکتري تخصصي (Ph.D)
بازيابي اطلاعات متني
شيوه اخذ دانش

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (105)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمد باقر دستغيب استفاده ترکيبي از روشهاي مبتني بر پيکره ها و روشهاي مبتني بر دانش براي مدلسازي معنايي زبان و ساخت پيکره براي زبان فارسي ۱۳۹۵
الهام چيت ساز خوشه بندي زيرفضا جهت تحليل داده هاي ريز آرايه بيان ژن ۱۳۹۴
محمد طاهري بهينه سازي نزولي در توابع گسسته به منظور تنظيم پارامترهاي سيستم هاي طبقه بندي ۱۳۹۲
سيدمحمدرضا موسوي تطبيق پذير سازي الگوريتم هاي دسته بندي مبتني بر فاصله براي مسائل حساس به هزينه ۱۳۹۱
سيد مصطفي فخر احمد ترجمه ماشيني مبتني بر روش هاي داده کاوي و ساختارهاي استنتاجي ۱۳۹۱
مهدي روپايي کنترل تطبيقي فازي اغزشي در رسته اي از سيستمهاي غير خطي نا معلوم با وجود عوامل غير خطي در ورودي ۱۳۹۰
الهام پروين نيا بكارگيري تكنيكهاي وفقي براي بهبود كارآيي الگوريتم نزديكترين همسايه ۱۳۸۹
اقبال منصوري دسته بندي پروتئين¬ها بر اساس توالي اسيدهاي آمينه ۱۳۸۶
امين امام زاده اسمعيلي نژاد خلوت سازي گراف شباهت با کاربرد شبکه هاي اجتماعي ۰
سام حمزه لو برنامه ريزي غيرمتمرکز براي سامانه هاي چندعاملي در محيط هاي غير قطعي ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مريم ديالمه وزن دهي پويا به ويژگي ها براي الگوريتم نزديک‌ترين همسايه ۱۳۹۵
كيانا سليماني استفاده از سيستم هاي خبره در تفسير گازهاي خون به منظورتشخيص و درمان بيماري ها ۱۳۹۵
ميثم عرب استفاده از روابط پنهان بين کلمات در رفع ابهام معنايي کلمات ۱۳۹۴
اردوان افشار شناسايي تشکل ها در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۴
سينا باقرپور تهمتن بهبود سيستم هاي توصيه گر با استفاده از کاوش در نظرات کاربران ۱۳۹۴
ليلا بيگم مرتضوي كازروني يک روش نوين بازيابي اطلاعات با تلفيق مدلهاي فازي و فضاي برداري ۱۳۹۴
مجيد طلايي ارائه مدل کسب وفاداري مشتريان از طريق استراتژي ارتقاء کيفيت و هدفمند سازي خدمات با استفاده از مديريت دانش ( مطالعه موردي بانک اقتصاد نوين ) ۱۳۹۴
امير زارعي شناسايي نظرات جعلي و توليدکنندگان آنها ۱۳۹۳
مجتبي رفعت تطبيق الگوريتم دسته بندي نزديکترين همسايه براي تشخيص نفوذ در شبکه هاي کامپيوتري به عنوان يک مسأله حساس به هزينه ۱۳۹۳
معصومه ستاري حداکثر نمودن سود در بازاريابي هدفدار با انتساب وزن متناسب با هزينه به نمونه ها ۱۳۹۳
فاطمه پيرمراديان مدل سازي عملکرد دانش آموزان با استفاده از تکنولوژي سيستم هاي توصيه گر ۱۳۹۳
حسين رجب زاده کاهش ابعاد بر مبناي تبديل بردار ويژگي براي الگوريتم نزديک‌ترين همسايه ۱۳۹۳
