۱۴۰۱/۰۴/۰۵
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : سيد مجتبي
نام خانوادگي : زبرجد
سال تولد : 1349
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1381
مرتبه علمي : استاد
بخش : مواد
دانشکده : مهندسي عمران و مواد
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : mojtabazebarjad@shirazu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته مهندسي مواد
()
سال 1391 تا 1391

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (168)
۱- گلستاني پور م، باباخاني ا، زبرجد س (2017) بررسي اثر استحکام اتصال چسبي در رفتار خمص سه نقطهاي پنلهاي ساندويچي با هسته فوم کامپوزيتي Al A356/SiCp مواد نوين 7:85-94
۲- گلستاني پور م، بابابخاني ا، زبرجد س (2017) توليد فوم کامپوزيتي زمينه آلومينيومي AA356/SiCp به روش فوم سازي درجا در مذاب با عامل فوم ساز CaCO3و بررسي خواص فشاري آن Journal of Advanced Materials In Engineering 35:51-68
۳- مقيم م، زبرجد س (2017) بررسي تاثير نرخ کرنش بر خواص کششي پلي يورتان با استفاده از مذل ايرينگ مواد نوين 7:23-30
۴- صالحي ا، زبرجد س، باباخاني ا (2016) بررسي خواص فشاري و ريزساختاري نانو کامپوزيت‌هاي Al-SiO2 توليد شده با امواج مافوق صوت و ريخته¬گري گردابي مهندسي متالورژي و مواد 27:59-68
۵- گلستاني پور م، باباخاني ا، زبرجد س (2016) بررسي و شبيه‌سازي آزمون سوراخ‌کاري شبه‌استاتيک در پنل‌هاي ساندويچي با هسته فوم کامپوزيتي Al A356/SiC مواد نوين 6:13-28
۶- صادقي ع، مستجاب الدعوه ح، باباخاني ا، زبرجد س، صالحي ا (2016) اثر آلياژسازي مکانيکي و عمليات حرارتي در ساخت آلياژ NiTi به روش سنتز احتراقي فصل نامه علمي پژوهشي فرايندهاي نوين در مهندسي مواد 9:85-91
۷- Fehri S، زبرجد س، Lazzeri A (2016) بررسي نقش جوانه زا و نرم کننده روي خواص فيزيکي، مکانيکي و حرارتي پلي لاکتيک اسيد مواد نوين 6:53-60
۸- کتوئي زاده ا، رسولي م، زبرجد س (1400) سنتز و بررسي خواص نانوذرات و نانوکلوئيد سيليکا در محيط قليايي و اسيدي مواد نوين 11:1-12
۹- نجمي ل، زبرجد س، جانقربان ک (1398) تاثيرنانولوله هاي کربني براستحکام فشاري و خمشي پانلهاي ساندويچي لانه زنبوري زمينه اپوکسي مواد نوين 9:49-63
۱۰- کشاورز م، زبرجد س، دانش منش ح (1398) تاثير نانوذرات دي اکسيدتيتانيوم بر خواص فيزيکي و حرارتي فوم و پانل ساندويچي پلي يورتان مواد نوين 8:91-107
۱۱- سرشوق س، حداد ک، فقيهي ر، زبرجد س، مقيم م (1397) اندازه گيري ضريب تضعيف خطي کامپوزيت هاي تقويت شده با مواد نانو مورد استفاده در حفاظ سازي سنجش و ايمني پرتو 6:1-6
۱۲- سخنداني ن، ستوده ع، زبرجد س (1397) مطالعه تئوري و تجربي اثر نانولوله کربني چند جداره بر بهبود خواص کششي و چقرمگي رزين وينيل استر علوم و فناوري کامپوزيت 5:539-550
۱۳- گلستناني پور م، زبرجد س، باباخاني ا (1394) شبيه سازي رفتار جذب انرژي پنل ساندويچي با هسته فوم آلومينيومي تحت تاثير آزمون نفوذ پرتابه سرعت بالا فرايندهاي نوين در مهندسي مواد 9:17-27
۱۴- داوري ح، غلام زاده ه، ضيائي ف، دهقان بنارکي س، پايدار م، زبرجد س (1394) بررسي خواص مکانيکي و ساختار فوم کامپوزيتي زمينه آلومينيومي تهيه شده به روش ريخته-گري گرانشي با استفاده ازکره‌هاي تو خالي فولادي مواد نوين 5:101-110
۱۵- صاحبيان س، زبرجد س، وحدتي خاکي ج، لاتزري آ (1394) تزيين نانولوله کربني با نانوذرات نيکل به روش شيمي تر و بررسي خواص مغناطيسي آن مواد نوين 5:111-122
۱۶- صالحي ا، باباخاني ا، زبرجد س (1394) بررسي ويژگي هاي ساختاري، خواص فشاري و جذب انرژي در فوم هاي نانوکامپوزيت آلومينيومي تقويت شده با نانوذرات اکسيد سيليسيم فرايندهاي نوين در مهندسي مواد 9:119-129
۱۷- يوسفي خ، زبرجد س، وحدتي ج (1394) مقايسه اثر پلي اتيلن گليکول بر مورفولوژي نانو ذرات هيدروکسي آپاتيت توليد شده در دو روش: سل- ژل و رسوبي فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد 9:55-61
۱۸- امير حسين ا، زبرجد س، مشکسار م (1394) بررسي رفتار ساختاري، مکانيکي و الکتريکي کامپوزيت لايه اي مس توليد شده به روش اتصال نورد تجمعي فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد 9:1-7
۱۹- صاحبيان س، زبرجد س، وحدتي ج، لاتزري آ (1393) تاثير همزمان عمليات سطحي و امواج آلتراسون بر توزيع پذيري نانولوله هاي کربنيدر زمينه پلي اتيلن مواد نوين 5:41-53
۲۰- کتوئي زاده ا، زبرجد س، جانقربان ک (1393) عمل آوري الياف طبيعي پنبه با ترکيبات آبدوست براي توليد پارچه هاي نور کاتاليزور علوم و فناوري نساجي 4:21-27
۲۱- ظهور وحيد کريمي ا، وحدتي خاکي ج، زبرجد س، مير عباسي ج (1393) بررسي امکان توليد نانولوله و نانوالياف کربني از طريق واکنش سنتز احتراقي در سيستم C-Al-Fe2O3 فرايندهاي نوين در مهندسي مواد 8:1-12
۲۲- جنابعلي جهرمي س، دهقان بانياني د، زبرجد س (1393) بررسي نقش نانولوله هاي کربني بر روي رفتار کششي نانوکامپوزيت زمينه2 فصل نامه علمي پ‍‍زوهشي فرايند هاي نوين در مهندسي مواد 2:57-64
۲۳- دهقان بانياني د، جنابعلي جهرمي س، زبرجد س (1393) بررسي نقش نانولوله‌هاي کربني بر روي رفتار کششي نانوکامپوزيت‌ زمينه وينيل‌استر فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد 8:57-64
۲۴- گلستاني پور م، دورانديش س، تديني س، باباخاني ا، زبرجد س، نادري ب (1393) بررسي تغييرشکل پنل ساندويچي با هسته فوم آلومينيومي تحت آزمون سقوط پرتابه فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد 8:87-97
۲۵- عباسي ص، زبرجد س، نوعي ح، يوسفي ع (1393) تاثير ميزان نانوذرات بر روي پايداري و هدايت حرارتي نانوسيال حاوي نانولوله¬هاي کربني آرايش يافته با نانوذرات TiO2 فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد 8:1-8
۲۶- اسلامي ا، زبرجد س، مشکسار م (1393) بررسي خواص مکانيکي و مغناطيسي ماده‌ي مرکب لايه‌اي Cu/Ni/Fe3O4 توليد شده به‌روش اتصال نورد تجمّعي (ARB) نشريه مهندسي متالورژي و مواد 25:13-26
۲۷- اسلامي ا، مشکسار م، زبرجد س (1393) بررسي اثرات ذرات تقويت كننده اكسيدآهن( Fe3O4 ) بر رفتار مكانيكي و مغناطيسي ماده مركب زمينه مس توليد شده به روش اتصال تجمعي نورد فرايندهاي نوين در مهندسي مواد 8:51-60
۲۸- صالحي ا، زبرجد س، باباخاني ا، ابروي م (1393) بررسي ريزساختاري فوم نانوکامپوزيتي آلومينيم تقويت شده با نانوذرات اکسيد سيليسيم توليد شده با استفاده از امواج مافوق صوت مواد نوين 4:1-12
۲۹- اسلامي ا، زبرجد س، محمد محسن م (1392) بررسي اثرات ذرات دي سيليسايد موليبدن(MoSi2) بر رفتار مکانيکي و الکتريکي ماده مرکب زمينه مس توليد شده به روش اتصال نوردي تجمعي (ARB) مواد نوين 4:57-68
۳۰- اسلامي ا، مشکسار م، زبرجد س (1392) بررسي خواص مكانيكي و مغناطيسي كامپوزيت لايه اي مس- نيكل توليد شده به روش اتصال نورد تجمعي مواد نوين 3:89-104
۳۱- زبرجد س (1391) بررسي جذب انرژي پنلهاي ساندويچي با هسته فوم آلومينيوم تحت آزمون سوراخكاري مجله مواد نوين 3:25-36
32- Sadeghi E, Zebarjad S, خادمي , Bagherzadeh Hassanian S (2022) Enhancing structural strength and improving cell survival through Polycaprolactone/(gelatin/hydroxyapatite) Core?Shell nanofibers for tissue engineering Polymer Composites 0:0-0
33- Parsaei S, Zebarjad S, Moghim M (2022) Optimizing the structural properties of electrospun polyimide membranes by response surface method High Performance Polymers 0:0-0
34- سعودي , Zebarjad S, عليپور , Katoueizadeh E, عليزاده , رفيعي نيا (2022) A study on the role of multi-walled carbon nanotubes on the properties of electrospun Poly(Caprolactone)/Poly(Glycerol sebacate) scaffold for nerve tissue applications Materials Chemistry and Physics 0:125868-0
35- Moghim M, Zebarjad S, Eqra R (2022) Effect of Fe3O4 nanoparticles on magneto-responsive shape memory behavior of polyurethane-carbon nanotube nanocomposites Journal of Polymer Research 29:0-0
36- سعودي , Zebarjad S, صالحي , Katoueizadeh E, علي زاده (2022) Assessing physicochemical, mechanical, and in vitro biological properties of polycaprolactone/poly(glycerol sebacate)/hydroxyapatite composite scaffold for nerve tissue engineering Materials Chemistry and Physics 275:125224-0
37- Bagherzadeh Hassanian S, Zebarjad S, مداح خسيني , خدايي (2021) Interplay between morphology and band gap energy in Fe-MIL-88A prepared via a high temperature surfactant-assisted solvothermal method Materials Chemistry and Physics 277:125536-0
38- Yazdani A, Danesh manesh H, Zebarjad S (2021) Piezoelectric properties and damping behavior of highly loaded PZT/polyurethane particulate composites Ceramics International 0:0-0
39- Katoueizadeh E, Rasouli M, Zebarjad S (2021) The rheological behavior of the non-Newtonian thixotropic colloidal silica gels from sodium silicate Materials Chemistry and Physics 0:124994-0
40- Katoueizadeh E, Zebarjad S, Janghorban K (2021) Mechanical Properties of Epoxy Composites Embedded with Functionalized Urea-Formaldehyde Microcapsules Containing an Oxidizable Oil Materials Chemistry and Physics 260:124106-0
