۱۳۹۷/۰۳/۰۵
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مهدي
نام خانوادگي : ويس كرمي
سال تولد :
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1389
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : عمران
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : mveiskarami@gmail.com, mveiskarami@shirazu.ac.ir
علاقه مندي ها : پروفسور مجتبي محزون
اطلاعات پژوهشي قبل از سال 86

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي
رشته مهندسي عمران - عمران
دانشگاه گيلان (جمهوري اسلامي ايران)
سال 1377 تا 1381 (رشته‌ي مهندسي عمران-عمران)
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي عمران - مکانيک خاک و پي
دانشگاه گيلان (ايران)
سال 1381 تا 1383 تاثير توزيع دانه‌بندي مصالح خاکي بر ويژگي‌هاي ژئوتکنيکي خاکريزهاي تثبيت شده با آهک
دکتري
رشته مهندسي عمران - ژئومکانيک
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1383 تا 1389 Stress-Level Based Prediction of Load-Displacement Behavior and Bearing Capacity of Foundations by ZEL Method

افتخارات
۱-پژوهشگر برتر دانشکده‌ي فني دانشگاه گيلان (1391)

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (33)
۱- حاجياني بوشهريان ع، ويس كرمي م، وثوقي ع، حميدزاده م (1394) بررسي رفتار تنش-اتساعي ماسه ي انزلي مهندسي عمران شريف 31:13-20
۲- ويس كرمي م، اسلامي ا، رنجبر م، رياضي ط (1386) اندرکنش ژئوتکنيکي پي‌هاي گسترده و گروه شمع ارزيابي دو مورد عملي نشريه‌ي استقلال، دانشگاه صنعتي اصفهان 26:93-108
3- Veiskarami M, Mir Tamizdoust M (2017) Bifurcation Analysis in Sands under True Triaxial Conditions with Coaxial and Noncoaxial Plastic Flow Rules Journal of Engineering Mechanics, ASCE 143:4017120-
4- Veiskarami M, Jamshidi Chenari R, Jame'ei A (2017) Bearing Capacity of Strip Footings on Anisotropic Soils by the Finite Elements and Linear Programming International Journal of Geomechanics, ASCE 17:04017119-
5- Mir Tamizdoust M, Veiskarami M, Mohammadi H (2017) A Note on the Effect of Intermediate Principal Stress on the Onset of Strain Localization in Granular Soils Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering :-
6- Eslami A, Valikhah F, Veiskarami M, Salehi M (2017) CPT-Based Investigation for Pile Toe and Shaft Resistances Distribution Geotechnical and Geological Engineering 8:1-15
7- Veiskarami M, Fadaie S (2017) Stability of Supported Vertical Cuts in Granular Matters in Presence of the Seepage Flow by a Semi-Analytical Approach Scientia Iranica 24:537-550
8- Veiskarami M, Doostdar M (2017) Bearing Capacity of Non-Associative Coaxial Granular Materials by Upper Bound Limit Analysis and Finite Elements Geomechanics and Geoengineering - An International Journal - Taylor & Francis 12:153-168
9- Veiskarami M, Lashteh Neshaei M, Karimpour Fard M, PourRamezan T (2017) A Numerical Study on Static and Seismic Stability of Breakwaters on Soft Granular Marine Deposits against Deep Failure Marine Georesources and Geotechnology - Taylor and Franicis 1:42-51
10- Sayyad-Amin J, Keshavarz Babaee Nejad S, Veiskarami M, Bahadori A (2016) Prediction of Hydrate Formation Temperature Based on an Improved Empirical Correlation by Imperialist Competitive Algorithm Petroleum Science and Technology - Taylor and Francis 34:162-169
