۱۳۹۹/۰۸/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : منصور
نام خانوادگي : ذوالقدري جهرمي
سال تولد : 1335
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1368
مرتبه علمي : استاد
بخش : كامپيوتر
دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : z.zjahromi@gmail.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (57)
۱- ذوالقدري جهرمي م (1392) کاربرد سيستمهاي SCADA در مديريت مصرف انرزي در مراکز بهداشتي..... :-
۲- صدرالديني م، ذوالقدري جهرمي م (1390) روشي کارا براي کاوش مجموعه اقلام پر تکرار در تحليل داده هاي سبد خريد مجله بين المللي علوم مهندسي null:0-0
3- Shahparast H, Mansoori E, Zolghadri Jahromi M (2019) AFCGD: an adaptive fuzzy classifier based on gradient descent Soft Computing 23:4557-4571
4- Hamzeloo S, Zolghadri Jahromi M (2018) Developing Communication Strategy for Multi-Agent Systems with Incremental Fuzzy Model International Journal of Advanced Computer Science and Applications 9:0-0
5- Dialameh M, Zolghadri Jahromi M (2017) A general feature-weighting function for classification problems Expert Systems with Applications 72:177-188
6- Dastgheib M, Fakhrahmad S, Zolghadri Jahromi M (2017) Perspell: A New Persian Semantic-Based Spelling Correction System Digital Scholarship in the Humanities 32:543-553
7- Chitsaz E, Zolghadri Jahromi M (2016) A novel soft subspace clustering algorithm with noise detection for high dimensional datasets Soft Computing 20:4463-4472
8- Dastgheib M, Fakhrahmad S, Zolghadri Jahromi M (2016) A Hybrid Accurate Alignment method for large Persian-English corpus construction based on statistical analysis and Lexicon/Persian Word net International Journal of Information Science and Management 14:97-106
9- Chitsaz E, Zolghadri Jahromi M (2016) A novel soft subspace clustering algorithm with noise detection for high dimensional datasets. soft computing 20:4463-4472
10- Parvinnia E, Reza Moosavi M, Zolghadri Jahromi M, Sadreddini M (2015) A Robust Instance Weighting Technique for Nearest Neighbor Classification in Noisy Environments Indian Journal of Science and Technology 8:70-78
11- Fakhrahmad S, Sadreddini M, Zolghadri Jahromi M (2015) A proposed expert system for word sense disambiguation deductive ambiguity resolution based on data mining and forward chaining : Expert Systems -- 3:178-191
12- Fakhrahmad S, Rezapour A, Zolghadri Jahromi M, Sadreddini M (2014) A NOVEL APPROACH TO MACHINE TRANSLATION: A PROPOSED LANGUAGE-INDEPENDENT SYSTEM BASED ON DEDUCTIVE SCHEMES Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Electrical Engineering 38:59-72
13- Rezapour A, Fakhrahmad S, Sadreddini M, Zolghadri Jahromi M (2014) An accurate word sense disambiguation system based on weighted lexical features Literary and Linguistics Computing 29:74-88
14- Fakhrahmad S, Sadreddini M, Zolghadri Jahromi M (2014) A proposed expert system for word sense disambiguation: deductive ambiguity resolution based on data mining and forward chaining EXPERT SYSTEMS 32:178-191
15- Moosavi M, Fazaeli javan M, Sadreddini M, Zolghadri Jahromi M (2014) Entropy Based Fuzzy Rule Weighting for Hierarchical Intrusion Detection Iranian Journal of Fuzzy Systems 11:77-94
16- Rastin N, Zolghadri Jahromi M (2014) USING CONTENT FEATURES TO ENHANCE THE PERFORMANCE OF USER-BASE COLLABORATIVE FILTERING International Journal of Artificial Intelligence & Applications (IJAIA) 5:53-62
17- پروين نيا , ثابتي , Zolghadri Jahromi M, Boostani R (2014) classification of EEG- Signals using adaptive weighted distance nearest neighbor algorithm Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences 26:1-6
18- Shahparast H, Sam H, Zolghadri Jahromi M (2014) A Self-Tuning Fuzzy Rule-Based Classifier for Data Streams International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 22:293-303
19- Taheri M, Zolghadri Jahromi M (2014) Study on equality conditions of fuzzy rule-based classification systems to radial basis functions, SVM and nearest neighbor classifiers Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 27:1923-1934
20- Taheri M, Zolghadri Jahromi M (2014) A MARGIN-BASED MODEL WITH A FAST LOCAL SEARCH FOR RULE WEIGHTING AND REDUCTION IN FUZZY RULE-BASED CLASSIFICATION SYSTEMS Iranian Journal of Fuzzy Systems 11:55-75
21- Hajizadeh Z, Taheri M, Zolghadri Jahromi M (2014) Nearest Neighbor Classification with Locally Weighted Distance for Imbalanced Data International Journal of Computer and Communication Engineering 2:81-86
22- Fakhrahmad S, Rezapour A, Sadreddini M, Zolghadri Jahromi M (2014) A NOVEL APPROACH TO MACHINE TRANSLATION A PROPOSED LANGUAGE-INDEPENDENT SYSTEM BASED ON DEDUCTIVE SCHEMES Iranian Journal of Science & Technology -- 38:59-72
23- Rezapour A, Fakhrahmad S, Sadreddini M, Zolghadri Jahromi M (2014) An accurate word sense disambiguation system based on weighted lexical features Literary & Linguistic Computing -- 29:74-88
24- Shahparast H, Zolghadri Jahromi M, Taheri M, Hamzeloo S (2014) A Novel Weight Adjustment Method for Handling Concept-Drift in Data Stream Classification Arabian Journal for Science and Engineering 39:799-807
25- Mashhoori A, Zolghadri Jahromi M (2013) Block-wise two-directional 2DPCA with ensemble learning for face recognition Neurocomputing 108:111-117
26- پروين نيا , Sabeti M, Zolghadri Jahromi M, Boostani R (2013) Classification of EEG Signals Using Adaptive Weighted Distance Nearest Neighbor Algorithm Elsevier - Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences 26:1-6
27- Moosavi M, Zolghadri Jahromi M, Ghodratnama S, Taheri M, Sadreddini M (2012) A COST SENSITIVE LEARNING METHOD TO TUNE THE NEAREST NEIGHBOUR FOR INTRUSION DETECTION IJST, Transactions of Electrical Engineering 36:109-129
