۱۴۰۱/۰۵/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : حبيب اله
نام خانوادگي : عبيري
سال تولد : 1333
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1364
مرتبه علمي : استاد
بخش : مهندسي مخابرات و الكترونيك
دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : abiri@shirazu.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (65)
۱- زيبايي نژاد ح، عبيري ح (2018) بررسي تاثير شکل دهي سهموي کاتتد بر عملکرد مگنترون نسبيتي رادار 5:25-32
۲- بهمن سلطاني ه، عبيري ح (2017) معرفي يک مدل مداري از لامپ نوسانساز برهمکنش گسترده - EIO - با جايگزيني بار انتهايي توسط تلف توزيع شده جهت منبع موج ميليمتري رادار :-
۳- عبيري ح، زيبايي نژاد ح (1397) بررسي تاثير شکل دهي کاتد بر عملکرد مگنترون نسبيتي :-
۴- بهمن سلطاني ه، عبيري ح (1396) معرفي يک مدل مداري از لامپ برهم کنش گسترده (EIO) با جايگزيني بار انتهائي توسط تلف توزيع شده جهت منبع موج ميلي متري مجله علمي پزوهشي رادار 4:41-47
۵- ساده لاري م، عبيري ح (1395) طرح وشبيه سازي آنتن آرايه اي مسطح موجبري شکاف دار پهن باند مونو پالس رادار 4:1-10
۶- اقرء ر، جانقربان ک، دانش منش ح، عبيري ح (1394) بررسي توانايي حفاظت از تداخل امواج الکترومغناطيس در نانوکامپوزيت هاي اپوکسي-گرافن مواد نوين 5:77-86
۷- اقرء ر، جانقربان ک، دانش منش ح، عبيري ح (1394) ببرسي خصوصيات الکترومغناطيسي نانو کامپوزيت هاي اپوکسي-گرافن رادار 4:1-8
۸- پاک نيت س، عبيري ح، بهمن سلطاني ه (1393) شبيه‌سازي غيرخطي و سه بعدي لامپ موج رونده‌ي مارپيچ و بررسي تأثير حضور هارمونيک‌هاي فضايي در توان خروجي مجله ي علمي پژوهشي رادار 3:25-35
۹- پاک نيت س، عبيري ح، بهمن سلطاني ه (1393) شبيه سازي غير خطي و سه بعدي لامپهاي موج رونده مارپيچ و بررسي تاثير حضور.... رادار 2:25-35
۱۰- فلاح تفتي م، عبيري ح (1392) مدل سازي بي هنجاري زئومغناطيسي ناشي از حرکت جسم شناور در دريا اقيانوس شناسي 16:101-108
11- Dianat J, Yahaghi A, Abiri H (2021) A novel approach to design a metallic cylindrical shell for optimizing the average RCS under TMz illumination AEU - International Journal of Electronics and Communications 138:153836-0
12- Razmjoo H, Abiri H, Yahaghi A (2021) A technique to enhance the bandwidth in terahertz reflectarrays Journal of Computational Electronics 0:0-0
13- Ehteshami F, Abiri H, Khorshidi S (2020) Design of a broadband single-layer reflectarray antenna using double hexagonal rings and a hexapole Journal of Electromagnetic Waves and Applications 34:2419-2432
14- Razmjoo H, Abiri H, Yahaghi A (2020) A novel dual band patch design for electrical steerable reflectarray antennas Journal of Electromagnetic Waves and Applications 34:35-50
15- Keshavarz H, Hosseini S, Abiri H, Jamshidi K, Plettemeier D (2020) Bias-Free Silicon-Based Optical Single-Sideband Modulator Without 2nd-Order Sideband IEEE Photonics Journal 12:1-16
16- Moradi ardekani M, Abiri H (2019) A new design procedure for wide band Doherty power amplifiers AEU - International Journal of Electronics and Communications 98:181-190
17- Bahman Soltani H, Abiri H (2019) Mode Control Analysis and Large-Signal Design of a High-Power Terahertz Extended Interaction Oscillator IEEE Transactions on Electron Devices 66:4048-4055
18- Bahman Soltani H, Abiri H (2019) Analytical investigation of self-oscillating condition for resonant terahertz extended interaction oscillators Physics of Plasmas 26:53301-0
19- Keshavarz H, Hosseini S, Abiri H (2019) Low-drift AM–PM based optical single-sideband modulator without 2nd-order sideband with adjustable optical carrier-to-sideband ratio Optics Communications 438:126-131
20- Darvishi bahloli M, Hosseini S, Bagheri V, Abiri H (2018) Design and Simulation of a Ka Dual-Band Dual-Circular Polarization Septum based Waveguide Polarizer/diplexer مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز 48:1117-1129
21- Bahman Soltani H, Abiri H (2018) Criteria for Determining Maximum Theoretical Oscillating Frequency of Extended Interaction Oscillators for Terahertz Applications IEEE Transactions on Electron Devices 65:1564-1571
