۱۳۹۹/۱۱/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : عبدالرسول
نام خانوادگي : رنجبران
سال تولد : 1331
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1358
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : عمران
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : aranjbaran@yahoo.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي
رشته مهندسي راه و ساختمان
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1350 تا 1355 ندارد
دکتري تخصصي
رشته مهندسي راه و ساختمان (سازه هاي بتن مسلح)
دانشگاه يوميست (انگلستان)
سال 1988 تا 1992 برنامه کامپيوتري براي تحليل تنش سازه هاي بتن مسلح
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي راه و ساختمان سازه
دانشگاه شيزاز (ايران)
سال 1355 تا 1358 محاسبه مشخصات ديناميکي سازه هاي مصالح بنايي با استفاده از ارتعاشات محيطي و روش عناصر محدود

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (69)
۱- رنجبران ع، رنجبران م، رنجبران ف (1398) يک خدا يک جهان يک فلسفه، فلسفه تغيير حالت )فتح( One god one universe one philosophy the state based philosophy Journal of Science and Engineering Elitesمجله نخبگان علوم و مهندسي 43:60-84
۲- رنجبران ع، رنجبران م، رنجبران ف (1398) منحني فارسي، الفباي جديد براي تصميم گيري در بررسي پديده هاي طبيعي Persian Curves New Alphabets for decision making in natural phenomena Journal of Science and Engineering Elitesمجله نخبگان علوم و مهندسي 42:34-51
۳- رنجبران ع، رنجبران م، مسعودي م (1398) ساخت و تنظيم منحني طراحي براي ستون فولادي بر اساس فلسفه تغيير حالت Journal of Science and Engineering Elitesمجله نخبگان علوم و مهندسي 41:65-72
۴- رنجبران ع، رنجبران م (1398) ساخت و تنظيم منحني طراحي براي تير فولادي بر اساس فلسفه تغيير حالت Journal of Science and Engineering Elitesمجله نخبگان علوم و مهندسي 41:65-72
۵- رنجبران ع، رنجبران م، رنجبران ف (1398) روش عام تحليل بيماري هاي واگير دار Journal of Science and Engineering Elitesمجله نخبگان علوم و مهندسي 41:124-132
۶- رنجبران ع، بهاروند ع، رنجبران م، رنجبران ف (1398) منحني احتمال عام فارسي Journal of Science and Engineering Elitesمجله نخبگان علوم و مهندسي 41:100-110
۷- رنجبران ع، رنجبران م، رنجبران ف (1398) آيين نامه عام براي طراحي عضوهاي فولادي Journal of Science and Engineering Elitesمجله نخبگان علوم و مهندسي 41:80-88
۸- رنجبران ع، رنجبران م، رنجبران ف، نگهدارحقيقت ن، مسعودي م (1398) منحني فارسي دگر سنگ آسياي علم Journal of Science and Engineering Elitesمجله نخبگان علوم و مهندسي 41:31-38
۹- رنجبران ع، رنجبران م، رنجبران ف (1397) نگرشي نو در پايداري ديناميکي سازه Journal of Science and Engineering Elitesمجله نخبگان علوم و مهندسي 36:114-121
۱۰- رنجبران ع، رنجبران م، رنجبران ف (1397) پايداري بر اساس فلسفه تغيير حالت Journal of Science and Engineering Elitesمجله نخبگان علوم و مهندسي 36:106-113
۱۱- رنجبران ع، رنجبران م، رنجبران ف (1397) مکانيک شکست بر اساس فلسفه تغيير حالت Journal of Science and Engineering Elitesمجله نخبگان علوم و مهندسي 36:79-87
12- Ranjbaran A, Ranjbaran M, رنجبران (2021) Building Design Rule for Glass Structures by Persian Curve International Journal of Structural Glass and Advanced Materials Research 5:1-13
13- Ranjbaran A, Ranjbaran M, رنجبران (2020) Building probability functions by Persian curve International Journal of Structural Glass and Advanced Materials Research 4:225-232
14- Ranjbaran A, Ranjbaran M, Ranjbaran F (2020) A reliable method of analysis for geotechnical data International Journal of Structural Glass and Advanced Materials Research 4:276-293
15- Ranjbaran A, Ranjbaran M, رنجبران (2020) A reliable fracture mechanics International Journal of Reliability, Risk & Safety Theory and Application 3:1-15
16- Ranjbaran A, Ranjbaran M, Baharvand A (2020) A STEP TOWARD DEVELOPMENT OF GENERIC FRAGILITY CURVES NED University Journal of Research 0:45-52
17- Ranjbaran A, Baharvand A (2020) Seismic Fragility Functions Grounded on State-Based Philosophy: Application to Low to Midrise Steel Frame Buildings KSCE Journal of Civil Engineering 0:0-0