28- Fakhrahmad S, Rezapour A, Zolghadri Jahromi M, Sadreddini M (2012) A new fuzzy rule-based classification system for word sense disambiguation Intelligent Data Analysis 16:633-648
29- زارع , Boostani R, Zolghadri Jahromi M (2011) AIS-RCA: An Efficient Feature Reduction Method to Improve the Seizure Detection Rate Iranian Journal of Biomedical Engineering 3:195-208
30- پروين نيا , Zolghadri Jahromi M, Ziarati K (2011) Overfit prevention in adaptive weighted distance nearest neighbor1 Procedia Computer Science 3:1256-1261
31- Barshan Tashnizi E, Ali G, Azimifar Z, Zolghadri Jahromi M (2011) Supervised principal component analysis: Visualization, classification and regression on subspaces and submanifolds* Elsevier Journal of Pattern Recognition 44:1357-1371
32- Roopaei M, Zolghadri Jahromi M, Ranjbar sahraii B, Lin T (2011) Synchronization of two different chaotic systems using novel adaptive interval type-2 fuzzy sliding mode control Nonlinear Dynamics 66:667-680
33- پروين نيا , Zolghadri Jahromi M, Ziarati K (2011) Overfit prevention in adaptive weighted distance nearest neighbor Procedia Computer Science 3:1256-1261
34- زارع , Zolghadri Jahromi M, Boostani R (2010) An Adaptive Distance Immune System Classifier Neural Network World 5:637-650
35- Boostani R, ده زنگي , جارچي , Zolghadri Jahromi M (2010) AN EFFICIENT PATTERN CLASSIFICATION Approach: Combination of Weighted LDA with Weighted Nearest Neighbor Neural Network World 5:1-15
36- Roopaei M, Zolghadri Jahromi M, John R, Tsung-Chih L (2010) Unknown Nonlinear Chaotic Gyros Synchronization Using Adaptive Fuzzy Sliding Mode Control with Unknown Dead-Zone Input Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulations 15:2536-2545
37- Nasihatkon S, Boostani R, Zolghadri Jahromi M (2009) An efficient hybrid linear and kernel CSP approach for EEG Feature Extraction* Elsevier Journal of Neurocomputing 73:432-437
38- منصوري , Zolghadri Jahromi M, Katebi S (2009) Protein superfamily classification using fuzzy rule- based classifier IEEE Transaction on nanobioscience 8:92-99
39- Mansoori E, Zolghadri Jahromi M, Katebi S (2009) Protein superfamily classification using fuzzy rule based classifier IEEE TRANSACTIONS ON NANOBIOSCIENCE 8:92-99
40- Roopaei M, Zolghadri Jahromi M (2009) Chattering-Free Fuzzy Sliding Mode Control in MIMO Uncertain Systems Nonlinear Analysis 71:4430-4437
41- Noroozi N, Roopaei M, Zolghadri Jahromi M (2009) Adaptive Fuzzy Sliding Mode Control Schemes for Uncertain Systems Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 14:3978-3992
42- Roopaei M, Zolghadri Jahromi M, مشکسار (2009) Enhanced adaptive fuzzy sliding mode control for uncertain nonlinear systems Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 14:3670-3681
43- Roopaei M, Zolghadri Jahromi M, Jafari S (2009) Adaptive Gain Fuzzy Sliding Mode Control for the Synchronization of Nonlinear Chaotic Gyros Chaos 19:0131251-0131257
44- Zolghadri Jahromi M, پروين نيا , John R (2009) A method of learning weighted similarity function to improve the performance of nearest neighbour Information Sciences 179:2964-2973
45- Nasihatkon S, Boostani R, Zolghadri Jahromi M (2009) An efficient hybrid linear and kernel CSP approach for EEG feature extraction Neurocomputing 73:432-437
46- Mansoori E, Zolghadri Jahromi M, Katebi S, Mohabbatkar H, Boostani R, Sadreddini M (2008) Generating Fuzzy Rules for Protein Classification* Iranian Journal of Fuzzy Systems 5:45-56
47- Zolghadri Jahromi M, Taheri M (2008) A proposed method for learning rule weights in fuzzy rule-based classification systems Fuzzy Sets and Systems 159:449-459
48- Zolghadri Jahromi M (2008) Synchronization of Two Different Chaotic Systems Using Novel Adaptive Fuzzy Sliding Mode Control Chaos 18:-
49- Fakhrahmad S, Zolghadri Jahromi M (2008) Constructing Accurate Fuzzy Classifiers: A New Adaptive Method of Rule-Weight Specification International Journal of Knowledge-based and Intelligent Engineering Systems 12:115-120
50- Mansoori E, Zolghadri Jahromi M, Katebi S, Mohabbatkar H, Boostani R, Sadreddini M (2008) Generating fuzzy rules for protein classification Iranian Journal of Fuzzy Systems 5:21-33
51- Mansoori E, Zolghadri Jahromi M, Katebi S (2008) SGERD: A Steady-state Genetic algorithm for Extracting fuzzy classification Rules from Data IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS 16:1061-1071
52- Roopaei M, Zolghadri Jahromi M (2008) Synchronization of a class of chaotic systems with fully unknown parameters using adaptive sliding mode approach Chaos 18:0431121-043117
53- Zolghadri Jahromi M, Mansoori E (2007) Weighting fuzzy classification rules using receiver operating characteristic (ROC) analysis Information Sciences 177:2296-2307
54- Mansoori E, Zolghadri Jahromi M, Katebi S (2007) A weighting function for improving fuzzy classification systems performance Fuzzy Sets and Systems 158:583-591
55- Mansoori E, Zolghadri Jahromi M, Katebi S (2007) Using distribution of data to enhance performance of fuzzy classification systems Iranian Journal of Fuzzy Systems 4:21-36
56- دستغيب م, Fakhrahmad S, Zolghadri Jahromi M (1395) .Perspell: A New Persian Semantic-Based Spelling Correction System :-
57- Sadreddini M, Zolghadri Jahromi M (1390) AD-Miner a new incremental method for discovery of minimal approximate dependencies Intelligent Data Analysis 12:0-0

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-حمزه لو س، شه پرست ح، طاهري م، ذوالقدري جهرمي م "تنظيم وزن در شبکه هاي عصبي با توابع فعال سازي مشتق نابذير " CICI 2011 (2011)
۲-موسوي س، صدرالديني م، ذوالقدري جهرمي م "يك روش خوشه بندي نيمه نظارتي افزايشي براي تشخيص نفوذ " IDMC (2008)