22- Moradi ardekani M, Abiri H (2018) A new approach to design wide band power amplifiers by compensating parasitic elements of transistors AEU - International Journal of Electronics and Communications 92:1-7
23- Shojaeddin S, Hosseini S, Abiri H (2018) Signal-to-noise ratio and capture effect of microwave photonic links operating under small- and large-signal modulations in random noise Optics Communications 421:30-40
24- Hosseini S, Shojaeddin S, Abiri H (2018) Theoretical investigation of an ultra-low phase noise microwave oscillator based on an IF crystal resonator-amplifier and a microwave photonic frequency transposer Journal of the Optical Society of America B 35:1422-0
25- Zibaeenejad H, Abiri H (2017) Anode shaping for rejection of ?-mode in relativistic A6 magnetron Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy 51:286-297
26- Bahman Soltani H, Abiri H (2017) Developing a Load Line Concept to Study the Extended Interaction Oscillators IEEE transactions on electron devices :-
27- Bahman sultani H, Abiri H (2017) Developing a Load-Line Concept to Study the Extended Interaction Oscillators IEEE Transactions on Electron Devices 64:3429-3436
28- Bahman Soltani H, Abiri H (2016) Five-Wave Equation for Small-Signal Analysis of Traveling-Wave Tubes Considering the Effects of Axial Periodicity of the Interaction Structure IEEE Transactions on Electron Devices 63:2149-2155
29- Aghanejad I, Abiri H, Yahaghi A (2016) HIGH-GAIN PLANAR LENS ANTENNAS BASED ON TRANSFORMATION OPTICS AND SUBSTRATE-INTEGRATED WAVEGUIDE (SIW) TECHNOLOGY Progress In Electromagnetics Research C 68:45-55
30- Aghanejad I, Abiri H, Yahaghi A (2016) High-Gain Planar Lens Antennas Based on Transformation Optics and Progress In Electromagnetics Research 68:45-55
31- حقدل , Abiri H, Haghdel M, Eskandari M (2016) Tetrahedral Fluid Method Applied to FDTD for simulation of Transient Behaviors of High Energy Collisionless Plasmas IEEE Transactions on Plasma science 44:1769-1778
32- Bahman sultani H, Abiri H (2016) Five-wave equation for small signal analysis of travelling wave tubes considering the effects of axial periodicity of the interaction structure IEEE transactions on electron devices 63:2149-2155
33- Basiri R, Abiri H, Yahaghi A (2016) Optimization of doubly periodic arrays of three dimensional metallic structures in free space and layered media IET Microwave ,Antennas and Propagation 10:604-611
34- Dastranj A, Abiri H, Mallahzadah A (2015) Two dimensional synnthesis and optimization of a broadband shaped beam.......... International journal of RF and Microwave computer Aided Engineering 25:129-140
35- Basiri R, Abiri H, Yahaghi A (2014) Optimization of Metamaterial Strucrures for Terahertz & Microwave Sensor Applications Microwae and Optical Technology letters 56:636-642
36- Dastranj A, Abiri H, Mallahzadah A (2014) Cosecant-Squared pattern synthesis method for broadband-shaped reflector antennas IET Microwave ,Antennas,Propagation 8:328-336
37- Basiri R, Abiri H, Yahaghi A (2014) Optimization of metamaterial structures for terahertz and microwave sensor applications Microwave and Optical Technology Letters 56:636-642
38- A , Abiri H (2014) Multi-sensor approach in vessel magnetic imaging Wave motion 51:60-76
39- A , Abiri H (2013) Electromagnetic fields induced by the motion of Di-Hull bodies in a conductin fluid IEEE transactions on magnetics 49:5257-5263
40- Dastranj A, Abiri H, Mallahzadah A (2013) Design ofa broadband cosecant squared pattern reflector antenna using IWO algorithm IEEE Transaction on Antennas and Propagation 61:3895-3900
41- Aghanejad I, Abiri H, Yahaghi A (2012) Design of high gain lens antenna by grdient index metamaterials using transformation optics IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION 60:4074-4081