18- Baharvand A, Ranjbaran A (2020) A New Method for Developing Seismic Collapse Fragility Curves Grounded on State-Based Philosophy International Journal of Steel Structures 0:0-0
19- Karimi F, Ranjbaran A, Amirian P (2019) Effect of R, µ and T on the Fragility Curves for Two Spans Reinforced Concrete Highway Bridges Journal of Applied Engineering Sciences 9:145-154
20- Amirian P, Ranjbaran A (2019) Studying the Effect of Fundamental Structural Period on the Seismic Fragility Curves of Two-Span Integral Concrete Box Girder Bridges Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering 0:0-0
21- Ranjbaran A, حسيني (2018) PROGRESSIVE COLLAPSE OF TALL STEEL BUILDINGS DESIGNED WITH OUTRIGGER BRACE SYSTEM NED University Journal of Research 151:1-14
22- Ranjbaran A, Ranjbaran M (2018) STATE BASED METHOD FOR ULTIMATE STRENGTH ANALYSIS OF STIFFENED PANELS NED University Journal of Research 151:39-49
23- Ranjbaran A, Ranjbaran M, Hashemi M, Farjah A (2017) Crack local dignity principle for damaged structures NED University Journal of Research 14:1-12
24- Ranjbaran A, Tavazo H (2017) Fragility Analysis of 3D Reinforced Concrete Frames Based on Endurance Time Method with Derived Standard Deviation Journal of Earthquake and Tsunami 11:1750011-0
25- Ranjbaran A, Ranjbaran M (2017) State based buckling analysis of beam-like structures Archive of Applied Mechanics 87:1555-1565
26- Ranjbaran A, Ranjbaran M (2017) State Based Damage Mechanics NED University Journal of Research 14:13-26
27- Ranjbaran A, Ranjbaran M (2017) Innovative theory for the compliance computations in rotors Scientia Iranica 24:1779-1788
28- Ranjbaran A, Ranjbaran M (2017) PROPOSED METHOD OF STATE BASED PUSHOVER ANALYSIS NED University Journal of Research 14:77-84
29- Ranjbaran A, Ranjbaran M, Ayatollahi S, TAGHIKHANI V, Shad S (2016) NATURAL FINITE ELEMENT METHOD: A NEW PROPOSAL FOR STIFFNESS CALCULATION USING NATURAL DERIVATIVES NED University Journal of Research 13:61-68
30- Ranjbaran A, DehghanManshady A, Dehghan manshadi H (2016) Analysis of localization in the buckling of a two span column with elastic en connections European Journal of Environmental and Civil Engineering 20:1-25
31- Ranjbaran A, Tavazo H (2016) A sensitivity analysis for enhancing IDA efficiency in fragility analysis of 3D reinforced concrete frames International Journal of Optimization in Civil Engineering 6:611-627
32- Ranjbaran A (2016) New generalized weight function for stress intensity factor Ned University Journal of Research 13:33-42
33- Ranjbaran A, Ranjbaran M (2016) State Functions The Milestone of Fracture Archive of Applied Mechanics 86:1-14
34- Ranjbaran A (2015) Dynamic Stability Analysis of Functionally Graded Material Beams NED University Journal of Research 12:95-106
35- Mohammad Mirzai N, Ranjbaran A, Saffari H (2015) Nonliear dynamic analysis of space trusses using conjugate residual and incomplete orthogonoalization algorithms Iranian Journal of Structural Engineering 1:95-103
36- Ranjbaran A, Panahi M (2015) INVESTIGATION THE EFFECT OF PARAMETER ''DIRECTION OF WALLS CURVATURE" IN THE RESISTANCE OF CONCRETE WALL SHELTERS AGAINST BLAST LOADING LUDUS VITALIS 11:127-133
37- Ranjbaran A (2015) NEW INTERPOLATION METHOD FOR FREE VIBRATION AND STABILITY ANALYSIS OF CRACKED BEAMS NED University Journal of Research 12:81-94
38- Ranjbaran A (2015) Buckling analysis of stiffened frames Ned University Journal of Research 12:29-43
39- Ranjbaran A, Ehsaei M (2014) Seismic Evaluation of Reinforced Concrete Structures by the Endurance Time Method GERMAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING RESEARCH (GJCER) :28-35
40- Ranjbaran A, Ehsaei M (2014) Comparison of Endurance Time Method and Increasing Dynamic Method for Reinforced Concrete Structures GERMAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING RESEARCH (GJCER) 1:17-27
41- Ranjbaran A (2014) Benchmark equations for determination of main parameters of fracture mechanics NED University Journal of Research 11:29-38