۳-ذوالقدري جهرمي م "روشي براي دسته بندي فازي مبتني بر قانون با استفاده از مفاهيم داده کاوي با رويکرد همکاري بين قوانين " دوازدهمين کنفرانس بين المللي انجمن کامپيوتر ايران (2007)
۴-ذوالقدري جهرمي م، صدرالديني م "يک روش افزايشي جديد براي کشف مجموعه وابستگي هاي تابعي تقريبي کمينه با استفاده از عملکرد هاي بتني " دوازدهمين کنفرانس بين المللي انجمن کامپيوتر ايران (2007)
۵-ذوالقدري جهرمي م "استخراج گرامر زبان فارسي با استفاده از الگوريتمهاي ژنتيک " دوازدهمين کنفرانس بين المللي انجمن کامپيوتر ايران (2007)
۶-ذوالقدري جهرمي م "وزن دهي به قوانين و الگوهاي آموزشي جهت بهبود دقت کلاسه بندي سيستم هاي دسته بندي فازي " چهارمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران (2007)
۷-صدرالديني م، ذوالقدري جهرمي م "روشي سريع براي کاوش قوانين انجمني در مجموعه داده هاي حجيم با استفاده از عملگر هاي منطقي " دوازدهمين کنفرنس بين المللي انجمن کامبيوتر ايران (2007)
۸-ذوالقدري جهرمي م "روش خودکار شناسايي واژه هاي پر بسامد در زبان فارسي " دومين کنفرانس فناوري اطلاعات و دانش (2005)
۹-ذوالقدري جهرمي م "يک روش جديد براي دسته بندي فازي مجموعه داده ي گل زنبق با استفاده از تحليل ROC " دومين کنفرانس فناوري اطلاعات و دانش (2005)
۱۰-ذوالقدري جهرمي م "معرفي يک معيار شباهت حساس به پرسش براي خوشه بندي اسناد در سيستمهاي بازيابي اطلاعات متني " نهمين کنفرانس انجمن کامپيوتر ايران (2004)
۱۱-ذوالقدري جهرمي م "استفاده از برنامه نويسي ژنتيک جهت توسعه پرسش کاربر در سيستمهاي بازيابي اسناد " نهمين کنفرانس سالانه انجمن کامپيوتر ايران (2004)
۱۲-ذوالقدري جهرمي م "تشخيص جنسيت با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي " اولين کنفرانس مهندسي مکاترونيک ايران (2003)
۱۳-سرداري س، ذوالقدري جهرمي م، طاهري م "طراحي درخت تصميم گيري چند برچسبي با در نظر گرفتن ارتباط بين برچسب ها " ششمين کنگره ملي تازه هاي مهندسي برق و کامپيوتر ايران با نگاه کاربردي بر انرژي هاي نو (1398)
۱۴-ديالمه م، ذوالقدري جهرمي م "وزن دهي پويا در مسايل داده هاي نامتوازن براي الگوريتم نزديکترين همسايه. " دومين کنگره بين المللي مهندسي برق علوم کامپيوتر فن اوري اطلاعات (1394)
۱۵-ديالمه م، ذوالقدري جهرمي م "وزن دهي پويا در مسايل داده هاي نامتوازن براي الگوريتم نزديکترين همسايه " دومين کنگره بين المللي مهندسي برق وعلوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات (1394)
۱۶-زارع م، ذوالقدري جهرمي م، رجب زاده ح "ارائه راهکاري براي بهبود سيستم توصيهگر با ساخت پروفايل کاربر و بهينهسازي معيار ارزيابي " همايش ملي پزوهش هاي مهندسي رايا نه (1393)
۱۷-رجب زاده ح، ذوالقدري جهرمي م، زارع م "کاهش ابعاد با استفاده از نگاشت خطي و ايجاد مرز تصميم غيرکروي براي الگوريتم نزديکترين همسايه " همايش ملي پزوهشهاي مهندسي رايا نه (1393)
۱۸-راستين ن، ذوالقدري جهرمي م "وزندهي به اقلام بر اساس محتوا جهت ارتقاء سيستمهاي فيلترينگ اشتراکي " نوزدهمين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران (1392)
۱۹-فرشيد ر، ذوالقدري جهرمي م "کاربرد سيستمهاي SCADA در مديريت مصرف انرزي در مراکز بهداشتي..... " سومين گردهمايي ابتکارات و دستاورذهاي مديريت مصرف انرزي در مراکز بهداشتي و درماني (1391)
۲۰-صالحي ب، کظيمي پور ب، ذوالقدري جهرمي م، فضلي ا "تشخيص اتوماتيک ترکيبي يا اصطلاحي افعال عبارتي انگليسي........... " 16th Annual Conference of Iran Computer Society (1389)
۲۱-جنگاني آ، موسوي س، ذوالقدري جهرمي م، صدرالديني م "کاهش هزينه دسته بندي درتشخيص نفوذ بر اساس الگوريتم تکاملي و چينه بندي " هجدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران (1389)
۲۲-موسوي س، قدرت نما س، ذوالقدري جهرمي م، صدرالديني م "رائه يك روش کمينه سازي هزينه با وزن دهي به نمونه ها در مسئله تشخيص نفوذ " هجدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران (1389)
۲۳-زارع ا، تقي زاده ر، ذوالقدري جهرمي م "ارائه نسخه جديدي از الگوريتمRCA ......... " پانزدهمين کنفرانس ملي سالانه انچمن کاميپوتر ايران، (1388)
۲۴-بيدکي س، صدرالديني م، ذوالقدري جهرمي م، محمودي کهن ن " عملکرد روش هاي خوشه بندي مختلف در دسته بندي منحني بار مصرف کنندگان براي اهاف تعرفه گذاري در بازار برق " پانزدهمين کنفرانس ملي سالانه انچمن کاميپوتر ايران (1388)
۲۵-قدرت نما س، موسوي س، طاهري م، ذوالقدري جهرمي م "رويكردي مبتني بر بهينه سازي هزينه براي طراحي سيستم هاي تشخيص نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري با استفاده از وزن دهي به ويژگي ها " پانزدهمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران (1388)
۲۶-موسوي س، فضائلي جوان م، قدرت نما س، صدرالديني م، ذوالقدري جهرمي م "ارائه يک شيوه ابتكاري انتخاب نمونه به منظور کاهش داده هاي حجيم در داده كاوي " سومين كنفرانس داده كاوي ايران (1388)
۲۷-بيدکي س، صدرالديني م، ذوالقدري جهرمي م، محمودي کهن ن "مقايسه عملکرد روش هاي خوشه بندي مختلف در دسته بندي منحني بار مصرف کنندگان براي اهاف تعرفه گذاري در بازار برق " پانزدهمين کنفرانس ملي سالانه انچمن کاميپوتر ايران (1388)
۲۸-فخراحمد س، صدرالديني م، ذوالقدري جهرمي م " يک روش ويرايشي – تراکمي براي شناسايي نمونه هاي پرت در مسائل کلاسه بندي " چهاردهمين کنفرانس ملي سالانه انچمن کاميپوتر ايران، (1387)
۲۹-ذوالقدري جهرمي م "توليد الگوهاي نماينده به کمک الگوريتم AD-AIRS " سيزدهمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايران (1386)
۳۰-صمدي م، ترابي عصر ف، عظيمي فر س، ذوالقدري جهرمي م "جداسازي مولفه هاي جواب بهينه در شطرنج*-ZA " 13th International CSI Computer Science (1386)
۳۱-بوستاني ر، ذوالقدري جهرمي م "بهبود طبقه بندي کننده ي الهام گرفته شده از سيستم ايمني بدن به کمک AdaBoost " چهارمين کنفرانس ماشين بينايي و بردازش تصوير ايران (1385)
۳۲-اقبالي جهرمي ح، ذوالقدري جهرمي م "روشي سريع براي فشرده سازي تصاوير با استفاده از تبديل زمان?فرکانسي گيبر و کوانتايزکردن برداري " يازدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1382)
33-Rastin N, Zolghadri Jahromi M, Taheri M "Multi-label classification systems by the use of supoervised clustering " artificial intelligenceand signal processing 2017 (2017)
34-Sam H, Zolghadri Jahromi M "An Incremental Fuzzy Controller for Large Dec-POMDPs " 2017 Artificial Intelligence and Signal Processing Conference (AISP) (2017)
35-Rastin N, Zolghadri Jahromi M, Taheri M "Multi-label Classi?cation Systems by the Use of Supervised Clustering " Artificial Intelligence and Signal Processing 2017 (2017)