41- Katoueizadeh E, Rasouli M, Zebarjad S (2020) A comprehensive study on the gelation process of silica gels from sodium silicate Journal of Materials Research and Technology 9:10157-10165
42- Najafi shad S, Danesh manesh H, Zebarjad S, HATAF N, مظاهري (2020) Production and investigation of mechanical properties and electrical resistivity of cement-matrix nanocomposites with graphene oxide and carbon nanotube reinforcements Archives of Civil and Mechanical Engineering 20:0-0
43- Rasouli M, Pirsalami S, Zebarjad S (2020) Study on the formation and structural evolution of bead-on-string in electrospun polysulfone mats Polymer International 69:822-832
44- گلستاني پور , باباخاني , Zebarjad S (2020) High-velocity perforation behaviour of sandwich panels with Al/SiCp composite foam core Journal of Composite Materials 54:1483-1495
45- Mokhtarzadegan M, Zebarjad S, BAHROLOLOOM M, مدرس (2019) Effect of sodium chloride as a porogen agent in mechanical properties of PLGA/HA nanocomposite scaffolds Biomedical Physics & Engineering Express 0:0-0
46- صالحي , مغمومي , صاحبيان , Zebarjad S, Lazzeri A (2019) A study on the effect of carbon nanotube surface modification on mechanical and thermal properties of CNT/HDPE nanocomposite Journal of Thermoplastic Composite Materials 0:0-0
47- Mokhles M, Hosseini M, Zebarjad S, Danesh manesh H (2019) Structure and mechanical properties of Ni/Ti multilayered composites produced by accumulative roll-bonding process Journal of Composite Materials 0:0-0
48- Katoueizadeh E, Zebarjad S, Janghorban K (2019) A practical analytic model for predicting the performance of an encapsulated polymer composite Applied Mathematical Modelling 0:0-0
49- Gholami Shiri Z, Zebarjad S, Janghorban K (2019) A study on the role of electrospinning parameters on the morphology of nickel oxide nano-belts Materials Research Express 0:0-0
50- Ashraf A, Zebarjad S, Hadianfard M (2019) The cross-linked polyvinyl alcohol/hydroxyapatite nanocomposite foam Journal of Materials Research and Technology 8:3149-3157
51- Mokarizadeh Haghighi Shirazi M, Khajouei-Nezhad M, Zebarjad S, Ebrahimi R (2019) Evolution of the crystalline and amorphous phases of high-density polyethylene subjected to equal-channel angular pressing Polymer Bulletin 0:0-0
52- Rasouli M, Pirsalami S, Zebarjad S (2019) Optimizing the electrospinning conditions of polysulfone membranes for water microfiltration applications Polymer International 68:1610-1617
53- Daneshifar , Sajjadi , Zebarjad S, Mohammadtaheri , Abbas , . Mossaddeg (2019) The effects of fillers on properties of automotive nanocomposite clear coats: Type, content and surface functionalization Progress in Organic Coatings 134:33-39
54- Kaviani A, Zebarjad S, Javadpour S, آيت اللهي , Bazargan-Lari R (2019) Fabrication and characterization of low-cost freeze-gelated chitosan/collagen/hydroxyapatite hydrogel nanocomposite scaffold International Journal of Polymer Analysis and Characterization 24:191-203
55- Zahmatkesh S, Zebarjad S, BAHROLOLOOM M, Arab S, دبيري (2019) Synthesis of ZnO/In2O3 composite Nanofibers by Co-electrospinning: A Comprehensive Parametric Investigating the Process Ceramics International 45:2530-2541
56- Katoueizadeh E, Zebarjad S, Janghorban K (2019) Morphological study of surface-modified urea–formaldehyde microcapsules using 3-aminopropyltriethoxy silane Polymer Bulletin 76:1317-1331
57- Bagherzadeh Hassanian S, Zebarjad S, Madaah Hosseini , Chagnon (2018) Preparation, Optimization and Evolution of the Kinetic Mechanism of Fe-MIL-88A Metal-Organic Framework CrystEngComm 21:544-553
58- Ziaee F, Zebarjad S, Javadpour S (2018) Compressive and flexural properties of novel polylactic acid/hydroxyapatite/yttria-stabilized zirconia hybrid nanocomposite scaffold International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials 67:229-238
59- Katoueizadeh E, Zebarjad S, Janghorban K, Ghafarnazari A (2018) Model-free kinetic analysis of thermal behavior of urea-formaldehyde microcapsules Journal of Polymer Research 25:0-0
60- Behnam , Emam , Sobhan , Koohi-Hosseinabadi , Dehghanian , Zebarjad S, Moghim M, Oryan A (2018) Novel Combination of Silver Nanoparticles and Carbon Nanotubes for Plasmonic Photo Thermal Therapy in Melanoma Cancer Model Advanced Pharmaceutical Bulletin 8:49-55
61- Katoueizadeh E, Zebarjad S, Janghorban K (2018) Investigating the effect of synthesis conditions on the formation of urea–formaldehyde microcapsules Journal of Materials Research and Technology 0:0-0
62- Katoueizadeh E, Zebarjad S, Janghorban K (2018) Investigation of mechanical characteristics of functionalized cotton textiles by N-doped TiO 2 nanoparticles Materials Chemistry and Physics 218:239-245
63- Moghim M, Zebarjad S, Eqra R (2018) Experimental and modeling investigation of shape memory behavior of polyurethane/carbon nanotube nanocomposite Polymers for Advanced Technologies 29:2496-2504
64- Bagherzadeh Hassanian S, Zebarjad S, مداح حسيني (2018) Morphology Modification of the Iron Fumarate MIL-88A Metal-Organic Framework Using Formic Acid and Acetic Acid as Modulators European Journal of Inorganic Chemistry 2018:1909-1915
65- Moghim M, Keshavarz M, Zebarjad S (2018) Effect of SiO2 nanoparticles on compression behavior of flexible polyurethane foam Polymer Bulletin 76:227-239
66- Pirsalami S, Zebarjad S, Danesh manesh H (2018) Figures of merit for transparent conductors from copper networks prepared by DC magnetron-sputtering of electrospun templates IET Optoelectronics 12:249-253
67- Raoofian I, Sherafat Z, Zebarjad S, Sajjadi S (2018) Fabrication and Morphological Characterization of Polyurethane Foam Reinforced with TiO2 Nanoparticles Journal of Macromolecular Science, Part B 57:8-20
68- محمدي , نصيري , وحدتي خاکي , Zebarjad S (2018) Copper-alumina nanocomposite coating on copper substrate through solution combustion Ceramics International 44:3226-3230
69- Ziaee F, Zebarjad S, Javadpour S (2018) Compressive and Flexural Properties of Novel Polylactic Acid/ Hydroxyapatite/ YttriA-Stabilized Zirconia Hybrid Nanocomposite Scaffold International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials 67:229-238
70- Esmailzadeh M, Danesh manesh H, Zebarjad S (2018) Fabrication and characterization of functional graded polyurethane foam (FGPUF) Polymers for Advanced Technologies 29:182-189
71- Katoueizadeh E, Zebarjad S, Janghorban K (2018) Synthesis and enhanced visible-light activity of N-doped TiO 2 nano-additives applied over cotton textiles Journal of Materials Research and Technology 7:204-211
72- Arab S, Hosseini zeidabadi S, Jenabali Jahromi S, Danesh manesh H, Zebarjad S, Janghorban K (2017) Fabrication of Al/Babbitt surface bearing through friction stir processing Industrial Lubrication and Tribology 69:930-937
73- Arab S, Hosseini zeidabadi S, Jenabali Jahromi S, Danesh manesh H, Zebarjad S, Janghorban K (2017) Fabrication of Al/ Babbitt surface bearing through friction stir processing Industrial Lubrication and Tribology 69:930-937
74- Arab S, Zebarjad S, Jenabali Jahromi S (2017) Fabrication of AZ31/MWCNTs Surface Metal Matrix Composites by Friction Stir Processing: Investigation of Microstructure and Mechanical Properties Journal of Materials Engineering and Performance 26:5366-5374
75- Arab S, Zebarjad S, Jenabali Jahromi S (2017) FABRICATION OF AZ31/MWCNTS SURFACE METAL MATRIX COMPOSITES BY FRICTION STIR PROCESSING: INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES Journal of Materials Engineering and Performance :-
76- Mokarizadeh Haghighi Shirazi M, Zebarjad S, Ebrahimi R (2017) Effect of equal channel angular pressing on thermal and mechanical properties of carbon nanotube/high density polyethylene composite Polymers for Advanced Technologies 0:0-0
77- Keshavarz M, Zebarjad S, Danesh manesh H, Moghim M (2017) On the role of TiO2 nanoparticles on thermal behavior of flexible polyurethane foam sandwich panels Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 127:2037-2048