42- Basiri R, Abiri H, Yahaghi A (2011) Electromagnetic performance analysis of Omega type metamaterial Radomes International journal of RF and microwave computer aided Eng. 21:665-673
43- Khajeahsany M, Mohajeri F, Abiri H (2011) Rotational Vector Addition Theorem and Its Effect on T-Matrix IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION 59:3819-3825
44- دسترنج , Abiri H, Mallahzadah A (2011) Design of conical DRH antennas for K and Ka frequency bands International journal of RF and microwave computer aided Eng. 21:602-610
45- Haghdel A, Abiri H, Eskandari M, Zibaeenejad H (2011) Measurement of ions penetration pattern in point to grid atmospheric corona discharge Japanese Journal of Applied Physics 50:160011-160015
46- Habib Agahi M, Abiri H, Mohajeri F (2011) Investigation of a new idea for antipodal Vivaldi antenna design International journal of computer and electrical Engineering 3:277-281
47- Jelodar G, Nazifi S, Nouhravesh M, Abiri H (2011) Effect of radio frequency waves generated by Base Transceiver Station (BTS) on thyroid hormones Online Journal of Veterinary Research 15:98-105
48- Yahaghi A, Abiri H, Hafner C, فلاحي , Benedickter , شاه آبادي (2010) Thin wide-band radar absorbers IEEE Transaction on Antennas and Propagation 58:4051-4058
49- Yahaghi A, Abiri H, Hafner C, فلاحي , شاه آبادي (2010) Large Overlapping Subdomain Method of Moments for the Analysis of Frequency Selective Surfaces IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES 58:2175-2186
50- Yahaghi A, Abiri H, فلاحي , شاه آبادي , Hafner C, Vahldieck R (2010) Analysis of Frequency Selective Surfaces on Periodic Substrates Using Entire Domain Basis Functions IEEE Transactions on Antennas and Propagation 58:876-886
51- Fallahi A, Yahaghi A, Benedikter H, Abiri H, Shah Abadi M, Hafner C (2010) Thin wideband radar absorbers IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION 58:4051-4058
52- فلاحي , Yahaghi A, Abiri H, شاه ا با دي , هافنز (2010) Large overlapping subdomain methd of ..... IEEE Transactions on Microwave and Tech nology 58:2175-2187
53- دسترنج , Abiri H (2010) Bandwidth Enhancement of Printed E-Shaped Slot Antennas Fed by CPW and Microstrip Line IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION 58:1402-1407
54- Yahaghi A, Abiri H (2010) Analysis ofFrequency Selective Surfaces On Periodic Substrates Using Entire Domain Basis Functions IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION 58:876-886
55- Janghorban K, Abiri H (2009) Eddy current and total power loss separation in the iron–phosphate–polyepoxy Materials and Design 30:3989-3995
56- Hassaninia I, Ghayour R, Abiri H, Sheikhi M (2009) Noise Analysis of coaxial Schotty barrier carbon nanotube fets using non equilibrium Green's function formalism central European Journal of Physics 7:813-820
57- تقوي , شکرالهي , Janghorban K, Abiri H (2009) Eddy current and total power loss separation in the iron -phosphate-polyepoxy soft magnetic composites Materials and Design 30:3989-3995
58- Abiri H, Ghayour R (0) A Semianalytical method for the analysis of 2D photonic crystals IEEE Journal of lightwave technology 25:644-0
59- Sheikhi A, Abiri H (0) A new method for communication system recognition Iranian Journal of Science and Technology 30:788-0
60- Ghayour R, Abiri H, Sheikhi M (0) Full Vectorial Analysis of the Tapered Dielectric Waveguides and Their Application in the MMI Couplers WSEAS TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS 5:0-0
61- Ghayour R, Abiri H, Sheikhi M (0) Noise Analysis of Coaxial Schottky Barrier Carbon Nanotube FETs Using Non Equilibrium Green Central European Journal of Physics null:0-0
62- Abiri H, Ghayour R (0) Analysis of 2D Photonic Crystal Cavities Using a Multi- Scattering Approach Based on Weighted Bessel Functions Progress in Electromagnetics Research M 3:119-0