11- Veiskarami M, Kumar J, Valikhah F (2015) A Practical Procedure to Estimate the Bearing Capacity of Footings on Sand – Application to 87 Case Studies Iranian Journal of Science and Technology 39:469-483
12- Veiskarami M, Bahar A, Zandi Lak E (2015) Dynamic Earth Pressure on Rigid Retaining Walls Induced by a Neighboring Machine Foundation, by the Meshless Local Petrov-Galerkin Method Earthquake Engineering and Engineering Vibration, Springer 14:647-661
13- Sayyad-Amin J, Nikkhah S, Veiskarami M (2015) A statistical method for assessment of the existing correlations of hydrate forming conditions Journal of Energy Chemistry 24:93-100
14- Veiskarami M, Kumar J, Valikhah F (2014) Effect of the Flow Rule on the Bearing Capacity of Strip Foundations on Sand by the Upper-Bound Limit Analysis and Slip Lines International Journal of Geomechanics, ASCE 14:1-11
15- Veiskarami M, Zanj A (2014) Stability of Sheet-Pile Walls Subjected to Seepage Flow by Slip Lines and Finite Elements Géotechnique 64:759-775
16- Veiskarami M (2013) Updated Lagrangian Large Deformation Analysis of Consolidation Settlement with Fnite Element Method for a Case Study in Iran Scientia Iranica 20:1-14
17- Kalantary F, Molaabasi H, Salahi M, Veiskarami M (2013) Prediction of Liquefaction Induced Lateral Displacements Using Robust Optimization Model Scientia Iranica 20:242-250
18- Veiskarami M, Habibagahi G (2013) Foundations bearing capacity subjected to seepage by the Front. Struct. Civ. Eng. 7:446-455
19- Veiskarami M, Pourzeynali S (2012) Green’s Function for the Deflection of Non-Prismatic Simply Supported Beams by an Analytical Approach Estonian Journal of Engineering 18:336-351
20- Veiskarami M, Kumar J (2012) Bearing Capacity of Foundations Subjected to Groundwater Flow Geomechanics & Geoengineering, Taylor & Francis 7:293-301
21- Veiskarami M, Ghorbani A, Alavipour S (2012) Development of a Constitutive Model for Rockfills and Similar Granular Materials Based on the Disturbed State Concept Frontiers of Structural and Civil Engineering, Springer 6:365-378
22- Veiskarami M, Jahanandish M, Ghahramani A (2012) Stress Level Based Bearing Capacity of Foundations: Verification of Results with 131 Case Studies KSCE Journal of Civil Engineering, Springer 16:723-732
23- Jahanandish M, Veiskarami M, Ghahramani A (2012) Effect of Foundation Size and Roughness on the Bearing Capacity Factor, Ng, by Stress Level-Based ZEL Method Arabian Journal for Science & Engineering, Springer 37:1817-1831
24- Eslami A, Veiskarami M, Eslami M (2012) Study on Optimized Piled-Raft Foundations (PRF) Performance with Connected and Non-Connected Piles- Three Case Histories International Journal of Civil Engineering 10:100-112
25- Veiskarami M, Eslami A, Kumar J (2011) End-Bearing Capacity of Driven Piles in Sand Using the Stress Characteristics Method: Analysis and Implementation Canadian Geotechnical Journal 48:1570-1586
26- Veiskarami M, Jahanandish M, Ghahramani A (2011) Prediction of the Bearing Capacity and Load–Displacement Behavior of Shallow Foundations by Stress-Level-Based ZEL Method Scientia Iranica 18:16-27