محمدصادق زارع توصيه بر مبناي نظر‌کاوي و ساخت پروفايل‌هاي کاربر و آيتم ۱۳۹۳
رضا نظري مريم نگاري بررسي توسعه مدل هاي تجارت الکترونيک با استفاده از وب معنايي ۱۳۹۲
محمد رضا شربت دار انتخاب ويژگي مبتني بر هزينه براي تشخيص نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۲
محمد جناب ارائه راهکاري نوين براي انتخاب داده ها در الگوريتم هاي يادگيري مبتني بر نمونه ۱۳۹۲
نيلوفر راستين استفاده ازکاربراني با دقت پيشگويي بالا در سيستم هاي فيلترينگ اشتراکي ۱۳۹۲
رشيد منصوري ارائه يک روش ترکيبي جهت تشخيص هرزنامه در پست الکترونيکي ۱۳۹۲
زهرا حاجي زاده ارائه راهکاري براي بهبود الگوريتم نزديکترين همسايه در داده هاي نامتوازن ۱۳۹۲
پگاه كيوان طراحي سيستم دسته بندي کننده ي فازي براي داده هاي نامتوازن ۱۳۹۲
رضا فرشيد بررسي کاربرد فناوري اطلاعات در مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي مطالعه موردي: سيستم هاي SCADA ۱۳۹۲
محمد صفري يكپارچه سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) و سيستمهاي اتوماسيون صنعتي در صنايع نفت و گاز با رعايت استانداردهاي ايمني ۱۳۹۲
الهه افشار ترکيب سيستم هاي توصيه گر مبتني بر محتوا با استفاده از بهينه سازي خطي ۱۳۹۲
علي مشهوري استنتاج شبکه تنظيمات ژني از روي داده هاي سري زماني microarray بوسيله شبکه هاي بيزين ديناميک ۱۳۹۱
زهرا رضايي راوري الگوريتم هاي طبقه بندي K-NN وفقي، با انتخاب محلي پارامتر K ۱۳۹۱
محمدعلي تدين مطالعه مسائل جاري رفع ابهام در ترجمه ماشيني مبتني بر مجموعه متون و ارئه راه کارهاي جديد ۱۳۹۱
محمد جواد محزون مدلسازي نمونه محور تصميم گيري انسان بوسيله ساختار شناختي ACT-R ۱۳۹۱
فربود ميرزائي ارائه يک متدولوژي جامع با توجه به متغير هاي موثر در موفقيت بازاريابي پيام کوتاه و توجه ويژه به شرايط بومي در آن. ۱۳۹۱
حميرا شه پرست سيستم هاي دسته بندي فازي براي داده هاي جرياني ۱۳۹۱
وحيد معتقد پالايش گروهي( صافي ساز تجمعي ) با استفاده از روشهاي خوشه بندي ۱۳۹۱
نوشين شاهچراغي يک سيستم توصيه گر با استفاده همزمان از شباهت کاربران و اقلام ۱۳۹۱
سام حمزه لو روش هاي تصميم گيري دسته جمعي جهت بهبود عملکرد الگوريتم نزديک ترين همسايه ۱۳۹۰
ايمان اديب بازاريابي مستقيم با استفاده از الگوريتم نزديک ترين همسايه و فاصله وزن دار ۱۳۹۰
محمدجواد زمرديان وفقي سازي الگوريتم نزديکترين همسايه براي دسته بندي داده هاي جرياني ۱۳۹۰
حجت احمدي نژاد انتخاب هدف در بازاريابي مستقيم با ترکيب روش هاي موجود ۱۳۹۰
عباس خسرواني بيدزردي کاوش برخط الگوهاي پوياي زماني در داده هاي جرياني ۱۳۹۰
نرجس ميرشكاري دسته بندي بوسيله ابر صفحه هاي محلي:روشي براي بهبود عملکرد الگوريتم نزديک ترين همسايه ۱۳۹۰