63- Abiri H (0) Monopulse Cassegrain antenna design using evolutionary algorithms Electronics & Telecommunications collection :0-0
64- Abiri H, Ghayour R (0) Applicartion of Fourier Differential Quadrature for the analysis of photonic crystals Communication in numerical methodsin engineering :0-0
65- Abiri H (0) parametric Study of Novel Types of Dielectric Resonator Antennas Based on Fractal Geometry WILEY InterScience 17:416-0

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-شيخي ع، عبيري ح "شبيه سازي عملكرد و مقايسه اي الگوريتم هاي مختلف ردگيري اهداف چند گانه در رادارهاي آريه فازي " يازدهمين كنفرانس برق (2007)
۲-بهمن سلطاني ه، عبيري ح "بررسي دگرگوني مودي در ساختار سرد لامپ نوسانساز برهمکنش گسترده ي (EIO) تراهرتز با استفاده از معادلسازي مداري " ششمين کنفرانس رادار و سامانه هاي مراقبتي (1398)
۳-بهمن سلطاني ه، عبيري ح "بررسي کمي آثار برخي تولرانس هاي ساختي در لامپ هاي تقويت کننده ي مايکروويو موج رونده ي حفره تزويجي (CCTWT) " پنجمين کنفرانس رادار و سامانه هاي مراقبتي (1397)
۴-بهمن سلطاني ه، عبيري ح "پيشنهاد تست سرد براي قسمت انتهايي لامپ هاي مايکروويو کلايسترون باند وسيع و پياده سازي سخت افزاري آن " پنجمين کنفرانس الکترومغناطيس مهندسي ايران (کام (1396)
۵-بهمن سلطاني ه، عبيري ح "تحليل لامپ تقويت کننده ي موج رونده با موجبر تاشده در ناحيه ي موج ميلي متري با استفاده از معادله ي چهارموجي هارمونيکي و مقايسه س آن با شبيه سازي PIC " پنجمين کنفرانس الکترومغناطيس مهندسي ايران (کام (1396)
۶-بهمن سلطاني ه، عبيري ح "تحليل لامپ تقويت کننده موج رونده با موجبر تا شده ( FWTWT ) در ناحيه موج ميلي متري با..... " پنجمين کنفرانس الکترو مغناطيس مهندسي ايران (1396)
۷-بهمن سلطاني ه، عبيري ح "پيشنهاد روش تست سرد براي قسمت انتهائي لامپهاي .... " پنجمين کنفرانس الکترومغناطيس مهندسي ايران (1396)
۸-بهمن سلطاني ه، روزگار س، عبيري ح "گزارشي از توسعه ي قابليت هاي محاسباتي مرکز لامپ هاي مايکروويو دانشگاه شيراز : لامپ هاي ژايروترون " چهارمين کنفرانس الکترومغناطيس مهندسي ايران (1395)
۹-بهمن سلطاني ه، عبيري ح "استفاده از يک مدل مداري براي بررسي حفره هاي تزويج شده ي انتهايي لامپ هاي کلايسترون باند وسيع و مطالعه ي حساسيت آن ها نسبت به ولتاژ پرتو و بار خارجي " بيست و چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران (1395)
۱۰-بهمن سلطاني ه، عبيري ح "استفاده از يک مدل مداري براي تحليل سيگنال بزرگ لامپ تقويت کننده ي موج رونده با حفره هاي کوپل شده ( Coupled Cavity TWT) " چهارمين کنفرانس الکترومغناطيس مهندسي ايران (1395)
۱۱-بهمن سلطاني ه، عبيري ح "استفاده از مدل مداري جهت بررسي حساسيت بهره زوج کاواک کوپل شده انتهائي کلايسترون.... " بيست و چهارمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1395)
۱۲-بهمن سلطاني ه، عبيري ح، روزگار س "توسعه قابليتهاي تحليل وطراحي لامپ هاي مايکروويو و موج ميليمتري ژايرو در دانشکده مهندسي برق دانشگاه شيراز " چهارمين کنفرانس مهندسي الکترومغناطيس ايران (1394)
۱۳-بهمن سلطاني ه، عبيري ح، عباسي آرند ب "تحليل وطراحي لامپ موج رونده با حفره هاي تزويج شده توسط کد يک بعدي سيگنال بزرگ کوپلاژ باريکه-مدار و مقايسه با نتايج عملي " چهارمين کنفرانس مهندسي الکترومغناطيس ايران (1394)
۱۴-زيبائي نژاد ح، عبيري ح "حذف مد ناخواسته در يک مگنترون نسبيتي باند X با استفاده از کاتد شفاف " چهارمين کنفرانس الکترومغناطيس مهندسي ايران (1394)
۱۵-زيبائي نژاد ح، عبيري ح، زيبائي نژاد ز "بررسي تاثير اندازه شعاع باريکه الکتروني ورودي به......... " بيست و چهارمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1394)
۱۶-بهمن سلطاني ه، عبيري ح "در نظر گرفتن بر هم کنش پنج موجي براي اصلاح معادله سيگنال کوچک پيرس گونه در ساختارهاي..... " بيست و چهارمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1394)
۱۷-بهمن سلطاني ه، عبيري ح "مقايسه ي عددي نتايج روش هاي پيرس و کاواک مجزا در برآورد بهره ي ميان باند لامپ موج رونده با حفره هاي تزويج شده " سومين کنفرانس الکترومغناطيس مهندسي ايران (1393)
۱۸-زيبائي نژاد ح، عبيري ح، زيبائي نژاد ز "مدل سازي دو بعدي وسه بعدي تابش الکترومغناطيسي ذرات بار دار با استفاده از روش FDTD+CIC " سومين کنفرانس الکترومغناطيس مهندسي ايران (1393)