36-Arab M, Zolghadri Jahromi M, Fakhrahmad S " A graph-based approach to word sense disambiguation, An unsupervised method based on semantic relatedness " 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2016) (2016)
37-Arab M, Zolghadri Jahromi M "A Graph-based Approach to Word Sense Disambiguation. An Unsupervised Method Based on Semantic Relatedness " 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) (2016)
38-Afshar A, Zolghadri Jahromi M, Hamzeh A "A Parameter-Free Method for Detecting Local Communities Based on Attainable Information " ASONAM 2016 (2016)
39-Dialameh M, Zolghadri Jahromi M "Dynamic feature weighting for imbalanced data sets " SPIS2015 (2015)
40-Afshar A, Ashenagar B, Foroutan Eghlidi N, Zolghadri Jahromi M, Hamzeh A "Using Local Utility Maximization to Detect Social Networks Communities " The 20th International Symposium on Computer Science and Software Engineering (CSSE 2015) (2015)
41-Moosavi M, Yeganehfard Z, کاظمي , Sadreddini M, Zolghadri Jahromi M "Distance Measure Adaptation Based on Local Feature Weighting " 2012 IEEE 6th International Conference 'Intelligent Systems' (2012)
42-Kazimipur B, Salehi B, Zolghadri Jahromi M "A Novel Genetic-based Instance Selection Method " The 16th CSI International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP 2012) (2012)
43-Hamzeloo S, Shahparast H, Zolghadri Jahromi M "A Novel Weighted Nearest Neighbor Ensemble Classifier " The 16th CSI International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP 2012) (2012)
44-Shahparast H, Taheri M, Hamzeloo S, Zolghadri Jahromi M "An Online Rule Weighting Method to Classify Data Streams " The 16th CSI International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP 2012) (2012)
45-Fakhrahmad S, Rezapour A, Sadreddini M, Zolghadri Jahromi M "Machine Translation Based on Data Mining and Deductive Schemes " Proceedings of the World Congress on Engineering 2012 Vol II (2012)
46-Zolghadri Jahromi M, Moosavi M "Designing Cost-sensitive Fuzzy Classification Systems Using Rule-weight " The First International Conference on Advances in Information Mining and Management (2011)
47-Mirshekari N, Taheri M, Zolghadri Jahromi M "Localizing SVM Using an Adaptive Neighborhood Distance " 2011 World Congress on Information and Communication Technologies (2011)
48-Nameh M, Fakhrahmad S, Zolghadri Jahromi M "A New Approach to Word Sense Disambiguation Based on Context Similarity " WCE 2011 (2011)
49-Fakhrahmad S, Rezapour A, Zolghadri Jahromi M, Sadreddini M "A NewWord Sense Disambiguation System Based on Deduction " Proceedings of the World Congress on Engineering 2011 Vol II (2011)
50-Ghodratnama S, Reza Moosavi M, Taheri M, Zolghadri Jahromi M "A cost sensitive learning algorithm for intrusion detection " 18th Iranian Conference on Electrical Engineering (2010)
51-Reza Moosavi M, Fazaeli javan M, Zolghadri Jahromi M, Sadreddini M "An Adaptive Nearest Neighbor Classifier for Noisy Environments " 18th Iranian Conference on Electrical Engineering (2010)
52-پروين نيا , Zolghadri Jahromi M, Ziarati K "The use of adaptive distance measure of breast cancer treatments " Electrical Engineering (ICEE), 2010 18th Iranian Conference on (2010)
53-Chitsaz E, Taheri M, Katebi S, Zolghadri Jahromi M "An Improved Fuzzy Feature Clustering and Selection based on Chi-Squared-Test " International MultiConference of Engineers and Computer Scientists (2009)
54-پروين نيا , Zolghadri Jahromi M "Prototype Reduction of the Nearest Neighbor Classifier by Weighting Training Instances " 5th IEEE GCC Conference & Exhibition (2009)
55-Fakhrahmad S, Zolghadri Jahromi M "A New Rule-weight Learning Method based on Gradient Descent " World Congress on Engineering (2009)
56-ارغا , Karimaghaee P, روپايي , Zolghadri Jahromi M "Fuzzy iterative learning control in 2-D systems " Proceedings of the World Congress on Engineering (2008)
57-Zolghadri Jahromi M "New Index Base Iterative Controller " (World Congress on Engineering 2008 (WCE2008 (2008)
58-Zolghadri Jahromi M "A New Method of Learning Weighted Similarity Function to Improve Predictions of Nearest Neighbor Rule " World Congress on Engineering 2008 (WCE2008) (2008)
59-Boostani R, Zolghadri Jahromi M "Fuzzy rule generation using data mining techniques to classify Two-Class BCI experiment " (Third IAPR International Conference onPattern Recognition in Bioinformatics (PRIB 2008 (2008)
60-Zolghadri Jahromi M "Evolving Weighting Functions for Query Expansion Based on Relevance Feedback " APWeb 2008 (2008)
61-صمدي , Azimifar Z, Zolghadri Jahromi M "Learning: An Effective Approach in Endgame Chess Board Evaluation*-ZA " The 6th International Conference on Machine Learning and Application, USA (2007)
62-Zolghadri Jahromi M, Sadreddini M "Mining Frequent Itemsets in Large Data Warehouses:A Novel Approach Proposed for Sparse Data Sets " IDEAL 2007 (2007)
63-Zolghadri Jahromi M "Constructing Accurate Fuzzy Rule-Based Classification systems Using Apriori Principles and Rule-Weighting " IDEAL 2007 (2007)
64-Sadreddini M, Zolghadri Jahromi M "IQPI: An Incremental System for Answering Imprecise Queries using approximate Dependencies and Concept Similarities " WCE 2007 (2007)
65-Zolghadri Jahromi M "Efficient fuzzy rule generation: A new approach using data mining principles and rule weighting " Fourth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (2007)
66-Zolghadri Jahromi M "High Performance Classification of Two Imagery Tasks in the Cue-Based Brain Computer Interface " Second IAPR International Workshop on Pattern Recognition in Bioinformatics (2007)
67-Zolghadri Jahromi M "An Efficient Nearest Neighbor Classifier using Adaptive Distance Measure " CAIP 2007 (2007)