42- Ranjbaran A (2014) Free vibration analysis of stiffened frames ASCE Journal of Engineering Mechanics 140:040140711-040140719
43- Ranjbaran A (2014) Square of the Dirac's Delta distribution a New Definition for Engineering Mechanics Ned University journal of research 11:21-27
44- Ranjbaran A, Ranjbaran M (2014) New Finite Element for Buckling Analysis of Cracked Structures ASCE Journal of Engineering Mechanics 140:40140141-401401410
45- Ranjbaran A (2013) AN EVALUATION OF 100+30 METHOD TO CALCULATE SEISMIC RESPONSE OF STEEL STRUCTURE BUILDINGS Ned University journal of research 10:1-12
46- Ranjbaran A, Roosta H (2013) The finite element analysis of cracked beams innovative weak form equations Ned University journal of research 10:39-46
47- Ranjbaran A, Roosta H (2013) Interaction diagram for dynamic stability by the Laplace transform Ned University journal of research 10:31-38
48- Ranjbaran A (2013) GOLDEN EQUATIONS FOR DYNAMIC CHARACTERISTICS OF BEAM-SPRING SYSTEMS Journal of Seismology and Earthquake Engineering 14:219-225
49- Ranjbaran A, Roosta H (2013) A necessary modification for the finite element analysis of cracked members: detection, construction, and justification Archive of Applied Mechanics 83:1087-1096
50- Ranjbaran A, Roosta H (2013) Dynamic stability of cracked columns; the stiffness reduction method Scientia Iranica 20:57-64
51- Ranjbaran A (2012) Investigation on a mitigation scheme to resist the progressive collape of reinforced concrete buildings Frontiers of structural and civil engineering 64:421-430
52- Ranjbaran A (2011) A new finite element analysis of free axial vibration of cracked bars Print Version Int. J. Numer. Biomed. Engng. 27:1611-1621
53- Ranjbaran A (2011) Artificial earthquake record generation for Assaluye Chemical Complex NED University Journal of Research 8:13-24
54- Ranjbaran A (2011) Free vibration and damage detection of cracked bars NED University Journal of Research 8:1-12
55- Ranjbaran A (2010) Analysis of cracked members the governing equations and exact solutions Iranian journal of engineering, Trans. B 34:407-417
56- Ranjbaran A (2010) A new finite element analysis of free axial vibration of cracked bars International journal for numerical methods in biomedical engineering 27:0-0
57- Ranjbaran A (2009) A step toward happy ending to free vibration analysis of cracked members Ned University journal of research 6:113-122
58- Ranjbaran A (2008) A nw approach for buckling and vibration analysis of cracked column. International Journal of Engineering Transaction A 21:225-230
59- Ranjbaran A (2008) ASOM applied to column stability Communication in numerical methods in engineering 24:807-814
60- Ranjbaran A (2006) ASOM applied to dynamic analysis Communication in numerical methods in engineering 22:967-974
61- Ranjbaran A (1996) Mathematical formulation of embedded reinforcements in 3D brick elements Communication in numerical methods in engineering 12:897-903
62- Ranjbaran A (1995) A computer model for the analysis of masonry columns Computers and Structures 553:543-551
63- Ranjbaran A (1995) Advanced implementation of the boundary element method in elastostatics Computers and Structures 553:553-563
64- Ranjbaran A (1994) DENA: A finite element program for the non-linear stress analysis of two-dimensional, metallic and reinforced concrete, structures Computers and Structures 512:191-211
65- Ranjbaran A (1994) Cyclic symmetry in boundary elements Communication in Nummerical Methods in Engineering 103:217-225
66- Ranjbaran A (1993) An efficient algorithm for computation of stresses due to strain measurements Computers and Structures 466:989-994
67- Ranjbaran A (1991) Embedding of reinforcements in reinforced concrete elements implemented in DENA Computers and Structures 404:925-930
68- Ranjbaran A (1991) A computer program for perspective projection of three-dimensional finite element models Computers and Structures 426:857-867