۱۹-زيبائي نژاد ز، عبيري ح، زيبائي نژاد ح "شبيه سازي سيگنال بزرک لامپ موج رونده باحفره هاي کوپل شده " سومين کنفرانس الکترومغناطيس مهندسي ايران (1393)
۲۰-بهمن سلطاني ه، عبيري ح "مقايسه عددي دو روش پيرس و کاواک مجزا دربر اورد بهره ميان باند لامپ تقويت کننده مايکروويو موج رونده با حفره هاي کوپل شده " سومين کنفرانس مهندسي الکترو مغناطيس ايران (1393)
۲۱-عبيري ح، بصيري ر، مهاجري ف "مدل سازي موجبرهاي صفحه اي وكوپلرهاي جهتي در حضور مواد BIبا روش عددي TLM " هفدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1388)
۲۲-عبيري ح "مدل سازي موجبرهاي صفحه اي وکوپلرها ي جهتي ازمواد........ " هفدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1388)
۲۳-شيخي ع، عبيري ح "مقايسه فيلتر کالمن و فيلتر هاي ضرايب ثابت بهينه Kalata در ردگيري اهداف با مانور بسيار بالا به کمک رادار آرايه فازي " پانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران (1386)
۲۴-عبيري ح "تغيير تدريجي در ابعاد شبكه هاي كريستال فوتوني يك بعدي و دو بعدي و كاربرد آن " چهاردهمين كنفرانس مهندسي برق ايران (1385)
25-Basiri R, Abiri H, Yahaghi A "Wide-band, stop-band and multi-band metamaterial filter design in Terahertz frequencies " Millimeter-Wave and Terahertz Technologies (MMWaTT) (2012)
26-Aghanejad I, Abiri H, Yahaghi A, Ramezani R "A high-gain lens antenna based on transformation " Antennas and Propag. Conference (LAPC) (2012)
27-Fazel najafabadi A, Abiri H "Prefered shape and interparticle spacing of metallic nanostructure for sensing applications " International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN 2010) (2010)
28-Sadeghi M, Ghayour R, Abiri H, Karimi M "Design and Simulation of a SAW Filter and a New Approach for Bandwidth’s Tuning " IEEE 8th International Conference on ASIC (ASICON) (2009)
29-قيصري , Farjah E, Abiri H "An Electrothermal Model for Investigation of Harmonic Effects Produced by Power Electronic Devices on Protection Elements " IEEE 2009 Compatibility and Power Electronics (2009)
30-Abiri H "Design and simulation of a wideband dual polarized " PIERS (Progress in Electromagnetics Research) (2009)
31-اختياري , Mohajeri F, Abiri H "Analysis and Solution of Wave Equation in Directional Couplers Consisting of Parallel Chiral Waveguides " International Symposium on Telecommunications (2005)
32-Moradi ardekani M, Abiri H, Basiri R "Accurate design of slot array with low side lobes and low cross polarization " بيست و چهارمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1395)
33-Rouzegar , Bahman Soltani H, Abiri H "Design and Numerical Simulation of a 94-GHz MIG " سومين کنفرانس الکترومغناطيس مهندسي ايران (1393)
34-Sheikhi M, Abiri H "Numerical Analysis of a NEMS-Actuated Photonic Srystal Switch " اولين كنفرانس فناوري نانو منطقه جنوب كشور (1385)
35-Abiri H "......An electrothermal model for investigation of harmonics effect " (0)

طرح هاي کاربردي (3)
عنوان
تدوين دوره كارشناسي ارشد مخابرات ميدان، گرايش لامپهاي مايكروويو
حمايت از پروژه دکتراي سرکار خانم بصيري
حمايت از پروژه هاي كارشناسي ارشد

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
الكترونيك ۳
مدارهاي مخابراتي
ازمايشگاه مدارهاي مخابراتي
انتن
ازمايشگاه مايكروويو
الكترومغناطيس
الكترونيك ۲
ازالكترونيك ۲
مخابرات ۱
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
طراحي مدارهاي مجتمع خطي
طراحي مدارهاي الكترونيكي درفركانس بالا
تيوري پيشرفته مخابرات
تيوري پيشرفته الكترومغناطيس
ماكروويو۲
مباحث ويژه درمخابرات
روش هاي عددي درالكترومغناطيس
دکتري تخصصي (Ph.D)
الكترومغناطيس پيشرفته
مباحث ويژه در الكترو مغناطيس
طراحي مدارهاي الکترونيکي در فرکانس بالا
روشهاي عددي در الکترومغناطيس

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (52)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
جواد ديانت طراحي و ساخت يک پراکنده ساز با سطح مقطع راداري پهن -زاويه بهينه در پلاريزاسيون عمودي جهت مقابله با رادارهاي چند ورودي-چند خروجي ۱۴۰۰
حيدر کشاورز طراحي و شبيه‌سازي افزاره‌هاي مايکروويو فتونيکي مجتمع و مبتني بر فيبر نوري ۱۳۹۹