68-Zolghadri Jahromi M "A Proposed Method of Local Feature-Weighting to Improve Predictions of Basic Nearest Neighbor Rule " 11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (2007)
69-Farjah E, Zolghadri Jahromi M "Voltage Sag State Estimation For Power Distribution Systems Using Kalman Filter " 2007 IEEE International Sysposium on Industrial (2007)
70-Farjah E, Zolghadri Jahromi M "Mitigating Voltage Sag By Optimal Allocation of Distributed Generation Using Genetic Algorithm " 9th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation (2007)
71-Zolghadri Jahromi M "Inducing cooperation in iterative learning of fuzzy classification rules " 6th Iranian Conference on Fuzzy Systems (2006)
72-Zolghadri Jahromi M, Sadreddini M "A new approach for discovery of fuzzy approximate dependencies in relational databases " 6th Iranian Conference on Fuzzy Systems (2006)
73-Zolghadri Jahromi M "Rule weight specification in fuzzy rule-based classification using ROC analysis " (Proceedings of International Conference on Intelligent systems (ICIS 2005 (2005)
74-Zolghadri Jahromi M "VB " (1397)
75-Zolghadri Jahromi M, Sam H "\l;, " (1397)
76-Zolghadri Jahromi M, Boostani R "Producing of representetive patterns via AIRS algorithm " First Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems (1386)

چاپ كتاب
1-Roopaei M, Zolghadri Jahromi M, Ranjbar sahraii B, موسوي , Adloo H, Lin T "Chaos Synchronization and Cryptography for Secure Communications: Applications for Encryption " چاپ اول (2011) IGI Global امريکا

طرح هاي کاربردي (3)
عنوان
حمايت از پروژه هاي كارشناسي ارشد
حمايت از پروژه هاي كارشناسي ارشد
حمايت از پروژه هاي كارشناسي ارشد

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
اشنايي بابرنامه نويسي وبسته هاي كامپيوتر
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
سيستمها و گزاره هاي فازي
بازيابي اطلاعات متني
دکتري تخصصي (Ph.D)
بازيابي اطلاعات متني
سيستم ها و گزاره هاي فازي
كـارشناسي
مباني كامپيوتروبرنامه سازي - علوم
آزمايشگاه كامپيوتر
آزمدارهاي الكتريكي
آزمعماري كامپيوتر
ريزپردازنده
آزريزپردازنده
آزمدارهاي الكترونيكي
شبكه هاي كامپيوتري
آزشبكه هاي كامپيوتري
انتقال داده ها
سيستمهاي كنترل خطي
طراحي مدارهاي واسط
سيستمهاي بلادرنگ
طراحي مدارهاي واسط
ازمايشگاه ريزپردازنده ها
انتقال داده ها
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
سيستمهاي كنترل خطي ـجبراني
شناسايي آماري الگو
رباتيك
مباحث ويژه درمهندسي كامپيوتر
معماري شبكه هاي كامپيوتر
سيستمهاوگزاره هاي فازي
بازيابي اطلاعات متني
دکتري تخصصي (Ph.D)
بازيابي اطلاعات متني
شيوه اخذ دانش

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (122)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سام حمزه لو برنامه ريزي غيرمتمرکز براي سامانه هاي چندعاملي در محيط هاي غير قطعي ۱۳۹۷
محمد باقر دستغيب استفاده ترکيبي از روشهاي مبتني بر پيکره ها و روشهاي مبتني بر دانش براي مدلسازي معنايي زبان و ساخت پيکره براي زبان فارسي ۱۳۹۵
الهام چيت ساز خوشه بندي زيرفضا جهت تحليل داده هاي ريز آرايه بيان ژن ۱۳۹۴
محمد طاهري بهينه سازي نزولي در توابع گسسته به منظور تنظيم پارامترهاي سيستم هاي طبقه بندي ۱۳۹۲
سيدمحمدرضا موسوي تطبيق پذير سازي الگوريتم هاي دسته بندي مبتني بر فاصله براي مسائل حساس به هزينه ۱۳۹۱
سيد مصطفي فخر احمد ترجمه ماشيني مبتني بر روش هاي داده کاوي و ساختارهاي استنتاجي ۱۳۹۱
مهدي روپايي کنترل تطبيقي فازي اغزشي در رسته اي از سيستمهاي غير خطي نا معلوم با وجود عوامل غير خطي در ورودي ۱۳۹۰
الهام پروين نيا بكارگيري تكنيكهاي وفقي براي بهبود كارآيي الگوريتم نزديكترين همسايه ۱۳۸۹
اقبال منصوري دسته بندي پروتئين¬ها بر اساس توالي اسيدهاي آمينه ۱۳۸۶
امين امام زاده اسمعيلي نژاد خلوت سازي گراف شباهت با کاربرد شبکه هاي اجتماعي ۰
حسين رجب زاده کاهش ابعاد با نظارت بر پايه تفکيک پذيري ۰
بتسابه تنوري روشهاي يادگيري نيمه نظارتي در تشخيص برهمكنش دارو-هدف ۰
نيلوفر راستين ارتقاء سيستمهاي دسته بندي چند برچسبي با در نظر گرفتن وابستگي برچسب ها ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سيده معصومه شفيعي ارائه يک روش ترکيبي براي سيستم هاي توصيه گر مکاني-متني ۱۳۹۹
عاطفه پوزش استفاده از معيارهاي پيچيدگي دسته بندي براي بهبود عملکرد الگوريتم هاي انتخاب نمونه ۱۳۹۹
محمد فربود سنجش ارزش مشتري در بازاريابي مستقيم با رگرسيون k نزديکترين همسايه وزن دار ۱۳۹۸
مهدي رازقي جهرمي بهبود توازن بار در محاسبات ابري با استفاده از روش‌هاي فرا ابتكاري ۱۳۹۸
سارا سرداري طراحي درخت هاي تصميم گيري فازي براي مسائل کلاسه بندي چند برچسبي ۱۳۹۸
رادمهر ارزاني استفاده از الگوريتم k همسايه نزديکتر گروهي براي بازاريابي در حوزه بانک ۱۳۹۷
سمانه براتي ده سرخي خلاصه‌سازي استخراجي متون مبتني بر الگوريتم‌هاي تکاملي ۱۳۹۷
مجتبي والي پور خودروهاي خودران با استفاده از روش هاي بازتاب رفتار ۱۳۹۷
محسن قصري تشخيص نفوذ به‌صورت بلادرنگ با استفاده از الگوريتم‌هاي وفقي k همسايه نزديک‌تر ۱۳۹۶
مريم ديالمه وزن دهي پويا به ويژگي ها براي الگوريتم نزديک‌ترين همسايه ۱۳۹۵
کيانا سليماني استفاده از سيستم هاي خبره در تفسير گازهاي خون به منظورتشخيص و درمان بيماري ها ۱۳۹۵
ميثم عرب استفاده از روابط پنهان بين کلمات در رفع ابهام معنايي کلمات ۱۳۹۴
اردوان افشار شناسايي تشکل ها در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۴
سينا باقرپور تهمتن بهبود سيستم هاي توصيه گر با استفاده از کاوش در نظرات کاربران ۱۳۹۴
ليلا بيگم مرتضوي کازروني يک روش نوين بازيابي اطلاعات با تلفيق مدلهاي فازي و فضاي برداري ۱۳۹۴
مجيد طلايي ارائه مدل کسب وفاداري مشتريان از طريق استراتژي ارتقاء کيفيت و هدفمند سازي خدمات با استفاده از مديريت دانش ( مطالعه موردي بانک اقتصاد نوين ) ۱۳۹۴
امير زارعي شناسايي نظرات جعلي و توليدکنندگان آنها ۱۳۹۳
مجتبي رفعت تطبيق الگوريتم دسته بندي نزديکترين همسايه براي تشخيص نفوذ در شبکه هاي کامپيوتري به عنوان يک مسأله حساس به هزينه ۱۳۹۳
معصومه ستاري حداکثر نمودن سود در بازاريابي هدفدار با انتساب وزن متناسب با هزينه به نمونه ها ۱۳۹۳
فاطمه پيرمراديان مدل سازي عملکرد دانش آموزان با استفاده از تکنولوژي سيستم هاي توصيه گر ۱۳۹۳