78- Ziraki S, Zebarjad S, Hadianfard M (2017) A study on the role of polypropylene fibers and silica nanoparticles on the compression properties of silicone rubber composites as a material of finger joint implant International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials 66:48-52
79- Omidkhoda M, Poosti , Sahebnasagh , Zebarjad S, Sahebnasagh (2017) Effects of three different mouthwashes on the surface characteristics of nickel-titanium and Stainless steel archwires in orthodontics Journal of dental materials and techniques 6:19-26
80- Pirsalami S, Zebarjad S, Danesh manesh H (2017) An Overview of Metallic Nanowire Networks, Promising Building Blocks for Next Generation Transparent Conductors: Emergence, Fundamentals and Challenges Journal of Electronic Materials 46:4707-4715
81- Moghim M, Zebarjad S (2017) Tensile properties and deformation mechanisms of PU/MWCNTs nanocomposites Polymer Bulletin 74:4267-4277
82- Tadayyon , Guo , Mazinani , Zebarjad S, Tiernan , Tofai , J.P. Biggs (2017) Effect of different stages of deformation on the microstructure evolution of Ti-rich NiTi shape memory alloy Materials Characterization 125:51-66
83- Katoueizadeh E, Zebarjad S, Janghorban K (2017) Optimization of synthesis conditions of N-doped TiO 2 nanoparticles using Taguchi robust design Materials Chemistry and Physics 201:69-77
84- Babakhani , Golestanipour , Zebarjad S (2016) Modelling of aluminium foam core sandwich panels under impact perforation Materials Science and Technology 32:1330-1337
85- Abbasi , Zebarjad S, Baghban , Youssefi (2016) Comparison between Experimental and Theoretical Thermal Conductivity of Nanofluids Containing Multi-walled Carbon Nanotubes Decorated with TiO2Nanoparticles Experimental Heat Transfer 29:781-795
86- Esmailzadeh M, Danesh manesh H, Zebarjad S (2016) Role of SnO2 nanoparticles on mechanical and thermal properties of flexible polyurethane foam nanocomposite Journal of Porous Materials 23:1381-1388
87- Ziraki S, Zebarjad S, Hadianfard M (2016) On the Role of Both Polypropylene Fibers and Silica Nanoparticles on the Viscoelastic Behavior of Silicone Rubber Nanocomposites Polymer-Plastics Technology and Engineering 55:1693-1699
88- Heravi , Bagheri , Rangrazi , Zebarjad S (2016) An in vitro study on the retentive strength of orthodontic bands cemented with CPP-ACP-containing GIC Materials Research Express 3:125401-
89- Heravi , Bagheri , Rangrazi , Zebarjad S (2016) Incorporation of CPP-ACP into Luting and Lining GIC: Influence on Wear Rate (in the Presence of Artificial Saliva) and Compressive Strength ACS Biomaterials Science & Engineering 2:1867-1871
90- هروي , باقري , رنگرزي , Zebarjad S (2016) Effects of the addition of casein phosphopeptide–amorphous calcium phosphate(CPP-ACP) on mechanical properties of luting and lining glass ionomer cement Materials Research Express 3:1-9
91- صاحبيان , Zebarjad S, وحدتي خاکي , لاتزري (2016) The decoration of multi walled carbon nanotubes with nickel oxide nanoparticles using chemical method International Nano Letters 2016:183-190
92- Arab S, Jenabali Jahromi S, Zebarjad S (2016) The Effect of Friction Stir Processing by Stepped Tools on the Microstructure, Mechanical Properties and Wear Behavior of a Mg-Al-Zn Alloy l Journal of Materials Engineering and Performance 25:4587-4597
93- Pirsalami S, Zebarjad S, Danesh manesh H (2016) Evaluation and Optimization of Electrospun Polyvinyl alcohol Fibers via Taguchi Methodology International Polymer Processing 31:503-507
94- تدين , مزيناني , Guo , Zebarjad S, Tofail , Biggs (2016) The effect of annealing on the mechanical properties and microstructural evolution of Ti-rich NiTi shape memory alloy Materials Science and Engineering A 662:564-577
95- Pirsalami S, Zebarjad S, Zeinali Z (2016) Loading Rate Sensitivity of the Essential Work of Fracture, a Case Study on Pure Polypropylene International Journal of Engineering Research in africa 22:7-13
96- رحماني , احمدپور , Zebarjad S (2016) Synthesis and Characterization of Au NPs/Molybdophosphoric Acid/CNT Tricomponent Nanohybrid Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry 46:596-601
97- Ziraki S, Zebarjad S, Hadianfard M (2016) A Study on the Tensile Properties of Silicone Rubber/Polypropylene Fibers/Silica Hybrid Nanocomposites Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 57:289-296
98- عباسي , Zebarjad S, نوعي , يوسفي , اکرامي (2016) Experimental investigation of the rheological behavior and viscosity of decorated multi-walled carbon nanotubes with TiO2 nanoparticles/water nanofluids Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 123:81-89
99- تدين , مزيناني , Guo , Zebarjad S, Tofail , Biggs (2016) Study of the microstructure evolution of heat treated Ti-rich NiTi shape memory alloy Materials Characterization 112:11-19
100- عدالتي , شکيبا , وحدتي خاکي , Zebarjad S (2016) Low-temperature hydrothermal synthesis of ZnO nanorods: Effects of zinc salt concentration, various solvents and alkaline mineralizers Materials Research Bulletin 74:374-379
101- Moghim M, Zebarjad S (2016) Effect of strain rate on tensile properties of polyurethane/(multiwalled carbon nanotube) nanocomposite Journal of Vinyl and Additive Technology 22:356-361
102- صادقي , صالحي , مستجاب الدعوه , ابروي , باباخاني , Zebarjad S (2015) Investigation of sintering time effect on the structural and mechanical properties of Ni-Ti alloy نشريه مهندسي متالورژي 18:23-32
103- گلستاني پور , باباخاني , Zebarjad S (2015) An investigation on the energy absorption of aluminum foam core sandwich panel via quasi-static perforation test Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering 39:185-196
104- يوسفي , Zebarjad S, وحدتي خاکي (2015) Comparison of polyethylene glycol effect on hydroxyapatite morphology produced into different methods: sol–gel and precipitation Journal of Sol-GEl Science and Technology 76:592-598
105- Arab S, Karimi S, Jenabali Jahromi S, Javadpour S, Zebarjad S (2015) *****Fabricationofnovel fiber reinforcedaluminumcompositesbyfriction stir processing Materials Science & Engineering A 632:50-57
106- عبدي خير ابادي , پرويزي , مويد , Zebarjad S, سجادي (2015) Beeswax-Colophony Blend: A Novel Green Organic Coating for Protection of Steel Drinking Water Storage Tanks Metals 5:1645-1664
107- عباسي , Zebarjad S, نوعي , يوسفي , اکرامي (2015) Thermal Conductivity ofWater Based Nanofluids Containing Decorated Multi Walle Amount of TiO2 Nanoparticles Iranian Journal of Chemical Engineering 12:30-40
108- sahebian , Zebarjad S, VAhdati Khaki , Lazzeri (2015) A study on the dependence of structure of multi walled carbon nanotubes on acid treatment Journal of Nanostructure in Chemistry 5:287-293
109- عباسي , Zebarjad S, نوعي , يوسفي (2015) Synthesis of TiO2 Nanoparticles and Decorated Multiwalled Carbon Nanotubes With Various Content of Rutile Titania Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry 45:1539-1548
110- سزاوار , Zebarjad S, سيد عبدالکريم (2015) A Study on the Effect of Nano Alumina Particles on Fracture Behavior of PMMA Technologies 3:94-102
111- Moghim M, Zebarjad S (2015) Fabrication and Structural Characterization of Multi-walled Carbon Nanotube/Fe3O4 Nanocomposite Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials 25:1260-1266
112- صالحي , باباخاني , Zebarjad S (2015) Microstructural and mechanical properties of Al-SiO2 nanocomposite foams ‎produced by ultrasonic technique Materials Science & Engineering A 638:54-59
113- Arab S, Karimi S, Jenabali Jahromi S, Javadpour S, Zebarjad S (2015) Fabrication of novel fiber reinforced aluminum composites by friction stir processing Materials Science and Engineering A 632:50-57
114- محسن زاده , مزيناني , Zebarjad S (2015) Evaluation of fracture behavior of polyethylene/CaCO3 essential work of fracture (EWF) approach Nanocomposites 1:27-35