هومن رزمجو ارائه روش¬هايي براي بهبود عملکرد آنتن آرايه انعکاسي ۱۳۹۸
محمدهادي مرادي اردکاني طراحي و ساخت تقويت کننده هاي قدرت مايکرويو يک طبقه ساده و دوهرتي با افزايش بازدهي و پهناي باند ۱۳۹۷
حسن زيبايي نژاد طراحي و بهينه سازي لامپ مگنترون نسبيتي هم محور ۱۳۹۶
هومن بهمن سلطاني بهبود برهمکنش پخشي (توزيع شده) موج الکترومغناطيسي - باريکه ي الکتروني در ناحيه ي موج ميلي متري و تراهرتز ۱۳۹۵
راحله بصيري بهينه‏سازي ساختارهاي متامتريال (MTM) با هدف استفاده از آنها در بهبود پاسخ سنسورها در محدوده مايکروويو و تراهرتز ۱۳۹۳
محمد امير فلاح تفتي مطالعه ناهنجاري مغناطيسي ايجاد شده توسط رد حركت شناور در دريا ۱۳۹۲
علي‌اکبر دسترنج طراحي و ساخت آنتنهاي رفلکتور پهن باند با الگوي تشعشعي مربع کسکانت در باندهاي فرکانسي ۲ تا ۱۸ و ۱۸ تا ۴۰ گيگا هرتز ۱۳۹۲
علي حقدل توسعه روش تحليل عددي مناسب براي شناخت دسته اي از رفتارهاي کوتاه مدت گذراي منجر به ايجاد محيط پلاسماي پر تراکم و بررسي شرايط همجوشي هسته اي ۱۳۹۰
عليرضا ياحقي توابع پايه جديد براي روش ممان جهت آناليز ساختارهاي متناوب و متامتريالهاي صفحه اي:کاربرد در طراحي جاذب هاي مايکرويو ۱۳۸۹
مسعود محزون بررسي تئوري و آناليز عددي ريز حفره هاي با ضريب ۱۳۸۶
وحيدرضا باقري طراحي ساختارهاي متمرکز کننده¬ي درون-صفحه¬اي و برون-صفحه¬اي امواج الکترومغناطيسي با استفاده از فراسطوح با بازدهي بالا ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ايرج توکلي شجاع طراحي و شبيه سازي آنتن فعال مجتمع پهن باندِ كوچک شده ۱۴۰۰
محمدمهدي علي زاده طراحي و شبيه سازي مدولاتور نوري پلاريزاسيون تک باند کناري ۱۳۹۹
محمود طيبي طراحي و ساخت آنتن Vivaldi پهن باند با ايجاد شکاف و دندانه در لبه هاي آنتن ۱۳۹۷
سيدسعيد شجاع الدين طراحي، شبيه سازي و بهبود عملکرد نوسان ساز الکترونوري مايکروويو با جابجايي فرکانسي با نويز فاز کم ۱۳۹۶
مهدي درويشي بهلولي طراحي و شبيه سازي تغذيه دو باندي با دو پلاريزاسيون دايروي در باند فرکانسيKa ۱۳۹۶
ارمان بردبار طراحي و شبيه سازي آنتن بازتابنده‎ي پهن باند با بيم مدادي و تنوع قطبي شدگي ۱۳۹۶
رضا حاجي تشکري کناري طراحي ساختارهاي بر پايه گرافن به وسيله ي تبديل نوري ۱۳۹۶
محمد ساده لاري طراحي آنتن آرايه اي مسطح موجبري شکافدار پهن باند با مرز دايروي ۱۳۹۴
صديقه مردانه تحليل و طراحي تفنگ¬هاي الکتروني معمولي و توري دار مورد استفاده در لامپ¬هاي مايکروويو با توان بالا ۱۳۹۳
سمانه پاک نيت شبيه سازي و تحليل برهم‌کنش موج و پرتو در لامپ‌هاي موج رونده مارپيچ با استفاده از يک مدل سه بعدي سيگنال بزرگ ۱۳۹۲
محمدرضا ملک فر تحليل و شبيه سازي منعکس کننده‌هاي تخت داراي ويژگي‌هاي مشابه منعکس کننده‌هاي سهموي، با استفاده از تبديل نوري ۱۳۹۲
علي محمد گودرزي طراحي سيستم مغناطيسي متمرکز کننده پرتوي( اپتيک) الکتروني در لامپ هاي مايکروويو ۱۳۹۲
زهير صحرايي اردکاني پياده سازي روش عددي SDFMM بر روي پردازنده گرافيكي وشبيه سازي تفرق از يک پچ مستطيلي ۱۳۹۱
محمدهادي مرادي اردکاني بهبود آنتن آرايه اي موج رونده موجبر شكاف دار براي كاهش سطح لوب كناري و پلاريزاسيون متقاطع ۱۳۹۱
ايمان آقانژاد کاربرد تئوري تبديل نوري در کنترل ميدان هاي الکتومغناطيس ۱۳۹۰
محمدحامد حبيب اگهي طراحي و شبيه سازي ترکيب يک کننده توان فضايي ۱۳۸۹
حسن زماني مطالعه ي برهم كنش سيالات و ميدانهاي الكترومغناطيسي جهت تحليل پمپ مگنتوهيدروديناميكي ۱۳۸۹
عاطفه فاضل نجف آبادي مطالعه و شبيه سازي پلاسمون‏هاي سطحي موضعي با تاکيد بر کاربرد آن به عنوان سوئيچ نوري ۱۳۸۹
حسن زيبائي نژاد تحليل الگوي حرکت ذرات و تلفات درون حفرة تحريک حامل پرتو يوني چگال ۱۳۸۸
مريم مشيري طراحي و شبيه سازي آنتن هاي شيپوري مخروطي دو تيغه اي پهن باند با پلاريزاسيون دوگانه ۱۳۸۸
محمدامين منتصري طراحي و شبيه‏سازي يک تقويت کننده نيمه‏هادي پهن‏باند و پرتوان در باند” “L ۱۳۸۷
راحله بصيري مدل‏سازي و آناليز محيط‏هاي دستگردان (Chiral) در حوزه زمان ۱۳۸۷
محمد امين هنرور حل معادله موج در موجبرهاي دي الکتريک دستگردان ساده يا داراي خراشيدگي پريوديک توسط روش عناصر محدود ۱۳۸۶
مهدي پاک خصال بررسي شكاف انرژي در نانو تيوب هاي كربني تك ديواره و اثر ميدان مغناطيسي بر آن براي كاربرد در نانو گيرنده هاي مخابرات نوري ۱۳۸۶
مهسا يزدجردي تحليل فيلتر (سوئيچ) نوري متغير ميکروالکترو مکانيکي بر پايه کريستال هاي فوتوني ۱۳۸۶
نيما چمن ارا شبيه سازي و طراحي يک آنتن کسگرين مونوپالس ۱۳۸۵
علي حقدل بررسي و تحليلِ تغييرِ تدريجي ابعادِ سلول هاي فوتونيک و کاربردِ آن ۱۳۸۴