حسين رجب زاده کاهش ابعاد بر مبناي تبديل بردار ويژگي براي الگوريتم نزديک‌ترين همسايه ۱۳۹۳
محمدصادق زارع توصيه بر مبناي نظر‌کاوي و ساخت پروفايل‌هاي کاربر و آيتم ۱۳۹۳
رضا نظري مريم نگاري بررسي توسعه مدل هاي تجارت الکترونيک با استفاده از وب معنايي ۱۳۹۲
محمد رضا شربت دار انتخاب ويژگي مبتني بر هزينه براي تشخيص نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۲
محمد جناب ارائه راهکاري نوين براي انتخاب داده ها در الگوريتم هاي يادگيري مبتني بر نمونه ۱۳۹۲
نيلوفر راستين استفاده ازکاربراني با دقت پيشگويي بالا در سيستم هاي فيلترينگ اشتراکي ۱۳۹۲
رشيد منصوري ارائه يک روش ترکيبي جهت تشخيص هرزنامه در پست الکترونيکي ۱۳۹۲
زهرا حاجي زاده ارائه راهکاري براي بهبود الگوريتم نزديکترين همسايه در داده هاي نامتوازن ۱۳۹۲
پگاه کيوان طراحي سيستم دسته بندي کننده ي فازي براي داده هاي نامتوازن ۱۳۹۲
رضا فرشيد بررسي کاربرد فناوري اطلاعات در مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي مطالعه موردي: سيستم هاي SCADA ۱۳۹۲
محمد صفري يكپارچه سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) و سيستمهاي اتوماسيون صنعتي در صنايع نفت و گاز با رعايت استانداردهاي ايمني ۱۳۹۲
الهه افشار ترکيب سيستم هاي توصيه گر مبتني بر محتوا با استفاده از بهينه سازي خطي ۱۳۹۲
علي مشهوري استنتاج شبکه تنظيمات ژني از روي داده هاي سري زماني microarray بوسيله شبکه هاي بيزين ديناميک ۱۳۹۱
محمدعلي تدين مطالعه مسائل جاري رفع ابهام در ترجمه ماشيني مبتني بر مجموعه متون و ارئه راه کارهاي جديد ۱۳۹۱
زهرا رضايي راوري الگوريتم هاي طبقه بندي K-NN وفقي، با انتخاب محلي پارامتر K ۱۳۹۱
محمد جواد محزون مدلسازي نمونه محور تصميم گيري انسان بوسيله ساختار شناختي ACT-R ۱۳۹۱
فربود ميرزائي ارائه يک متدولوژي جامع با توجه به متغير هاي موثر در موفقيت بازاريابي پيام کوتاه و توجه ويژه به شرايط بومي در آن. ۱۳۹۱
حميرا شه پرست سيستم هاي دسته بندي فازي براي داده هاي جرياني ۱۳۹۱
وحيد معتقد پالايش گروهي( صافي ساز تجمعي ) با استفاده از روشهاي خوشه بندي ۱۳۹۱
نوشين شاهچراغي يک سيستم توصيه گر با استفاده همزمان از شباهت کاربران و اقلام ۱۳۹۱
سام حمزه لو روش هاي تصميم گيري دسته جمعي جهت بهبود عملکرد الگوريتم نزديک ترين همسايه ۱۳۹۰
ايمان اديب بازاريابي مستقيم با استفاده از الگوريتم نزديک ترين همسايه و فاصله وزن دار ۱۳۹۰
محمد جواد زمرديان وفقي سازي الگوريتم نزديکترين همسايه براي دسته بندي داده هاي جرياني ۱۳۹۰
حجت احمدي نژاد انتخاب هدف در بازاريابي مستقيم با ترکيب روش هاي موجود ۱۳۹۰
عباس خسرواني کاوش برخط الگوهاي پوياي زماني در داده هاي جرياني ۱۳۹۰
نرجس ميرشکاري دسته بندي بوسيله ابر صفحه هاي محلي:روشي براي بهبود عملکرد الگوريتم نزديک ترين همسايه ۱۳۹۰
بهنام هادي دسته بندي تصاوير چهره افراد بر اساس جنسيت و بازه سني ۱۳۹۰
بهار صالحي بررسي ماشين هاي متناهي در ترجمه ماشيني متون انگليسي به فارسي ۱۳۸۹
برهان کظيمي پور طراحي يک سامانه جديد تشخيص بيماري جهت طبقه بندي بيماران آلزايمري و اختلال شناختي ملايم با استفاده از امواج مغزي ۱۳۸۹
سيدمحمد بيدکي کشف مفهوم تصاوير از متن صفحات وب ۱۳۸۹
الناز برشان تشنيزي طراحي روشي نوين براي کاهش بعد نظارت‌شده ۱۳۸۹
زهرا الهي تعيين هيپنوتيزم پذيري از روي سيگنال هاي مغز با كمك روش هاي فازي ۱۳۸۹
سمانه قدرت نما رويکردي مبتني بر بهينه‌سازي هزينه براي طراحي سيستم‌هاي تشخيص نفوذ در شبکه‌هاي کامپيوتري ۱۳۸۸
الهام چيت ساز استفاده از روش¬هاي پيش¬پردازش در حل مسائل طبقه¬بندي خاص ۱۳۸۷
سيدبهروز نصيحتکن طراحي يک طبقه بندي کننده به منظور جداسازي تصور حرکات براي بيماران ALS ۱۳۸۷
امين زارع طبقه‌بندي و خوشه‌بندي به کمک روش‌هاي الهام گرفته شده از سيستم ايمني بدن ۱۳۸۶
شيرين حسن زاده کاربرد خوشه بندي پويا در سيستم هاي بازيابي اطلاعات ۱۳۸۶
احسان ازاد طراحي و پياده سازي يک سيستم بازيابي اطلاعات متني جديد براي زبان فارسي ۱۳۸۶
مهدا جنابعلي جهرمي جايابي بهينه توليدات پراکنده DG در شبکه فشار متوسط براي بهبود شاخص Voltage Sag توسط الگوريتم ژنتيک ۱۳۸۶
اميد دهزنگي تحليل R.O.C براي طراحي سيستمهاي کلاسه بندي فازي ۱۳۸۶
سيدمصطفي فخراحمد کاوش مرحله¬اي وابستگي¬هاي تابعي فازي از بانک¬هاي اطلاعاتي رابطه اي ۱۳۸۵
محسن عرب سرخي ميشابي استقراي گرامر زبان فارسي ۱۳۸۵
سيدجلال سيديزدي استخراج خودکار قوانين فازي قابل توصيف جهت دسته‌بندي و مدلسازي ۱۳۸۴
امين حنايي اهواز بررسي روشهاي هوشمند جهت ترجمه معکوس تواليهاي اسيد آمينه ۱۳۸۴
بيژن داعي الگوريتم‌هاي موازي ناهمگون براي حل مسايل بهينه‌سازي فضاي پيوسته ۱۳۸۴
محمدرضا ولي زاده بهبود كارايي سيستمهاي بازيابي اطلاعات مبتني بر خوشه‌بندي به كمك روشهاي يادگيري ماشين ۱۳۸۳
مهدي وحيدي پور ستفاده از بهينه سازي با چند تابع هدف مبتني بر الگوريتم ژنتيک جهت رسم گراف ۱۳۸۳
علي برجي استفاده از روشهاي پردازش تكاملي به منظور افزايش كارايي سيستم هاي بازيابي اطلاعات متني ۱۳۸۳
احمد يوسفان نجف ابادي يك سيستم بازيابي اطلاعات متني براي زبان فارسي بر پايه نمايه گذاري معاني پنهان ۱۳۸۲
باقر طباطبايي ترکيب اطلاعات حسگرها جهت مکان‌يابي رباتهاي متحرک با استفاده از روشهاي هوشمند ۱۳۸۲
اسماعيل محمدي قهدريجاني سيستم تشخيص/جلوگيري از نفوذ مبتني بر سيستم دفاعي مصنوعي براي کاربر وب ۰
اردلان مستغني بهينه سازي سيستم هاي دسته بندي فازي براي مسايل چند برچسبي ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
آزاده خليلي مروري بر کاربرد بلاک چين در امنيت اينترنت اشيا ۱۳۹۸
روژين طريق اينترنت اشياء در حوزه سلامت ۱۳۹۸
زهرا گلشني برنامه هاي کاربردي و چالش هاي تجزيه و تحليل داده هاي بزرگ در شهر هوشمند ۱۳۹۸
فرزاد راستي تحليل احساسات در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۸
مرضيه فولادوند : بررسي روش هاي شناسايي گره هاي فعال و تاثيرگذار در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۷
زهرا نامي سيستم توصيه گر با استفاده از فيلترينگ همکارگونه ۱۳۹۷
مريم حسن زاده سين بررسي روشهاي تعمير خودکار نرم افزار ۱۳۹۶
محمد بهرامي زاده مروري بر راه حل هاي امنيتي در محاسبات ابري موبايل ۱۳۹۶
ميثم شيرازي مروري بر چالش هاي امنيتي فناوري هاي شهر هوشمند ۱۳۹۶
رقيه زارع احراز هويت شرکت کنندگان در آزمونهاي الکترونيکي به کمک مشخصه هاي بيومتريک ۱۳۹۵
آرمين آرمان تاثير تجارت الکترونيک بر شرکت هاي بيمه ۱۳۹۵
نگار دادگري بررسي چالش هاي کاووش داده‌هاي حجيم ۱۳۹۵
ندا دادگري بررسي امنيت در محاسبات ابري ۱۳۹۵
سمن غلامي خامنه عوامل موثر در پذيرش تکنولوژي تجارت الکترونيکي توسط کاربران ۱۳۹۵
سرور باقرپور الگوريتم هاي شناسايي مشتريان بالقوه در بازاريابي مستقيم ۱۳۹۵