115- Zebarjad S (2014) Characterization and nanomechanical properties of novel dental implant coatings containing copper decorated-carbon nanotubes Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 37:125-132
116- Zebarjad S (2014) On the Role of Stearic Acid on the Surface properties of Carbon Nanotubes Particulate Science and Technology 32:554-559
117- Zebarjad S (2014) Use of grey relational analysis for multi-objective optimisation of NiTiCu shape memory alloy produced by powder metallurgy process Journal of Intelligent Material Systems and Structures 25:2093-2101
118- Zebarjad S (2014) Effect of Milling Time and Clay Content on the Thermal Stability of Polyethylene-clay Nanocomposite Journal of Vinyl and Additive Technology 20:1-8
119- Zebarjad S (2014) Statistical analysis of thermal conductivity of nanofluid containingdecorated multi-walled carbon nanotubes with TiO2 Bulletin of Materials Science 37:1439-1445
120- Dehghan baniani D, Jenabali Jahromi S, Zebarjad S (2014) A study on role of nanosized SiO2 on deformation mechanism Bull. Mater. Sci., Vol. 37, No. 7, December 2014, pp. 1677–1683. c Indian Academy of Sciences 37:1677-1683
121- Abareshi M, Zebarjad S, گوهرشادي (2014) Non-isothermal crystallization kinetics of polyethylene–clay nanocomposites prepared by high-energy ball milling Bulletin of Materials Science 37:1113-1121
122- Dehghan baniani D, Jenabali Jahromi S, Zebarjad S (2014) A study on the role of nano sized SiO2 on the deformation mechanism of vinylester Bulletin of Materials Science 37:1677-1683
123- اکبري , Zebarjad S, ناطق , روحاني (2013) Effect of Nano Silica on Setting Time and Physical Properties of Mineral Trioxide Aggregate Journal of Endodontics 35:1448-1451
124- هجري , سيف کردي , احمدپور , Zebarjad S, مسکوکي (2013) Biodegradable Starch/Poly (vinyl alcohol) Film Reinforced with TiO2 Nanoparticles International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials 20:1001-1011
125- اسلامي , Zebarjad S, Ranaei M (2013) A study on the mechanical and magnetic properties of Cu/Ni multilayercomposite fabricated by Accumulative Roll Bonding process (ARB) Materials scinece and technology 29:1000-1005
126- Ahmadpoor F, Zebarjad S, Janghorban K (2013) Decoration of multi-walled carbon nanotubes with silver nanoparticles and investigation on its colloid stability Materials Chemistry and Physics 139:113-117
127- Zebarjad S (2009) Optimizing the ignition behavior of microwave-combustion synthesized Al2O3/TiC composite using Taguchi robust design method Journal of Alloys and Compounds 487:751-757
128- Zebarjad S (2009) Thermodynamic properties of the mixtures of some ionic liquids with alcohols using a simple equation of state Journal of Molecular Liquids 149:66-73
129- Zebarjad S (2009) On the role of nano-size SiC on lattice strain and grain size of Al/SiC nanocomposite Journal of Alloys and compound 484:637-640
130- Zebarjad S (2009) A study on the effect of synthesis parameters on the size of nickel particles in sol–gel derived Ni–SiO2–Al2O3 nanocomposites journal of sol-Gel Science and Technology 51 :92-101
131- Zebarjad S (2009) On role of stearic acid on morphology ofA-Sic composite powders produced bymechanical aloying methodl Powder Metallurg 52:61-64
132- Zebarjad S (2009) crystallinity behavior of MDPE-clay nanocomposites fabricated using ball milling method Journal of Composite Materials 43:2821-2830
133- Zebarjad S (2009) Fabrication of NiO/SiO2 nanocomposites using sol–gel method and optimization of gelation time using Taguchi robust design method Colloids and Surfaces A 336:69-74
134- Zebarjad S (2009) The effect of nano-sized calcium carbonate on thermodynamic parameters of HDPE journal of materials processing technology 209:1310-1317
135- Zebarjad S (2008) The effects of volume percent and aspect ratio of carbon fiber on fracture toughness of reinforced aluminum matrix composites Materials Science and Engineering A 486:413-420
136- Zebarjad S (2008) Prediction of hardness at different points of Jominy specimen using quench factor analysis method journal of materials processing technology 199:124-129
137- Zebarjad S (2008) On the strain rate sensitivity of HDPE/CaCO3 nanocomposites Materials science and Engineering AMaterials Science and Engineering A 475:365-367
138- Zebarjad S (2008) Effects of pre-strain on microstructure of Ni-Ti orthodontic archwires Materias Science and Engineering A 473:42-48
139- Zebarjad S (2008) Influence of nano sized silicon carbide on dimensional stability of Al/SiC nanocomposite Research letters in Materials Science 2008:1-4
140- Zebarjad S (2007) Investigation of the dependences ofthe mechanical characteristics of an alloyed steel on both the strain rate and the microstructure J. Strain Analysis 42:105-112
141- Zebarjad S (2007) Simulation of thixoformability of A356 aluminum alloy using finite volume method Materials Science and Engineering A 454:558-563
142- Zebarjad S (2007) On the sensitivity of dimensional stability of high density polyethylene on heating rate Express Polymer Letters 1:92-97
143- Zebarjad S (2007) Isothermal transformation of austenite to bainite in high carbon steels Journal of Materials Processing Technology 189:107-113
144- Zebarjad S (2007) Effect of Both Uncoated and Coated Calcium Carbonate on Fracture Toughness of HDPE/CaCO3 Nanocomposites Journal of Applied Polymer Science 104:3688-3694
145- Sahebian S, Zebarjad S, Sajadi A, Sherafat Z, Lazzeri A (2007) .Effect of both uncoated and coated calcium carbonate on fracture toughness of HDPE/CaCO3 nanocomposites Journal of Applied Polymer Science 107:3688-3694
146- Zebarjad S (2006) Study of fracture mechanisms of a Ni-Base superalloy at different temperatures Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 18:227-230
147- Zebarjad S (2006) A new approach for the analysis of functionally graded beams Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 17:265-268
148- Zebarjad S (2006) Modification of fracture toughness of isotactic polypropylene with a combination of EPR and CaCO3 particled Journal of Materials Processing Technology 2006:446-451
149- Zebarjad S (2006) Microstructure evolution of high-performance Ni-base superalloy GTD-111 with heat treatment paramete Journal of Materials Processing Technology 175:376-381
150- Zebarjad S (2006) A study on thermal behaviour of HDPE/CaCO3 nanocomposites Journal of Achievements in Materials 17:173-176
151- Zebarjad S (2005) Filler toughening of plastics. Part 1—The effect of surface interactions on physico-mechanical properties and rheological behaviour of ultrafine CaCO3/HDPE nanocomposites POlymers 46:827-844
152- Zebarjad S (2005) Deformation and Stress Analysis of Circumferentially Fiber-Reinforced Composite Disks International Journal of Solids and Structures 42:2741-2746
153- Zebarjad S (2004) Dilatational shear bands in rubber-modified isotactic polypropylene Materials and Design 25 (2004) 247–250 24:247-250
154- Zebarjad S (2004) Modelling of metal flow during hot forging with regard to microstructurol aspects International Journal of Machine Tools & Manufacture 44:1537-1545
155- Zebarjad S (2004) Influence of filler particles on deformation and fracture mechanism of isotactic polypropylene Journal of Materials Processing Technology 125:1459-1464
156- Zebarjad S (2004) Tensile deformation mechanisms at different temperatures in the Ni-base superalloy GTD-111 Journal of Materials Processing Technology 127:1900-1904
157- Zebarjad S (2003) Fracture behaviour of isotactic polypropylene under static loading condition Materials and Design 24:105-109
158- Zebarjad S (2003) investigation of deformation mechanism in polyproylene/Glass fober Composite Journal of Applied Polymer Science 78:2171-2176
159- Zebarjad S (2003) Hybrid pp-EpR-GF composites. part II: fracture Mechanisms 32:439-444
160- Zebarjad S (2003) influence of glass fider on fracture behavior of isotactic polypropylene Materials and drsign 24:531-535