27- Veiskarami M, Jahanandish M, Ghahramani A (2010) Application of the ZEL Method in the Prediction of Foundation Bearing Capacity Considering the Stress Level Effect Soil Mechanics & Foundation Engineering, Springer 47:75-85
28- Jahanandish M, Veiskarami M, Ghahramani A (2010) Effect of Stress Level on the Bearing Capacity Factor, Ng , by the ZEL Method KSCE Journal of Civil Engineering, Springer 14:709-723
29- Jahanandish M, Habibagahi G, Veiskarami M (2010) Bearing capacity factor, Nc, for unsaturated soils by ZEL method Acta Geotechnica 5:177-188
30- Lashteh Neshaei M, Mehrdad M, Veiskarami M (2009) The Effect of Beach Reflection on Undertow Iranian Journal of Science and Technology 33:49-60
31- Arabani M, Veiskarami M (2007) A Simple Nonlinear Elastic Model for Prediction of Lime Stablized Clayey Sand Behavior Iranian Journal of Science and Technology 31:573-576
32- Arabani M, Veiskarami M (2007) Geomechanical Properties of Lime Stablized Clayey Sands Arabian Journal for Science & Engineering, Springer 32:11-25
33- K. Haghi A, Arabani M, Veiskarami M (2006) Applications of Expanded Polystyrene (EPS) Beads and Polyamide 66 in Civil Engineering, Part Two: Stabilization of Clayey Sand Composite Interfaces, Taylor and Francis 13:451-459

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-حبي س، ويس كرمي م "اثر شرايط اقليمي بر نشست و برخاست هواپيماهاي مسافربري و ارائه‌ي راهکارهايي براي تسهيل برخاست در شرايط ويژه " اولين کنفرانس ملي مهندسي راه و ترابري (1396)
۲-جمشيدي چناري ر، جمالي ن، ويس كرمي م "مطالعه‌ي نظري و عددي نشست الاستيک پي‌هاي سطحي واقع بر مصالح غيرهمسان " دهمين کنگره‌ي ملي مهندسي عمران (1396)
۳-ويس كرمي م، جمشيدي چناري ر، احمدي م، هاتفي م "تغييرات فشار مقاوم وارد بر ديوارهاي نگهبان صلب در زمان زلزله " دهمين کنگره‌ي ملي مهندسي عمران (1396)
۴-شكوهي قهفرخي م، ويس كرمي م "مطالعه‌ي عددي توان باربري پي¬هاي سطحي در مجاورت شيب¬هاي ماسه¬اي " 5th Int. Conf. on Geotech. Eng. and Soil Mech., ICGESM2016 (1395)
۵-شكوهي قهفرخي م، ويس كرمي م، هاتف ن "مطالعه عددي رفتار بار-تغييرشکل پي هاي مجاور مستقر بر خاک‌هاي لايه‌اي " نهمين کنگره ملّي مهندسي عمران (1395)
۶-شكوهي قهفرخي م، هاتف ن، ويس كرمي م "بررسي عددي ظرفيت باربري پي‌هاي نواري مجاور واقع بر ماسه " دومين کنفرانس ملّي مکانيک خاک و مهندسي پي (1394)
۷-مهرداد م، ويس كرمي م، يوسفي صابر ا "ضريب واکنش بستر و توان باربري ماسه‌ي انزلي بر اساس مدل‌سازي فيزيکي " دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ايران (1393)
۸-امامي س، ويس كرمي م "رابطه کاهندگي بيشينه مقادير شتاب بر مبناي داده هاي جنبش نيرومند زمين براي استان گيلان " دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ايران (1393)
۹-ويس كرمي م، دوستدار م، ميرتميزدوست م "آناليز رفتار مصالح دانه اي پس از شکست در شرايط کرنش مسطح " اولين کنفرانس ملي نفت، گاز، پتروشيمي و توسعه‌ي پايدار (1393)
۱۰-پوررمضان ت، لشته نشايي م، ويس كرمي م "تعيين بار گسيختگي در سازه موج شکن با استفاده از روش آناليز حدي کران بالا " اولين کنفرانس ملّي مکانيک خاک و مهندسي پي (1393)
۱۱-ويس كرمي م، جمشيدي چناري ر، جامعي ا "تخمين توان باربري کوتاه مدت نهشته‌هاي ناهمسان به روش اجزاي محدود " اولين کنفرانس ملّي مکانيک خاک و مهندسي پي (1393)