اميرحسين قيصري بررسي اثرات هارمونيکها برروي فيوزهاي حفاظتي براساس يک مدل الکتروترمال ۱۳۸۴
مليحه جليلوند تحليل سطح مقطع راداري يك مدل هواپيما ۱۳۸۴
مرضيه اختياري حل معادله موج در كوپلرهاي جهتداراستوانه اي در حضور مواد دستگردان ۱۳۸۴
محسن دل روشن بررسي و ارزيابي روش هاي صفرگذاري وفقي بر اساس الگوريتم ژنتيک ۱۳۸۴
علي شاهپري بررسي و حل معادله موج در کوپلرهاي جهتدار در حضور مواد دستگردان ۱۳۸۳
محمدرضا حاجي هاشمي آنتن هاي با شکل دهي فراکتال براي مخابرات چند بانده و مخابرات باند وسيع ۱۳۸۳
فيروز بشاشي سقزچي شبيه‌سازي، بررسي عملکرد و مقايسه‌ي الگوريتم‌هاي مختلف ردگيري اهداف چندگانه در رادارهاي آرايه فازي ۱۳۸۲
مجتبي صبوريان بررسي، تحليل و شبيه سازي مدولاتور پالس تغذيه كننده يك نوع مگنترون ۱۳۸۲
مجتبي علي بابايي نوغان سفلايي شبيه سازي و طراحي سيستمي رادار جستجو گر آتش ۱۳۸۱
سعيد گل محمدي هديس طراحي و برنامه ريزي روش تست جاروب مرزي براي بردهاي مدار چاپي ۱۳۸۰
پيام کديور تحليل و شبيه سازي حفره هاي مايکروويو مورد استفاده در لامپهاي مايکروويو ۰
دکتری عمومی دامپزشکی
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ميلاد نوح روش بررسي اثر امواج مايكروويو حاصل از موبايل بر دستگاه توليدمثلي و فاكتورهاي خوني موش صحرايي نر بالغ و نابالغ ۱۳۸۹
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (61)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
امير رضاقلي امکان سنجي ساخت تضعيف کننده و تغيير دهنده فاز در حضور ساختارهاي پلاسما ۱۳۹۸
زهرا حمزوي زرقاني کاربردهاي فراسطوح گرافني براي شکل دهي پراکندگي امواج الکترومغناطيسي ۱۳۹۸
مصطفي حدايق مدلسازي، تحليل، طراحي و بهبود کوپلر آنتن هاي پلاسمايي، به همراه ساخت يک نمونه ۱۳۹۷
واحد محرم زاده دوکش ابرگرمايي مغناطيسي به کمک نانوذرات مغناطيسي: توسعه ي اپليکاتور و بهينه سازي طراحي درمان براي ترکيب ابرگرمايي با راديوتراپي حين جراحي (IORT) ۱۳۹۶
سيدعلي امام قرشي طراحي و ساخت آرايه اي از آنتن هاي مايکرواستريپ با پچ فرکتال در حضور فرامواد و استفاده از روشهاي بهينه سازي جهت بهبود پارامترهاي آرايه ۱۳۹۶
مهدي حميدخاني طراحي و ساخت نوسانگرهاي مايکرويو نيمه هادي با استفاده از ساختارهاي نوين رزوناتوري مسطح جهت بهبود نويز فاز ۱۳۹۵
رحيم اقرء ساخت ، شناسايي و بررسي خواص حفاظت از تداخل امواج الکترومغناطيس نانوکامپوزيتهاي اپوکسي –گرافن جهت کاربردهاي هوافضا ۱۳۹۳
پيام پرواسي بررسي تئوري و تجربي فرايند پيوسته نمک زدايي از نفت خام سنگين با استفاده از ريز موج ها (Microwaves) و امواج مافوق صوت (Ultrasonic) ۱۳۹۱
وحيد هنرور طراحي يک سيستم چند باندي برداشت انرژي RF از محيط ۰
هادي نادريان بهبود عملکرد و ساخت تقويت کننده هاي توان دوهرتي با استفاده از تکنيک سنتز شبکه ۰
شيدا شمس تحليل عددي حوزه زمان انتشار امواج الکترومغناطيسي در محيط هاي پاشنده و فرامواد با استفاده از روش هاي بدون مش ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
نجمه صفوي طراحي و شبيه سازي تغيير دهنده فاز و ميکسر مايکروويو فوتونيک مبتني بر فيبر نوري ۱۳۹۸
محمدابراهيم شريعت تحليل و شبيه‏سازي ساختارهاي متامتريالي مختلف با استفاده از معادلات انتگرالي سطحي و الگوريتم MLFMA ۱۳۹۷
ماندانا جهان بزرگي طراحي، تحليل و شبيه سازي نوسان ساز الکترونوري مايکروويو با مشدد WGM و بررسي اثرات پاشندگي و تطبيق امپدانس بر عملکرد آن ۱۳۹۷
مهدي ياوريان تحليل و مدلسازي پلاريزر و سوييچ پلازمونيکي با بکارگيري گرافن در محدوده تراهرتز ۱۳۹۶
عباس هنرمندشوريجه طراحي و شبيه سازي فيلترهاي نوري پلاسمونيکي بر پايه گرافين ۱۳۹۵
داود هامون پيما محاسبه سطح مقطع راداري يک هواپيما با مواد جاذب ۱۳۹۵
الهه سادات ترابي طراحي و بهينه سازي سطوح انتخابگر فرکانس قابل تنظيم بر پايه ي گرافين ۱۳۹۴
محمد همايون شبيه سازي و ساخت تفنگ الکتروني براي استفاده در طرح نگاري پرتو الکتروني ۱۳۹۳
شقايق شاه چراغي کاهش سطح لوب هاي فرعي آنتن شيپوري مخروطي در صفحه ي ميدان الکتريکي با استفاده از تئوري تبديل نوري ۱۳۹۳
سيدمحمدمهدي مشيري طراحي و ساخت فيلترهاي مايکرويو ميانگذر با استفاده از ساختارهاي متامتريال¬ غيرتشديدي ۱۳۹۳
مژده مولا استفاده از تئوري تبديل نوري جهت بهبود عملکرد ادوات ميکرو استريپ و پياده سازي آن به وسيله ي تکنولوژي SIW ۱۳۹۲
ارش رفيعي بروجني مدلسازي پوشش هاي الکترومغناطيس با استفاده از روش تفاضل محدود در حوزه زمان ۱۳۹۲