بهنام هادي دسته بندي تصاوير چهره افراد بر اساس جنسيت و بازه سني ۱۳۹۰
بهار صالحي بررسي ماشين هاي متناهي در ترجمه ماشيني متون انگليسي به فارسي ۱۳۸۹
برهان كظيمي پور طراحي يک سامانه جديد تشخيص بيماري جهت طبقه بندي بيماران آلزايمري و اختلال شناختي ملايم با استفاده از امواج مغزي ۱۳۸۹
سيدمحمد بيدكي کشف مفهوم تصاوير از متن صفحات وب ۱۳۸۹
الناز برشان تشنيزي طراحي روشي نوين براي کاهش بعد نظارت‌شده ۱۳۸۹
زهرا الهي تعيين هيپنوتيزم پذيري از روي سيگنال هاي مغز با كمك روش هاي فازي ۱۳۸۹
سمانه قدرت نما رويکردي مبتني بر بهينه‌سازي هزينه براي طراحي سيستم‌هاي تشخيص نفوذ در شبکه‌هاي کامپيوتري ۱۳۸۸
الهام چيت ساز استفاده از روش¬هاي پيش¬پردازش در حل مسائل طبقه¬بندي خاص ۱۳۸۷
سيدبهروز نصيحتكن طراحي يک طبقه بندي کننده به منظور جداسازي تصور حرکات براي بيماران ALS ۱۳۸۷
امين زارع طبقه‌بندي و خوشه‌بندي به کمک روش‌هاي الهام گرفته شده از سيستم ايمني بدن ۱۳۸۶
شيرين حسن زاده کاربرد خوشه بندي پويا در سيستم هاي بازيابي اطلاعات ۱۳۸۶
احسان ازاد طراحي و پياده سازي يک سيستم بازيابي اطلاعات متني جديد براي زبان فارسي ۱۳۸۶
مهدا جنابعلي جهرمي جايابي بهينه توليدات پراکنده DG در شبکه فشار متوسط براي بهبود شاخص Voltage Sag توسط الگوريتم ژنتيک ۱۳۸۶
اميد دهزنگي تحليل R.O.C براي طراحي سيستمهاي کلاسه بندي فازي ۱۳۸۶
سيدمصطفي فخراحمد کاوش مرحله¬اي وابستگي¬هاي تابعي فازي از بانک¬هاي اطلاعاتي رابطه اي ۱۳۸۵
محسن عرب سرخي ميشابي استقراي گرامر زبان فارسي ۱۳۸۵
امين حنايي اهواز بررسي روشهاي هوشمند جهت ترجمه معکوس تواليهاي اسيد آمينه ۱۳۸۴
سيدجلال سيديزدي استخراج خودکار قوانين فازي قابل توصيف جهت دسته‌بندي و مدلسازي ۱۳۸۴
بيژن داعي الگوريتم‌هاي موازي ناهمگون براي حل مسايل بهينه‌سازي فضاي پيوسته ۱۳۸۴
محمدرضا ولي زاده بهبود كارايي سيستمهاي بازيابي اطلاعات مبتني بر خوشه‌بندي به كمك روشهاي يادگيري ماشين ۱۳۸۳
مهدي وحيدي پور ستفاده از بهينه سازي با چند تابع هدف مبتني بر الگوريتم ژنتيک جهت رسم گراف ۱۳۸۳
علي برجي استفاده از روشهاي پردازش تكاملي به منظور افزايش كارايي سيستم هاي بازيابي اطلاعات متني ۱۳۸۳
احمد يوسفان نجف ابادي يك سيستم بازيابي اطلاعات متني براي زبان فارسي بر پايه نمايه گذاري معاني پنهان ۱۳۸۲
باقر طباطبايي ترکيب اطلاعات حسگرها جهت مکان‌يابي رباتهاي متحرک با استفاده از روشهاي هوشمند ۱۳۸۲
اسماعيل محمدي قهدريجاني سيستم تشخيص/جلوگيري از نفوذ مبتني بر سيستم دفاعي مصنوعي براي کاربر وب ۰
محسن قصري تشخيص نفوذ به‌صورت بلادرنگ با استفاده از الگوريتم‌هاي وفقي k همسايه نزديک‌تر ۰