161- Zebarjad S (2001) the effect of carbon on the restoration phenomena during hot deformation of carbon steels International Journal of Materials Research and Advanced Techniques :-
162- Teymuri sangari M, Bagherzadeh Hassanian S, Zebarjad S (1401) Fiber Diameter Dependency of Electrospun Polysulfone/SiO2/TiO2 Nanocomposite Membranes on the Solution Properties Journal Of Ultrafine Grained And Nanostructured Materials 55:15-20
163- Katouei zaيeh E, عبادي , Zebarjad S, Janghorban K (1401) A Numerical Study on the Effect of Urea Formaldehyde Microcapsules Filling Ratio on the Deformation of Epoxy Composites using Finite Element Method (FEM) Iranian Journal Of Materials Forming 9:58-69
164- Yazdani A, Danesh manesh H, Zebarjad S (1400) Investigating the molecular structure of thermoplastic polyurethane elastomer upon acoustic and damping properties هيدروفيزيك :-
165- Zebarjad S (1392) Role of Nano-Sized TiO2 on Mechanical and Therma lBehavior of Starch/Poly (vinyl alcohol) Blend Films Int. J. Nanosci. Nanotechnolgy(IJNN) 8:215-226
166- Zebarjad S (1392) Intelligent modeling using fuzzy rule-based technique Int J Adv Manuf Technol 11:11-111
167- Zebarjad S (1391) A comparative study on the effect of type of reinforcement on the scratch behavior of a polyacrylic-based nanocomposite coating Journal of Coatings Technology and Research 10:255-261
168- Zebarjad S (1391) Decorating and Filling of Multi-Walled Carbon Nanotubes with TiO2 Nanoparticles via Wet Chemical Method Engineering 5:207-212

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-امام جماعت س، باقرزاده حسنيان س، شرافت ز، زبرجد س "نقش مدولاتور در کنترل اندازه ذرات چارچوب فلز-آلي 66-UiO " نهمين کنفرانس و نمايشگاه بين‌المللي مهندسي مواد و متالورژي ايران (2020)
۲-مکاري زاده حقيقي شيرازي م، زبرجد س، ابراهيمي ر "بررسي خواص مکانيکي و حرارتي نانوکامپوزيت پلي ?اتيلن/نانولوله کربني ساخته شده به روش آسياکاري مکانيکي " Imat2017 (2017)
۳-کتوئي زاده ا، زبرجد س، جانقربان ک "توليد ميکروکپسول هاي MUF جهت نگهداري مواد شيميايي قابل کاربرد در محصولات صنعتي " Imat2017 (2017)
۴-بکتاشيان ش، نحوي بياني ا، دانش منش ح، زبرجد س "بررسي تأثير نانو ذرات كربنات كلسيم و پلي پروپيلن بر خواص كششي نانوكامپوزيت هاي زمينه پلي اتيلني قابل استفاده در لوله هاي كاروگيت " Imat2017 (2017)
۵-شرفي م، شرافت ز، زبرجد س، قدس ف "نقش نانوذرات SiC در توليد کامپوزيت مس/آلومينيوم به روش نورد تجمعي " Imat2017 (2017)
۶-حجه الاسلامي ز، باقرزاده حسنيان س، زبرجد س "ساخت کامپوزيت چوب پلاستيک پلي اتيلن با چگالي بالا(HDPE) و آرد چوب صنوبر و بررسي خواص مکانيکي،حرارتي و مورفولوژي آن " imat 2020 (1399)
۷-کتوئي زاده ا، رسولي م، زبرجد س، دانش منش ح "بررسي تاثير پارامترهاي سنتز بر تشکيل نانوذرات سيليکا " imat 2020 (1399)
۸-روانگرد ف، دانش منش ح، زبرجد س " ساخت و بررسي خواص فيزيکي کامپوزيت الاستومر ترموپلاستيک PE/GTR " شانزدهمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران (1398)
۹-روانگرد ف، دانش منش ح، زبرجد س "ساخت و بررسي خواص مکانيکي کامپوزيت الاستومر ترموپلاستيک PE/GTR " هشتمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي مواد و متالورژي و سيزدهمين همايش ملي مشترک انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران و انجمن ريخته گري ايران (1398)
۱۰-تيموري سنگري م، زبرجد س "بررسي تأثير افزودن نانوسيليکا بر مورفولوژي غشا پلي‌سولفون توليد شده به روش الکتروريسي " هشتمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي مواد و متالورژي و سيزدهمين همايش ملي مشترک انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران و انجمن ريخته گري ايران (1398)
۱۱-سجاديان ز، زبرجد س "تاثير افزودن نانوذرات رس بر مورفولوژي و استحکام فشاري هسته پانل ساندويچي لانه زنبوري پلييورتان " هفتمين همايش ملي فاناوري نانو از تئوري تا کاربرد (1398)
۱۲-فلک بلند ش، پرنيان م، زبرجد س " بررسي نقش پارامترهاي الکتروريسي روي الياف ژلاتين قابل کاربرد به عنوان داربست " هشتمين کنگره بين المللي سوختگي (1397)
۱۳-صادقي ا، زبرجد س "ارزيابي بهينه سازي الياف الکتروريسي شده ژلاتين با استفاده از روش تاگوچي " هفتمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي مواد و متالورژي و دوازدهمين همايش ملي مشترک انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران و انجمن ريخته گري ايران (1397)
۱۴-غلامي شيري ز، زبرجد س، جانقربان ک "ساخت مشخصه يابي نانوکامپوزيت اکسيد مس/اکسيد نيکل جهت کاربرد در حسگر زيستي الکتروشيميايي غيرآنزيمي کلسترول " هفتمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي مواد و متالورژي و دوازدهمين همايش ملي مشترک انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران و انجمن ريخته گري ايران (1397)
۱۵-پرنيان م، زبرجد س "بررسي اثر پارامترهاي الکتروريسي بر مورفولوژي پليمر پلي کاپرولاکتون " هفتمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي مواد و متالورژي و دوازدهمين همايش ملي مشترک انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران و انجمن ريخته گري ايران (1397)
۱۶-رسولي م، پيرسلامي ص، زبرجد س "بررسي تاثير افزودن نانولوله هاي کربني بر مورفولوژي خواص الياف پلي سولفون " هفتمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي مواد و متالورژي و دوازدهمين همايش ملي مشترک انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران و انجمن ريخته گري ايران (1397)
۱۷-غفاريان ف، دانش منش ح، زبرجد س "بررسي تاثير نانوذرات Al2O3 بر خواص اتصال ورق هاي ABS متصل شده به روش جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي " کاربرد مواد و ساخت پيشرفته (1396)
۱۸-حداد ک، سرشوق س، فقيهي ر، زبرجد س، مقيم ا "تاثير افزودن نانو اکسيد مس بر تضعيف اشعه ايکس در زمينه اپوکسي " IMAT2016 (1395)
۱۹-ضيائي ن، رحيمي ب، جوادپور س، زبرجد س "بررسي خواص مکانيکي نانو کامپوزيت هاي پايه اپوکسي تقويت شده با ذرات خاک رس استفاده شده در لوله هاي انتقال گاز " کاربرد کامپوزيت در صنايع ايران (1395)
۲۰-باقري ف، زبرجد س، جانقربان ک "بررسي و مطالعه نانو کامپوزيت هاي زمينه پلي وينيل الکل با ذرات تقويت کننده مونت موريلونيت " کاربرد کامپوزيت در صنايع ايران (1395)
۲۱-زحمت کش س، زبرجد س، بحرالعلوم م " بررسي پارامترهاي موثر بر قطر الياف 2)NO3(Zn توليد شده بهروش الکتروريسي " Imat2016 (1395)
۲۲-کاوياني ع، مقيم م، زبرجد س "بررسي اثر دما بر رفتار الاستيکي پلي يورتان با استفاده از آزمون مانايي " Imat2016 (1395)
۲۳-کتوئي زاده ا، زبرجد س، جانقربان ک "کاهش آلايندگي محيط زيست توسط نانوذرات فوتوکاتاليست " Imat2016 (1395)
۲۴-نحوي بياني ا، بکتاشيان ش، زبرجد س "شبيه سازي رفتار ويسکوالاستيک بوش لاستيکي به کمک روش اجزاي محدود وتحليل خزشي آن " Imat2016 (1395)
۲۵-نيکنام ز، زبرجد س، جانقربان ک، هاشمي س "بررسي پارامترهاي موثر بر مورفولوژي الياف کامپوزيت پلي وينيل الکل/کايتوسان توليد شده به روش الکتروريسي " Imat2016 (1395)
۲۶-اسمعيل زاده م، دانش منش ح، زبرجد س "بررسي اثر افزايش ميزان ايزوسيانات بر خواص فيزيکي و مکانيکي فوم پلي يورتان نرم " Imat2016 (1395)
۲۷-سرشوق س، حداد ک، فقيهي ر، زبرجد س "تاثير افزودن نانوذرات اکسيد مس بر تضعيف اشعه ايکس در زمينه اپوکسي " Imat2016 (1395)
۲۸-باقري ف، زبرجد س، جانقربان ک "بررسي و مطالعه نانوکامپوزيت هاي زمينه پلي وينيل الکل با ذرات تقويت کننده مونت موريلونيت " کاربرد کامپوزيت در صنايع ايران (1395)
۲۹-صرافيان ط، جوادپور س، زبرجد س "مروري بر کاربرد کيتوسان در ساخت داربست هاي نانوفيبري پوست " نخستين کنفرانس کشوري سوختگي و زخم (1395)
۳۰-صرافيان ط، جوادپور س، زبرجد س "بررسي اثر غلظت محلول ژلاتين بر مورفولوژي داربست هاي پوستي توليد شده به روش الکتروريسي " نخستين کنفرانس کشوري سوختگي و زخم (1395)
۳۱-نجفي شاد س، دانش منش ح، هاتف ن، زبرجد س "ساخت و بررسي خواص الکتريکي و الکترومکانيکي کامپوزيت پايه سيماني تقويت شده با نانو لوله هاي کربني " پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي مواد و متالورژي (1395)
۳۲-صرافيان ط، جوادپور س، زبرجد س "توليد داربستهاي نانو فيبري به روش الکتروريسي " سومين همايش ملي علوم و فناوري نانو، آموزش و کاربرد (1394)
۳۳-نحوي بياني ا، زبرجد س، جانقربان ک "بررسي پارامترهاي موثر بر مورفولوژي نانوساختارهاي اکسيد روي توليد شده به روش هيدروترمال " سومين همايش ملي علوم و فنآوري نانو, آموزش و کاربرد (1394)
۳۴-مشي ر، زبرجد س، دهقان بنارکي س "مطالعه نقش گرافن و نانولوله کربني بر مدول الاستيک لاستيک سيليکوني " سومين همايش ملي علوم و فنآوري نانو, آموزش و کاربرد (1394)
۳۵-زيرکي س، زبرجد س، هاديان فرد م "بررسي اثر الياف پيوسته پلي پروپيلن بر مکانيزم تغييرشکل نانوکامپوزيت سيليکا/ لاستيک سيليکون " سومين همايش ملي علوم و فناوري نانو, آموزش و کاربرد (1394)