69- Ranjbaran A (1991) A standard routine for rotation of a point about an axis in 3-D space Computers and Structures 404:915-924

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-رنجبران ع، رنجبران م، رنجبران ف "بررسي پايداري شيب هاي خاکي با منحني فارسي " مجله نخبگان غلوم و مهندسي (1398)
۲-رنجبران ع، رنجبران م، رنجبران ف "پايداري بر اساس فلسفه تغيير حالت " 11th International Congress on Civil Engineering 11th ICCE (1397)
۳-رنجبران ع، بهاروند ع، رنجبران م "تابع احتمال بر اساس فلسفه تغيير حالت " Stochastic Process Workshop 20 (1397)
۴-رنجبران ع، رنجبران م "آشنائي با فلسفه تغيير حالت (فتح) " کنگره ملي معماري و عمران شهري (1396)
۵-رنجبران ع، دارابي ع، بهناميان فر ف "تحليل رشد ترک ناشي از خستگي با استفده از تابع وضعيت " نهمين کنگره ملي مهندسي عمران (1395)
۶-رنجبران ع، منصوري ع، شهرياري ل "ترزيابي روش پيشنهادي آيين نامه 2800 براي در نظر گرفتن جهت اثر زلزله بر ساختمان هاي فولادي " نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)
۷-رنجبران ع، جلالي نيا م "تحليل ديناميکي تير ترک خورده با استفاده از سيستم استنتاج عصبي-فازي تطبيقي و ماتريس جرم اصلاح شده " نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)
۸-رنجبران ع "بررسي رفتار ترزه اي قاب هاي بتني مقاوم شده با ديوار برشي فولادي " پنجمين کنگره ملي مهندسي عمران (1389)
۹-رنجبران ع، وثوقي ع، نجفقليپور حقيقي م "ارائه روش نوين به منظور محاسبه فرکانس هاي تير ترک خورده براساس تئوري کلاسيک بااستفاده از روش اجزاء محدود " هشتمين کنـگره بين المـللي مهنـدسي عمـران (1388)
10-Ranjbaran A, Ranjbaran M "Energy based fracture mechanics " 10th International Congress on Civil Engineering (ICCE10) (2015)
11-Ranjbaran A, Karimi F, تواضع , Amirian P "Buckling analysis of stiffened frames " 10th International Congress on Civil Engineering (ICCE10) (2015)
12-Ranjbaran A, Ranjbaran M, HASHEMI M "Innovative theory for compliance computation in cracked shafts " 10th International Congress on Civil Engineering (ICCE10) (2015)
13-Ranjbaran A "EXPERIMENTAL DURABILITY EVAULATION OF LIGHTWEIGHT CONCRETE " The 1st International Conference on Concrete Technology (2009)
14-Ranjbaran A "Innovative Exact Solution of Free Axial Vibration of Multi-Cracked Bars " 8th International Congress on Civil Engineering (2009)
15-Ranjbaran A "Analysis of Cracked Members The Governing Equations and Exact Solutions " 8th International Congress on Civil Engineering (2009)
16-Ranjbaran A "A Novel Approach for Computation of Dynamic Characteristics " 8th International Congress on Civil Engineering (2009)
17-Ranjbaran A "Buckling analysis and damage detection of cracked columns " the 4th National Conference on Civil Engineering (2008)
18-Ranjbaran A "ASOM compared with the classical methods " 7th International conference on civil engineering (2006)
19-Ranjbaran A, Roosta H "Advanced Investigation on the Analysis of Cracked Members " نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)
20-Ranjbaran A "The behaviour of concrete frames " 6th national congress on civil engineering (1390)
21-Ranjbaran A "The behaviour of concrete frames retrofitted by steel plate shear walls in earthquake " 6th international conference on seismology and earthquake engineering (1390)
22-Ranjbaran A "Golden equations for dynamic characteris tics of beam spring systems " 6th international conference on seismology and earthquake engineering. (1390)

چاپ كتاب
۱-رنجبران ع، رنجبران م، رنجبران ف "فلسفه تغيير حالت و نگاره فارسي : مقصد نهايي علم بشري " چاپ اول (2020) NOOR Publishing Latvia
2-Ranjbaran A "NEW IDEAS AND REFERENCES FOR RESEARCH " چاپ اول (1990) UMIST لندن
3-Ranjbaran A "NEW IDEAS FOR RESEARCH AND REFERENCE DOCS " چاپ اول (1990) UMIST لندن
4-Ranjbaran A "A computer program for the stress analysis of reinforced concrete structures (PhD Thesis) " چاپ اول (1992) UMIST UMIST (University of Manchester Institute of Science and Technology)
5-Ranjbaran A "The Dynamic Stability Analysis " چاپ اول (2012) LAP Lambert Academic Publishing كشور آلمان
6-Ranjbaran A "Analysis of Cracked Members " چاپ اول (2012) LAP Lambert Academic Publishing كشور آلمان