۱۲-اسلامي ا، ويس كرمي م، جمالباشي م "بررسي پنج مورد آزمايش مقياس کامل در پيش بيني رفتار بار-جابجايي شم عها با استفاده از نتايج آزمايش نفوذ مخروط (CPT) و روش الما نهاي منفصل " اولين کنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ايران (1392)
۱۳-زندي لک ع، بهار آ، ويس كرمي م "تحليل عددي فشار جانبي ديناميکي خاک تحت اثر بار ضربه وارد بر پي ماشين آلات مجاور " اولين کنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ايران (1392)
۱۴-ويس كرمي م، قرباني ع، نعمتي مرسا ا، فلاح ع، اخوان معروفي م، مشعرپور م، يزدان‌مهر م "طراحي و ساخت دستگاه جعبه ي برش لايه اي شفاف و ميز لرزه جهت مدلسازي فيزيکي افزايش فشار آب منفذي سيکلي در ماسه ي انزلي " اولين کنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ايران (1392)
۱۵-شاه ملک‌پور پ، مهرداد م، لشته نشايي م، ويس كرمي م "بررسي پارامترهاي مؤثر بر تغييرشکل اسکله‌هاي کيسوني تحت نيروهاي ديناميکي امواج " اولين کنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ايران (1392)
۱۶-قرباني ع، ويس كرمي م، حميدزاده ن، نعمتي مرسا ا "بررسي اثر فرکانس و مدت زمان بارگذاري بر اضافه فشار آب حفره اي و نشست ماسه انزلي با استفاده از ميز لرزه " هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران (1392)
17-Ghanbarpour F, Lashteh Neshaei M, Veiskarami M "Investigation of the Possibility of Tsunami Generation due to LandSlide in Large Lakes (Casestudy: Caspian Sea) " 10th National Congress on Civil Engineering (2017)
18-Veiskarami M, Fadaie S "A Note on Deep Seated Failures in Supported Vertical Cuts in Sands below the Groundwater Table by a Coupled Numerical-Analytical Method " Geotechnical Frontiers, ASCE (2017)
19-Veiskarami M, Fadaie S "Numerical Study of the Effect of Seepage Flow on the Stability of Supported Vertical Cuts in Sand against Base Failure " 5th Int. Conf. on Geotech. Eng. and Soil Mech., ICGESM2016 (2016)
20-Veiskarami M, Habibagahi G, Qojevand S "Stability Analysis of Sloping Grounds in Unsaturated Soils by the Method of Stress Characteristics " 5th Int. Conf. on Geotech. Eng. and Soil Mech., ICGESM2016 (2016)
21-Kalantary F, Veiskarami M, Tahmasebi M "Lagrangian and ALE Finite Elements in Bearing Capacity Problem of Surface Footing " 2nd Iranian Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering (2015)
22-Mir Tamizdoust M, Veiskarami M, Mohammadi H "Shear Band Initiation in Work Hardening Sands " 2nd Iranian Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering (2015)
23-Fadaie S, Veiskarami M, Hamidzadeh N "Deep Failure beneath Supported Sheet-Pile Walls in Sand " 2nd Iranian Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering (2015)
24-Veiskarami M, Lashteh Neshaei M, Karimpour Fard M, PourRamezan T "Stability of breakwaters subject to deep seated failure by the method of characteristics " International Workshop on Civil Engineering and Architecture - IWCEA (2014)
25-Valikhah F, Veiskarami M "A Study on the Effect of Flow Rule on the Bearing Capacity of Strip Foundations by Method of Stress Characteristics " 7th International Symposium on Advances in Science and Technology (7SASTech) (2013)
26-Ghorbani A, Veiskarami M, Hamidzadeh N, Nemati Mersa A "A Study on the Bearing Capacity Alteration of Shallow Foundation Resting on Anzali Sand after Applied Cyclic Loading " 7th International Symposium on Advances in Science and Technology (7SASTech) (2013)