مريم متقي الگوريتمهاي تشخيص اتوماتيک شماره پلاک خودرو ۱۳۹۵
کاظم اکبري قصيرايي بررسي مدل هاي کسب و کار مبتني بر تکنولوژيهاي رسانه ۱۳۹۵
سيده آفاق نوايي فيجاني کاربرد ابرداده در مبارزه با جرم و جنايت ۱۳۹۴
ناصر نياکان بررسي مقايسه اي تکنولوژي هاي IPTV و OTT در انتقال رسانه ۱۳۹۴
صادق حيدري بررسي امنيت در شبکه‌هاي اطلاعات محور ۱۳۹۴
راضيه شهري مديريت دانش در بانک ها ۱۳۹۴
مايده جعفرپيشه تجزيه و تحليل داده هاي حجيم در حوزه سلامت ۱۳۹۴
داود مطلع سرويس هاي مبتني بر موقعيت تلفن همراه : فرصت ها و چالش ها ۱۳۹۳
حسين يادگاري بررسي کاربردي فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش ايران و ديگر کشورها ۱۳۹۳
هادي عباسي کاربرد فناوريهاي سيار در خرده فروشي اينترنتي ۱۳۹۳
علي زمانيان چالشتري بررسي پروتکل هاي کنترل دسترسي از راه دور به شبکه ۱۳۹۳
سيدجواد شوقي گيلوائي بررسي راهکارهايي در حوزه مديريت امنيت کلمات عبور در سامانه هاي بانکي (مطالعه موردي بانک ملت) ۱۳۹۳
محمد نوروزي تفرشي بررسي عوامل موثر درطراحي رابط كاربر مبتني بر وب در كتابخانه هاي ديجيتال ۱۳۹۳
احمد محمدي زبان هاي برنامه نويسي تابعي: تکنيک ها و کاربردهاي نوين مطالعه ي موردي: زبان شيءگرا-تابعيِ اسکالا (Scala) ۱۳۹۳
محمدحسن براتي رايانش ابري و تاثير آن در تجارت الکترونيکي ۱۳۹۳
محمد آذرهنر بررسي امنيت در شبکه سنسورهاي بي سيم ۱۳۹۲
ريحانه آقازاده مروري بر الگوريتم هاي خوشه بندي در داده کاوي ۱۳۹۲
سعيد ميرزائي روشهاي داده کاوي براي پيش بيني قيمت بورس ۱۳۹۲
سميه خوشنود ارزيابي پروتکل هاي مسيريابي حريصانه در شبکه هاي بين خودرويي اقتضايي بي سيم ۱۳۹۲
محبوبه حافظ پور عامل هاي هوشمند و کاربرد آنها در تجارت الکترونيکي ۱۳۹۲
محمدرضا فروزنده شهرکي گردشگري الکترونيکي، تاثير تکنولوژي هاي جديد ۱۳۹۲
مصطفي خلفي زاده ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (111)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ميثم روستايي سيستم تشخيص سرقت علمي بين زباني مبتني بر روش‌هاي متن کاوي ۱۳۹۹
حميرا شه پرست يادگيري برخط مدل هاي فازي تکامل گرا ۱۳۹۸
سعيد رحماني بهبود ترجمه ماشيني آماري با استفاده از زيرگراف هم-آيي زمينه متن ۱۳۹۸
کيميا بازرگان لاري روش تکاملي متمرکز بر تنوع جهت حل مسايل بهينه سازي بيش هدفه ۱۳۹۶
محمدعلي تبرزد بهبود روش هاي تشخيص جامعه در شبکه هاي پويا ۱۳۹۶
سيدمحمود فاموري بازسازي سه بعدي مبتني‌ بر شکل بر مبناي قالب با استفاده از ويژگي‌هاي محلي و حذف هندسي نقاط پرت ۱۳۹۶
احسان احمدي پايين لموکي ارائه روشي جديد در طبقه‌بندي ساختاري جداساز ۱۳۹۶
زينب خورشيد پور بررسي امنيتي طبقه بندهاي الگو در محيط هاي خصمانه ۱۳۹۶
نيلوفر مظفري مدلسازي انتشار اطلاعات در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۵
مهدي يزديان دهکردي ارائه يک روش وفقي و پايدار براي تشخيص و رديابي اهداف چندگانه تصويري ۱۳۹۴
رضا اکبري روشهاي بهبود کارايي الگوريتمهاي بهينه سازي مبتني بر رفتلرهاي گروهي موجودات ۱۳۹۰
هاله همايوني ارايه يک روش نوين جهت خوشه بندي جمعي با رويکرد بهينه سازي چند هدفه ۰
شيرين حسن زاده طراحي و بهينه سازي سيستم هاي توصيه گر مبتني بر نظرات مروري برپايه مدلسازي معنايي کاربران و اقلام ۰
الميرا اشورماهاني مديريت سود در توزيع انرژي برق مبتني بر پيش بيني تقاضا ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
زهرا جلالي مدلسازي خودکار نيازمندي هاي نرم افزار با استفاده از روش هاي پردازش زبان طبيعي ۱۳۹۸
محمد احمدي گنجه ارائه يک روش ترکيبي فيلتر-پوششي براي انتخاب ويژگي‌ ۱۳۹۸
سيده يلدا اکبرزاده يک رويکرد پهن-حاشيه جهت وزن دهي نمونه ي اوليه در طبقه بندي نزديکترين همسايه ۱۳۹۷
محمدهادي سپنج روشي براي رديابي هدف هاي چندگانه بصري بر اساس فيلترهاي برنولي ۱۳۹۷
مسار سارا دسته بندي الگوها بر اساس مدل جمعي از ماشين يادگير سريع ۱۳۹۷
کيارش دوستي غچه بگلو ارائه يک روش يادگيري عميق موثر جهت پيش‌بيني عمق هيپنوتيرم ۱۳۹۷
محمدامين زارع ارايه يک شبکه عصبي موثربا استفاده از تلفيق شبکه هاي عصبي کلاسيک و احساسي ۱۳۹۷
نجمه مهدي پور نقش شبکه هاي اجتماعي مجازي بر مشارکت و عملکرد تحصيلي فراگيران آموزش از راه دور (مجازي) ۱۳۹۶
بابک احمدي اب پرده ارائه راهکاري مبتني بر گراف براي خوشه بندي ۱۳۹۵
اعظم تفکر ارائه يک مدل کارا جهت طبقه بندي کننده پويا ۱۳۹۴
زينب دهقان انتخاب ويژگي از طريق خوشه بندي سلسله مراتبي ۱۳۹۴
الهام اخوت بهبود الگوريتم رقابت استعماري در پيدا کردن نقاط تعادل نش مسئله مديريت بحران ۱۳۹۴
سعيد ايزدي بررسي و امکان سنجي استفاده از کارت هوشمند در فرايند ارسال محصولات فولاد مبارکه ۱۳۹۳
نويد عربي روشي نوين براي ترميم تصاوير بر پايه نمونه برداري ۱۳۹۳
شبنم خدادادي ارائه يک روش جمعي وزن دار براي پيش بيني ساختار دوم RNA ۱۳۹۳
رضوان محمدي باغ ملايي ارائه ي روشي کارا درجهت بيشينه کردن تاثير در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۳
زينت منفرد توسعه راهکارهايي هوشمند جهت پردازش خبرهاي آنلاين فارسي ۱۳۹۳
سحر پرهيزکاري ارزيابي سيستماتيک عملکرد دانشجويان در کلاس هاي مجازي آنلاين ۱۳۹۳
بهناز خليلي ارائه يک مدل ترکيبي هوشمند پيشنهادگر (مشارکت و محتوا محور) با استفاده از شبکه‌هاي عصبي ۱۳۹۳
ايمان نصر ارائه يک الگوي معنايي جهت هوشمند سازي طبقه بندي مشاغل در فرآيند استخدام ۱۳۹۳
امين آزموده ارايه راهکاري نوين براي خوشه بندي مبتني بر گراف ۱۳۹۲
نويد محمودآبادي ارائه راه کاري براي افزايش کارايي در خوشه بندي داده ها با استفاده از فازي نوع ۲ ۱۳۹۲
منصوره رضايي بهبود ساخت و ترکيب قوانين فازي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري ۱۳۹۲
فاطمه علوي جستجوي الگوهاي نوظهور با ويژگي هاي جرياني ۱۳۹۲
الهام پژهان ارائه راه حل زيستي براي مسئله فروشنده دوره گرد ۱۳۹۲
زهرا پوربهمن ارائه روشي نوين جهت تقريب برازندگي ۱۳۹۲
ندا مصطفوي شفاف سازي ارجاعات با استفاده از تکنيک هاي زبانشناسي و يادگيري ماشين ۱۳۹۲
الهه طيبي ارائه استانداردي در جهت طراحي و توليد برنامه کاربردي تشخيص و شناسايي نژاد افراد ۱۳۹۲
رايان آرسته بهبود سيستم هاي توصيه گر مشارکت محور با استفاده از روش هاي خوشه بندي ۱۳۹۲
هومن رفعت صفائي ارائه مدلي براي سيستمهاي توصيه گر در شبکه هاي مبتني بر اعتماد ۱۳۹۲
رضا مصلح فسائي تشخيص صحيح کلمات هم آوا در متون فارسي با استفاده از تکنيک متن کاوي ۱۳۹۲
انسيه شريف نيا ارائه يک روش نوين جهت شرکت دادن هزينه ي نمونه ها در الگوريتم يادگيري تقويتي ۱۳۹۱
الهه برکتين بررسي نيازمنديهاي بي نشاني و ارائه مدلي براي حفظ حريم خصوصي در نظام اطلاعات سلامت (HIS) ۱۳۹۱