7-Ranjbaran A "The Finite Element Method for Researchers " چاپ اول (2013) LAP Lampers Academic Publishing Germany
8-Ranjbaran A, Ranjbaran M, رنجبران "Change of state philosophy & Persian curves. " چاپ اول (2020) Lap Lambert Academic Publishing Latvia

طرح هاي کاربردي (1)
عنوان
بررسي دفترچه محاسبه پل دومنظوره عابر پياده دراک

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
ديناميك
مقاومت مصالح ۱
تحليل سازه ۱
تحليل سازه ۲
سازه هاي بتن آرمه ۱
سازه هاي بتن آرمه ۲
پروژه سازه هاي بتن آرمه
سازه هاي فولادي ۱
سازه هاي فولادي ۲
پروژه سازه هاي فولادي
روش هاي اجرايي ساختمان
مقاومت مصالح ۲
كاراموزي ۱
ديناميك سازه ها
تحليل ماتريسي سازه ها
مهندسي زلزله
روش عناصر محدود مقدماتي
پروژه مهندسي عمران ۲
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
تحليل وطرح پلاستيكي سازه ها
مکانيک شکست
تحليل ماتريسي سازه ها
پايداري سازه ها۱
ديناميك سازه ها
روش عناصر محدود ۱
طرح تحقيق پايان نامه ارشد
سمينار
پايان نامه
پايان نامه
دکتري تخصصي (Ph.D)
تحليل غيرخطي سازه ها
آناليز پلاستيك
مکانيک شکست
امادگي امتحان جامع
امتحان جامع
پايان نامه
پايان نامه
پايان نامه
پايان نامه
سمينار پيشرفت رساله ۱
سمينار پيشرفت رساله ۲
كـارشناسي
تحليل سازه ۲
سازه هاي بتون ارمه ۱
بتن ۲
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
تحليل وطرح پلاستيكي سازه ها
تيوري پوسته ها و ورق ها
تيوري الاستيسيته
پايداري سازه ها
ديناميك سازه ها
مهندسي زلزله
روش عناصرمحدود
مکانيک شکست
رياضيات عالي مهندسي
سازه هاي بتن آرمه ۱
تحليل غيرخطي سازه ها

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (66)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
عارف بهاروند روش نوين تحليل شکنندگي ساختمان‌هاي فولادي ۱۳۹۹
پيام اميريان مطالعه اثر پريود غالب سازه بر روي منحني شکنندگي پل هاي بتني دو دهانه جعبه اي ۱۳۹۸
حسنعلي تواضع استفاده از روش زمان‏دوام در توليد منحني شکنندگي و تحليل هزينه‏ي دوره عمر ۱۳۹۵
حسن درخشان تجزيه زماني بارندگي روزانه با بهره گيري از اطلاعات بارندگي در زمان و مکان ۰
فرهاد کريمي بررسي اثر ظرايب نرمي و کاهش مقاومت بر روي منحني شکنندگي لرزه اي پلهاي بتني دو دهانه جعبه اي ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
امين منبري بررسي قابليت اعتماد تيرها و ستون هاي سازه بتني به روش معمول و مقايسه با فلسفه تغيير حالت ۱۳۹۸
مهرداد عربلو آناليز شکنندگي قابهاي فولادي دوبعدي با سيستم هسته مهاربندي و مهار بازويي با استفاده از منحني شکنندگي حاصل از فلسفه تغيير حالت ۱۳۹۸
محمدجواد مسعودي ظرفيت نهايي ستون هاي فولادي گرم نورد از روش فلسفه تغيير حالت (فتح) ۱۳۹۷
نيکناز نگهدارحقيقت مقايسه ظرفيت نهايي تير هاي فولادي در درجه حرارت بالا به روش معمول و با استفاده از فلسفه تغيير حالت ۱۳۹۷
يوسف ملک زاده بررسي پايداري ديناميکي ورق هاي مورب ساخته شده از مواد مرکب تقويت شده با نانولوله هاي کربني به صورت هدفمند مدرج ۱۳۹۷
محمد رضا صدرايي تعيين شناسه آسيب پذيري و توسعه منحني هاي شکنندگي براي ساختمان هاي فولادي بر اساس فلسفه تغيير حالت و تحليل استلتيکي غير خطي افزاينده ۱۳۹۵
اردوان ميرميران تعيين شناسه آسيب پذيري ساختمان هاي بتن مسلح و توسعه منحني هاي شکنندگي بر اساس فلسفه تغيير حالت و تحليل استاتيک غير خطي افزاينده ۱۳۹۵
فريد بهناميان فر بررسي مدل سازي تير با ترک بازوبسته شونده با استفاده از مواد درجه بندي شده کنشمند ۱۳۹۴
عليرضا فرجاه بررسي اثر جهت ترک برضريب شدت تنش عناصر سازه‏اي (مقايسه روش‏هاي مرسوم و روش جديد) ۱۳۹۴
حسين حسني تخمين مقاومت فشاري بتن خود تراکم به کمک سرعت امواج اولتراسونيک و با استفاده از پارامتر هاي طرح اختلاط به روش هوش مصنوعي ۱۳۹۴
سيد علي حسيني بررسي خرابي پيش رونده در سازه هاي بلند فولادي با سيستم مهار بازويي براساس دستورالعمل GSA ۱۳۹۴
مسعود سعيدي نژاد بررسي اثر سخت کننده ها بر کمانش ستون هاي فولادي و محاسبه ضريب نرمي معادل سخت کننده ۱۳۹۳
محمد باباميرساطحي بررسي رفتار ديوار برشي فولادي با بازشوي مستطيل شکل و تاثير موقعيت و ابعاد بازشو در مقاومت نهايي، سختي و شکل پذيري ديوار برشي فولادي ۱۳۹۳
مهدي پناهي بررسي مقاومت ديوار هاي بتن مسلح در برابر بار انفجار ۱۳۹۳
محمّد حسن ليمويي بهبود روش زمان دوام با تغيير ويژگي هاي شتابنگاشت زلزله ۱۳۹۳
مهدي حق بجانب بکارگيري و ارزيابي روش زمان دوام در تحليل قابهاي خمشي فولادي ويژه ۱۳۹۳
هومن خضري بررسي ديوار برشي فولادي در قاب فولادي به روش زمان دوام ۱۳۹۲