27-Hajiani Boushehrian A, Veiskarami M, Vafamand A "Numerical Investigation of Machine Foundations on Fiber Concrete Tunnel in Reinforced Sand " 5th International Geomechanics Conference (2012)
28-Veiskarami M, Ghorbani A, Alavipour S "Application of the Disturbed State Concept in Evaluation of a Developed Constitutive Elasto-Plastic Model for Rockfills " 5th International Geomechanics Conference (2012)
29-Veiskarami M, Kumar J "Bearing Capacity of Foundations Subjected to Groundwater Flow " 9th International Congress on Civil Engineering (2012)
30-Veiskarami M, Pourzeynali S "Influence Lines for Non-Prismatic Simply Supported Beams by an Analytical Method " 9th International Congress on Civil Engineering (2012)
31-Veiskarami M, Jamshidi Chenari R, Jame'ei A "Effect of Soil Shear Strength Parameters Anisotropy on the Bearing Capacity of Surface Footings " 10th International Congress on Civil Engineering (1394)
32-Fadaie S, Veiskarami M "Deep-Seated Failure beneath Sheet-Pile Walls in Presence of Seepage Flow " دومين کنفرانس بين المللي ژئوتکنيک و مهندسي لرزه‌اي شهري (1394)
33-Veiskarami M, Valikhah F "Bearing Capacity of Strip Foundations with a Non-Associated Flow Rule Assumption " هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران (1392)
34-Veiskarami M, Lashteh Neshaei M, Saghati Jalali S "A Seismic Model for Active Faults of Central Alborz Zone and Comparison of Response Spectra with BHRC Code 2800 " هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران (1392)

اختراعات و اكتشافات
۱-رهنما ح، قرباني ع، يارمحمودي ع، ويس كرمي م "دستگاه آزمايش برش مستقيم بزرگ مقياس "


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مكانيك خاك ۱
آزمايشگاه مكانيك خاك
مهندسي پي ۱
راهسازي
پروژه راهسازي
روسازي راه
مهندسي پي ۲
رياضيات مهندسي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
تئوري پلاستيسيته
رياضيات عالي مهندسي ۱
دکتري تخصصي (Ph.D)
مكانيك محيط هاي پيوسته
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
رياضيات عالي مهندسي
مهندسي پي ۱

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (3)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمدعلي شكوهي قهفرخي بررسي عددي و تحليلي توان باربري پي هاي نواري سطحي مجاور واقع بر خاک هاي دانه‌اي ۱۳۹۵
صادق قجه‌وند بررسي عددي پايداري شيب‌هاي خاکي غيراشباع به روش خطوط مشخصه تنش ۱۳۹۴
توماج فارسي مدان مطالعه‌ي شکل‌گيري و پهناي باند برش در مصالح دانه‌يي الاستوپلاستيک با فرض جريان پلاستيک غيرهمراه غير هم‌محور ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (5)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سيده عارفه طباطبايي فرد تدوين روش خطوط تغيير طول صفر مبني بر نظريه بلوک ها در حالت تقارن محوري ۱۳۹۶
محمدحسين امامي راد ساخت و بررسي خواص غشاي کامپوزيتي الياف توخالي پلي وينيليدين فلورايد/نانو ذرات سيليکا براي تصفيه آب ۱۳۹۶
نيما طيفوري بررسي پارامترهاي موثر روي رفتار گودبرداري ها در روش ساخت از بالا به پايين با استفاده از روش اجزاي محدود ۱۳۹۵
بهروز دانشيان پيش بيني منحني هدايت هيدروليکي خاکهاي غير اشباع با استفاده از مدل سازي شبکه حفرات ۱۳۹۴
محمدحسين عظيمي بررسي اثر شعاع انحناء شيرواني هاي خاکي مقعر در پلان روي ظرفيت باربري پي هاي سطحي واقع بر آن ها با استفاده از روش اجزا محدود ۱۳۹۴