سمانه براتي ده سرخي خلاصه‌سازي استخراجي متون مبتني بر الگوريتم‌هاي تکاملي ۰
اردلان مستغني بهينه سازي سيستم هاي دسته بندي فازي براي مسايل چند برچسبي ۰
مجتبي والي پور خودروهاي خودران با استفاده از روش هاي بازتاب رفتار ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
رقيه زارع احراز هويت شرکت کنندگان در آزمونهاي الکترونيکي به کمک مشخصه هاي بيومتريک ۱۳۹۵
آرمين آرمان تاثير تجارت الکترونيک بر شرکت هاي بيمه ۱۳۹۵
نگار دادگري بررسي چالش هاي کاووش داده‌هاي حجيم ۱۳۹۵
ندا دادگري بررسي امنيت در محاسبات ابري ۱۳۹۵
سمن غلامي خامنه عوامل موثر در پذيرش تکنولوژي تجارت الکترونيکي توسط کاربران ۱۳۹۵
مريم متقي الگوريتمهاي تشخيص اتوماتيک شماره پلاک خودرو ۱۳۹۵
سرور باقرپور الگوريتم هاي شناسايي مشتريان بالقوه در بازاريابي مستقيم ۱۳۹۵
كاظم اكبري قصيرايي بررسي مدل هاي کسب و کار مبتني بر تکنولوژيهاي رسانه ۱۳۹۵
صادق حيدري بررسي امنيت در شبکه‌هاي اطلاعات محور ۱۳۹۴
ناصر نياکان بررسي مقايسه اي تکنولوژي هاي IPTV و OTT در انتقال رسانه ۱۳۹۴
سيده آفاق نوايي فيجاني کاربرد ابرداده در مبارزه با جرم و جنايت ۱۳۹۴
راضيه شهري مديريت دانش در بانک ها ۱۳۹۴
مايده جعفرپيشه تجزيه و تحليل داده هاي حجيم در حوزه سلامت ۱۳۹۴
داود مطلع سرويس هاي مبتني بر موقعيت تلفن همراه : فرصت ها و چالش ها ۱۳۹۳
حسين يادگاري بررسي کاربردي فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش ايران و ديگر کشورها ۱۳۹۳
هادي عباسي کاربرد فناوريهاي سيار در خرده فروشي اينترنتي ۱۳۹۳
علي زمانيان چالشتري بررسي پروتکل هاي کنترل دسترسي از راه دور به شبکه ۱۳۹۳
سيدجواد شوقي گيلوائي بررسي راهکارهايي در حوزه مديريت امنيت کلمات عبور در سامانه هاي بانکي (مطالعه موردي بانک ملت) ۱۳۹۳
محمد نوروزي تفرشي بررسي عوامل موثر درطراحي رابط كاربر مبتني بر وب در كتابخانه هاي ديجيتال ۱۳۹۳
محمدحسن براتي رايانش ابري و تاثير آن در تجارت الکترونيکي ۱۳۹۳
احمد محمدي زبان هاي برنامه نويسي تابعي: تکنيک ها و کاربردهاي نوين مطالعه ي موردي: زبان شيءگرا-تابعيِ اسکالا (Scala) ۱۳۹۳
ريحانه آقازاده مروري بر الگوريتم هاي خوشه بندي در داده کاوي ۱۳۹۲
محمد آذرهنر بررسي امنيت در شبکه سنسورهاي بي سيم ۱۳۹۲
سعيد ميرزائي روشهاي داده کاوي براي پيش بيني قيمت بورس ۱۳۹۲
سميه خوشنود ارزيابي پروتکل هاي مسيريابي حريصانه در شبکه هاي بين خودرويي اقتضايي بي سيم ۱۳۹۲
محمدرضا فروزنده شهركي گردشگري الکترونيکي، تاثير تکنولوژي هاي جديد ۱۳۹۲
محبوبه حافظ پور عامل هاي هوشمند و کاربرد آنها در تجارت الکترونيکي ۱۳۹۲
مصطفي خلفي زاده ۰
محمد بهرامي زاده حال و آينده بازاريابي موبايل ۰