مريم احصايي ارزيابي لرزه اي خرابي سازه هاي بتني با روش زمان دوام ۱۳۹۲
محسن بحريني پور سيرجاني ارزيابي قاب بي کمانه (BRBF) به روش زمان- دوام ۱۳۹۲
احسان حيدري نژاد ارزيابي لرزه اي قابهاي فولادي با ديوار برشي فولادي به روش زمان دوام ۱۳۹۲
فرحد فخرآور بررسي اثر ترک برروي فرکانس و ميرايي تيرهاي ترک دار با استفاده از حسابان کسري ۱۳۹۱
محسن رضائيان تحليل عددي تيرهاي عميق با بتن سبك تحت اثر بارگذاري استاتيكي از بالا ۱۳۹۱
هادي شمشيري بککي مقاوم سازي ديوار بنايي با استفاده از تسمه هاي فولادي تحت بارگذاري درون صفحه اي ۱۳۹۱
حسين سياري بررسي مقاومت ديوارهاي محافظ بتن مسلح در برابر بار انفجار ۱۳۹۱
محمد مهدي نريماني طراحي بهينه ي قاب هاي فولادي با استفاده از روش هاي فرا ابتکاري بر پايه الگوريتم جستجوي هارموني ۱۳۹۱
آيدين ضيائي هزار جريبي كاربرد الگوريتم مورچه ها در بهينه يابي قاب ها ۱۳۹۱
ناديا محمد ميرزايي بهبود روند همگراييِ تحليل ديناميکي غيرخطي سازه ها(مطالعه موردي خرپاها) ۱۳۹۱
کثير زارعي بررسي پارامتري اتصال خمشي چند رديفه (MRE ۱/۲) ورق انتهايي بلند ۱۳۹۱
محمدکاظم يزدانيان بررسي پارامترهاي تحليل استاتيکي غيرخطي قاب هاي بتن مسلّح، از طريق مقايسه با نتايج تحليل عناصرمحدود ۱۳۹۱
وحيد دريجاني شناسايي عمق و مكان ترك در يك ميله ي ترك دار تحت ارتعاس آزاد محوري با استفاده از روشهاي جديد بهينه يابي ۱۳۹۱
رضا قطبي زاده بررسي رفتار تعاملي قابهاي فولادي داراي مهاربند، پر شده با ميانقابهاي مصالح بنايي مهندسي ۱۳۹۰
پريسا ستايشگر : بررسي رفتار سازه اي ديوار هاي ساندويچي سبک متشکل از رويه هاي فلزي پوشيده شده با جان فلزي داخلي جعبه تخم مرغي پر شده از بتن براي استفاده به عنوان ديوار هاي باربر/ برشي ۱۳۹۰
مهدي برزگر بهبود روش شناسايي ترک در ميله بر مبناي اندازه گيري فرکانسهاي ارتعاش آزاد محوري ۱۳۹۰
فريد فقهي بررسي رفتار سيستم مهار بندي کمانش ناپذير با در نظر گرفتن تغييرات مغزه فولادي و هندسه قاب ۱۳۹۰
اميرمهدي معلم بررسي رفتار لرزه اي ديوار آجري مقاوم سازي شده با ورقه هاي FRP به صورت دو طرفه با در نظر گرفتن دو پيکربندي نواري و ايکس ۱۳۹۰
محسن جلالي نيا تحليل ديناميکي سازه هاي ترک خورده با استفاده از سيستم استنتاج عصبي فازي تطبيقي و ماتريس جرم اصلاح شده ۱۳۹۰
غلامحسين افتخار بررسي رفتار ديوار برشي فولادي با نگرش بر تاثير بازشو بر آن ۱۳۹۰
مهدي سپاسدار مدلسازي عددي پاسخ خط لوله مدفون به حرکت گسل مورب ۱۳۸۹
حامد انزان پور مدل سازي خرابي هاي ساختمان هاي چند طبقه برشي به وسيله مشابه سازي با تير برشي و بررسي مشخصات ديناميکي آنها ۱۳۸۹
محمدمحسن ترنج زرد بررسي رفتار ايوان‌هاي مصالح بنائي تحت اثر بارهاي لرزه‌اي ۱۳۸۹
ابراهيم تمدن بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي جداسازي شده در تاسيسات پتروشيمي و پالايشگاهي ۱۳۸۹
سيدعليرضا حکمت ارا بررسي رفتاري مخازن بتني پروپان مايع و ضوابط طراحي آنها ۱۳۸۸
محمدتقي مروج مطالعه رفتار تيرهاي ترک خورده تحت اثر بارگذاري ديناميکي (اثر انفجار) ۱۳۸۸
رسول ازاديان مظفري تحليل پايداري ستون هاي ترک دار با استفاده از روش عناصر محدود ۱۳۸۸
اميررضا شکرزاده ارزيابي لرزه اي سازه هاي بتني داراي ديوار برشي فولادي ۱۳۸۸
محسن خان محمدي مقدم تحليل فازي مساله مقدار ويژه عضوهاي ترک خورده ۱۳۸۷
سامان خسروي بررسي ارتعاش قائم سازه ها با استفاده از روشهاي بهينه يابي ۱۳۸۷
محمدعلي دهقاني محمودابادي بررسي مود كمانشي تير- ستون ضعيف شده با شرايط تكيه گاهي مختلف ۱۳۸۷
حسن احمديان بررسي پايداري و ارتعاش ستون و تيرهاي ترک دار به روش بهينه يابي ۱۳۸۷
رضا رجب پور بهينه يابي قاب هاي خمشي سه بعدي با قيد کمانش براي بهبود مقاومت و پايداري سازه ۱۳۸۶
علي رضا غفاريان مالميري تحليل استاتيکي خطي و غير خطي قابهاي دو بعدي خمشي فولادي با اتصالات فازي ۱۳۸۵
شمس الدين هاشمي بررسي پايداري سازه ها با استفاده از روشهاي بهينه يابي ۱۳۸۵
علي محمد روستا تحليل سازه هاي تنش مسطح، کرنش مسطح و متقارن محوري از طريق کمينه کردن انرژي پتانسيل کل ۱۳۸۴
وحيد شامبياتي بررسي آسيب پذيري لرزه اي سازه هاي فولادي با استفاده از آناليز استاتيکي و ديناميکي غير خطي ۱۳۸۴
سعيد روشن بين بررسي رفتار ديناميكي و مقاومت لرزه اي پل غدير استان اصفهان ۱۳۸۲
اميرحسين بزمجو بررسي رفتار ديوار برشي فولادي و تعامل آن با قاب خمشي ۱۳۸۲
سليمان رئيسي بررسي پارامتري ضرايب اطمينان با در نظر گرفتن احتمال خرابي براي ستون بتن مسلح تحت اثر انفجارهاي احتمالاتي ۰
حميدرضا مقدسي محاسبه مقاومت نهايي تير-ستون با مقطع فولادي سرد نورد با استفاده از روش معمول و مقايسه با منحني فارسي ۰