۳۶-کشاورز م، زبرجد س، دانش منش ح " تاثير نانوذرات TiO2 روي استحکام فشاري نانوکامپوزيت زمينه پلي يورتان " دومين همايش ملي و کارگاه هاي تخصصي علوم و فناوري نانو (NCWNN1394) (1394)
۳۷-مختارزادگان م، زبرجد س، بحرالعلوم م "بررسي نقش مقدار تخلخل و درصد هيدروکسي آپاتيت در رفتار مکانيکي داربست نانوکامپوزيتي PLGA –HA " کنگره سراسري الکترونيکي فناوريهاي نوين ايران با هدف دستيابي به توسعه پايدار (1393)
۳۸-زبرجد س "بهبود خاصيت فوتوکاتاليستي نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم جهت کاهش آلايندگي محيط زيست " کنفرانس سراسري محيط زيست و انرژي ايران (1393)
۳۹-کتوئي زاده ا، زبرجد س، جانقربان ک "توليد تکستايل¬هاي فوق¬آبدوست با بهره گيري از نانو ذرات دي¬اکسيد تيتانيوم سنتز شده در دماي پايين " سمپوزيم نانو 93 (1393)
۴۰-کتوئي زاده ا، زبرجد س، جانقربان ک "سنتز نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم و توليد تکستايل هاي فوق آب دوسي در دماي پايين " نهمين کنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران (1393)
۴۱-دريابر م، جوادپور س، زبرجد س، عجمي ح "***بررسي خاصيت آبگريزي پوشش نانوذرات سيليكاي ساخته شده به روش سل - ژل ، بر روي دريچه مصنوعي قلب " همايش ملي نانوتکنولوژي مزايا و کاربردها (1392)
۴۲-ضيائي ف، زبرجد س، جوادپور س، داوري ح، نصيري ا "***بررسي اثر چگالي و اندازه حفرهها بر خواص فيزيكي و مكانيكي داربست پليلاكتيكاسيد مورد استفاده در مهندسي بافت " دومين همايش بين المللي و هفتمين همايش مشترک انجمن مهندسي متالورژي ايران و انجمن علمي ريخته گري ايران (1392)
۴۳-ضيائي ف، زبرجد س، جوادپور س، داوري ح، نصيري ا "بررسي اثر چگالي و اندازه حفرهها بر خواص فيزيكي و مكانيكي داربست پليلاكتيكاسيد مورد استفاده در مهندسي بافت " دومين همايش بين المللي و هفتمين همايش مشترک انجمن مهندسي متالورژي ايران و انجمن علمي ريخته گري ايران (1392)
۴۴-دريابر م، جوادپور س، زبرجد س، عجمي ح "بررسي خاصيت آبگريزي پوشش نانوذرات سيليكاي ساخته شده به روش سل - ژل ، بر روي دريچه مصنوعي قلب " همايش ملي نانوتکنولوژي مزايا و کاربردها (1392)
۴۵-باقري ز، زبرجد س، مشکسار م "بررسي رفتار حرارتي و مکانيکي نانوکامپوزيت پلي پروپيلن -خاک رس توليد شده به روش نورد محدود شده " دومين همايش فناوري نانو از تئوري تا کاربرد (1392)
۴۶-باقري ز، زبرجد س، مشکسار م "بررسي رفتار مکانيکي پلي پرويپلن تحت تاثير نرخ کروش متفاوت با استفاد از مدل ايرييگ " دومين همايش بين المللي و هفتمين همايش مشترک انجمن مهندسي متالورژي ايران و انجمن علمي ريخته گري ايران (1392)
۴۷-کريمي س، زبرجد س "شرايط و چگونگي فرآوري آلياژهاي حافظه دار نانوساختار با روش هاي تغيير فرم شديد و بررسي خواص مکانيکي حاصل از آنها " دومين همايش آموزشي فناوري نانو (1392)
۴۸-ضيائي ف، زبرجد س، جوادپور س، داوري ح "***بررسي ويژگيهاي داربست هاي نانوکامپوزيتي مورد استفاده در مهندسي بافت " دومين همايش آموزشي فناوري نانو (1391)
۴۹-اسمعيلي دهکلاني م، زبرجد س، خالقي ح "بررسي تأثير عمليات پيرسازي بر سينتيکِ تشکيل رسوبات در آلياژ نايتينول " هفتمين کنفرانس دانشجويي مهندسي مکانيک (1391)
۵۰-کريمي س، زبرجد س "بررسي رفتار حافظه داري و ويژگي هاي آلياژهاي حافظه دار نانوساختار فراوري شده با با روش هاي تغيير فرم شديد " دومين همايش آموزشي فناوري نانو (1391)
۵۱-ضيائي ف، زبرجد س، جوادپور س، داوري ح "بررسي ويزگيهاي داربس هاي نانوکامپوزيتي مورد استفاده در مهندسي بافت " دومين همايش آموزشي فناوري نانو (1391)
۵۲-غلام زاده ه، داوري ح، دهقان بنارکي س، زبرجد س، پايدار م "ساخت فوم كامپوزيتي زمينه آلومينيومي با استفاده ازگلوله هاي فولادي تو خالي توسط ريخته گري گرانشي " اولين همايش بين المللي و ششمين همايش مشترك انجمن مهندسي متالورژي ايران (1391)
۵۳-احمدپور ف، زبرجد س، جانقربان ک "جانشاني نانوذرات نقره بر روي سطح نانولولههاي کربني " دهمين همايش ملي-دانشجويي مهندسي متالورژي و مواد (1391)
54-Zarei A, Katouei zaيeh E, Zebarjad S "Evaluation of the Hole Quality in High-Speed Machining of Glass Fiber Reinforced Polyester (GFRP) Using End Mill and Brad & Spur Drill Bits " 5th International Conference On Mechanical Engineering, Materials and Metallurgy (2021)
55-Kholghi F, Katouei zaيeh E, Zebarjad S, Danesh manesh H "Investigating the Effect of Temperature on Formation of Nano Colloidal Silica Synthesized UsingIon Exchange Method " The 8th International Biennial Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials (2021)
56-Teymuri sangari M, Bagherzadeh Hassanian S, Zebarjad S "FIBER DIAMETER DEPENDENCY OF ELECTROSPUN POLYSULFONE/SIO2/TIO2 NANOCOMPOSITE MEMBRANES ON THE SOLUTION PROPERTIES " The 8th International Biennial Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials (2021)
57-خيل باش , Malayeri M, Zebarjad S "Impact of dual solvent of DMF/NMP on strength of electrospinning and electrospinned poly-sulfone " iMat2020 (2020)
58-Pirsalami S, Zebarjad S, Danesh manesh H "Mechanism of enhanced electrical resistivity in copper networks prepared by direct current (DC) magnetron sputtering " THE3RD JOINT INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY ENGINEERING AND SMART MATERIALS (ICEESM-2018) (2018)
59-Katouei zaيeh E, Zebarjad S, Janghorban K "Production and characterization of Urea-Formaldehyde nanocapsules containg oil " UltraFine Grained and NanoStructured Materials (2017)
60-Bagherzadeh Hassanian S, Zebarjad S, مداح حسيني "An investigation on the Formation of Fe-MIL-88A Metal-Organic Framework through Modulator-Assisted Solvothermal Method " Imat2017 (2017)
61-Katouei zaيeh E, Zebarjad S, Janghorban K "Investigation of the antibacterial activity of the synthesized nanoparticles deposited over textiles " Imat2016 (2016)
62-Mokarizadeh Haghighi Shirazi M, Zebarjad S, Ebrahimi R "Influence of carbon nanotube content on tribological behavior of high density polyethylene " Imat2016 (2016)
63-Arab S, Zebarjad S, Jenabali Jahromi S "Optimum FSP Parameters Determination to Fabricate Wear resistant AZ31-MWCNTs Surface Composite " Imat2016 (2016)
64-صاحبيان , Sherafat Z, Zebarjad S, سجادي "On the Creep Behavior of Medium Density Polyethylene Reinforced with Nano-sized Calcium Carbonate " Imat2016 (2016)
65-ابراهيمي , Zebarjad S, وحدتي "Non-isothermal Crystallization Kinetics of Cu/MDPE Composites Prepared Using Ball Milling Method " Imat2016 (2016)
66-ابراهيمي , Zebarjad S, وحدتي "Crystallization of MDPE: Effect of the Presence of Cu Particles, the High Energy Ball Milling and Different Cooling Rates " Imat2016 (2016)
67-Bagherzadeh Hassanian S, Zebarjad S "Synthesis of a Porous Metal-Organic Framework via Solvothermal Method " Imat2016 (2016)
68-Pirsalami S, Zebarjad S, Danesh manesh H "Effect of voltage on the structure and electrical properties of direct current (DC) magnetron sputter-deposited copper films on glass substrate " Imat2016 (2016)
69-Moghim M, Zebarjad S, Eqra R "Effect of the Addition of Multi-walled Carbon Nanotubes on the " 6th International Conference on Nanostructures (ICNS6) (2016)
70-Arab S, Jenabali Jahromi S, Zebarjad S "Fabrication of AZ31/MWCNT Surface Metal Matrix Composite trough Friction Stir Processing " AEROMAT 2016 (2016)
71-Baktashian S, Zebarjad S, Danesh manesh H "An Investigation on Compressive Properties of PE Based Wood Plastic Nanocomposite Reinforced by MWCNT " 5th Ultrafine Grained and NanoStructured Materials (2015)
72-Nahvi bayani A, Zebarjad S, Janghorban K "Effect of Precursor Concentration on the Growth of ZnO Nanostructures Synthesized by Hydrothermal Method " 5th Ultrafine Grained and NanoStructured Materials (2015)
73-Kaviani A, Zebarjad S, Javadpour S, ايت اللهي , بازرگان لاري " Fabrication and characterization of macroporous Chitosan/collagen/Nanohydroxyapatite Hydrogel Nanocomposite As An Articular Cartilage Scaffold " 5th Ultrafine Grained and NanoStructured Materials (2015)
74-Ziraki S, Zebarjad S, Hadianfard M "A Study on the Role of Polypropylene Fiber on the Deformation Mechanism of Silicone Rubber composites " 3rd International Conference on Nanotechnology Technology and Advanced Materials (ICNTAM 2014) (2014)
75-Moghim M, Zebarjad S "Role of Multi-walled Carbon Nanotubes on Thermal Degradation of Polyurethane Nanocomposites " ICNN2014 (2014)
76-Zebarjad S "Investigating the performance of the modified fabrics after application of chemical and heat treatments " ICNTAM 2014 (2014)