امير رضاقلي تحليل، طراحي و بهينه سازي پارامترهاي آنتن هاي آرايه اي با چينش فرکتال ۱۳۹۲
آناهيتا غزنوي جهرمي تحليل، طراحي و ساخت يک آنتن مايکرواستريپ بهينه بر روي زير لايه متامتريال با بهره گيري از الگوريتم بهينه سازي تجمع ذرات(PSO) ۱۳۹۲
صابر ابرازه تخمين ميزان ميدان مغناطيسي در نقاط دور از يك جسم به كمك سنسورهاي ميدان مغناطيسي مستقر بر جسم ۱۳۹۱
معصومه اسکندريان شبيه سازي فوكوس بيم الكتروني در ساختار مغناطيسي متناوب تيوب هاي انتقال دهنده موج ۱۳۹۱
شهرام بهادري حقيقي طراحي و شبيه سازي کريستال فوتوني براي مدولاسيون فاز نور براساس خاصيت غيرخطي ۱۳۹۰
ريوف طوقي بررسي آثار تزويج در آرايه¬اي از آنتن¬هاي سيمي براي کاربرد در رادار پسيو ۱۳۹۰
مريم رضايي زاده روکرد بررسي اثر امواج مايکروويو حاصل از موبايل بر سطح هورمونهاي تيروئيدي(T۳ , T۴)،کورتيزول و پاراتورمون سرم خون موش صحرايي ماده بالغ و نابالغ ۱۳۹۰
صابر جليل پيران ساخت كوپلرهاي پراش بر روي موجبرهاي پليمري ۱۳۹۰
هومن بهمن سلطاني شبيه سازي عددي بر هم کنش موج رونده موج الکترومغناطيسي RF و باريکه ي الکتروني ۱۳۹۰
علي اسماعيلي طراحي و شبيه سازي ايزولاتورها و سيرکولاتورهاي کريستال فوتوني جهت کاربرد در سيستم هاي مخابرات نوري ۱۳۹۰
علي نيک بخت بهبود سمت گرايي و پهناي باند آنتن هاي مسطح به كمك ساختارهاي متامتريال ۱۳۹۰
فاطمه اعتصامي تحليل، شبيه سازي و طراحي آنتن مونوپل مثلثي پلاسما واقع بر صفحه¬ي زمين نامحدود ۱۳۹۰
محمدرضا قادري طراحي، شبيه سازي و ساخت چند آنتن ميکرواستريپ فرا پهن باند تک قطبي با تحريک ها و شکل هاي مختلف ۱۳۹۰
رضا علائي بررسي و شبيه سازي مشخصات جذب نوري نانو نوارهاي گرافني ۱۳۸۹
زهرا عادل پور بهينه سازي مشخصات انتن هاي مايکرو استريپ با شکل دهي فراکتال به کمک الگوريتم ژنتيک ۱۳۸۹
احسان مبيني آناليز وشبيه سازي موجبرهاي پرشده با تيغه هاي SRR/CSRRومطالعه پاسخ فرکانسي آنها در فرکانس مايکروويو ۱۳۸۹
مريم بحريني نوبندگاني : بررسي، تحليل و طراحي يک سوئيچ تمام نوري بر مبناي کريستالهاي فوتوني غير خطي جهت کاربردهاي مخابرات نوري ۱۳۸۸
محمد صادق خواجه احسني بررسي و شبيه سازي لازم در مورد اثرات پلاريزاسيون بر پراكندگي از محيطهاي تصادفي ۱۳۸۸
مجتبي صادقي تحليل و بررسي سيستم گيرنده تلفن سيار، طراحي فيلترهاي HF و LF درBack End وFront End ۱۳۸۸
سيدعبدالنبي هاشمي تحليل نقاط ضعف عايقي بوشينگهاي خازني مورد استفاده در ترانسفورماتورهاي اندازه‌گيري جريان و ارائه راهکارهاي بهينه‌سازي آن ۱۳۸۸
سهراب صفوي بررسي، شبيه سازي و تحليل پديده سوپرلنزينگ در کريستالهاي فوتوني با ساختار شش ضلعي و کاربرد آن در مخابرات نوري ۱۳۸۷
عبداله بيات بررسي‏‏‏، تحليل و طراحي يك سيستم OADM با استفاده از تداخل سنج ماخ زندر به روش انتشار اشعه نوري دو طرفه (Bi-BPM) جهت كاربرد در مخابرات نوري ۱۳۸۷
حميدرضا کريمي علويجه ايجاد يک ساختار فوتونيک کريستال دو بعدي پليمري و بررسي پاسخ فرکانسي آن ۱۳۸۷
محمدسعيد تحويلي بررسي و شبيه سازي رفتار دوپايداري در تقويت‌کننده‏هاي نوري فيدبک گسترده با ساختار توري غير‌يکنواخت ۱۳۸۶
محمدتقي فتحي تحليل وپياده سازي روش انتشار نور(BPM) در ادوات نوري با زاويه انحراف بزرگ ۱۳۸۶
احمد ناصري طاهري مطالعه روشهاي سوئيچينگ نوري، تحليل و طراحي يک سوئيچ تمام نوري بر مبناي اثرات غير خطي ۱۳۸۶
ادريس سرايلو ساخت توري با استفاده از پليمرهاي غير خطي azo ۱۳۸۶
مجيد احمدلو شبيه‌سازي ابرلنز با ضريب شكست منفي بر پايه كريستالهاي فوتونيك ۱۳۸۵
بهنام بني طالبي بررسي اثر عملکرد غير ايده آل زنجيره RF-IF بر الگوريتم هاي شکل دهي پرتو در مخابرات سيار ۱۳۸۳
عليرضا عطار تشخيص نوع مدولاسيون در سيستم هاي مخابرات نظامي ۱۳۸۳
صمصام ايزدپناه ارزيابي عملکرد سيستم OFDM همراه با کدينگ کانال در کانالهاي با فيدينگ چند مسيره ۱۳۸۳
داريوش بخشي کنترل توان مسير ايستگاه پايه به موبايل در سيستمهاي سلولي WCDMA همراه با استفاده از مد دايورسيتي فضا- زمان در فرستنده ۱۳۸۳
علي زماني بررسي عملکرد آشکارسازي همدوس در رادارهاي دريايي ۱۳۸۳
شاپور خورشيدي بررسي ، شبيه سازي و مقايسه روشهاي وفقي و فعال كنترل نويز با استفاده از شبيه سازي محفظه انتشار موج ۱۳۸۲
سيد رضا شمس عالم پراكندگي امواج تخت از استوانه فريتي با طول محدود ۱۳۸۲
صادق عباسيان مدل سازي وشبيه سازي شکست در mosfet هاي با کانال کوتاه ۱۳۸۰
علي رنجبران طراحي و ساخت يک سيستم کنترل بدون حساسه فازي براي موتور القايي ۱۳۷۸
شريف الدين شريف طراحي و تست يک مدل رفتاري براي igbt ۱۳۷۶