سانيا واحديان نوحد پيش بيني ساختار دوم پروتئين با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي ۱۳۹۱
نسرين ملکوتي ارائه روش جديد براي بررسي ميزان شباهت دو سند ۱۳۹۱
مينا رضايي بخش بندي وتقسيم کردن بطن راست قلب در تصاوير پزشکي ۱۳۹۱
فاطمه خليفه طبقه بندي اشيا براساس بينايي شناختي ۱۳۹۱
سميه اوجي دسته بندي داده هاي ميزان بيان ژن با استفاده از قوانين فازي ۱۳۹۱
محمد صابري دستجردي ارائه يک روش جديد براي بازيابي تصاوير با استفاده از تکنيک هاي آناليز بافت تصوير ۱۳۹۱
فرزانه ميمندي پاريزي طبقه بندي ساختاري پروتيين ها با استفاده از قوانين فازي ۱۳۹۱
ايلناز جمالي : ارايه راهکاري براي انتخاب ويژگي در داده هاي نامتوازن با استفاده از قضيه بازي ها ۱۳۹۱
مهرنوش سينايي خوشه بندي داده هاي ميزان بيان ژن با استفاده از قوانين فازي ۱۳۹۱
حسين تقي زاده شناسايي خودکار الگوهاي ساخت‌واژي کلمات فارسي و کاربرد آن در پردازش زبان طبيعي ۱۳۹۱
امير اعراب شيباني ارائه يک سيستم هوشمند تشخيص اسپم براي نظرات محصولات در وب سايت‌هاي تجارت الکترونيک ۱۳۹۱
الهه شفيعي بواني استفاده از رويكردهاي نظارت شده و مبتني بر دانش براي ابهام زدايي معنايي لغات در ماشين هاي ترجمه ۱۳۹۱
الهام حسيني روش خوشه بندي همزمان در سيستم هاي پيشنهاد دهنده از نوع فيلترينگ اشتراکي ۱۳۹۱
سيدمهدي حضرتي فرد ارائه چارچوبي مبتني بر تئوري بازيها براي انتخاب ويژگي ۱۳۹۱
سيد حميدرضا شريف فرد مدل ترکيبي ارزيابي پيشنهادات تأمين کنندگان و هماهنگ سازي زنجيره تأمين توسط سيستم هاي هوشمند ۱۳۹۱
محمدمهدي نعمت الهي توسعه ي سيستم‌هاي پيشنهاد دهنده جهت سازگاري با تغييرات اولويت‌هاي کاربر در طول زمان ۱۳۹۱
طاهره بيگم ميرحسيني ذخيره و بازيابي مفاهيم زباني در شبكه هاي عصبي مبتني بر حافظه تداعي گر فازي ۱۳۹۱
فهيمه اسدي دزکي کمي سازي تست بندرگشتالت به منظور تشخيص بيماران ناهنجاري وسواس اجباري از افراد سالم ۱۳۹۱
طاهره اسفندياري بيات روشي مکاشفه اي براي کاهش فضاي جستجو در توليد قوانين دسته بندي فازي ۱۳۹۱
ليدا رشيدي :ارائه روشي نوين براي شناسايي الگو هاي نامتعارف ۱۳۹۱
فرنوش فرهادي رهيافتي نوين براي سازماندهي گروه هاي تخصصي در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۱
حميدرضا الواري شناسايي تشکل هاي همپوشان در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۱
محمد کامياب طاهرنژادياني ارائه ي راهکاري جديد براي حل مسائل بهينه سازي چند هدفه بر اساس ابر حجم ۱۳۹۰
آزاده جمشيدي ارائه يك ابزار كمك تصميم گير فازي جهت درمان هاي اوليه بيماران اورژانسي ۱۳۹۰
عليرضا بهالگردي طبقه بندي داده ها و پيش بيني با استفاده از داده کاوي (مطالعه موردي: دسته بندي گاوها از نظر سختي يا سهولت زايش) ۱۳۹۰
مهدي بي غم خوشه بندي پويا با استفاده از الگوريتم هاي کلوني حشرات ۱۳۹۰
سيدرضا اکرميان بازاريابي خدمات بانکداري الکترونيکي با تلفيقي از اطلاعات جغرافيايي و داده کاوي ۱۳۹۰
مريم فيض ارائه راهکاري براي مسئله cold-start و ارزيابي اولويت هاي کاربران جديد در سيستم هاي توصيه گر ۱۳۹۰
سميرا کريمي منسوب ارائه‌ي مدل کاربر پويايي با‌قابليت به روز شدن، براي شخصي کردن جستجوي وب معنايي، در ارائه خدمات الکترونيکي مورد نياز تجار و بازرگانان ۱۳۹۰
رابرت خالدار شخصي سازي فرايند يادگيري در سامانه هاي آموزش الکترونيکي مبتني بر جريان کاري ۱۳۹۰
عبدالرضا رضاپور بررسي روش هاي ترجمه ماشيني مبتني بر پايگاه دانش در زبان فارسي ۱۳۹۰
پرديس پيرايش بررسي اثرات فن‌آوري اطلاعات بر بهبود بهره‌وري دانشگاه آزاد سما ساري ۱۳۹۰
سياوش جلاليان پيش بيني قيمت سهام در بازارهاي مالي با کمک سيستم‌هاي خبره تلفيقي و منطق فازي ۱۳۹۰
مهديه حقيري استفاده از تکنيک خوشه¬بندي با نظارت براي دسته بندي نامه¬هاي دريافتي در سامانه ۱۳۷ شهرداري تهران ۱۳۹۰
خديجه رستاقي امکان سنجي طراحي يک سيستم فازي يکپارچه و آنلاين جهت سنجش رضايت مشتريان هدف از شعب مختلف بانک کشاورزي ۱۳۹۰
نجمه عربي امكان سنجي به كارگيري ITS در اورژانس و آتش نشاني (مورد مطالعاتي شهرستان شيراز) ۱۳۹۰
فرزانه شعله ارايه روشي نوين براي بازنمايي دانش در xcs ۱۳۹۰
محسن رحمانيان توليد قوانين کلاسه بندي فازي براي داده هاي نامتوازن ۱۳۸۹
مينا علي بيگي نبي ارائه راهکاري براي انتخاب ويژگي در داده¬هاي نامتوازن ۱۳۸۹
مجيد يوسفي بابادي استخراج خطوط از تصاوير گرفته شده توسط دوربين هاي قابل حمل ۱۳۸۸
مهسا فضائلي جوان استفاده از روش¬هاي داده¬کاوي به منظور تشخيص نفوذ در شبکه¬هاي کامپيوتري ۱۳۸۸
خديجه سادات نژاد سيده طراحي يک طبقه بندي کننده ترکيبي به منظور افزايش نرخ بازشناسي ۱۳۸۸
رضا روحاني سروستاني ادغام ويژگي هاي صوتي و مدل تصويري به منظور بهبود کارايي سيستمهاي تشخيص گفتار ۱۳۸۸
فاطمه عليمرداني بهبود دقت طبقه بندي با استفاده از روش¬هاي نوين ترکيبي انتخاب خصيصه ۱۳۸۸
سميه لطفي بررسي كشف قوانين وابستگي كمي ۱۳۸۸
نوشين عمرانيان بررسي کاربردهاي کشف قوانين وابستگي در کشف بر هم کنش هاي پروتئين – پروتئين ۱۳۸۷
پيروز حسني رخ بالا بردن تفکيک پذيري تصوير مبتني بر روش هاي چند مرحله اي ۱۳۸۷
الميرا اشورماهاني مسير يابي چند گانه با استفاده از درخت اشتاينر ۱۳۸۷
جعفر طهمورث نژاد يک نمايش خلاصه براي يافتن الگوهاي تکرار شونده ۱۳۸۶
وحيد نظري تلوکي بررسي الگوريتمهاي مسير يابي و مساله تنظيم بار در شبکه Ad Hoc ۱۳۸۵
محمود دي پير کشف قواعد وابستگي در محيط توزيع شده ۱۳۸۵
اميرعباس معصومي كنترل هوشمند و داده كاوي به روش عصبي ـ فازي در مديريت كيفيت با داده هاي موجود ۱۳۸۳
مرتضي تاجبخش گوراب زرمخي يک روش هوشمند براي سيستم تطبيقي تشخيص نفوذ مبتني بر ميزبان ۱۳۸۳
ميثم اميري باوندپور كنترل وفقي عصبي ربات راه‌رونده ۱۳۸۳
هدايت اله فتحي دسته بندي بلادرنگ براساس يادگيري تقويتي ۱۳۸۳
بهنام جواهري يک مقايسه بين مدل‌هاي اقتصادسنجي، سري زماني و شبكة عصبي براي پيش‌بيني نرخ ارز ۱۳۸۳
شهرام طاهري آناليز بافتي تصاوير سونوگرافي و طبقه بندي آنها ۱۳۸۳
مهديه شادي کاربرد يادگيري تقويتي در کنترل سيستم هاي پويا ۱۳۸۳
محمدرضا جمالي قهدريجاني پيش بيني چرخه هاي حدي در سيستمهاي کنترل غير خطي چند ورودي-چند خروجي با استفاده از روشهاي هوشمند ۱۳۸۳
مهدي افتخاري طراحي سيستمهاي کنترل برپايه روشهاي تکاملي ۱۳۸۲
فاطمه خليلي پور ارائه ويژگي هاي موثر از سيگنال هاي چاه پيمايي به منظور قوانين دقيق و تفسير پذير براي تصميم گيري در حفاري چاه هاي نفتي ۰
امير هوشنگ محمدي مسيريابي چندپخشي بهينه قابليت اطمينان در شبکه هاي بين خودروئي موردي(VANET) ۰
مهدي اسدپور بررسي کاربردهاي کشف قوانين وابستگي در بيان ژن ۰
الهه سلطان الکتابي به کار گيري فناوري اطلاعات (IT) در صنعت فولاد کشور مطالعه موردي ذوب آهن اصفهان ۰