۱۳۹۸/۰۳/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : غلام حسين
نام خانوادگي : اسلامزاده
سال تولد : 1343
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1376
مرتبه علمي : استاد
بخش : رياضي
دانشکده : علوم
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : esslamz@shirazu.ac.ir
علاقه مندي ها : آناليز هارمونيک مجرد , جبرهاي عملگري

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي ارشد
رشته رياضي محض
شيراز (ايران)
سال 1367 تا 1370 توابع پيوسته ثابت روي مولفه ها و ميانگين پذيري
کارشناسي
رشته رياضي محض
شيراز (ايران)
سال 1362 تا 1367 ندارد
دکتري
رشته رياضي
Alberta (Canada)
سال 1993 تا 1998 Banach algebra structure and amenability of a class of matrix algebras with applications

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (29)
1- Esslamzadeh G, Fouladi M (2018