77-Katoueizadeh E, Zebarjad S, Janghorban K "“Nitrogen-Doped Titanium Dioxide Photocatalysts for Visible Response Applicable on Self-Cleaning " International Conference on Future Technical Textile, FTT 2014 (2014)
78-اسلامي , Ranaei M, Zebarjad S "Investigation of mechanical and magnetic properties of Cu/Ni/Fe3O4 multi layered composite prepared by accumulative roll bonding process " International Conference on Mechanical Engineering and Advanced Technology (2012)
79-اسلامي , Ranaei M, Zebarjad S "Investigation of structure and mechanical properties of multilayered Cu/Ni composite produced by accumulative roll bonding process " International Conference on Mechanical Engineering and Advanced Technology (2012)
80-اسلامي , Ranaei M, Zebarjad S "Investigation on the effect of addition iron oxide on the magnetization and mechanical properties of cu/Fe3O4 produced by ARB process " International Conference on Mechanical Engineering and Advanced Technology (2012)
81-دهقان بانياني , Jenabali Jahromi S, Zebarjad S "Evaluation the effects of silica nano particles on the fracture mechanism of vinyl-ester based nano- composites " (2012)
82-Dehghan baniani D, Zebarjad S, Jenabali Jahromi S "Evaluation the effects of silica nano-particles on the mechanical properties of vinyl-ester based nano-composites " Characterization, Fabrication and Application (CCFA-3) (2012)
83-هروي , Zebarjad S, رنگ رزي , باقري "An investigation on the effects of the addition of casein phosphopeptide-amorphous calsium phosphate(CPP-ACP) on the mechanical properties of a luting and lining glass ionomer cement " نجاه و ششمين کنگره بين المللي سالانه انجمن دندانپزشکي ايران, (1396)
84-عباسي , Zebarjad S, نوعي , يوسفي "Thermal stability investigation of decorated multi wall carbon nano tubes (MWCNT) with TiO2 nanoparticles " 4th Chemical and Petroleum Engineering Conference (1394)
85-Moghim M, Zebarjad S "Role of Multi-walled Carbon Nanotube on tensile properties of Thermoset Polyurethane Nanocomposites " 5th International Conference on NanoStructures (1392)

چاپ كتاب
۱-زبرجد س، احمدپور ف "مقدمه اي بر نانولوله هاي کربني " چاپ اول (1391) واژگان خرد چاپخانه دانشگاه فردوسي
۲-زبرجد س، خديوي ح، ساساني ن، ظهور وحيد کريمي ا "مقدمه اي بر مواد پيشرفته " چاپ دوم (1389) يوکابد چاپخانه دانشگاه فردوسي
۳-زبرجد س "شکل دهي فلزات " چاپ هفتم (1385) دانشگاه فردوسي مشهد چاپخانه دانشگاه فردوسي
۴-زبرجد س، مقيم م "مقدمه اي بر نانوکامپوزيت هاي پليمري " چاپ اول (1394) واژگان خرد چاپخانه دانشگاه فردوسي
۵-زبرجد س، نحوي بياني ا، کاوياني ع، بکتاشيان ش "رفتار مکانيکي مواد مهندسي " چاپ اول (1397) واژگان خرد چاپخانه دانشگاه فردوسي مشهد
۶-زبرجد س، کتوئي زاده ا "نانوکامپوزيت هاي اپوکسي - رس " چاپ اول (1400) تخت جمشيد چاپخانه صحافي دنا

اختراعات و اكتشافات
۱-کتوئي زاده ا، زبرجد س، دانش منش ح، صادقي ا "سنتر نانوذرات اکسيد روي با مورفولوژي صليب/ميله هرم تتراگونالي توسط فرايند رسوب گذاري ساده در دماي اتاق "
۲-کتوئي زاده ا، زبرجد س، جانقربان ک "توليد پارچه هاي فوق آب دوست و مقاوم در برابر باکتري با قابليت فعال شدت تحت تابش نور مرئي "

طرح هاي کاربردي (2)
عنوان
بهبود، بررسي و امکان استفاده از نانورس توليد شده از خاک نسوز معدن استقلال آباده جهت استفاده در توليد کامپوزيت هاي مصرفي در صنايع خودروسازي
تدوين برنامه علمي و فناوري استان فارس شامل گام هاي مطرح در قرارداد

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
ترموديناميك مواد۱
آزمايشگاه خواص مكانيكي ۱
شكل دادن فلزات ۱
آزمايشگاه عمليات حرارتي
عمليات حرارتي
آزمايشگاه جوشكاري
آزمايشگاه شكل دادن فلزات
پليمرها
مواد نوين
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
تيوري نابجايي
خزش
تغييرحالتهاي متالورژيكي
نانو كامپوزيتها
چسب و اتصالات مکانيکي
دکتري تخصصي (Ph.D)
آلياژهاي حافظه دار
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
تئوري نابجايي ها
نانو كامپوزيتها
تئوري نابجايي ها
خزش
تغييرحالتهاي متالوژيكي
دکتري تخصصي (Ph.D)
آلياژهاي حافظه دار

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (59)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
علي يزداني ساخت کامپوزيت پلي يورتان-تيتانات زيرکونات سرب و مطالعه خواص پيزوالکتريکي و ميرائي آن ۱۴۰۰
محمد مخلص بررسي خواص مکانيکي و رفتار حافظه داري اتصال نفوذي آلياژ حافظه دار Ni-Ti با استفاده از فويل هاي چند لايه واکنش دهنده Ni/Ti ۱۳۹۸
سيده الهام باقرزاده حسنيان سنتز و مشخصه يابي داربست فلز-آلي Fe-MIL-۸۸A و نانوکامپوزيت هسته -پوسته سوپرپارامغناطيس آن ۱۳۹۷
الهام کتوئي زاده توليد کامپوزيت هاي پليمري خود ترميم شونده و مدلسازي رفتار مکانيکي آنها ۱۳۹۷
مجتبي اسمعيل زاده بررسي خواص فيزيکي و مکانيکي نانوکامپوزيت فوم پلي يورتان/SnO۲ با ساختار گرادياني ۱۳۹۶
صديقه پيرسلامي الکترودهاي شفاف انعطاف پذير بر پايه شبکه هاي مسي ۱۳۹۶
سيدمحمد عرب بررسي ريزساختار و خواص نانوکامپوزيت سطحي AZ۳۱-MWCNT توليد شده با روش FSP و ارائه‌ي مدلي جهت خواص آن ۱۳۹۵
محمدهادي مقيم بررسي رفتار حافظه‌داري نانوکامپوزيت زمينه پلي‌يورتان تقويت شده با نانولوله‌هاي کربني تزئين شده ۱۳۹۳
مريم بنياني سنتز نانو الياف کامپوزيتي ZnO/PANI به روش الکتروريسي و تزئين توسط فلز Au به منظور بهبود خواص حسگري گازي ۰
سولماز پارسايي ساخت غشاء نانوکامپوزيت زمينه پليمري به روش الکتروريسي جهت استفاده در باتري‌هاي ليتيوم-يون و بررسي خواص آن ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مرضيه مرادي عمله بررسي فراواني، ريخت شناسي و ترکيب شيميايي ذرات ميکروپلاستيک در آب، رسوب و برخي ماهيان تالاب ميانکاله، جنوب شرق درياي خزر ۱۴۰۰
فاطمه خلقي توليد نانوکلوئيد سيليکاي اصلاح¬شده به روش تبادل يوني و بررسي پارامترهاي موثر در رشد ذرات و رفتار سايش آن¬ها ۱۴۰۰
افسانه زارعي سوراخ کاري کامپوزيت پلي استر حاوي الياف شيشه و بررسي تاثير هندسه ابزار و ماده خنک کننده بر نيروي محوري و فاکتور لايه لايه شدگي ۱۴۰۰
مريم خيل باش ساخت، مشخصه يابي و بهينه سازي زيرلايه پلي سولفون در غشاهاي نانوفيلتراسيون ۱۳۹۹
علي رضا رضايي بررسي نقش مورفولوژي نانو ذرات اکسيد روي بر خواص فيزيکي و مکانيکي کامپوزيت پلي ونيل الکل-کيتوسان-اکسيد روي توليد شده به روش الکتروريسي ۱۳۹۹
زهرا حجه الاسلامي بررسي نقش ذرات اکسيد روي (ZnO)، سيليکا (SiO۲) و اکسيد مس (CuO) بر رفتار فيزيکي و مکانيکي نانو کامپوزيت چوب پلاستيک ۱۳۹۹
محمدمهدي تيموري سنگري ساخت غشاي ليفي پلي‌سولفون حاوي نانو ذرات تيتانيا و سيليکا به روش الکتروريسي و بررسي خواص فيزيکي، مکانيکي و حرارتي آن ۱۳۹۹
مژده رحماني اصلاح سطح غشاي پلي الفيني به وسيله پوشش نانو کامپوزيتي پلي وينيل الکل جهت کاربرد در باتري هاي ليتيوم-يون ۱۳۹۹
مينا پرنيان ساخت و بررسي خواص داربست پلي¬کاپرولاکتون/ژلاتين/کيتوسان توليد شده به روش الکتروريسي دو طرفه ۱۳۹۸
الهام صادقي ساخت و مشخصه يابي داربست نانوکامپوزيتي پلي کاپرولاکتون/ ژلاتين/ هيدروکسي آپاتيت به روش الکتروريسي هم محور ۱۳۹۸
زهرا سجاديان ساخت و مشخصه يابي پانل ساندويچي لانه زنبوري نانو‌کامپوزيتي پلي‌يورتان/نانو‌رس ۱۳۹۸
زهرا غلامي شيري ساخت و مشخصه يابي نانوکامپوزيت اکسيد مس/اکسيد نيکل جهت کاربرد در حسگر زيستي الکتروشيميايي غيرآنزيمي کلسترول ۱۳۹۷
مريم رسولي ساخت غشاي نانوکامپوزيتي پلي سولفون-نانولوله کربني به روش الکتروريسندگي و اصلاح سطح آن به منظور جذب يون هاي فلزي از آب ۱۳۹۷
ليدا نجمي نقش نانو لوله‌هاي کربني روي رفتار فيزيکي و مکانيکي پانل‌هاي ساندويچي لانه زنبوري زمينه اپوکسي ۱۳۹۷
زهير سالمي ساخت و مشخصه يابي کامپوزيت اليافي پلي اکريلو نيتريل - نانو لوله هاي کربني به روش الکتروريسي ۱۳۹۷
زينب نيکنام ساخت و مشخصه‌يابي کامپوزيت پلي‌وينيل‌الکل/ کيتوسان/ نانو لوله کربني توليد شده به روش الکتروريسي جهت استفاده به عنوان داربست پوستي ۱۳۹۶
مجيد مکاري زاده حقيقي شيرازي ساخت کامپوزيت پلي اتيلن/ نانولوله کربني و بررسي اثر تغيير شکل پلاستيک شديد بر خواص آن ۱۳۹۶
سميه غفاريان روح پرور بررسي تاثير نانو ذرات Al۲O۳ بر خواص اتصال ورقهاي ABS متصل شده به روش جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي (FSW) ۱۳۹۶
نرجس ضيائي بررسي خواص مکانيکي و حرارتي نانو کامپوزيت‌هاي پايه اپوکسي تقويت‌شده با نانو ذرات خاک رس استفاده شده در لوله هاي انتقال گاز ۱۳۹۶
فاطمه باقري بررسي تاثير همزمان مونت موريلونيت و نانوتيوب کربني بر رفتار مکانيکي، حرارتي و ساختاري نانو کامپوزيت زمينه پلي وينيل الکل ۱۳۹۶
سارا زحمت کش ساخت و مشخصه يابي کامپوزيت اليافي ZnO/In۲O۳ به روش الکتروريسندگي ۱۳۹۶
سميرا نجفي شاد ساخت و بررسي خواص نانو سنسورهاي کامپوزيتي هيبريدي پايه سيماني تقويت شده با نانو لوله هاي کربني و گرافن ۱۳۹۵
شقايق بکتاشيان بررسي تاثير نانو لوله کربني چند ديواره بر خواص فيزيکي و مکانيکي ماده مرکب چوب ۱۳۹۵
اشکان نحوي بياني سنتز و مشخصه يابي نانوساختارهاي اکسيد روي اصلاح شده توسط قلع به روش هيدروترمال جهت بهبود خواص نوري و فوتوکاتاليزوري ۱۳۹۵