سميه سربي محاسبه ظرفيت نهايي تيرورق هاي فولادي. مقايسه بين روش معمول و فلسفه تغيير حالت (فتح) ۰
مرتضي فتاحي بررسي ظرفيت نهايي ستون هاي ستون هاي بتن آرمه به روش هاي معمول و فلسفه ي تغيير حالت ۰
سمانه کشاورزي تهيه و مقايسه نمودارهاي شکنندگي براي قاب هاي فولادي ۲ بعدي داراي مهاربندهاي ضربدري و IDA با استفاده از فلسفه تغيير حالت(فتح) ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (76)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
علي رحيمي بررسي عوارض جانبي بهسازي لرزه اي قابهاي بتن مسلح به وسيله بادبندهاي فولادي همگرا ۱۳۹۸
صالحه گريست تعيين خرابي سازه هاي فولادي بااستفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري ۱۳۹۶
محمد رضا جوانمردي شبيه سازي عددي اتصالات بتن آرمه تقويت شده با ورق‏هاي FRP به روش اجزا محدود توسعه يافته (X-FEM) ۱۳۹۶
رامين آزرم ارزيابي لرزه اي قابهاي بتن آرمه خمشي با شکل پذيري متوسط تقويت شده در اتصال با ورق هاي FRP ۱۳۹۵
اشکان ترابي زاده سيرچي بهبود رفتار لرزه اي قاب هاي بتن مسلح معمولي به روش تقويت اتصالات با ورق هاي FRP ۱۳۹۵
علي مهدوي مدل سازي عددي فلوم موج با استفاده از روش هيدروديناميک ذرات هموار ۱۳۹۳
پرژنگ منجمي بررسي مدل هاي شبکه اي به عنوان روش عددي براي حل معادلات آبهاي زيرزميني ۱۳۹۲
محمدرضا نيک منش مدلسازي عددي نيمرخ غلظت رسوبات چسبنده ناشي از اثر موج و جريان در محيطهاي دريايي ۱۳۹۱
محمدامير نجفقلي پور حقيقي اندرکنش نيروهاي برشي درون صفحه و خمشي خارج از صفحه در ديوارهاي آجري غيرمسلح ۱۳۹۱
حسين غفارزاده ارائه مباني طراحي براي قابهاي بتن مسلح با سيستم مهاربند فولادي داخلي ۱۳۸۵
محمد علي هاديان فرد بهينه يابي قابهاي فولادي بر پايه تئوري قابليت اعتماد ۱۳۸۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
امير نادرپور بهينه‌يابي قاب‌هاي فولادي با استفاده از الگوريتم ‌ژنتيک بهبود يافته با الگوريتم رقابت استعماري ۱۳۹۸
محمد سياري بررسي رفتار پانل بتني سبک پيشنهادي براي استفاده در ساختمان هاي کوتاه پيش ساخته ۱۳۹۷
ارام نوروزپورشيرازي بررسي عددي تاثير ميزان جابجايي مفصل پلاستيک بر سطح عملکرد قابهاي بتن آرمه تقويت شده در اتصالات با ورقهاي FRP ۱۳۹۷
محمدحسين کاظمي بررسي عددي تاثير ابعاد تير و ستون اتصالات قاب هاي بتن آرمه تقويت شده با ورقهاي FRP در جابجايي مفصل پلاستيک ۱۳۹۷
محمدرضا رستمي بررسي نوين سايش مواد سيماني با استفاده از روش دريل ايستاده و مته برسي ۱۳۹۷
محمدعلي سلطاني بررسي آزمايشگاهي رفتار مکانيکي دال بتن الياف مسلح مورد استفاده در روسازي ۱۳۹۶
سيده گلاويژ تنهاتن ناصري مدلسازي عددي اثر انفجار خارجي بر تونل و ايستگاههاي قطار شهري شيراز (مطالعه موردي سه ايستگاه وليعصر، زند و امام حسين مترو شيراز) ۱۳۹۶
امين کاشفي بررسي آزمايشگاهي خواص مکانيکي ژئوپليمرهاي ساخته شده با روش پرس گرم ۱۳۹۶
محمد انصاري بررسي رفتارسنجي سازه اي سد کوثر در طول دوران بهره برداري ۱۳۹۵
هانيه توانگر طراحي بهينه قاب هاي فولادي به كمك الگوريتم يادگيري تقويتي ۱۳۹۴
معصومه اولادحمزه زارع تعيين سطح عملكرد لرزه‌اي ساختمان برج مراقبت فرودگاه تبريزبه كمك آناليز غيرخطي و بهسازي آن به وسيله ورقهاي كامپوزيت FRP ۱۳۹۳
هدي شکريان طرح بهينه قاب‌هاي فولادي با استفاده از الگوريتم بهينه يابي جفت گيري زنبور عسل (HBMO) ۱۳۹۳
محسن طالع زاده لاري طراحي بهينه قاب‌هاي فولادي به کمک الگوريتم رقابت استعماري ۱۳۹۳
محمد خليل خواجه ئيان بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي بلوک سيماني مقاوم سازي شده با شاتکريت يکطرفه ۱۳۹۲
فاطمه وطن پور بهسازي لرزه اي ديوارهاي بلوک سيماني با شاتکريت دو طرفه تحت اثر بار درون صفحه ۱۳۹۲
مريم زين الديني مقاوم سازي ساختمان هاي آجري غير مسلح موجود با استفاده از ديوار آجري مسلح ۱۳۹۲
محمدرضا جمالي پور افزايش ظرفيت خمشي دال هاي بتن مسلح دو طرفه با استفاده از کامپوزيت هاي FRP ۱۳۹۱
علي رادمان بررسي رفتار ديوار برشي فولادي داراي بازشو مستطيلي ۱۳۹۱
معين احمدي پور شيرازي ارزيابي عملکردي سازه هاي فولادي مجهز به سيستم هاي کنترل ارتعاشات ۱۳۹۱
عطااله افراشي نيا بررسي رفتار ديوار بازويي بتني در سازه هاي بلند با تاکيد بر رفتار غير خطي آن ۱۳۹۱
عبدالرضا گندم کار بررسي سيستم SBR در تصفيه فاضلاب شهرک صنعتي بزرگ شيراز و اثر تغييرات پارامترهاي سيستم بر راندمان تصفيه ۱۳۹۱
زهرا کمال بررسي عملكرد لرزه اي قاب هاي بتني تقويت شده با صفحات FRP ۱۳۹۱
حسين صوفي عملكرد لرزه اي ديوار برشي فولادي در قاب هاي بتن مسلح ۱۳۹۰
حميد فرجي جستجوي الگو براي طراحي يکپارچه و بهينه سازه اي مرکب از خرپا و قير با استفاده از الگوريتم ژنتيک و شبکه ي عصبي ۱۳۹۰
ارمان تجرد بهسازي لرزه اي مخازن مرتفع بتني ذخيره آب با استفاده از ورقهاي FRP ۱۳۹۰
محيا عسکريان بهينه يابي همزمان اندازه و توپولوژي خرپا با استفاده از الگوريتم ترکيبي ژنتيک و جامعه پرندگان ۱۳۹۰
آرين علمدار باغيني طراحي بتن خود متراکم سبک وبررسي آزمايشگاهي خواص خميري ومکانيکي آن ۱۳۹۰
فاطمه دهقاني تعيين راندمان ته نشيني ذرات معلق و اثر آن بر فيلتر پايلوت در تصفيه خانه فاضلاب شيراز ۱۳۹۰
آرمين عبدالهي بررسي اثرات خوردگي بر کمانش مخازن جدار نازک فلزي تحت تاثير تحريکات لرزه اي ۱۳۹۰
محبوبه نيک کار بررسي رفتار ديوار آجري تقويت شده با شاتكريت تحت خمش خارج از صفحه و برش درون صفحه ۱۳۹۰
سحر زرندي بهسازي لرزه اي قابهاي بتن مسلح به روش تقويت اتصالات با ورقFRP ۱۳۹۰
علي رحيمي بررسي سطح عملکرد قابهاي بتن مسلح بهسازي شده با بادبندهاي فولادي واگرا ۱۳۹۰
رضا رضايي مدل سازي آزمايشگاهي استهلاک انرژي شفت دندنه اي (سرريز وبررسي کارايي آن ۱۳۸۹
سياوش يزداني بررسي عددي رفتار اتصالات مهاربندهاي فولادي و قاب بتني ۱۳۸۹
فرهاد اسدسنگابي شبيه سازي جريان در سرريزهاي نيلوفري با استفاده از FLUENT ۱۳۸۸
اشکان ترابي زاده سيرچي بررسي نظري رفتار غير خطي مهاربند فلزي مجهز به وسيله آزاد ساز فشار (CRD) ۱۳۸۸
رامين ازرم نامه : مقايسه عددي رفتار خارج از صفحه سقف هاي طاق ضربي تقويت شده ۱۳۸۸
فرشيد نظري بررسي فشارهاي هيدروديناميکي وارد بر كف حوضچه استغراق ۱۳۸۸
ارمان الهامي رژيم هيدروليکي جريان و راندمان حوضچه هاي ته نشيني با و بدون لاملا ۱۳۸۸
سلما انصاري بررسي تأثير زه‌کشي قائم بوسيله پمپاژ در پايين انداختن سطح آب زيرزميني در مناطق جنوب و جنوب شرقي شيراز ۱۳۸۸
سيدهادي دهقان منشادي بررسي اثر غير‌يکنواختي ضخامت روي خصوصيات ديناميکي مخازن استوانه‌اي مايعات ۱۳۸۸
حامدرضا ظريف صنايعي طراحي و آناليز لرزه اي تونل هاي غرقابي ۱۳۸۸
محمد رضا زرين پور بررسي خصوصيات ديناميکي تانکهاي استوانه اي قائم مهار شده ،با توجه به تغييرات تراز مايع در آنها ۱۳۸۷
بابک شاهملکي بررسي آزمايشگاهي رفتار برشگيرهاي به شكل ناوداني، نبشي و برشگير T شكل ۱۳۸۷
صديقه قيصري مقايسه رفتاري و اقتصادي سيستم هاي قاب خمشي فولادي ويژه، متوسط و معمولي ۱۳۸۷
سعيد پورفلاح بازکياني مقايسه تجربي رفتار خارج از صفحه سقف هاي طاق ضربي تقويت شده ۱۳۸۷
علي مهدوي مدل عددي غير خطي متوسط گيري شده در عمق جهت بررسي بالاروي امواج بلند ۱۳۸۷
فرشاد مطيع الهي بررسي تاثير رطوبت مصالح و مراقبت رطوبتي بر مقاومت سازه هاي آجري ۱۳۸۷
محمد خاني بررسي رفتار ميانقاب هاي آجري با استفاده از روش ترکيبي اجزاي مجزا و تفاضل محدود ۱۳۸۷
محمد ستاري بررسي رفتار لرزه اي اتصالات داخلي در قاب‌هاي صفحه اي بتني ۱۳۸۷
حسين خورشيدي مدلسازي عددي الگوي جريان و تخمين کاويتاسيون در تخليه¬کننده تحتاني سدها توسط نرم¬افزار Fluent ۱۳۸۷
سيدمجتبي لاله پرور طراحي لرزه‌اي اتصالات تير به ستون بتني و بررسي ضوابط آئين‌نامه‌اي ايران ۱۳۸۶
سيدمحراب اميري بررسي تغيير شکل¬هاي رويه در سدهاي سنگريزه¬اي با رويه بتني با استفاده از تحليل پوسته بر روي بستر ارتجاعي ۱۳۸۶
علي ممتحن بررسي تحليل لرزه¬اي استاتيكي غيرخطي معادل براي قاب¬هاي فولادي خمشي نا¬منظم ۱۳۸۶
محمدعلي قاسمي بهينه يابي پيکرهِ بندي مهاربندها در قابهاي سه بعديِ فولادي با استفاده از روش ترکيب ضرائب جريمة خودسازگار و الگوريتم ژنتيک با ضرائب ديناميکي ۱۳۸۶
محمد ابراهيمي بررسي مقايسه‌اي رفتار لرزه‌اي عناصر ناسازه‌اي در ساختمانهاي مختلف به منظور بهسازي ضوابط آيين‌نامه‌هاي زلزله ۱۳۸۵
مجيد کريمي تعيين ضريب رفتار دالهاي طاق ضربي مهندسي ۱۳۸۵
احسان فرشته پور بررسي رفتار نسل جديد ميراگرهاي مايع براي کاهش پاسخ لرزه¬اي سازه¬ها ۱۳۸۴
اسماعيل افضلي اثر امواج خطي بر نيروهاي بالابرنده روي لوله هاي نيمه مدفون در بستر دريا در محيط ماسه اي بوسيله روشهاي عددي ۱۳۸۳
داود صفري کاربرد الگوريتم ژنتيک در مکان يابي بهينه مهاربندها در قابهاي فلزي ۱۳۸۳
مهدي تسليم بررسي رفتار ديوار برشي فولادي با تاکيد بر پارامترهاي ارتفاع،سخت کننده ها و بازشوها و تعيين ضريب رفتار سازه ۱۳۸۳
ايوب شفيعي بررسي آثار مولفه قائم شتاب زلزله بر روي ساختمانها با توجه به فاصله آنها از کانون زلزله وگسل عامل فعال ۱۳۸۳
مسيح ايزدي نياکي طراحي بهينه قابهاي دو بعدي بتني با روش الگوريتم ژنتيک ۱۳۷۸
فرهاد صدري بررسي عددي اثر ورق پيوسته و ناپيوسته u شکل FRP روي مقاومت خمشي و برشي تير بتني مسلح ۰
رضا اکبري بررسي تحليلي، مقايسه اي ضريب رفتار سيستم سازه اي قاب بتن مسلح همراه با بادبند فولادي ۰