طناز صرافيان ساخت نانوکامپوزيت فيبري کيتوسان/ ژلاتين/ پلي وينيل الکل با روش الکتروريسي جهت مهندسي بافت پوست ۱۳۹۵
مهسا محمدزماني افشار ساخت و بررسي خواص نانو کامپوزيت فلز- پليمر( (Polyethylen/ Nano Cu (P) توسط فرآيند FSP ۱۳۹۵
علي رضا کاوياني بررسي خواص فيزيکي و مکانيکي نانوکامپوزيت هيدروژلي کلاژن/کيتوسان/هيدروکسي آپاتيت جهت توليد داربست غضروف مفصلي ۱۳۹۵
مصطفي عباس زاده ولوجردي بررسي نقش نانو ذرات خاک رس بر رفتار خزشي نانوکامپوزيت زمينه پلي اتيلن ۱۳۹۴
رضا مشي بررسي نقش گرافيت، گرافن و نانولوله کربني بر رفتار ويسکوالاستيک نانوکامپوزيت زمينه سيليکون ۱۳۹۴
مژگان کشاورز ساخت پنل ساندويچي پلي يورتان تقويت شده با نانوذرات TiO۲ و بررسي خواص آن ۱۳۹۴
محمد مختارزادگان بررسي نقش عمليات سطحي روي داربست نانوکامپوزيتي PLGA-HA در رفتار مکانيکي و زيست تخريب پذيري آن ۱۳۹۳
علي کمالي اثر همزمان نانو ذرات SiO۲ و TiO۲ روي رفتار فيزيکي، مکانيکي و حرارتي بيسفونل A قابل کاربرد در مواد دنداني ۱۳۹۳
اميرعلي اشرف ساخت و بررسي خواص زيست داربست هاي کامپوزيتي حاوي پلي وينيل الکل و نانو ذرات هيدروکسي آپاتيت ۱۳۹۳
سحر زيرکي بررسي اثر تقويت کنندگي هم زمان الياف پلي پروپيلن و نانو ذرات سيليکا بر رفتار مکانيکي ماده مرکب زمينه لاستيک سيليکون قابل استفاده در ايمپلنت مفصل انگشت ۱۳۹۳
سجاد رضايي بررسي نقش گرافن بر روي رفتار جذب صوت نانوکامپوزيت زمينه پلي يورتان ۱۳۹۳
الهام کتوئي زاده نقش نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم دوپ شده با نيتروژن روي فعاليت فوتوکاتاليستي و کارايي الياف طبيعي ۱۳۹۳
زهرا باقري بررسي رفتار حرارتي و مکانيکي نانوکامپوزيت پلي پروپيلن/خاک رس تغيير شکل يافته به روش نورد محدود شده ۱۳۹۲
معصومه دريابر ساخت پوشش فوق آبگريز بر روي دريچه مصنوعي قلب ۱۳۹۲
نرگس ابناوي اثر عمليات ترمومکانيکي بر دماهاي دگرگوني و رفتار سوپرالاستيک آلياژ نايتينول ۱۳۹۲
فرزانه ضيائي ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي زيستي داربست هاي نانوکامپوزيتي پلي لاکتيک اسيد- هيدروکسي آپاتيت ۱۳۹۲
کيوان کريمي بررسي نقش نورد فوق سرد بر روي مکانيک شکست و تغيير شکل آلياژ پيرسخت آلومينيوم ۶۰۶۱ ۱۳۹۲
مريم فرجام فر بررسي خواص مکانيکي کامپوزيت زيست سازگار پلي متيل متاکريلات – هيدروکسي آپاتيت ۱۳۹۱
هومن غلام زاده توليد فوم هاي مركب پايه فلزي با استفاده از گلوله هاي توخالي فولاد ضد زنگ و بررسي خواص آن ۱۳۹۱
درسا دهقان بانياني بررسي اثر مواد نانو ذرات غير فلزي سيليكا و نانو لوله هاي كربني چند ديواره بر خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هاي پايه پليمري وينيل استر ۱۳۹۱
فاطمه احمدپور بررسي رفتار نانوسيال حاوي نانولوله كربني اصلاح شده ۱۳۹۱
رامين دهقاني بررسي اثر همزمان نرم‌کننده و ذرات فسفرسانس بر خواص مکانيکي، حرارتي و نوري رزين‌هاي آکريليکي گرمانرم ۰
بهنام غفاري بهينه سازي عوامل موثردر فرايند جوشکاري فشاري گازي(GPW) ميلگردهاي توليد شده توسط شرکتهاي ايراني ۰
شيما شجاعي بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند ساخت افزايشي مبتني بر فرآيند GMAW برخواص فيزيکي و مکانيکي قطعه ساخته شده از جنس فولاد ساده کربني ۰
علي سليميان ريزي اثر همزمان آرد چوب و ترکيب پايه نشاسته بر رفتار فيزيکي، مکانيکي و حرارتي پلي لاکتيک اسيد (PLA) ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (43)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ازاليا ازلگيني توسعه نانو ليپوزوم مغناطيسي به منظور دارورساني هدفمند و گرما درماني سرطان همراه با سنتز، مشخصه يابي و آزمايشات درون تني ۱۴۰۰
احسان کرامت بهبود ريزساختار و استحکام اتصال آلومينا به کوار به کمک بهينه سازي پارامترهاي فرآيند تف جوشي پودر فلزي (SMPP) به روش سطح پاسخ ۱۳۹۹
مسعود محموديان محموداباد پيش بيني پارامترهاي موثر بر فرآيند ريخته گري دوغابي کامپوزيت شفا ف MgO-Y۲O۳ به وسيله شبکه هاي عصبي مصنوعي به منظور بهينه سازي فرآيند ريخته گري و بررسي مکانيزم هاي تف جوشي به روش پلاسماي جرقه اي (SPS) ۱۳۹۸
زهرا عباسي توليد به روش سل ژل و شناسايي مخلوط شيشه بيواکتيو - سراميک دنداني (پودرنانو فلوئوراپتايت) ۱۳۹۵
سعيد کريمي طراحي و ساخت يک شفت انتقال توان کامپوزيتي و بررسي تأثير الياف آسياب شده و خاک رس نانويي بر خواص مکانيکي و تريبولوژيکي رزين اپوکسي مورد استفاده ۱۳۹۴
محسن بابايي الکتروپليمريزاسيون نانوکامپوزيت پليمرهاي رسانا/گرافن تحت ميدان مغناطيسي و کاربرد آن در زمينه بيوحسگرها ۱۳۹۴
مرضيه کياني تعيين مشخصه¬هاي ساختاري و الکتروشيميايي کاتد کامپوزيتي Sm۰. ۲Ce۰. ۸O۱. ۹ (SDC)-(SCFG) SrCo۰. ۸Fe۰. ۱Ga۰. ۱O۳-d فرآوري شده از طريق تراوش نانو ذرات SDC به درون شبکه متخلخل رشته¬هاي SCFG حاصل از فرآيند الکتروريسي ۰
احسان عسکري بجستاني بررسي رفتار خوردگي پوشش پايه نيکلي حاوي ترکيبات مختلف پودرهاي Cr-B-Si روي فولاد ساده کربني توسط روکش‌کاري ليزري ۰
هانيه بازيار ساخت و شناسايي غشاء الياف توخالي تزريق شده با مايع براي غشاهاي تماسي گاز-مايع و اکسيژناتور خون ۰
نگار اشجار مطالعه آلودگي آب، رسوب و ماهيان تالاب فريدونکنار به ذرات ميکروپلاستيک (MPs) و هيدروکربن¬هاي آروماتيک چند¬حلقه¬اي (PAHs)، استان مازندران ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مريم قبادي ساخت کامپوزيت پلي اتيلن - نيتريد بور و بررسي اثر افزودن نيتريد بور بر روي خواص فيزيکي و مکانيکي ۱۴۰۰
سارا امام جماعت ساخت ميکروموتورهاي کاتاليزوري از جنس چارچوب فلز-آلي UiO-۶۶ ۱۴۰۰
محمدرضا خادم احمدي بررسي خواص گوگرد اصلاح شده با برش هاي هيدروکربني مختلف ۱۴۰۰
مريم کوچکي ساخت و بررسي رفتار مکانيکي داربست هيدروکسي آپاتيت تقويت شده با اکسيد کلسيم ۱۴۰۰
مهران واحدي ساخت غشا پلي سولفون- نانوخاک رس به روش الکتروريسي و بررسي خواص آن ۱۳۹۹
کيانوش حاتمي دهنو ساخت و توليد نانو کامپوزيت لاستيک سيليکون براي استفاده در ساخت قفس کامپوزيتي ميان مهره اي گردن ۱۳۹۹
ساناز رضائي سولگاني ساخت و بررسي خواص غشا پلي سولفون-کيتوسان به روش الکتروريسي ۱۳۹۸
فريدالدين روانگرد ساخت و بررسي خواص کامپوزيت الاستومر ترموپلاستيک PE/GTR ۱۳۹۸
ساناز ايمانلو سنتز ليپوزوم مغناطيسي براي گرمادرماني سرطان ۱۳۹۷
زهره زنگي آبادي ساخت نانو کامپوزيت زمينه پلي¬يورتان با فاز تقويت کنندگي سيليکا و بررسي رفتار جذب صوتي آن ۱۳۹۶
رضا فرجي بررسي اثرنانو‌ ذرات‌ و نانوکره‌هاي توخالي سيليکا بر هدايت‌ حرارتي و ديگر خواص رنگ‌هاي اکريليک پايه‌‌آب ۱۳۹۶
شيما جاهدي ساخت و بررسي خواص ميله هاي توپر نانو کامپوزيتي سيليکا تقويت شده با الياف شيشه توسط روش پالتروژن جهت استفاده در هسته کابل هاي انتقال برق ۱۳۹۶
بهاره رحيمي بررسي نفوذپذيري گاز، استحکام کششي و خواص تريبولوژيکي نانوکامپوزيت زمينه پليمري تقويت شده با نانو ذرات خاک رس مورد استفاده در لوله‌هاي انتقال گاز ۱۳۹۶
محمدرضا صفوي ساخت و بررسي خواص حرارتي و مکانيکي نانو کامپوزيت اپوکسي / گرافن- سيليکا ۱۳۹۶
سيده مريم موسوي بررسي خواص نانوکامپوزيت Al ۱۰۵۰/ Nano SiO۲(p) توليد شده توسط فرآيند اصطکاکي اغتشاشي با ابزار قرقره اي ۱۳۹۵
عصمت بهتري پور بررسي اثر پارامترهاي فرايندي در اکستروژن معکوس داغ آلياژ Al۶۰۶۱ ۱۳۹۵
مهران کمالي انداني بررسي رفتار تغيير فرم ساختار ساندويچي فولاد زنگ نزن/ پلي يورتان/ فولاد زنگ نزن ۱۳۹۴
مريم باراني بررسي اثر سونيکشين بر خواص پوشش کامپوزيتي اپوکسي-نانورس ۱۳۹۴
سارا کسرايي ساخت فوم هاي آلومينيومي با استفاده ي همزمان از دو عامل فضا ساز مختلف ۱۳۹۴
احسان فرهنگ خاقان پور ساخت و بررسي خواص نانو کامپوزيت سطحي Al/SiO۲ توسط فرآيند اصطکاکي اغتشاشي ۱۳۹۳
نرگس کهولي بررسي و مقايسه خواص محافظتي کامپوزيتهاي پليمري شامل درصدهاي مختلف آلياژ مغناطيسي Fe۵۰-Co۵۰ در برابر امواج الکترومغناطيس ۱۳۹۳
علي جولاگاه ارزيابي استحكام مكانيكي و انحلال پذيري داربست استخواني توليد شده از هيدروكسي آپاتيت ۱۳۹۳
سيدعلي دزفوليان طراحي کاليبر نبشي به روش بال پروانه اي ۱۳۹۲
جعفر اورنگي تاثير اضافه کردن نانو تري كلسيم آلومينات با درصدهاي وزني متفاوت به سيمان کلسيم سيليکاتي MTAو بررسي ترميم استخواني ۱۳۹۲
محمد مهدي شيعه زاده بررسي ساخت کاتدهاي اکسيدي با استفاده از فناوري نانو و رفع عيب از کاتدهاي اکسيدي موجود ۱۳۹۲
فريبرز قنبري مرداسي توليد کامپوزيت مس – کاربيد سيليسيوم به روش اتصال نورد تجمعي و بررسي خواص مکانيکي آن ۱۳۹۱
آيدا خسرواني حقيقي اثر اندازه دانه هاي SiC برروي پوششهاي مقاوم به حرارت بر پايه كربور سيليسيم با بايندر آلكالي آلوميناسيليكاتي ۱۳۹۱
زينب رضايي ساخت و بررسي خواص آنتي باكتريال نانو كامپوزيت چوب-پلاستيك به همراه نانو ذرات دي اكسيد تيتانيم ۱۳۹۱
حامد صالحيان بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت وينيل استر ۱۳۹۰
سورنا عبدي ساخت و مشخصه يابي داربست پيزوالکتريک PVDF-KNN به روش الکتروريسي ۰
نگين کيخا ساخت و مشخصه يابي داربست سه بعدي پلي وينيليدن فلورايد/ پلي کاپرولاکتون/ چارچوب فلز-آلي MOF-۵ ۰
محمدکاظم فرارويي ساخت چسب هاي رساناي الکتريکي اپوکسي/نقره و بررسي خواص الکتريکي، حرارتي و مکانيکي آنها ۰
ندا عسکرزاده ساخت و مشخصه يابي داربست پيزوالکتريک PVDF-BT/PVA-HA توليدشده به روش الکتروريسي هم‌زمان ۰